Existuje tajná armáda, která má momentálně 120 tis. zaměstnanců a vojenského personálu se změněnou identitou, aby mohli zůstat v anonymitě. Jsou to agenti, vojáci, lékaři, vědci a poradci.Tato armáda už zajímá pozice v podzemí USA, kde probíhají vojenské manévry, kde se připravuje na rok 2022 jako “Nová armáda”, kdy bude zřízena a kdy také bude uznáno nové ústavní zřízení, které bude sloužit lidem. Tato armáda bude sloužit výhradně zájmům lidí a bude mimo jakéhokoli politického vlivu a bude následovat směr gen. Flynna.

Bude zavedena nová revidovaná verze Deklarace nezávislosti z roku 1776, která bude aktualizována a očištěna od novodobých nánosů, politiky a od všeho, co poškodilo původní zakládající zásady, prohlášení a dokumenty o nezávislosti.Všechny současné zastrašující informace jsou již pouze součástí procesu probuzení, neboť celý průběh operací je již pod kontrolou Bílých klobouků.
.

V budoucnu bude nová decentralizovaná vláda a moc dána lidem. Systém dvou politických stran (v USA) se změní na systém jedné strany, ale už to nebude strana. USA je momnetálne na počátku tohoto procesu, který se týká i majetků a zlata, přírodních zdrojů, jakož i ropy a diamantů.

V budoucnu dojde k demontáži všech starých struktur a paradigmat, které v současné době přispívají k rozdělování lidí, jako jsou politika, náboženství, pohlaví, postižení, etnický původ apod. a vše se bude pohybovat směrem k tomu, co se nazývá “Jednotou” nebo “Společným vědomím”.Aliance pod vedením Trumpa nepřetržitě pracuje na tom, aby mohli být po celém světě zavedeny nové principy, které budou zahrnovat nový kvantový systém výměny informací, kterým bude Starlink a novou digitální měnu krytou zlatem. Všechny tyto principy mají za cíl vrátit moc a rozhodování lidem.
.
Všechny audity a vše, co se v současnosti děje, jako jsou třídní boje, situace v Afghánistánu, všechen tento rozruch, má poskytnout čas a má pomoci lidem k probuzení, aby byli schopni celosvětově přijmout nové principy a začít se zajímat o světlo, které je už před námi … což znamená uzemnit se a stabilizovat všechny problémy. To všechno dobré je už po celém světě v provozu, ale je to postupný proces, který nemůže být příliš rychlý, ani příliš pomalý, ale musí být udržován v citlivé rovnováze stabilně vysokého vědomí.


Odhalení veřejnosti a decentralizace moci se už dějí a tento proces bude pokračovat ještě několik let. Lidé budou brzy do zakládání těchto projektů v masovém měřítku prakticky zapojení. Vládní struktury, finanční instituce, politické strany, systém vzdělávání a technologie se začnou měnit a do roku 2032 bude tento nový systém plně funkční. Celý tento proces ještě zatím není veřejný, ale bude lidem oznámen jakmile budou veřejně potvrzeny výsledky Trumpova volebního vítězství. Existuje plán jak vše sdělit mimo média, který je třeba realizovat ještě před jejich oficiálním zveřejněním.


Začne to vyvoláním Bidena oficiálně odstoupit ze své funkce a oficiálním rozpuštěním Demokratické strany, rozpuštěním Republikánské strany, zavedením vojenského práva a nového sytému NESARA / Gesara a uvedením do života nového kvantového finančního systému. V celém světě pak nastane hodně radosti a světového míru. Když se k lidem dostávají energie od galaktických bytostí, tak jsou obsorbované srdci duchovních lidí a po dosažení určitého množství této lásky a světla se začnou probouzet. Někdy se to děje vědomě prostřednictvím jejich odhodlání, úsilí a duchovních praktik, ale většinou se to děje podvědomě, protože v současnosti ještě není populace tímto energiím obecně schopná dostatečně rozumět, takže toto světlo jsou schopni přijímat i lidé bez duchovní praxe.
Láska a světlo jsou zvukové a harmonizační vlny, které jsou přijímány z vesmíru s cílem pomoci expanzi vědomí.

Technologie, které původně využívaly Bílé klobouky, by mohly pomoci sladit vědomí lidstva se Zlatým věkem. Jakmile se lidstvo probudí, když lidské vědomí dosáhne úrovně soběstačnosti, nebude žádná taková pomoc potřebná a nebude se už dál využívat, protože lidé sami, bez potřeby technologie, která by jim v tom nějakým způsobem pomáhala, budou schopni udržovat jemné a čisté vibrace. Momentálně je na planetě 65% světla, ale toto číslo kolísá v závislosti na mnoha faktorech, jakými jsou počasí, politika, kultura a v závislosti na programech a vysíláních, které běží v televizi.

Abyste pomohli vlastnímu procesu probuzení, pijte více čisté vody, bylinných čajů, jezte organické potraviny, obklopujte se krystaly, rostlinami a zvířaty, odpočívejte a meditujte v přírodě, jako doplněk stravy pomáhají i draslík, hořčík a minerální soli. Odpočívejte kdykoliv, když cítíte potřebu a nenuceně “pouze buďte”.
.

