Následující materiál rv-gcrDescarga  se nacházel už nevím kde na Telegramu (Rafapal, Conciencia Galactica ..?) a jeho první část je dokonce z r. 2015 (což mě osobně šokovalo, páč je to vidno, když se člověk mrkne na metadata), kdy jsem sice o agendě NESARA/GESARA věděl, ale studium tématu mi v té době, r. 2015, připadalo velmi komplikované a bylo odloženo kvůli důležitějším věcem. Je dost možné, že už tento materiál i nějaký český web našel a přeložil. Po té jsem ho dokonce našel ve formě článků (1; 2; serverů je víc ).

Aktualizace Resetu a intelu k němu vázanému jsou od nás a částečně od Marthy, která publikuje se svou skupinou pravidelně info na fb a Telegramu.

Každopádně k tomuto tématu doporučujeme naše stěžejní články + další články z Tadesca, kde je překlad původního dokumentu Nancy Detweiler, M.Ed., M.Div., ze 17. srpna de 2011 (tento stěžejní materiál obsahují už také konečně další české weby), která uspořádala úředně podložený materiál (většina je utajená) o vývoji agendy NESARA/GESARA, která však má ne jenom staletou, ale tisíciletí starou historii. Originál najdete také na našich stránkách:

https://geopoliticsastrology.wordpress.com/2020/05/13/nesara-intel-za-oponou-svetovych-udalosti/

https://geopoliticsastrology.wordpress.com/2020/05/17/bily-rytiri-nesara-a-dopis-od-dove/

https://geopoliticsastrology.wordpress.com/tag/nesara-a-wtc-9-11/

https://tadesco.org/nesara-gesara-prulomova-reforma-dil-1-2/

https://tadesco.org/nesara-gesara-prulomova-reforma-dil-2-2/

Já osobně jsem si ty věci přeložil a plně pochopil někdy na přelomu 2017-18 a v r. 2018 založil tyto stránky a tématu NESARA/GESARA je věnován celý oddíl těchto stránek spolu s odkazem na výukový materiál od India Eco a Lima Delty, dvou bývalých pracovníků QTeamu z finanční rozvědky, kteří mají pověření založit agenturu na projekty z Fondů Prosperity. Také kontakty a formuláře na tyto projekty jsou součástí těchto stránek už dva roky. Češi a Slováci .. vlastně KDOKOLIV .. můžou vyplnit své formuláře a poslat je na adresu “zahraničních projektů ASES”. Vyplňuje se ve španělštině, stejně tak jazyk projektu je španělský.

Zde je tedy překlad materiálu, který se týká klíčové role královských Rodin Červeného Draka v naší finanční historii, současnosti i budoucnosti. Překládáme ho hlavně nejen kvůli jeho přímo “lookinglass-Delta” zdrcující aktuálnosti, ale také dost vzácné jasnosti.

GLOBÁLNÍ MĚNOVÝ RESET (GCR) 

REVALVACE MĚN (RV)

HISTORICKÝ PŘEHLED 

(POUZE PRO VZDĚLÁVACÍ ÚČELY)  

….

2015

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

Tyto informace nebyly nikdy navrženy tak, aby byly ziskovým podnikem, finanční žádostí jakéhokoli druhu nebo pokusem o nabízení nelicencovaného profesionálního právního, daňového nebo investičního poradenství jakékoli osobě, za jakýmkoliv účelem a z jakéhokoli důvodu. 

Obsah tohoto materiálu výhradně pro výzkumné účely a je snadno dostupný široké veřejnosti prostřednictvím internetu, videí, audio rozhovorů, e-knih, hlavních zpravodajských organizací a článků na webových stránkách. 

Jakákoliv odpověď odesilatelům a příjemcům a od nich bude mezi těmito stranami a bude vycházet z jejich vlastního přání poskytnout další srozumitelnost nebo faktická data do své vlastní intelektuální knihy. V žádném případě tento materiál nemá ovlivňovat nebo přesvědčovat odesílatele nebo příjemce o určité agendě, pozici, systému přesvědčení nebo finanční strategii. Tento materiál žádným způsobem neporušuje ani se nepokouší uzurpovat historická fakta nebo regulační prosazování; ani se nepokouší obejít žádné mezinárodní nebo domácí zákony, delikty, kódy, předpisy nebo pravidla bez ohledu na digitální umístění odesílatele a příjemce. 

Přijetí historického přehledu GCR/RV potvrzuje, že odesílatelé a příjemci tímto souhlasí s tímto prohlášením o odpovědnosti a přijímají omezení jeho vzdělávacího účelu, čímž zprošťují autora zdroje jakékoli osobní odpovědnosti.   

Budoucí přenosy tohoto materiálu mezi odesílateli a příjemci jsou od tohoto prohlášení dále prováděny pouze pro vzdělávací účely a vědomě nejsou v rozporu s žádnými podepsanými dohodami o mlčenlivosti s bankovními institucemi, vládami nebo zpravodajskými agenturami souvisejícími s aktivitami před nebo po GCR/RV. 

Všichni, kdo poruší toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti, budou považováni za porušující zamýšlený vzdělávací účel a budou v přímém rozporu s textem, grafikou, koncepty a teoriemi vyjádřenými v tomto historickém přehledu GCR/RV. Rovněž jakákoliv změna nebo odchylka od tohoto zdrojového materiálu bude považována za zlý úmysl mařit pravdu a odesílatel i příjemce se mohou vystavit v plném rozsahu mezinárodnímu a univerzálnímu právu.

Celý článek ZDE:

https://geopoliticsastrology.wordpress.com/2022/04/14/role-kralovskych-rodin-cerveneho-draka-v-globalni-financni-prestavbe-a-jak-funguje-kvantove-vedomi-jehoz-je-qfs-pouze-soucasti/