…..tímto zdravím své přátele i nepřátele a vyciťuji napětí čtenářů, co v článku bude datováno. Budou to možné zajímavé děje a změny, které nyní lidstvo v Hotelu Země provází a hlavně neodvratně přichází. Následující článek bude hodně silná „káva“ pro každého z Vás….

***** **** ***** ****

Opět na začátku článku zdůrazňuji: „pozorujte SHOW v bezkontaktním módu“. Jsme skoro na konci.

Tento článek bude nutné rozdělit do dvou článků. Do článku týkajícího se minulých událostí a do toho zajímavějšího pro Vás, co nás asi v brzkých dnech čeká a nemine.

Nutné si na začátku uvědomit a napsat slova indigové dívenky, která nás varovala a tvrdila, že žijeme v počítačovém programu. S těmito daty si musí poradit každý sám.

Napíši nejprve, co se ve světě za mé jízdy vlakem odehrálo a jaké to má a bude mít dopady. Pohodlně se usaďte a čtěte také mezi řádky.

***** ****

V nedávné době jsem vás krátce datoval o tom, že SATAN, ĎÁBEL, ČERT, BAFOMET a mnoho dalších výrazů, které byly pro něho používány, už neexistuje. Byla to jiná jména šesti padlých andělů, kteří po svém rozhodnutí u kulatého stolu opět přešli na stranu světla. Světla, ze kterého na dobu jejich (nutné) hry pro účely zrození nové lidské super-civilizace, PŘEŠLI NA STRANU TEMNOTY.

Po tisíciletích jejich marného počínání zjistili, že hra je u konce a nemohou vyhrát proti světlu – konstruktivní síle vesmíru, záměrně – nesprávně nazývanou „bohem“.

Proto svoji činnost v Hotelu Země ukončili. Stalo se tak v prvním týdnu °6/2022. Sami se nyní snaží opravit děsivé věci, které zde napáchali a vědí, jak nejlépe zde v Hotelu Země zakročit. To je ale obrat, že? Vše vysvětlím.

Jenom pro připomenutí chci zdůraznit, že sídlo padlých andělů bylo ve VATIKÁNU, lépe řečeno v podzemním městě 3 km pod VATIKÁNEM. Pro nováčky, pro lepší pochopení dnešních dějů doporučuji, aby si pustili film o KARDINÁLU JUDASOVI (má tři díly).

Všichni čtenáři, kteří si přečetli knihu Pravda mezi nebem a zemí, kterou napsal údajný Roman Zeman – muž růže, který neexistuje, píše o padlém andělovi. V jedné kapitole ho popisuje jako nádhernou vysokou bytost, o které by nikdo nemohl říci, že je to ďábel. Pro ně to byla hra, ale pro lidstvo vysoce destruktivní skutečnost. Snažili se nalákat svojí rezonancí slepé ovce na jejich stranu. Proto činili tolik zrůdných rozhodnutí a ke konci časů hodně bestiálních.

Významní propagovaní zpěváci, kteří se setkali s ďáblem a upsali se mu, tvrdili, že je to nádherná bytost s neuvěřitelným šarmem. Přečtěte si třeba výroky a hodnocení satana od zpěvačky Miley Cyrus, která s ním měla dokonce pohlavní styk, který si nemohla vynachválit. Není jediná, která potvrzuje hru tmy proti světlu s těmito krásnými „temnými“ bytostmi. Převzali pouze roli jako ve filmu a vzhled si zachovali. Konstatuji, že ve velice špatném filmu pro lidstvo. Tolik jenom pro vysvětlení pro ty, kteří zatím nic netuší a nečetli články na tadescu z minulosti. Tak se zde oddělilo zrno od plev.

Na internetu jste se mohli na různých stránkách dočíst o dalším pokusu o otevření teleportačních (interdimenzionálních) kanálů do jiných dimenzí pomocí zařízení v CERNu. Vše se mělo odehrát 05.07.2022. A také odehrálo. Dokonce sám mluvčí CERNu přiznal pokus o otevření zmíněných kanálů.

Na různých webových stránkách psali různé hrůzostrašné scénáře, které se mohly odehrát. Ale?????

Z našich stránek víte, že zařízení v CERNu bylo už několikrát zničeno. Jiné temné entity, které se na zlu podílely a měly zájem prosadit a docílit proces zcizení lidských duší, tento systém několikrát opravily. Chtěly docílit tohoto momentu. Naštěstí pro lidstvo se jim to nepovedlo.

A byly zde i jiné entity, jako pozorovatelé-výzkumníci, které měly zájem vše bedlivě monitorovat a následně využít získaná data a zkušenosti s lidskými dušemi. Odcizit lidské duše se podařilo pouze pomocí očkování a zavedení čipu do těla. To je jisté.

Odcizení lidských duší všech bytostí v Hotelu Země by bylo provedeno ve zlomku vteřiny. Co se tedy vlastně odehrálo a proč se jim to nepovedlo?

Mnoho bytostí čekalo netrpělivě dne 05.07.2022 na tento moment. Citliví lidé pociťovali velice destruktivní nízké energie a bylo jim špatně. V ten den se entitám v CERNu (nepracují tam jenom lidské bytosti) skutečně podařilo tento kanál otevřít. Byli tedy úspěšní! Následně měl začít vstup temných bytostí do Hotelu Země a přenos určitého druhu energie na zcizení lidských duší.

A ejhle. Žádné „nepřišly“! Synergický efekt k přenosu duší nenastal. Krátce na to se otevřeným teleportem dostaly na zem dvě světelné bytosti, které CERN natrvalo zablokovaly a jeho působení do budoucna znemožnily.

