Výňatek:

Mezinárodního soudní dvůr podle zvykového práva, 15. ledna 2022 (GMT) odsoudil šéfy velkých farmaceutických firem, vlád a církví za genocidu a zakazuje injekce. Tento soud v roce 2013 donutil papeže Benedikta odstoupit z úřadu. Verdikt soudu odsuzuje 75 jednotlivců k doživotnímu vězení, zabavuje jejich majetek a ruší jejich korporace a zákonně zakazuje další výrobu, prodej nebo používání jejich vakcín proti COVID jako „produktů lékařské genocidy a masového vraždění“.

„Tento případ se týká monstrózního mezigeneračního zločinu a jeho stejně masivního utajování. Nejvyšší představitelé církve, státu a korporací po léta osobně sankcionovali a těžili ze systematického mučení, obchodování a vraždění dětí ve smrtících experimentech s testováním drog za účelem výroby „vakcíny“ COVID, jako součást zločineckého spiknutí za snížení lidskosti. do otroctví. Toto spiknutí vraždí nevinné, obchoduje se zbraněmi, drogami, dětmi a lidskými orgány a umlčuje nebo ničí ty, kteří hrozí, že to odhalí.

„Náš soud učinil právní konec tomuto spiknutí tím, že kriminalizoval odpovědné osoby a korporace a zakázal další prodej a používání „vakcín“ COVID, které jsou produktem lékařské genocidy a masového vraždění dětí.“

Killing Center: Velká nemocnice R.W. v Bella Bella, B.C., Místo vražedných experimentů s testováním drog a sterilizace dětí katolickou církcí a United Church, Pfizer, Glaxo

 

CZ překlad celého rozsudku:

https://commonlaw.earth/iclcj-verdict-and-sentence/

Originál rozsudku:

http://murderbydecree.com/wp-content/uploads/2022/01/Verdict-and-Sentence-of-the-International-Common-Law-Court-of-Justice.pdf

http://murderbydecree.com/2022/01/14/breaking-news-from-the-international-common-law-court-of-justice-january-15-2022-gmt-big-pharma-government-church-leaders-face-arrest-as-court-convicts-them-of-genocide-prohibits-injections/#page-content