Síla Slov – Názor povolen – 5G, IoNT a Grafenové Počítače

Rudolfe, kdy jste se rozhodl varovat před technologiemi, které jste sám využíval? Kdy přišel ten zlom, že jste pocítil tu naléhavost informovat lidi o tomto možném nebezpečí ?

Před nebezpečím 5G jsem se rozhodl varovat od únoru 2019, když jsem viděl Slyšení v americkým Senátu, v kterém senátorBlumenthal vyjadřuje obavy z možného zdravotního rizika bezdrátového připojení 5G (Senate Commerce Hearing, Blumenthal Raises Concerns on 5G Wireless Potential Health Risk). O 5G se v Česku v roce 2019 nemluvilo. Je to velké nebezpečí, když se nemluví o technologii, která je páteřní síť pro 4 průmyslovou revoluci. BigTech generuje 3x víc peněz než BigPharma. To je důvod proč je ve veřejném sektoru kolem technologií hodně polopravd, v případě bezdrátové technologiejiž od roku 1973. (Legislativní Cesta – Plán jak zastavit 5G a Škodlivé Sítě v České republice – Odtajněné Dokumenty – Hledáme Právníky se Srdcem)Veřejnost má být seznámena se zdravotními a bezpečnostními riziky této technologie.

Naléhavost cítím poslední dobou často, protože se velmi rychle blíží digitální koncentrační tábor, viz. třeba Čína a sociální kreditní systém. Jedině informovaní lidí nepřipustí digitální peklo. Jsou databáze modelů myšlení celých národů. Kognitivní, prediktivní modely. Většina lidí si sama sobě říká, že zrovna mně by se to nemohlo stát, mi přece nikdo nemůže ovládat. A přesto, právě tito lidé jsou predikování a tím lehce ovládání.

Pojďme se tedy na ten problém podívat trochu chronologicky, retrospektivně na různé telekomunikační technologie, které jsme využívali v minulosti a které využíváme dnes a rovnou si je můžeme vyhodnotit, zda jsou či nejsou pro naše zdraví škodlivé.

3G byl nástup internetu. 4G dokončil tuto migraci. 4G+, 4G enodeB LTE má hodně funkcionality co má 5G gnodeB NR. Největší změna 5G, 6G, a potažmo i 7G od všech předchozích G, je šířka pásma. 5G je od 0,7 GHz – 300 GHz, 6G 300 GHz – 10 THz, 7G je od 10 THz víš, řekněme 670 – 790 THz, což je fialové světlo. Červené světlo je 400-490 THz. V THz pásmu komunikují buňky v lidském těle (Biofotony – Profesor Fritz Albert Popp). 5G je nástup internetu lidí a kontroly z genetické úrovně.

Biologické systémy jsou velmi citlivé na pulzní, neharmonické bezdrátové přenosy, vzniká tak toxicita v těle.

Tvz.Chytrou síť, znáte z reklamy. Síť tvoří hybridní datovécentra za použití umělé inteligence. Internet se stává víc a víc autonomní. Kupříkladu americká NSA (Národní bezpečnostní agentura) používá technologii, která je tak 15 let dopředu od té co známe. Používají datové centrum v Utahu a Marylandu, které pracuje s daty v Yotabitech, což je 10 na 24. Když chcete pracovat v reálném čase s těmito daty, tak používáte kupříkladu grafenové počítače, nebo kvantové počítače. Grafenové Počítače Pracují 1000krát Rychleji, Spotřebují 100 krát méně Energie a jsou Menší a mají větší aplikační použití.To je dále napojeno na neuromarketing, metaverse, internet podmořských věcí, internet nano věcí, neuromorfní čipyVíme, že 5G Pohání Nanotechnologii na Bázi Grafenu ve Vakcíně Pfizer

Grafénové počítače výrazně mění možnosti a široká veřejnost se o nich má dozvědět než bude pozdě.Co je pak všechno 4 průmyslová revoluce? Komu slouží, když lidé nejsou informováni? Tyto technologie vytvářejí digitální kopie všeho a všech a reálném čase. Jsou to velmi sofistikované kopie. Když si k tomu uvědomíme, že DNA je vysoce programovatelná, že dochází k digitalizaci DNA. Pak nepřekvapuje, že základní myšlenkou transhumanismu je, že nepotřebujete vaše biologické tělo a vaše vědomí, intelekt je nahraný do počítače. Otázka je, když vám někdo v digitálním světě smaže půlku osobnosti, poznáte to?