Víte, kdo to udělal? Asi byste to neuhodli. Světe div se, byli to dva padlí andělé, kteří se opět vrátili ke světlu. Znali systém, který jim umožnil vstoupit do tunelu a tím zachránili celé lidstvo.

Nyní krátce odbočím. Vzpomínáte si na indigovou dívenku a její proroctví o možnosti použití Žolíka pro politiky? Možná se v případě těchto světelných bytostí mýlím, nepotřebují určitě Žolíka, ale udělali dost dobré gesto. Bylo to o „fous“.

Vrátíme se nyní k tématu. POZOR. Tím jsem nechtěl říci, že temné bytosti a zlo je zde navždy odstraněno. To nikoliv. Bude vše ještě nějakou dobu trvat. Veškeré rituály, které byly dělány v Hotelu Země jakýmikoliv spolky: ILLUMINÁTY, ČERNÉ MŠE VE VATIKÁNU, ZEDNÁŘSKÉ RITUÁLY a mnohé jiné, u kterých se používaly dětské a lidské oběti, už nemají podporu temné strany, ani PADLÝCH ANDĚLŮ, ani černých božstev, kteří zde po tisíciletí trvání MATRIXU působili.

Další oběti jsou naprosto zbytečné a „oni“ to už vědí. Jsou v panice.

Zlo, které zde ještě působí, je dílem vnitřní práce těchto temných mocností, ale již není dílem vnějším, nepochází od padlých andělů. Tento odpad a odpadlíci od lidstva, kteří stále chtějí zlo, už nemají sílu a jejich konec a pád je pouze otázkou času. Bez vnější podpory temných sil nemají žádnou šanci.

Hned následující den 06.07.2022 byly zničeny GEORGIA GUIDESTONES (Georgijské poradní kameny, VIDEO.), na kterých bylo do kamene vyryto a zakódováno vylidnění planety Země na půl miliardy lidí a zavedení NWO. Symbolický energetický monument vysílající do všech dílů světa destruktivní energii, která měla pomoci politikům prosadit NWO. Dle určitých zpráv to bylo také dílo těchto dvou světelných bytostí.

***** ****

Opět zdůrazňuji, že nejen lidstvo, ale veškeré zúčastněné strany jedou po 5ti kolejích a volí vždy tu, která je pro ně tou nejvýhodnější časovou linií. Jsou dnes velmi dobře manipulovatelné a ovladatelné, a výhoda je díky tomu na obou stranách. Díky těmto časoprostorovým liniím se dá mnoho věcí změnit, aniž by to lidé, zabraní do svých denních starostí, postřehli.

Po odstoupení padlých andělů zde máme ještě několik rovin, jak konstruktivních, tak i destruktivních, které je nutné brát na zřetel.

První linie: Jedná se o linii politickou, závislou na finanční rovině.

Druhá: DEEP STATE podporující zlo ve všech rovinách a určující doposud takt událostí, i když v posledních týdnech značně upadá jeho síla.

Třetí: Pak je to linie Globálního prediktora, kterému se také mnoho věcí vymklo z rukou a nemá na ně již vliv.

Čtvrtá: Proti horním třem stojí tak zvaní WH – White Hats (Bílé klobouky) a Q.

Pátá: Vše za světlou stranu řídí dva velcí muži.

5-5: A ta nejdůležitější rovina je rovina intuice a myšlení, (jak víte z mých přednášek a článků, myšlenka má větší sílu, než jakákoliv atomová bomba). Nutné si neustále uvědomovat a myslet konstruktivně. Jsou to dobří lidé a jejich mysli, vědomí bojovníci v matrixu.

Body 4, 5 a 5-5 stojí proti prvním třem v otevřeném boji na všech úrovních.

Na tomto místě musím nyní zdůraznit, že v politice se neděje nic náhodně a mnoho věcí je připraveno dopředu. Mnoho. Všechno Vám ukazovali ve SCI-FI filmech. Ve skutečnosti to SCI-FI filmy nebyly, byly skutečností, ale kdo by tomu v době promítání těchto filmů věřil…

Připomeňme si 911 (11.9.) – pád dvojčat, Covid, Pandemii, krach na burze, mimozemské civilizace, teleportační zařízení, děti v tunelech a v klecích, a mnoho jiného… Vše nám dali přímo před oči, protože se to stejně nedá utajit, ale lidé tomu přesto nevěřili.

Nezapomeňte, že skutečných lidí je zde 25% a zbytek jsou bioroboti!

Dnes je lehce možné bioroboty při troše intuice a empatie odhalit. O tom ale jindy.

Na závěr dnešního článku bych rád zdůraznil, že zde v Hotelu Země zůstává mnoho mimozemských entit (nevstupují do dění). Entity pozorují všechny události právě proto, že zde mají přímé napojení ke skutečným lidem, ve kterých je právě část „konstruktivní síly vesmíru“ – HOT SPOT v srdci. Nikde jinde ve vesmíru tuto možnost kontaktu a těchto událostí nemají. Právě proto je v poslední době tak obrovský zájem o Hotel Zemi.

To byly ty nejdůležitější události týkající se nás všech.

V dalším článku si povíme něco o politice, co nás pravděpodobně čeká a co nás nemine…..

…..s Láskou a úsměvem tm….

 

Zdroj: https://tadesco.org/okenko-tm-q-9-2q22-sest-padlych-andelu-svoji-destruktivni-cinnost-v-hotelu-zeme-ukoncilo/