Úmrtí královny Alžběty II. (dále jen „QEII“) je jedním z mnoha znamení, že v říjnu letošního roku se odehraje na Západě nějaká velká událost typu černé labu. Ještě se uvidí, zda půjde o krvavou revoluci, anarchii, nebo pokojný přechod. (Pozn. př.: Černá labuť, fráze běžně používaná ve světě financí, je extrémně negativní událost nebo jev, který je nemožné předpovědět.)

Především smrt QEII znamená také smrt šéfa Výboru 300, který mnozí nazývají tajným vedením západního světa. Následuje odstranění celé špičky Řádu maltézských rytířů: vojenského vedení Západu. Gnostické iluminátské zdroje tvrdí, že všechny tři egyptské obelisky západní moci mají padnout. První obelisk – umístěný ve městě Londýn – je místem, kde sídlí finanční moc. Se smrtí QEII prý padl. Druhý obelisk – ve Washingtonu DC – je místem, kde sídlí vojenská moc. Ten padl s nahrazením aristokratického vedení Maltézských rytířů meritokracií. Třetí obelisk, symbolizující duchovní moc, je v Římě. Všechny oči se tedy nyní upírají na papežství. Iluminátské zdroje slibují, že papež František bude v nadcházejících dnech velkolepým a veřejným způsobem odstraněn.

Velké změny se netýkají pouze Západu. Čínská komunistická strana přesunula svůj velký celostátní sjezd, který se koná jednou za pět let, z listopadu na říjen. Na něm budou provedeny změny ústavy, které povedou k „novým strategiím vládnutí“.

Podle zdrojů z Asijské tajné společnosti se na schůzce bude hovořit o sloučení s Tchaj-wanem a přejmenování komunistické strany.

V září se také uskuteční nebývalé setkání světových lídrů a mocných činitelů.

Tento týden se například 15. a 16. září setkají ruský prezident Vladimír Putin, čínský prezident Si Ťin-pching a indický premiér Naréndra Módí. Poté bude následovat 19. září pohřeb královny. Půjde o jedno z největších setkání světových mocností v nedávné světové historii. Mezi mnoha účastníky bude například takzvaný americký prezident Joe Biden nebo japonský císař.

Musíme si také uvědomit, že to vše se děje v době, kdy 30. září vyprší lhůta pro splacení dluhů pro rodiny, které vlastní KORPORACI SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH, OSN, Světovou banku, MMF a další pilíře západní moci.

Rozhodovat se bude zejména o osudu rodiny Rockefellerů. Mezi členy tohoto klanu patří Hillary a Bill Clintonovi, Mark Zuckerberg, John Podesta, David Rockefeller ml. a mnoho dalších.

Rockefeller, Podesta a Bennington

Vlevo Laurence Rockfeller, nahoře jeho syn pedofil John Podesta a dole jeho syn, vedoucí skupiny Linkin Park, Chester Bennington (zemřel v roce 2017).

Lze tvrdit, že potlačením mnoha typů energetických technologií se tato rodina zasloužila o úpadek lidstva více než kterákoli jiná skupina ve světových dějinách. Herec v gumové masce Biden je jejich služebníkem, stejně jako pravděpodobně podvodník v gumové masce, který se nyní vydává za papeže Františka.

Na podzim se pravděpodobně rozhodne také o osudu francouzské a švýcarské větve rodiny Rothschildů, v jejímž čele stojí Klaus Schwab (Rothschild) ze Světového ekonomického fóra.

Svět bojkotuje Rothschildy, Rockefellery a jejich podvodné fiat peníze, takže určitě půjdou ke dnu. Skutečnost, že Vatikánská banka s nimi od 30. září přerušuje veškeré vztahy, je toho nejjasnějším znamením. Otázkou je, co nebo kdo je nahradí?

Existuje také větší boj mezi gnostickými ilumináty a britskou královskou rodinou, který ještě nebyl rozhodnut.

Každopádně nyní, když královna Alžběta oficiálně zemřela, můžeme odhalit některá tajemství a velké záhady, které ji obklopují. Například podle bratrance císaře Hirohita byla před útoky na USA 11. září QEII „zabita a nahrazena klonem“, protože se ostře stavěla proti Bushovu nacistickému puči, který tento útok představoval. Ke klonům a podobným řečem zůstáváme skeptičtí, ale vysoce postavené zdroje MI6 rovněž potvrzují, že původní královna již dávno opustila tuto Zemi. Zdroje z NSA rovněž tvrdí, že je „mrtvá už deset let“. Tento pisatel může také potvrdit, že vánoční pohlednice podepsané Jejím Veličenstvem přestaly přicházet již před několika lety.