Telekomunikace se tedy zabývá předáváním informací, signálů, textů, zvuků a obrázků na dálku. Informace jsou přenášeny přes přenosové médium. Možná bychom si je mohli rozdělit na drátové a bezdrátové.

Ano, chytrá síť je kombinace drátové a bezdrátové technologie. Čím větší je frekvence, tím je víc pulzů, tím vetší je přenesený objem dat, tím větší je biologické zatížení. Optická řešení je náhradou bezdrátové technologie. Bezdrátová technologie může být v továrnách, výrobních halách kde nejsou lidé. Biologický život.

George Rose z Google D-WAVE si myslí, že může postavit duši z „kopie“ Vás a říká, že tato „kopie“ je nesmrtelné, stejně jako Vy … Bio frekvenční rezonance je jedinečná pro každého jednotlivce, stejně jako Váš otisk prstu.

To co vidíte očima, je signál, který pozná váš mozek. Náš mozek dělá reprezentace dat stejně jako umělá inteligence.

Jaké telekomunikační technologie jsme používali dříve a byly nebo jsou škodlivé pro naše zdraví?

Bezdrátová technologie je neharmonická a tím škodí. Ve Varšavě se v roce 1973 rozhodlo, že průmysl má přednost před zdravím lidí. Pojednává o tom dokument „Biologické účinky a zdravotní rizika mikrovlnného záření“ ( sekce A – 1973 – Biological Effects and Health Hazards of Microwave Radiation), vice

Také tabulka Hlášených biologických účinkůradiofrekvenčního záření při nízké intenzitě expozice, která je seznam recenzovaných studií. Tabulka ukazuje Intenzityrádiových vln mobilních věží, Wi-Fi, bezdrátových notebooků a chytrých měřičů a jejich vliv na zdraví (bioinitiative.org, originál) Účinky na zdraví jsou hluboce pod tzv. bezpečnostními limity. Jinými slovy ochranné limity nás nechrání a dávají falešný pocit bezpečí.

Elektrický signál

Pojmem signál míníme většinou elektrickou reprezentaci informace, tedy pulzní přenos dat. Z toho vznikl celý vědní obor jako je Signální Inteligence a radio-frekvenční boj, který se datuje do Rusko Japonské války v roce 1904.

Dnes máte cele knihovny signálů. Obraz co vidíte, je směs signálu co váš mozek dekóduje jako obraz. Ve skutečnosti je to směs signálu, která se dá uměle vytvořit. Z toho je pak odvozena pokročilá virtuální nebo rozšířená realita.

Optický signál přes optické vlákno

Optický kabel je druh kabelu, u něhož je nosičem přenášených dat světelná vlna. Proto se tomuto druhu kabelu také říká světlovod. Pro konstrukci hlavní žíly se obvykle používá sklo nebo plast s velmi dobrými optickými vlastnostmi na rozdíl od většiny v současnosti používaných kabelů, u nichž je nosičem dat elektrický impuls a jádro je nejčastěji vyrobeno z materiálu, který vede proud. Světlovod se vyrábí především z dielektrických vláken, kterými jsou velkou rychlostí přenášeny informace ve formě složené světelné vlny (světelného paprsku). Data přenášená tímto způsobem dorazí do cíle v nezměněné formě, proto je teoreticky takový druh přenosu informací zcela bezeztrátový.

