(Pozn. Je to jednoduché, prostě si tím předplácíme jejich ). Richard Branson se 11. července za velkých fanfár vydal v kosmické lodi Virgin Galactic na velmi propagovanou cestu na okraj vesmíru – podle definice NASA začíná ve výšce 80 km. O týden později ho následoval Jeff Bezos, který letěl v kosmické lodi Blue Origin těsně nad Von Karmanovu linii, tedy do výšky 100 km, která je celosvětovým standardem pro začátek vesmíru. Přibližně ve stejné době, 23. července, Elon Musk oznámil, že SpaceX získala vysoce ceněnou zakázku na vypuštění mise NASA Europa Clipper k Jupiteru do roku 2024.

To, co spojuje tyto tři nesourodé vesmírné události, na nichž se podíleli průkopníci v oblasti kosmonautiky, je tvrzení bývalé francouzské archeoložky Eleny Danaan, že v polovině července proběhla řada tajných schůzek na mimozemské základně (městě) v horních vrstvách atmosféry Jupiteru. Její hlavní mimozemský kontakt, Thor Han Eredyon, jí sdělil, že se těchto setkání zúčastnili vrcholní představitelé čtrnácti vesmírných národů a také ″ředitelé pokrokových korporací″, aby se setkali se zástupci Galaktické federace světů a dalších galaktických organizací. Mezi ″generálními řediteli pokrokových korporací″ byli pravděpodobně Bezos a Branson, jejichž cesty na okraj vesmíru se shodovaly s údajnou dobou jupiterských setkání.

Ve svém posledním ″fyzickém kontaktu″ s Thorem Hanem poskytla Elena několik nových čerstvých podrobností o Jupiterských setkáních, které potvrdily mé spekulace o přítomných generálních ředitelích. Zatímco Branson a Bezos veřejně v televizi prezentovali svých relativně málo minut vznášení se v horních vrstvách zemské atmosféry, z odpovědi Thora Hana vyplývá, že tajili mnoho hodin strávených v horních vrstvách atmosféry Jupiteru jednáním o budoucnosti naší sluneční soustavy. Stojí za to zdůraznit, že to není poprvé, co se Jeff Bezos účastní jednání na nejvyšší úrovni zahrnujících tajné vesmírné programy. (pozn. jen mlčte a pilně pracujte, korunka ke korunce, a máme nového diktátora)

Na začátku února 2018 vedla německá Temná flotila operující z Antarktidy jednání na vysoké úrovni s Trumpovou administrativou, jak poprvé odhalil bývalý autor časopisu Forbes Benjamin Fulford. Trumpův ministr zahraničí Rex Tillerson skutečně odcestoval do argentinského Bariloche, kde údajně probíhala tajná jednání s Temnou flotilou o odhalení její existence a uvolnění některých jejích pokročilých technologií. Ve stejné době byl v Bariloche také Bezos, který se téměř jistě k Tillersonovi při tajných jednáních připojil, o čemž jsme psali v předchozím článku.

To mě přivádí k otázce, proč se schůzek na Jupiteru účastnili ředitelé společností s pochybnou minulostí.
Odpověď Thora Hana naznačuje, že je na obzoru nějaká hrozivá nepředvídatelná událost, kvůli níž je nutné, aby s nimi Galaktická federace spolupracovala pro větší dobro lidstva. (pozn. tak jediné ještě větší ″dobro″ může poskytnout už jen vylidnění planety, k čemuž stejně míří 6G testované v Bostonu – frekvence 746 MHz až 1.05 THz… skvělé, budeme smažit vajíčka za letu… ale lidem to vopravdu, ale jako vopravdu nic neudělá… )
https://www.bibliotecapleyades.net/scalar_tech/esp_scalartech_cellphones_5g_01.htmbr>
Toto je odpověď na otázku proč právě oni?
Han: Protože to jsou ti, kteří jsou teď připraveni. Není jiná možnost. Nemáme čas, nemůžeme si dovolit čekat, až se zformují nové korporace a vybaví se zbrusu novými flotilami, bereme ty, kteří jsou k dispozici tady a teď. Vím, že nemají čisté srdce, ale jsou jediní, kdo jsou schopni vést terranský druh do budoucnosti. Jako korporace mají finanční agendu. Jdou s vítězi. Jejich staří spojenci prohrávají, a tak se k nim tyto korporace obrátily zády. (pozn. to jako že oni vůbec nějaké srdce mají? Myslela jsem, že tam mají peněženku… jo a pokud mají oni vést terrany, budu pravděpodobně odjinud)