Nicméně tento autor byl v poměrně pravidelném kontaktu prostřednictvím e-mailu s někým, kdo se zdál být skutečný. Když jsem se jí jednou zeptal, zda film Prázdniny v Římě (Roman Holiday) vychází ze skutečných životních indiskrétností, odpověděla: „Některá tajemství si ponesu do hrobu.“ Také se skutečně objevila na veřejnosti před tisíci lidmi při nedávných oslavách 70 let na trůně.

Ať už byla ve skutečnosti kýmkoli, Její Veličenstvo bezpochyby vedlo velkou frakci v západní pokrevní elitě, která se stavěla proti plánu ChM vyvraždit 90 % lidstva. Jejich myšlenka spočívala v záchraně životního prostředí, aniž by všechny zabili, a to pomocí uhlíkové daně, která by světovým vůdcům platila za zachování lesů. Její frakce prohrála v roce 2000, kdy se její agent Al Gore nestal prezidentem USA, přestože vyhrál volby. Od té doby však bojují a nakonec se jim podařilo nechat popravit celý klan Bushů.

Také entita, kterou jsme znali jako královnu Alžbětu II., byla zodpovědná za vyjednávání dohody s asijskými královskými rodinami o lepším způsobu správy této planety, kterou všichni sdílíme. Byla to například ona, kdo umožnil realizaci čínské iniciativy novodobé Hedvábné stezky, jejímž výsledkem je rozvoj infrastruktury po celé planetě v hodnotě bilionů dolarů. Také opustila tuto sféru s jistotou, že bylo dosaženo konsensu mezi Východem a Západem, aby se začalo dělat vše pro zvýšení množství a rozmanitosti života na Zemi, včetně toho lidského. Jinými slovy, opustila tento svět s jistotou, že budoucí generace budou mít z jejích slov a činů velký prospěch.

Lidé blízcí jejímu následníkovi, králi Karlu III., ho vyzvali, aby nasadil britské speciální i pravidelné jednotky k vojenské akci, která by zastavila další ničení ekosystémů po celém světě. Takže například zkorumpovaní indonéští vůdci zodpovědní za ničení nenahraditelných deštných pralesů budou nyní stíháni spolu se svými nohsledy.

Každopádně nyní, když královna zemřela, využijí gnostičtí ilumináti relativní neoblíbenosti jejího syna k bezprecedentnímu útoku na monarchii. Klíčovou otázkou bude samozřejmě obnovení vyšetřování vraždy princezny Diany.

R: Myslíte si, že se někdy stanete královnou? D: Ne, nestanu. R: Proč si to myslíte? D: Ráda bych byla královnou lidských srdcí, v lidských srdcích. Ale já nevidím samu sebe jako královnu této země. Nemyslím, že by mne mnoho lidí chtělo za královnu. Ve skutečnosti když říkám mnoho lidí, myslím tím establishment, do které jsem se vdala, protože se rozhodli, že jsem nevyhovující. R: Proč myslíte, že se tak rozhodli?D: Protože dělám věci odlišně, protože nejedu podle knihy pravidel, protože mě vede moje srdce, ne hlava. A i když mě to v práci dostalo do potíží, chápu to. Ale někdo musí jít ven, milovat lidi a dávat jim to najevo.

Podle královnina bratrance byla Diana zabita, protože čekala dvojčata s Dodim Al-Fayedem a plánovala konvertovat k islámu. Královna do toho nebyla zapletena, ale král Charles určitě ano. Proto Q-anon tvrdí, že bude zatčen. Zdroje NSA tvrdí, že Charles byl každopádně již „nahrazen dvojníkem“.

Ilumináti si však neuvědomují, že britská monarchie je založena na kolektivním konsensu, a nikoli na jediném monarchovi. Konsensus vybudovaný kolem QEII nelze změnit útoky na jejího dědice. Přesto je možné se vsadit, že se korunní princ William stane králem spíše dříve než později.