Aby mohla být v celém světě zavedena NESARA / Gesara, musí být v celém světě mír, nesmí být žádné válečné konflikty ani nestabilita a tento proces momentálně dosahuje v Afghánistánu konečný bod zlomu, Afghánistán se dostane do rovnováhy a vrátí se ke své původní kultuře a náboženství . Země se stane autonomní sama o sobě, bez vlivu USA a bez vnějšího vlivu, který může obnovit a restrukturalizovat krajinu zevnitř Aliance tím, že Afghánistánu poskytne chovné prostory pro přirozený pokrok, aby mohl svým vlastním tempem dosáhnout míru.
.

Aliance povzbuzuje lidi, aby se vrátili do svých domovských zemí a kultur, aby mohli být odvěké tradice udržovány bez vnějších zásahů. Jakmile se Afghánistán vrátí k mírovému stavu, bude pokračovat růst kolektivního vědomí a zmizí staré paradigmatu. Když se lidem otevřou srdce, tak programování ohledně pohlaví, věku a různých nezpůsobilostí se postupně vytratí. V päťdimenzionálneho vědomi, které je věkem lásky, tyto falešné programy zmizí. V tomto gobelínu je ale důležitá každá jeho část, každá bytost, každý národ, každá země, které v něm hrají svou roli. Změny někdy vypadají chaoticky, protože všechny čerstvé myšlenky a kousky skládačky se přesouvají na svá místa.
.

Tím, že lidé vidí to, co nechtějí, se dokáží rychleji posunout a znovuobnovit pevnou půdu pro budoucnost, která bude založena na pevných hodnotách a na touze být v míru bez vnějších zásahů jiných národů nebo armád. USA postupuje strategicky podle svého plánu a postupuje tempem, které je pro lidstvo bezpečné, proto rychlost, jakou tento plán probíhá, není tak důležitá jako jeho přesnost a bezbečné dokončení. Nová administrativa a nové nastavení budou masám oznámeny jakmile budou dokončeny předchozí body na jeho strategickém seznamu. Než bude veřejnosti v USA oznámena nová administrativa, ještě musí být zavedeno několik zásadních opatření, aby byla zajištěna bezpečnost každé země a každého národu.
.

Když se svět posune vpřed, stane se hřištěm lásky, míru a radosti a budou zavedeny nové technologie, které zatím veřejnost nezná a které zajistí všechny aspekty toho, aby mohli být všichni lidé jako děti, šťastnější a to od narození, přes vzdělávání atd. Do vzdělávacích center, které budou čistším a hravější prostorem, bude umožněn vstup i domácím mazlíčkům. Bude čistší i příroda a budou se používat hračky s nano rozhraním.

.

Nano rozhraní je prostor, kde dítě používá své emoce jako techniku ​​pro vytváření způsobu učení, který je pro každé dítě a pro jeho přirozené schopnosti a zájmy jedinečný. Pokud například dítě vyniká v jazycích, tak tento učební program kreativním způsobem zdokonalí jeho schopnosti a bude se zaměřovat primárně na to, v čem je dítě intuitivní dobré a ne na nějaké předepsané osnovy a tyto jeho schopnosti budou později využity na službu lidstvu.
.

Nanotechnologie mohou být i dobré, jedním z příkladů je ušní implantát. Nanotechnologie zkoumají hmotu v atomovém a molekulárním měřítku, takže se dají díky nim vytvářet katalyzátory a senzory elektronických zařízení a věk Vodnáře je věkem takových technologií.V příštích deseti letech se díky zavádění nanotechnologií změní mnohé oblasti našeho běžného života, například energie v domácnostech se změní z elektrické na solární a nanotechnologie ovlivní i elektrické osvětlení a možná i solární.

.

S využíváním nano rozhraní se změní i výuka a bude zahrnovat ušní implantáty nebo virtuální realitu. V dopravě bude zavedení nano rozhraní znamenat rychlejší vlaky a létající auta. Nano rozhraní týkající se financí budou zavedeny iv kvantovém bankovnictví. Dojde ke změnám v medicíně, ale i v armádě. .

Budoucí vojenské strategie se budou méně zaměřovat na zbraně a zbrojení a budou se více zabývat plány, které umožní národům setrvávat v míru ve vzájemné symbióze. Co se týče politické siuácie, tak v novém věku lásky začnou lídři spolupracovat bez vzájemného podezírání, protože technologie odstraní potřebu chránit hranice jednotlivých zemí přírodní zdroje, jakými je například ropa, která nebude v budoucnu nutná.

Události této časové osy se týkají probuzených i neprobuzených. Probuzení se potřebují naučit soucitu, trpělivosti a vytrvalosti a ti co spí se potřebují naučit více důvěřovat sobě a nevěřit věcem prvoplánově

Michelle Fielding

Zdroj

Převzato:

https://qanon.sk/buduci-vyvoj-procesu-prebudenia-podla-michelle-fielding/