Odpověď Thora Hana, že ″nemáme čas″, je velmi znepokojivá. Potvrzuje, že Galaktická federace vidí nějaké blížící se katastrofické události nebo velké změny na Zemi, kvůli kterým je vývoj velkých vesmírných flotil naléhavý. Nejpravděpodobnějším kandidátem na takovou naléhavou událost je mikronova nebo ″sluneční záblesk″, ke kterému dojde v blízké budoucnosti. (pozn. aha, to jako že budou zachraňovat… třeba jako USA před terorismem, například 9/11
https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica2/sociopol_middleeast147.htm
nebo ty ošklivé hoaxy https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia3/ciencia_coronavirus413.htm…. Mimochodem, jestlipak nám stále způsobně umírají v Indii, nebo i tam to špatně pochopili?
https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia3/ciencia_coronavirus415.htm

Ben Davidson, zakladatel časopisu Space Weather News, již několik let naléhavě varuje před rostoucím počtem důkazů, že k události typu mikronova dojde koncem tohoto nebo začátkem příštího desetiletí. Podobně i Corey Goode, tajný informátor vesmírného programu, od roku 2015 varuje, že v blízké budoucnosti má dojít k události ″slunečního záblesku″. Historické důkazy ukazují, že k událostem typu mikronova docházelo již dříve a že vyhladily vyspělé civilizace na Zemi i v naší sluneční soustavě.
(pozn. není už slovo mikronova zakázáno?… Zlatej Karel Kryl)

Zmínka Thora Hana o tom, že ″není jiná možnost″ a že není dostatek času, ″aby se nové korporace zformovaly a vybavily″, naznačuje, že hrozivá eventualita není tak vzdálená budoucnost, jak Davidson a Goode varovali. (pozn. lidi, kteří se sebou dokáží nechat takhle manipulovat, není nutné zachraňovat)

Elena pokračovala ve svém dialogu o Muskovi, Bezosovi a Bransonovi otázkou, zda jim věří…
Han: Ne, nevěříme. Sledujeme je a hledáme důkazy jejich dobrých úmyslů. Nezveřejňujte to, dokud neřeknu, že je na to správný čas, protože civilisté na Teřře ještě nemají všechny prvky, aby pochopili celou perspektivu. Existuje mnoho dalších důvodů, proč zatím vše neprozrazujeme, protože se to netýká jen nás samotných. – Thor Han dal svolení k tomu, aby tyto informace byly nyní zveřejněny. (pozn. ok, asi už tu jehlu v kupce sena našli)

Má pravdu, že většina lidí na Zemi nemá potřebnou ″velkou perspektivu″. Mnozí se na setkáních na Jupiteru zaměří na nedostatky Muska, Bezose a Bransona jako ″pokrokových ředitelů společností″, aniž by si uvědomili, že vybudovali potřebnou infrastrukturu pro rychlé rozšíření svých aktivit a výstavbu velkých flotil civilních kosmických lodí. (pozn. to DARPA taky.. ještě, že si to vzájemně rozdělili)

Muskova SpaceX
Bezosova společnost Blue Origin
Bransonova Virgin Galactic,

…strávily zhruba deset let vývojem raketových kosmických lodí, aby se dostaly do současné pozice, kdy mohou bezpečně začít budovat flotily civilních plavidel pro přesun značného počtu lidí do vesmíru. (pozn. stejně na lístek nemám)

