Největší tajemství lidské biologie, duchovního probuzení a nadpřirozených schopností
Šišinka mozková, někteří ji nazývají Třetí oko, jiní říkají Hórovo oko, je také známá jako ʺvnitřní okoʺ. Má schopnost dát nám mimořádné smyslové schopnosti, jako je intuice a dimenzionální nebo duchovní spojení se ʺvšímʺ.
Věda zatím nemá k této tajemné žláze zcela jasné a jednoznačné stanovisko, od pradávna je známo, že žláza má úzké spojení s tělem, duší a duchem. Pokud máte nějaké informace o Iluminátech, můžete automaticky rozpoznat Horovo oko a veškerou symboliku v penězích, filmech, televizi, památkách a hudbě. Zajímavé je, že tento symbol před tisíci lety znázornili na svých malbách staří Egypťané. Bylo to největší učení, které nám mimozemšťané zanechali?
Důkazy o tom, že existovalo spojení mezi staroegyptskou civilizací a vyspělou mimozemskou rasou, jsou prakticky nevyvratitelné, je známo, že Egypťanům pomohly některé vyšší bytosti vyvinout technologii a zvládnout mnoho technik, které používáme dodnes. Mohly být znalosti o epifýze zděděny z učení komunikace s jinými civilizacemi? Moudrost, která v současnosti existuje, ale není příliš rozšířená, říká, že tato žláza má schopnost být stimulována a ʺzušlechťovánaʺ, aby mohla přijímat multidimenzionální informace a byla schopna navázat kontakt s jinými rovinami reality, rozvíjet nový smysl, stejně jako pohled, dotek, chuť atd. Mohlo by to vysvětlit psychické schopnosti některých lidí?
Jak aktivovat šišinku mozkovou nebo třetí oko

Odborníci tvrdí, že aktivace naší šišinky mozkové nám přinese obrovské výhody a otevře nám nové možnosti. Mezi nimi je možná nejpozoruhodnější ʺotevřeníʺ neboli spojení s naší božskou podstatou, naší univerzální energií. Ti, kteří prošli touto zkušeností, tvrdí, že když aktivujeme naši šišinku, jsme si vědomi toho, že jsme energií prožívající lidskou zkušenost a jsme stvořeni k obrazu a podobnému archetypu, který obsahuje veškeré vnímání, a proto trávíme naše životy hledáním tohoto vnímání ve všem, co děláme, protože hledáme pouze to, co již intuitivně známe.

Učíme se tvořit s láskou, zatímco hledáme cestu zpět domů.Aktivizaci provází také pocit univerzálního společenství, pocit štěstí, pozitivity, radosti a trvalé pohody. Udržuje volné radikály na uzdě, takže nemoci přecházejí. Objevily se dokonce případy vyléčení vážných nemocí, jako je rakovina. Mezi další výhody patří pocit vyrovnanosti se sebou samými; vede nás k tomu, abychom žili tady a teď, a zaměřovali se na to pozitivní a vděčnost místo na nedostatek. Dvě mozkové hemisféry se spojí, pocit stresu se výrazně snižuje. Vstupujeme do kvantového vnímání světa, takže můžeme říci, že vidíme věci ʺjinýma očimaʺ. Také je dosaženo rozvoje vnímání a mimosmyslových schopností.

Jak můžeme aktivovat naši šišinku? Technika je založena především na sérii řízených meditací a vizualizací. Obvykle se dá provádět o víkendu, ale pak musíme doma dodržovat cvičební disciplínu.Zdroj: https://www.infinityexplorers.com/pineal-gland-third-eye

převzato: http://channeling.safo.cz/detail.php?id=2547