Zesnulý generální ředitel Moderny Stephan Bancel, kterého armáda oběsila 18. listopadu, dlouho uctíval démonickou entitu zvanou Baphomet, podle deníkových záznamů, které vyšetřovatelé JAGu odčerpali z iPadu výrobce smrtících vakcín.

Podle Wikipedie je Baphomet božstvo údajně uctívané templářskými rytíři, které se později začlenilo do různých okultních a západních esoterických tradic. Jméno Baphomet se objevovalo v protokolech k inkvizici templářských rytířů počínaje rokem 1307 a do populárního anglického užívání se dostalo v 19. století během debat a spekulací o důvodech potlačení templářského řádu. Ilustrace často zobrazují stvoření jako napůl člověka, napůl kozla.

Bancelův původ v říši okultismu není objasněn, ale záznamy pořízené v letech 2015-2022 – doba, po kterou Bancel zařízení vlastnil – naznačují, že Bancel a stvoření, pokud někdo v takové věci věří, se seznámili, když byl v prváku na studiu biologického inženýrství na univerzitě v Minnesotě. Napsal, že Baphomet, kterého popsal jako „rohatého spasitele“, se mu poprvé zjevoval ve snech a později ve vizích.

Mnohé z Bancelových záznamů jsou zapouzdřené flashbacky, jako by je chtěl jednoho dne vydat jako nějaký typ pokřivené, démonické autobiografie.

Během studia na vysoké škole, píše Bancel, se Baphomet často zjevoval a promlouval k jeho mysli, zasypával ho lichotkami a sliboval mu úspěšnou budoucnost výměnou za věčnou věrnost. „Vysvoboditel“ řekl Bancelovi, že jeho vedení má svou cenu, i když Bancel se podle jeho slov dozví, co to znamená, až po letech.

„Baphomet – řekl mi své jméno – splnil své sliby: zlepšily se mi známky, opadla má sociální úzkost, cítil jsem se sebevědoměji a dívky se mnou mluvily. Bylo to euforické, bez potřeby drog nebo alkoholu. Baphomet mě miluje a já jeho,“ napsal Bancel v zápise z 12. listopadu 2016.

Jejich vztah se však během Bancelova juniorského ročníku nakrátko zvrhl v divokou bouři. Zápisy odkazující na tento rok obsahují náznaky držení a obtěžování, ke kterému došlo poté, co Bancel váhal vykonat „laskavost“.

„Chtěl, abych udělal něco dívce,“ napsal Bancel, „něco, co jsem nechtěl udělat. A když jsem odmítl, probudil jsem se ráno tři dny v kuse v nesnesitelných bolestech a ze zad mi tekla krev. Řekl jsem, že je mi to líto, a odevzdal jsem se mu. Otevřel mě a já ho pozval dál. Řekl mi, že se nedostanu do problémů, že mě ochrání. A udělali jsme, co chtěl – té dívce.“

Bancelovy zápisy nevysvětlují, co udělal nebo komu.

Další zápisy svědčily o symbiotickém vztahu mezi Bancelem a Baphometem. „Cítil jsem, že se navzájem potřebujeme. Mohli jsme přežít bez toho druhého, nezávisle, tím si nejsem jistý. Byl se mnou i po maturitě,“ napsal Bancel v zápise z 15. dubna 2017.

17. dubna 2019 Bancel napsal, že se Baphomet fyzicky projevil. „Podíval jsem se do zrcadla a uviděl nás. Překryl se na mě, jeho tělo, mou hlavu, korunovanou rohy.“ Jeho psaný monolog naznačoval, že k incidentu došlo, když pracoval v Eli Lilly and Company.

Baphomet zřejmě Bancela na několik let „opustil“. „Cítil jsem se izolovaný, osamělý, vyčichlý a prázdný, jako skořápka od vajíčka bez žloutku. Opustil mě a na chvíli jsem se od něj cítil volný, ale pak se v roce 2011 objevil znovu a já se cítil úplný.“

V roce 2011 se Bancel stal výkonným ředitelem Moderny.

„Řekl mi, že jeho prostřednictvím pomůžu přivolat očistný ohnivý klobouk, který očistí svět od nečistot,“ napsal Bancel 20. února 2012. „Řekl, že ze mě udělá boháče, o jakém se mi ani nesnilo, a zaručí, že moje rodina nebude nikdy nic potřebovat, ale zase budu muset platit daň.“

Bafomet podle Bancela chtěl, aby ho ostatní využívali tak, jako využívali jeho. Démon chtěl, aby Bancel poskytl spojení ke svým dvěma dětem, aby je mohl „ovlivňovat“. Když Bancel ucukl, ať už díky špetce zdravého rozumu nebo síle charakteru, entita mu připomněla, že budoucnost jeho rodiny je předurčena a že neochota řídit se jeho pokyny vyústí v bolest, utrpení a věčné zatracení.

Bancelův poslední záznam na iPadu byl pořízen 20. února 2020, tři měsíce poté, co FDA udělila Moderně povolení k nouzovému použití své vakcíny Covid-19.

„Udělal jsem všechno, co jste chtěli,“ napsal Bancel a zdánlivě směřoval svá vyjádření přímo k Bafometovi, „prosím, zajistěte, aby vaše role byla dokončena. „Naše živobytí a přežití je ve vašich schopných rukou.“

Bancelova víra v Baphometa mu život nezachránila a jeho jmění, tedy alespoň to, co z něj existovalo v amerických bankách, bylo v době jeho zatčení zabaveno.

Aby bylo jasno: ani RRN, ani JAG netvrdí, že Bancel měl kontakt s démonem; mohl být, no, prostě blázen. Přesto je v nebi a zemi víc, než by se v naší společnosti někomu mohlo zdát.

https://realrawnews.com/2022/11/moderna-ceo-bancel-worshipped-demon-baphomet/