Je nerozumné očekávat, že by světové armády podnikly tak rozsáhlé úsilí v případě globální katastrofy, protože by nepochybně daly přednost přemístění vládních představitelů a rodin vojáků do ″bezpečnostních zón″ ve vesmíru nebo v podzemí. Zbytek lidstva by byl ponechán napospas osudu. Proto je naléhavě nutné, aby se civilní vesmírný průmysl rychle rozšířil daleko za současnou úroveň. To platí zejména po uvolnění vyspělých pohonných a energetických technologií, které by umožnily cestovat do vesmíru a hluboko do naší sluneční soustavy, a vyhnout se tak případným katastrofickým změnám na Zemi. (pozn. je s námi konec, když se rozhlédnu kolem, ani toho moc nelituji)

Galaktická federace nabídla těmto korporacím dohodu: pokud budou dodržovat progresivní pravidla nových dohod, budeme podporovat a chránit jejich obchodní zájmy. V našem duchu je lákat k jednotě a pokroku, nikoli k rozdělení. Věříme, že každý v tomto vesmíru si zaslouží druhou šanci; je to proces, který je součástí evoluce; učíme se z vlastních chyb. Tím, že do svého okruhu zahrnete své oponenty, přestanou být nepřítelem a stanou se spojencem. Takto dosáhnete míru a také proto naše Federace usilovně pracuje na přijímání kultur, které byly kdysi regresivní. Jednota je pokrok. (pozn. jó, taková kudlička v zádech, jednotná, to je pošušňání)

Thor Han přiznává, že Musk, Bezos, Branson a další generální ředitelé na setkáních Jupiteru dříve různými způsoby spolupracovali s Deep State, nicméně s blížící se porážkou Deep State a jejich vesmírných spojenců, Temné flotily, Draco Empire, Orionské aliance se Musk, Bezos a Branson se znovu spojili. Dostali tak druhou šanci a jsou bedlivě sledováni svými novými partnery, Galaktickou federací, pokud jde o dodržování ″progresivních pravidel nových dohod″.
V této fázi není známo, jaká tato progresivní pravidla jsou, ale vzhledem k nedávným akcím Federace na Měsíci, Marsu a Antarktidě lze očekávat, že by vylučovala např, vykořisťovatelské praktiky, genetické experimenty, obchod s otroky, biologické zbraně atd, které byly hlavním pilířem Meziplanetárního korporátního konglomerátu a Temné flotily. (pozn. to jim tak budu věřit… )

Elena pokračovala, proč byly v nedávných dohodách na Jupiteru země jako Rusko a Čína předhlasovány jako země pod správou Spojených států amerických. Ale proč právě USA?
Han: Protože jsou pro tento úkol nejschopnější a protože víme, z čeho se skládá budoucnost. Již od padesátých let minulého století jsme USA tajně připravovali na tajné programy, protože jsme věděli o
Hvězdné flotile Star Treku, Artemidských dohodách a Vesmírných silách. Všechna tři se prolínala v jedno. Hned poté osm lodí Slunečních strážců proplulo kolem stanice GFW. Jaké to dobré znamení! (pozn. a tu o Karkulce jste už slyšeli?)

Elena ve své odpovědi zdůrazňuje význam dohod Artemis a vedoucí úlohu USA v nejbližších letech, kdy se přítomnost lidstva ve vesmíru výrazně rozšíří nad současnou úroveň. Dohody Artemis vytvářejí rámec pro spolupráci civilního, podnikového a vojenského sektoru při řešení výzev spojených s rychlým rozšířením přítomnosti lidstva daleko do naší sluneční soustavy. Její informace navíc potvrzují svědectví Williama Tompkinse, který vyprávěl o mimozemšťanech lidského vzhledu (Galaktická federace), kteří od 50. let 20. století pomáhali americkému námořnictvu vyvíjet tajný vesmírný program (Solar Warden), v jehož rámci námořnictvo buduje nové flotily vesmírných lodí, které mají být uvedeny do provozu někdy počátkem roku 2030. Přibližně ve stejném časovém horizontu, v jakém Davidson a Goode předpověděli příchod mikronové události… Náhoda? To si nemyslím… To vše naznačuje, že v nejbližších letech začne námořnictvo odhalovat prostředky Solar Warden prostřednictvím nově vytvořených vesmírných sil USA, které se stanou centrem budoucí mnohonárodní vesmírné aliance. (pozn. uf, naštěstí mě to minulo… v tomhle bordelu už tak dlouho nevydržím)