Elektromagnetické vlny v rádiovém spektru / multiplexování /

Multiplexování je v elektronice, telekomunikacích a počítačových sítích termín popisující proces, ve kterém je více analogových signálů nebo digitálních datových toků kombinováno do jednoho signálu. Cílem je co možná nejefektivnější využití daného přenosového média. Dva nejzákladnější druhy multiplexování je časový multiplex (TDM – Time Division Multiplexing) a frekvenční multiplex (FDM – Frequency Division Multiplexing). V telekomunikačních aplikacích využívajících jako médium optické vlákno se frekvenčnímu multiplexu říká vlnový multiplex – WDM (Wavelength Division Multiplexing).

Frekvenční multiplex je princip přenosu více signálů jedním společným širokopásmovým přenosovým médiem, při kterém každý z přenášených signálů používá jinou část kmitočtového pásma. 5G má šířku pásma …

Technologie konce 19. a především pak 20. a 21. století umožnily využívat pro komunikaci na velkou vzdálenost nové vynálezy z oblasti elektrotechniky a elektromagnetismu, kterými jsou telegraf, telefon, rozhlas, televize, telekomunikační sítě, mikrovlnné přenosy, optická vlákna a telekomunikační družice.

Ano telekomunikační družice, jako je STARLINK, který se napojuje na NEURALINK, QUNATUMLINK vytváří kontrolní mříž kolem Země. Dotváří to tak širokopásmový přenos dat s kontrolou z genetické úrovně v reálném čase. Satelity jsou velké nebezpečí pro národní bezpečnost nejsou-li v rukou národa.

Bezdrátová technologie, chytré silnice, města, satelity, jsou rizikem pro celý biologický život, včely, hmyz, ptáky, rostliny. (VCELY, VTACI A ĆLOVĚK – Ničení přírody pomoci „Electrosmogu – od Ulrich Warnke – BEES BIRDS AND MANKIND – Destroying Nature by ‘Electrosmog) Oslabuje jejich imunitu, poškozuje krev nebo je rovnou zabije. Bezdrátová technologie poničila strukturu vody, co se stane když si zničíme vodu?

Mohou být pro naše zdraví škodlivá i ta koncová zařízení, která používáme právě pro příjem přenášeného zvuku a obrazu ? Které považujete za nejvíce škodlivá pro naše zdraví a jaká byste nám naopak doporučil a co bychom například v domácnostech neměli vůbec používat?

Ano mohou. Je to širší problém. Lloyd’s Odmítl Pojistit Výrobce Telefonů Proti Riziku Poškozeni Zdraví Uživatelů), ani Swiss Re nedělají pojistky odpovědnosti za elektromagnetické záření, protože si myslí, že zdravotní riziko je příliš velké. Kombinací 5G a samo řiditelných autvybavených radarem vytvoříme výjimečnou příležitost pro hromadnou žalobu jak na telekomunikace, tak na automobilový průmysl. Je to problém celé bezdrátové technologie a 5G odkrylo jak tento problém je zakořeněný v naší společnosti …

Jestli se vám lhalo, můžeme odstoupit od jakékoliv smlouvy s telekomunikačním průmyslem. Koupili byste auto, které nejede a vám řekli, že jede?

Děti nejsou dospělý, je potřeba je chránit. Nejsou pro ně přizpůsobeny normy. Čím menší je dítě, tím větší je pro něj nebezpečí z bezdrátové technologie. Týká se to i těhotných žen a vyšetření Ultrazvukem. Ultrazvuk přepisuje, resetuje DNA a vytváří Strach v dítěti. Nebezpečné jsou dětské chůvy, nositelná bezdrátová technologie, jako jsou hodinky, sluchátka, brýle, senzorové oblečení … vše co se bezdrátové propojuje, chytrá domácnost, chytré silnice, chytrá města … Přestaňte doma používat Wi-Fi, nebo ji alespoň vypínejte na noc …

Dále doma je potřeba být tak 70 cm od zásuvek. Třeba když máte počítač zapojený do sítě, tak počítač používat jen s drátovou klávesnici a myší. To vše kvůli špinavé elektřině, protože lidská těla komunikují přes elektromagnetické signály, jsme elektrické bytosti s tím souvisí i radiové tajemství naší DNA.

