Prokurátor Mezinárodního trestního tribunálu (ICC) Karim Khan ve středu uvedl, že zaslal Rusku oficiální žádost o schůzku se zástupci příslušných úřadů, na níž by se projednala situace na U/krajině.

„Práce mého úřadu v souvislosti se situací na U/krajině bude vždy vykonávána způsobem, který je v souladu se základními zásadami Římského statutu,“ uvedl v prohlášení. „Svou práci vykonáváme nezávisle, nestranně a bezúhonně. Zdůraznil jsem, že si přeji spolupracovat se všemi stranami konfliktu.“

„V souladu s tímto přístupem jsem rovněž předal Ruské federaci formální žádost o setkání s jejími příslušnými orgány a o projednání současné situace, neboť se týká mandátu mého úřadu. Podle mého názoru je nezbytné, aby se Ruská federace aktivně zapojila do tohoto vyšetřování, a já jsem připraven se s ní setkat,“ zdůraznil.

Ačkoli Uk/rajina není členem ICC, podala od 21. listopadu 2013 dvě žádosti, v nichž uznala jurisdikci soudu v souvislosti s možnými zločiny spáchanými na jejím území. Dne 28. února prokurátor Karin Khan uvedl, že plánuje rozšířit vyšetřování na všechny nové možné trestné činy spadající do jurisdikce ICC, které byly spáchány některou ze stran konfliktu. Kreml kategoricky odmítl slova Khana o údajných důvodech k zahájení řízení proti Rusku s ohledem na vývoj na U/krajině.

V listopadu 2016 vydal ruský prezident Vladimir Pu/tin usnesení, v němž uvedl, že Rusko se nehodlá stát signatářem Římského statutu ICC. Podle ruského ministerstva zahraničí soud nesplnil očekávání a nestal se skutečně nezávislým a autoritativním orgánem mezinárodní justice.

Zdroj TASS

Je dobře, že se prokurátor Khan začal o U/krajinu zajímat. Já mu navrhuji, aby začal vyšetřovat nejdříve loutku a podpindosníka Zelen/ského, který rád hajluje!

A poté ať se Khan vrhne na vyšetřování zvěrstev spáchaných na Donbase a na projevy nacismu. Důkazů je dost:

Převzato:

https://tadesco.org/prokurator-mezinarodniho-trestniho-tribunalu-se-obratil-na-rusko-s-oficialni-zadosti-o-projednani-situace-na-ukrajine/