Všem dobrým lidem: Brzy přejdeme do Zlatého věku, máme pro vás pokyny jak vyhrát nad systémem

Odpověď na nejdůležitější otázku ze všech: ,,Proč jsem se narodil a co tu hledám?”

Jak funguje systém
Všechno začíná narozením dítěte, jehož duše vstoupí za pomoci energetického kódu v průběhu třetího měsíce těhotenství, do plodu v matčině břiše. Tím pro každého jedince začíná hra. Každý má dvě mozkové hemisféry, pravou a levou. Pravá hemisféra je intuitivní a levá hemisféra je logická. Po narození začíná u každého člověka ,,boj” v rozhodování mezi pravou a levou. Intuice kolikrát říká něco zcela jiného, než logika. Většinou u mnoha lidí vyhraje logika, protože to vyhovuje vládnoucímu systému, který nás podle toho vychovává. Ihned po porodu začíná na bezbranné dítě útočit systém (říkáme tomu ,,Matrix”) děsivou sílou, která má zablokovat dítěti mozek a hlavně šišinku mozkovou a jeho intuici. Dítě, které se původně narodilo jako naprostý král a suverén, je naučeno rodiči, že je úplně blbé, nesamostatné, nemůže a neumí rozhodovat a všechno je rozhodováno za něj. Když projeví svou nelibost a začne se přít nebo plakat, je potrestáno. Je to základní přípravný stupeň pro další debilizaci malého člověka, protože, aby přijmul kompletní program od matrixu, musí nejdříve vnitřně popřít sám sebe. Pochopit, že je nehodný, méněcenný, hloupý a zbytečný. Ještě že máme systém, který nám řekne, kým máme být, čemu máme věřit, a co máme dělat se svým životem.

Říká se vám, že už nemusíte nic nového vymýšlet, protože za vás už dávno předtím všechno vymysleli jiní lidé, kteří tomu prý rozumí mnohem víc než vy, a byla by to ztráta času. Mnoho lidí pak považuje samostatné myšlení za zbytečné, nebo toho dokonce ani není schopno a musí se chodit pořád někoho ptát, co mají dělat. Převzetí odpovědnosti za svůj život a za své zdraví se mnozí doslova děsí. K velikému prospěchu farmacie, náboženství a jiných systémů, které takto z lidí sají energii, čas, zdraví i peníze. Takto vznikají jedinci, kteří pro systém nejsou nebezpeční, ale sami sebou ho vytvářejí. Bytost je uvržena do otroctví a přetvořena na osobu vyhovující systému. Ptáte se proč to tak je? Abyste nemohli z tohoto otroctví uniknout.

Celý systém je pyramidově uspořádán. Dole se nacházejí obyčejní lidé a nahoře lidé, kteří je ovládají. Pyramidy jsou v systému dvě, mateřská (hlavní) a podružná (vedlejší). Obě pyramidy musíte obejít, nesmíte se v nich ztratit. Systém se tomu brání všemi možnými způsoby a do cesty vám dává překážky v podobě lákadel a manipulativních tvrzení. Nabízí vám půjčky, abyste se stali otroky peněz. Krade vám čas, abyste se nemohli zabývat svým skutečným posláním a důvodem, proč jste se sem narodili. Hojnost času pro lidi, je čistý jed pro systém.
Nabídne vám lákavou práci nebo projekt, kterému se nedá říct Ne. Nebo vám nabídne skvělé koníčky, abyste jimi byli posedlí a ztráceli jimi čas.

Mateřskou pyramidu ovládá šest padlých andělů, jejichž příkazy přijímá Vatikán a ten je pak dále předává na další podružné levely. Podružné levely jsou kostely, vlády, policie, soudy, školy, zákony, úřady, vojáci a veškeré autority, které ovládají a omezují lidstvo.

Další nástraha systému se jmenuje ,,kyvadla”. Jedná se o mechanické poškození člověka. Jsou to havárie v autech, vraždy a jiné, které vám zabrání v cestě. Jsou vám nabízeny jedovaté potraviny a pokud je budete jíst, dostáváte se do podružné, vedlejší pyramidy. Ta má zachytit všechny lidi, kteří se nenachytali na peníze, koníčky a nenechali si ukrást čas. Váš organismus začne po nezdravém jídle chřadnout, mysl chátrat a navštívíte lékaře. Podružná pyramida je totiž gigantický farmaceutický aparát se všemi svými poskoky v podobě doktorů a jedovatých prášků. Každý člověk si za své tělo ručí sám a nesmí ho nikdy svěřit do rukou někomu jinému. Po celou dobu se Vám systém snaží ukradnout i vaši duši. Někteří lidé ji dokonce dobrovolně odevzdají za peníze a slávu.

Ale nebojte se, protože toto sdělení je ve skutečnosti velice konstruktivní. Vzniklo na základě žádosti indigové dívky, se kterou jsme se osobně setkali. Má obrovské mimosmyslové schopnosti, je schopna levitace, astrálního cestování, ale hlavně je jasnovidná. Viděla budoucnost této planety a požádala nás, abychom předali tuto zprávu všem lidem.

Proč byl stvořen tento matrix
Představte si radu sedmi starších, kteří sedí u kulatého stolu. Vládne mezi nimi jen láska a dobro. Mají zájem založit nový dokonalejší systém a domlouvají se, jak by měl vypadat. Ale protože se nemohou shodnout a nejsou si jistí výsledkem, domluví se, že si to prvně vyzkouší. Je to nejlepší řešení, jak něco vybudovat bez chyby, aby to mělo co nejdelší životaschopnost. Proto se rada starších rozdělí pro nebezpečnou hru s názvem Matrix na konstruktivní a destruktivní stranu. Nejmoudřejší a nejváženější člen skupiny navrhl, že zůstane sám proti zbytku. Všichni souhlasili. Jeho šest bratrů se rozhodlo hrát za destruktivní stranu až do krajních mezí.

Jedná se zde o hru celovesmírné důležitosti a pro budoucnost lidstva neopakovatelnou. Buďte rádi, že se jí můžete dobrovolně zúčastnit. Jsme obrovská rodina ve vesmíru, která má mnoho biliónů členů. Bylo nám radou sedmi dovoleno, zúčastnit se dobrovolně jejich hry. Nic zde není skutečné, je to simulace. Ten, který vás na planetu Zemi přivedl jste vy sami, a váš průvodce je vaše pravá hemisféra, jejíž pokyny jste měli celý život poslouchat. Každý člověk je zde dosazený jako postava, přitom jeho skutečný zdroj je v úplně jiné dimenzi. Postava, se kterou se zde po planetě pohybujete, je jen malá částečka vaší skutečné bytosti.

Čas neexistuje, byl nasimulován jen pro tuto hru. Proto několik milionů let na naší planetě, je jako vteřina pro tvůrce nové civilizace. Rada zlých povolila pro radu dobrých vtělení 144.000 konstruktivních světelných bytostí do hry. Tyto bytosti znají pravdu a mají pomoci lidstvu k vítězství. Účastníme se experimentu, ve kterém má buď vyhrát lidstvo nad stroji a založit novou civilizaci a Zlatý věk, nebo mají vyhrát stroje nad lidmi a šestý matrix má skončit pro lidstvo špatně, destruktivně. Destruktivní strana určila, že je možné hrát hru jenom do 6. Matrixu, ve kterém musí být rozhodnuto. Všech 5 předešlých systémů bylo zničeno atomovou válkou.

Teď hra končí. Na jedné straně šachovnice je Konstruktivní síla vesmíru spolu se 144.000 světelnými bytostmi a dalšími konstruktivními lidmi a na druhé straně šachovnice jako protichůdná síla stojí “šest padlých andělů” spolu se všemi nástrahami systému, který má lidstvo ničit a oblbnout. Buď vyhraje lidstvo, nebo stroje.

Řešení
Je kriticky důležité, aby všichni lidé, kteří jdou v současné době proti systému, jsou konstruktivní a snaží se skutečně pomáhat druhým a otvírat jim oči, vytrvali ve své práci, nenechali se strhnout do Matrixu a nezačali myslet destruktivně. Zatím nad temnou sílou vedeme, ale může se to změnit, výsledek ještě není rozhodnutý. Nenechte se zblbnout různými cyniky a lidmi, kteří myslí pouze logikou a budou vám vykládat, že když se rozhodujete intuitivně, veříte na anděly, nedáváte si k hlavě mobil a žijete zdravě, tak že jste naivní, exoti a mimo. Nenechte si nakukat, že věříte na pohádky a že skutečný svět je o něčem jiném. To jsou agenti, kteří vás mají uvrhnout zpátky do nevědomosti a do chaosu. Abyste začali ztrácet čas s blbostmi a nezabývali se tím, co je skutečně důležité. Abyste ani vy, ani vaši nejbližší nemohli naplnit svůj osud a přejít do Zlatého věku lidstva. Nenechte ohrozit své důležité poslání. Pamatujte si, že pokud padnete vy na své cestě, padnou s vámi často i další lidé, které byste jinak přivedli na správnou cestu.

Na každém člověku záleží a každý jedinec, který stojí na správné straně šachovnice, může rozhodnout o osudu celého tohoto i nového světa. Ale pozor! Do nového systému přejdou pouze konstruktivní lidé. Nikdo z těch, kdo druhým záměrně ubližoval, nepřejde. Budoucnost Zlatého věku je zde připravena pouze pro hodné a laskavé lidi.
Indigová dívka nám také řekla, že o to samé šlo i v roce 2012. Všichni jsme čekali na přestup do Zlatého věku, ke kterému nedošlo. Nenaplnili jsme totiž kritické množství uvědomělých osob a energie se tudíž neaktivovaly. Měli jsme několik dalších let čas na to, aby se objevilo ještě více konstruktivních lidí, kteří procitnou a uvidí pravdu. Nemusí se probudit úplně celé lidstvo, je však nutné naplnit určitý počet. Přechod do Zlatého věku je stále možný. Indigová dívka připomíná, že lidé si odtud nemohou nic vzít a nemá smysl honit se za hmotou a slávou. To jediné skutečně cenné, kvůli čemu jste se sem narodili, je přechod do Zlatého věku lidstva, poté co úspěšně překonáte všechny nástrahy.