Byli prováděny nějaké kontrolní experimenty, aby byla prokázána tato škodlivost nebo nezávadnost? Ovšem média a vlády o těchto negativních účincích mlčí nebo se jim naopak vysmívají. Proč si myslíte, že tomu tak je?

O vlivu bezdrátové technologii byly provedeny dvě velké mnoha miliónové, mnohaleté studie. První 10 letáToxikologická Bezdrátová Studie za 25 Miliónů Dolarů prokázala rakovinu, poškození DNA. To samé prokázali také vědci ústavu Ramazzini v Itálii. Dále tisíce ověřených studií o vlivu Neionizujícího Elektromagnetického Záření a Mikrovln na Zdraví. Armáda si je toho vědoma už od druhé světové války.

Je opět obětováno zdraví populace pro zisky některých korporací ?

Ano, ve velkém a nejen to … BigTech generuje dneska 3x víc peněz než BigPharma. Přes grafen je propojena BigTech, BigPharma … 5G je nový světový řád. BigPharma, BigTech nevytváří vyléčení, vytváří zákazníky …

S nástupem internetu lidí, 4 průmyslové revoluce uvidíme rostoucí trend. Otázka je kde se to zastaví, kdy se lidí proberou, jestli pochopí své místo ve vesmíruKupříkladu armáda, policie, politici mohou být nahrazeny stroji .. Jsou zde společnosti jako je Boston Dynamics, nebo robot Fedor, Virtuální asistence „Amma“ Dubajské polici … Amna od roku 2020 pomáhá získat osvědčení o policejním odbavení (osvědčení o dobrém chování), osvědčení o stavu provozu, podrobné osvědčení o odbavení … Může lidem pomoci platit dopravní lístky, vyřizovat dopravní upozornění, hlásit podezřelé chování prostřednictvím policejního oka, posílat dopisy, kontaktovat další úřady, koordinovat s drony … Policisté, politici a armáda ve druhé, třetí vlně jsou plně nahraditelní .. Moc z jednoho křesla, je víc jak peníze …

Jak se můžeme chránit před škodlivými vlivy nových technologií jako jsou právě bezdrátové 5G sítě, ale i jiné? Je to vůbec prakticky možné?

Tím že pochopíme co se děje. Je potřeba vzdělávat vašeho místního policisty, starosty, úředníka, aby pochopili, že i oni ajejich děti jsou v bezprostředním ohrožení. Dají se koupit různé látky, látky se stříbrem a pak z takové látky ušít oblečení, záclony. Natřít zdi speciální barvou proti záření. Postavit kolem své postele, svého domu Faradayovu klec. Bezdrátová technologie způsobuje toxicitu v těle, proto je dobré se detoxikovat, používat antioxidanty, pít čistou vodu, dýchat čerstvý vzduch, chodit bosí do přírody, uzemňovat se …

Dobré je také pochopit vlnovou genetiku a práci P. Gariaeva. O tom je také projekt vlnovagenetika.cz. Vlnová genetika pomohla řešit diabetickou nohu. skaná cukrovka je také díky bezdrátové technologie, mluví o tom Dr. Sharon Goldberg.Vlnová genetika může pomoci s COVID, a bylo s ní dosaženo řada úspěchů jako regenerace zubů, obnova ztraceného zraku, zotavení z rakoviny, regenerace nervů …

Děkujeme za pomoc a sdílení informací. Přejeme hezký den.

Zdroj: https://stop5g.cz/sila-slov-nazor-povolen-5g-iont-a-grafenove-pocitace/