Pokud chtějí gnostičtí ilumináti konat dobro, měli by se spíše než na monarchii zaměřit na rodiny Rockefellerů, Rothschildů atd., které vlastní společnosti podle žebříčku Fortune 500. To oni naplánovali celou tuto „pandemii“ a doprovodný pokus přeměnit tuto planetu v obří zvířecí farmu.

Jako poslední potvrzení zločinů, které tito lidé spáchali, minulý týden jeden z vysoce postavených členů japonského podsvětí (jehož organizace je subdodavatelem ChM) uvedl, že před „pandemií“ mu bylo řečeno, že plány byly změněny a že namísto zasažení jižního Japonska a jihovýchodní Asie mega zemětřesením se ChM rozhodla pro „chřipku z Wuhanu“.

Odpovědnost nesou osoby uvedené na níže uvedeném odkazu. Jedná se o použitelné zpravodajské informace. (ODKAZ), (ODKAZ na PDF)

Pak jsou tu samozřejmě všechny jejich zločiny z minulosti, za které ještě musí čelit spravedlnosti. Například, když právě uplynulo 21. výročí 11. září. Všimněme si, co tehdy řekl Donald Trump.

Když se stal prezidentem, z nějakého důvodu nebyl schopen na toto přesvědčení navázat.

I když se Západu nepodaří odstavit ChM od moci a provést soudní procesy ve stylu Norimberku, zbytek světa pomůže osvobodit evropský lid.

Rusko se spojilo s Čínou, Indií, Afrikou, Blízkým východem a Latinskou Amerikou, aby zajistilo, že zločinecké vedení Západu bude postaveno před soud za své opakované pokusy o vyvraždění 90 % lidstva.

Za současného stavu zastaví západní Evropa a USA od října hospodářskou aktivitu.

Ve Spojeném království průmyslové lobbistické skupiny tvrdí, že pokud se něco neudělá s cenami energií, které za poslední rok vzrostly o 100 %, bude 60 procent továren a 80 procent hospod a restaurací nuceno zavřít.

Doufejme, že nová vůdkyně Spojeného království Elizabeth Trussová, která se připojila k Alianci pro osvobození planety, bude schopna vyjednat novou dohodu se zbytkem světa dříve, než k tomu dojde. Totéž se stane i ve zbytku západní Evropy.

„Každý den nám volají firmy, které se chystají zastavit výrobu,“ řekl prezident Ústředního svazu německých řemesel. Podle Svazu německých průmyslových a obchodních komor (DIHK) se německé podniky stále častěji nemohou dostat k dodávkám energie na trhu, a jakmile energie vyschne, německá ekonomika se jednoduše zastaví.

Proto Belgie, Lucembursko, Nizozemsko a Polsko nechtějí uzavírat dvoustranné energetické dohody s Berlínem, protože nechtějí být nuceny kompenzovat své dodavatele v případě, že plyn bude přesměrován do Německa.

Pokud nedojde k dohodě s Ruskem a zbytkem světa, nadcházející hospodářský kolaps zajistí změnu režimu ve většině západních zemí. K tomu již minulý týden došlo v Itálii a Švédsku. Podle kanadských zpravodajských zdrojů má být letos na podzim odstraněn také Justin Castro z Kanady.

Až padne francouzský Macron a německý Scholz, bude v Evropě konec hry.

Pak samozřejmě všichni čekáme, až se konečně zhroutí KORPORACE SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH.

Nakonec ještě jednou podotýkáme, že tento kolaps by mohl být spouštěčem, který konečně vynese tajný vesmírný program na světlo světa. Jak poznamenal tehdejší ministr obrany Donald Rumsfeld den před 11. zářím, z amerického obranného rozpočtu tehdy zmizelo 2,3 bilionu dolarů. Více zdrojů od té doby uvádí, že tyto peníze šly na tajný vesmírný program. Pokud jsme všechny ty létající talíře a antigravitační zařízení zaplatili z našich daní, neměli bychom mít právo je používat?

Možná právě proto se v těchto dnech objevuje na veřejnosti stále více těchto plavidel po celém světě, jak potvrzují níže uvedená videa. Možná, že letošní „říjnové překvapení“ bude mimořádné.

Přeložila tereza | Zdroj: benjaminfulford.net

Převzato: https://tadesco.org/rijnova-revoluce-na-zapade-se-blizi-tim-jak-kralovna-alzbeta-ii-byla-odstranena/