Důležitý vzkaz všem, kteří za života jednali proti lidem: Jsou to politici, zákonodárci, soudci, právníci, doktoři, zaměstnanci farmaceutického průmyslu, exekutoři, státní zaměstnanci a další, kteří mají v tomto systému neoprávněnou moc nad druhými lidmi: I na vás nyní dojde. Pokud jste jednali proti lidem a ubližovali jste jim, neprojdete do Zlatého věku.Vesmír má své vlastní zákony, jsou to zákony dobra a ty se s pozemskými zákony zásadně rozcházejí a platí i v této hře. Podle Zákonů Vesmíru nesmíte druhého člověka omezit, nesmíte mu brát svobodnou vůli a nesmíte mu žádným způsobem záměrně ublížit, ani tělesně, ani duševně.
Pokud jste to nejenom v osobním životě ale i v rámci výkonu svého povolání porušili, jste bytost jednající destruktivně a nečeká vás už v tomto systému nic dobrého. Máte jednu šanci se ,,vykoupit”. Dostali jste do kapsy tak zvaného ,,ŽOLÍKA”, kterého však musíte použít okamžitě poté, co si přečtete tento článek. Na nic nečekejte, protože už nemáte mnoho času vše napravit.

Je bezpodmínečně nutné, aby všichni lidé, kteří na příkaz systému dříve konali proti lidem, okamžitě změnili směr a přešli na konstruktivní stranu. Od této chvíle nesmíte záměrně jít proti žádnému člověku. Nesmíte nikoho neprávem omezovat, ani trestat, nebo pokutovat, nesmíte vytvářet a schvalovat zákony proti lidem. Nesmíte brát násilím peníze chudým lidem, doktoři už nikdy nesmí podat žádnému člověku jedovaté léky se strašlivými vedlejšími účinky a nesmí nikoho poškodit. Ke všem lidem se musíte začít chovat s úctou kterou si zaslouží. Pokud Vám Vaše povolání nedovoluje jednat konstruktivně, je nutné, abyste okamžitě podali výpověď a varovali své kolegy, kam je přivede ubližování lidstvu a zaprodání se systému. Byli jste varováni.
Politici mají uloženou povinnost, přepsat zákony tak, aby vyhovovaly lidem a ne mafiánům a zločincům.

Do Zlatého věku přejdou pouze konstruktivní bytosti, které za života nikomu neubližovaly, nebo ty, které na poslední chvíli prozřou a zcela změní stranu.

Je úplně jedno, čemu věříte, nebo jakého jste vyznání. Důležité je pouze to, jestli jste konstruktivní bytost, jestli jste během svého života byli na všechny hodní a pomáhali jste jim. Vás čeká skvělá budoucnost.
Pokud jste nebyli celý život tak úplně dobří, máte černé svědomí ale uvědomili jste si svoji chybu, máte nyní na poslední chvíli možnost začít jednat konstruktivně a tím se dostat do Zlatého věku. Pozor, platí to i pro vaše myšlení, které musí být konstruktivní.

Lidi, kteří neprojdou do Zlatého věku, protože jednají nebo myslí destruktivně, zde ve 3D nečeká žádná další budoucnost. Při dosažení kritického množství konstruktivní energie, bude systémem vyslána aktivační energie, která učiní přechod. Poté, co konstruktivní část populace přejde do Zlatého věku v 5D, destruktivní lidé na místě shoří samozápalem a jejich duším nikdy nebude dovoleno stát se členem nové civilizace. Do Zlatého věku nepřejdou ani lidé, kteří za života někoho zabili – člověka nebo zvíře – ani lidé s mutovanými geny. Spolu s konstruktivními lidmi přejdou do 5D také zvířata.

Indigová dívenka vzkazuje, že i pár lidí, kteří mají malou či větší moc, může velice konstruktivně ovlivnit výsledek hry a spustit transformaci.

Pokud jsou ve vaší rodině politici a lidé z jakéhokoliv státního aparátu, indigová dívka vás prosí, aby jim byl předložen tento článek. Prý i v případě, že jsou hodně zatvrzelí.

Výzva
Byli jsme požádáni, abychom zajistili přeložení tohoto sdělení do více jazyků a rozeslali je na další weby. Prosíme čtenáře, aby tento text sdíleli s přáteli, vkládali na své blogy, posílali alternativním webům k uveřejnění a pokud umí jazyky, aby text dále překládali a rozšířili do dalších států. Toto sdělení platí pro celou planetu, nemá zůstat pouze v Česku. Ve světě je mnoho dalších bytostí, které ho nutně potřebují slyšet.

Připravil kolektiv autorů v České republice 28.12.2019
Originál a překlady v dalších jazycích: https://aluska.org/vsem-dobrym-lidem-brzy-prejdeme-do-zlateho-veku-mame-pro-vas-pokyny-jak-vyhrat-nad-systemem