Představte si, že sedíte na zemi v krásném prostředí přírody. Můžete pocítit mír a harmonii Země pod vámi. Spojujete se s ní, s její duší a vnímáte, že i Země touží po změně a po růstu svého vědomí. Přeje si dosáhnout spojení s vámi a s lidstvem jako celkem.

Také Země je součástí v mocném procesu přeměny. Dovolte duši Země, aby se před vámi zjevila ve formě člověka nebo zvířete a zůstaňte s tímto obrazem, který spontánně vyvstává ve vaší mysli. Zeptejte se jí, co pro ni můžete udělat. Jak ji můžete podpořit. Spojení se Zemí vám přinese klid a harmonii. Propojíte-li se s jejím bytím, bude zároveň žít i ve vás. Člověk v Nové Éře bude plně přítomen a ukotven na Zemi.

Respektujte rytmy Země a přírody, které pulzují okolo i uvnitř vás. Vnímejte sílu Nové Země i to, jak do vás proudí. Vstupte do tohoto nového proudu, Země vás k sobě zve. Nová Země chce růst a kvést. Temná noc duše přivedla člověka až na pokraj propasti. Byli jste na této cestě velmi dlouhý čas a uskutečnili jste na Zemi dlouhou pouť skrze mnoho životů.

Uchovávali jste své Světlo, přestože jste se museli potýkat s hlubokými prožitky bolesti, osamělosti a odmítání. Nyní, na prahu nové doby, jste stále ještě oslovováni a atakováni starou energií, temnou tíhou, kterou jste na staré Zemi dlouho zažívali. Nyní je ale třeba ji propustit a uvolnit. Sbohem ovšem můžete říci pouze tomu, co jste patřičně a skutečně procítili. Jedině potom to můžete s láskou propustit.

Všechna bolest, kterou jste nasbírali v tomto a minulých životech, potřebuje vaše shovívavé přijetí, aby mohla být propuštěna. Jedině tak překročíte práh do nové doby jako svobodné, nezatížené bytosti se svou andělskou podstatou. Respektujte proto temnou noc své duše a poselství, které v sobě nese. Při zpracovávání své temnoty si uvědomte, kolik kroků jste již na své vnitřní cestě učinili a jak silnými jste se už stali. Překonáním temnoty se stanete mnohem silnější než jakákoliv bolest, strach, smutek, či deprese. Přítomnou temnotu u ostatních lidí překonejte soucitem.

Sdělte jim, že je chápete a rozumíte tomu, kde se momentálně nacházejí. Oni jsou připomínkou vašich starých časů a zrcadlí vám cenné zkušenosti, které jste v minulosti získali a připomínají vám také to, co jste se už naučili. Právě díky všem těmto vrcholům a pádům, které jste ve svých životech na Zemi prožili, vznikla moudrost, která dozrála uvnitř vás. Teď už můžete chápat opravdu zevnitř, co znamená láska, soucit a jaká je jejich síla. Toto poznání se stalo pro vás živoucí realitou. Toto je Kristovské vědomí, které se probouzí ve vašem srdci, a které vás přenese přes práh nové doby. Všechny vaše snahy nakonec přinesou harmonický rytmus a mír, který bude v souladu s vámi i Zemí.

Nyní jste již poznali, jak byla pro vás důležitá temná noc duše, kterou ještě stále můžete zažívat. Vše ale musí být spatřeno znovu a to ve světle lásky a pochopení. Teprve potom se temnota může rozplynout a vy tak získáte moudrost. Prožít temnou noc duše je nezbytnou událostí předtím, než přejdete práh do nové Země.

Jeshua

Zdroj:

https://celostnivzdelavani.cz/prozit-temnou-noc-duse-je-nezbytnou-udalosti-predtim-nez-prejdete-prah-do-nove-zeme