V rámci ″iniciativy kombinovaných vesmírných operací″, vesmírná velitelství úzce spolupracují s americkým vesmírným velením a vesmírnými silami. (Austrálie, Kanada, Francie, Německo, Nový Zéland, UK. Americké námořnictvo bude hrát klíčovou roli v přípravě lidstva na výzvy, které před ním stojí. (pozn. natrénovali v Afganistánu)

V posledních několika letech uvolňuje ministerstvo námořnictva prostřednictvím vědců, jako je Dr. Salvatore Pais, některé z pokročilých technologií vesmírného pohonu použitých ve filmu Solar Warden.
O Salvatore Cezaru Paisovi se ví jen, že v roce 1999 získal doktorát z mechanického a leteckého inženýrství na Case Western Reserve University a že v současné době pracuje jako letecký inženýr pro NAWCAD na námořní letecké stanici Patuxent River v Marylandu – špičkové letecké testovací základně námořnictva. Pais v průběhu let publikoval několik článků a přednesl příspěvky na konferencích Amerického institutu pro letectví a kosmonautiku, kde popisoval svou práci v oblasti elektromagnetického pohonu, revolučních supravodičů pokojové teploty a dalších témat.

Bylo zveřejněno pět Paisových patentů, všechny jménem ministra námořnictva, které obsahují všechny potřebné komponenty pro civilní sektor k vybudování flotil pokročilých antigravitačních vesmírných vozidel a výkonných technologií elektromagnetického stínění, které mohou být použity k ochraně lidstva buď v hlubokém vesmíru, nebo na samotné Zemi před elektromagnetickými bouřemi a výrony koronální hmoty. To vše bude mít zásadní význam pro budování budoucích flotil civilních vesmírných lodí, které mohou být použity k přežití ničivých účinků mikronové bouře nebo jiných katastrofických událostí předvídaných Galaktickou federací a mnoha tajnými vesmírnými programy.

Závěrem chci říci, že pro mnohé bude těžké překousnout, že zkompromitovaní generální ředitelé, jako jsou Bezos, Branson a Musk, dostali druhou šanci a bylo jim umožněno dosáhnout dohody s Galaktickou federací na tajných schůzkách konaných nad Jupiterem. Galaktická federace nám však říká, že vzhledem k rozsahu výzev, které nás čekají, nemáme na výběr, a je nezbytné, aby byla co nejrychleji vybudována velmi rozsáhlá civilní vesmírná infrastruktura s využitím exotických technologií, jako jsou ty, které se nacházejí v Paisových patentech. Bezos, Branson a Musk mají potřebné finance, zdroje a know-how, aby rychle transformovali civilní vesmírný průmysl od fosilních paliv, stejně jako Musk transformoval automobilový průmysl na elektromobily. (pozn. Sibiř je veliká…)

Pozitivní stránkou Jupiterských dohod je, že lidstvu pomáhá pozitivní sdružení mimozemšťanů – Galaktická federace světů – pracující současně s národními vládami, armádami a vybranými kosmickými korporacemi na přípravě lidstva na budoucnost ve stylu Star Treku. (pozn. tu přípravu bych viděla spíše jako genocidu)

A to je teprve začátek…

Zdroj: https://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alien_galacticfederations58.htm

Překlad:

http://channeling.safo.cz/

Foto:

https://otechnice.cz/faa-prerusilo-plany-virgin-galactic-prvni-komercni-let-do-vesmiru-se-odklada/#utm_content=freshnews&utm_term=virgin%20galactic&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz

Další doplňující informace o meziplanetárních schůzkách:

Rozhodnou tajné schůzky poblíž Jupitera o budoucnosti Sluneční soustavy?

Tři měsíce před kolapsem nacistického Německa během druhé světové války se tři velké spojenecké mocnosti, USA, Sovětský svaz a Velká Británie, setkaly na Jaltě na Krymském poloostrově, aby projednaly poválečné uspořádání Evropy, které by bylo založeno na principu národního sebeurčení. