…..v minulosti jsme Vás datovali o platnosti a opodstatnění organizace SHAEF, která platí dál neomezeně od roku 1945. Dnes pro Vás, vážení čtenáři tadesca, shrnu ta nejdůležitější data o organizaci SHAEF, jejich platné zákony a možnosti využití této organizace. Začneme ale tím nejdůležitějším momentem, který zdánlivě nemá co společného s touto organizací….

***** **** ***** ****

Tak tedy vážení a milí čtenáři, dnes před 666 lety byla „zavedena“ Zlatá bula a přesně DNES končí její platnost!!!!! Padlí andělé, kteří hru před krátkou dobou vzdali, vše takto určili. To znamená, že námořní a obchodní právo (které zde stejně neplatí nejpozději od roku 1990), je VYHRAZENO! To znamená, že jste osvobozeni od všeho světského!!!!

A teď se podívejte na mainstreamová média, která to propagují! Nalezli jste něco, Nic, že????? Nikdo o tom nepíše, že???? Ale je to pravda!!!!! JSTE VOLNÍ!!!! JSTE NAVŽDY SVOBODNÍ!!!!! Otevřete lahve nejlepšího vína, oslavujte, radujte se, nebo zůstaňte ve své ulitě a skomírejte zaživa.… Jinak se to napsat nedá. Nadešel nyní náš čas, nebo za všechno budete platit dál????? !!!!

Vše se lidem v brzké době řekne pravými slovy.

***** ****

Byla to důležitá zmínka k úvodu. A nyní se podíváme na slíbené téma. SHAEF. Nabízí se podívat na 52 minutové video, které o tématu pojednává. To byl také důvod dnešního článku.

Na začátek bych chtěl uvést, že BRD čili Německá spolková republika a její administrativní konstrukt, nikdy neexistovala. Ani nesměla existovat! Je to dle rešerší nejlépe datovaného a „vyzbrojeného analytika veškerými platnými zákony SHAEF“ Dr. Matthese Hauga. Díky těmto vědomostem pokořil mnoho soudů v Německu a eliminoval jejich rozhodnutí. Eliminoval celkově 57 rozhodnutí soudů a museli mu dát za pravdu, že Německo je obsazenou zemí a žádná jejich rozhodnutí nejsou pravomocná. Vyplývá to z podstaty, že žádná z úředních osob nemá PLATNOU LICENCI. Díky jeho vědomostem a důkazům se stal nepohodlný a byly na něho spáchány dva nepovedené atentáty.

Dle německé BGB 94 z ledna roku 1994 na straně 26 odstavec 1d je psáno že Německo je stále obsazenou zemí. Z toho důvodu veškeré vyumělkované a napsané zákony „ÚŘEDNÍKY“ jsou podvodem na zotročení lidstva. A JSOU V PODSTATĚ NEPLATNÉ.

Je nutné dodržovat základní zákon:

Základní zákon je prozatímní zákon podle okupačního práva pro udržení míru a pořádku na vojensky okupovaném území po určitou dobu v souladu se zákony země. (Haagská úmluva o pozemní válce, čl. 43)

https://www.jura.uni-muenchen.de/fakultaet/lehrstuehle/satzger/materialien/haag1907d.pdf

Pamatujte na slova, která neustále opakuji: VĚDĚNÍ JE MOC. Dr. Matthes Haug je pod ochranou SHAEF a zároveň zná mnoho tajemství, které mu vojáci SHAEF pod přísahou mlčenlivosti sdělili. Je s nimi ve velice úzkém kontaktu a zná mnoho tajemství. Nemůže o nich mluvit. Americké vojsko je v Německu přítomno v síle 300.000 vojáků a v bývalém Východním německu DDR se nachází dle jeho slov mnohem více ruských vojáků než těch amerických. (Dle našich datových kanálů je počet ruských vojáků vysoce přes 1 milión.) Ze slov Dr. Matthes Hauga vyplývá a přiznává, že zná bývalé vysoké vojenské generály z DDR, kteří dělají v současné době „logistiku“. Tito ruští záložníci a vojáci chodí v civilu a nikdo je od obyčejných lidí nerozezná. Jsou připraveni a čekají na den „D“.

Podle zákonů SHAEF, které jsou neustále platné (a to i na území ČR), jsouvykonstruované zákony jak státu, tak rozhodnutí soudů, policie, exekutorů a jiných neplatné. Sami soudci, policie, státní úředníci a jiné složky v podstatě nemají žádnou moc, nemají žádnou právoplatnou LICENCI. Oni to nevědí. Ti nahoře, kteří je manipulují to vědí až moc dobře. Je jim sice něco svěřeno „do ruky“, ale bez jakýchkoliv opodstatněných práv. Česká republika také přijala a je konstrukt CZECH REPUBLIC Ltd se sídlem v Londýně. Psali jsme o tom v minulosti. Nota bene – po smrti královny vše padlo…..

Dr. Matthes Haug díky jeho kontaktům s US army zná okolnosti ohledně voleb a kdo je ve skutečnosti prezidentem USA. Sám nazývá velké divadlo s BIDENEM jako nutnou hru, než bude vše vojensky dokončeno. Rozhodně není prezidentem, je to jenom loutka pro finální hru. Tadesco Vám to doporučovalo před dvěma roky: UŽIJTE SI SHOW.

Dále Dr. Matthes Haug posílá s naprostou jistotou vzkaz všem úředníkům, který je z doposud platných zákonů, které jsou v současné době směrodatné, než jakékoliv jiné: Kdo nemá správně udělenou licenci, platí pro ně stávající vojenská vyhláška, Nařízení 1, Čl. 1, odst. 3 a odst. 5. Kdo nedodržuje tyto zákony – odstavec 1 až odstavec 20, provádí trestný čin odsuzující se trestem smrti – dle vojenského zákona platnéhoneustále v poražených zemích.

Dr. Matthes Haug vyzývá všechny úředníky, kteří provozují svoji práci (činnost) bez platné licence, aby si tyto zákony dobře přečetli – odstavec 1 až odstavec 20. Ve vlastním zájmu!!!!!

Úředníci by si měli uvědomit, že tyhle zákony jsou neustále platné a neznalost zákona nikoho v budoucnu neomlouvá. Sami úředníci a soudci toto rádi každému připomínajía všechny nabádají. Na sebe ale zapomínají.

Několik soudců, spočítaných na prstech jedné ruky, tyto zákony zná. Dle slov Dr. Hauga je to například soudce pracovního soudnictví ve městě Mönchengladbach a zároveň prezident soudu, který má od aliančních vojsk udělenou licenci a velmi dobře ví, že v Německu platí zákony SHAEF a sám to přiznává. Naposledy to oznamoval před několika týdny.

SHAEF má samozřejmě zájem, aby se mezi lidi dostalo povědomí o jejich právu a těchto zákonech. Rovněž tak uvádí, že všichni policisté, kteří zabraňují přednáškám a výkladům pro zájemce o platné zákony, jednají trestuhodně. Pokud se neseznámí se skutečným stavem věcí, mohou si způsobit v brzké budoucnosti velké problémy. Vojska SHAEF, která v dohledné době budou vést tribunály, budou zajímat pouze činy a skutečnosti, a budou velice rychlé. Lovci se stávají lovenými.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=Ur-NMvlWL1s

A je zde mnoho dalších dat a informací k tomuto tématu, které se dnes stávají skutečností. Můžete je nalézt na níže uvedených stránkách:

Interview 2010: Dr. jur. h.c. Wolfgang Gerhard Günter Ebel zu Gast bei Jo Conrad (bewusst.tv) https://www.youtube.com/watch?v=DJ1L3…

Interview: Dr. jur. h.c. Wolfgang Gerhard Günter Ebel – August 2004 (komplett) https://www.youtube.com/watch?v=hKABP…

Dr. Matthes #Haug ohledně platných zákonů #SHAEF -Gesetzen https://www.youtube.com/watch?v=ggZLx…

Buch Dr. Matthes Haug: https://www.kopp-verlag.de/Das-Deutsc… Kdo vlastně může pracovat jako soudce, advokát, státní zástupce, notář https://www.youtube.com/watch?v=sXYvM…

Rozhovor 2010: Dr. jur. h.c. Wolfgang Gerhard Günter Ebel jako host Jo Conrada (bewusst.tv) https://www.youtube.com/watch?v=DJ1L3…

Rozhovor: Dr. jur. h.c. Wolfgang Gerhard Günter Ebel – srpen 2004 (kompletní) https://www.youtube.com/watch?v=hKABP…

Dr. Matthes Haug ohledně platných zákonů SHAEF https://www.youtube.com/watch?v=ggZLx

 

Převzato:https://tadesco.org/shaef-jejich-platnost-trva-dulezita-data-data-ktera-budete-v-brzke-budoucnosti-potrebovat/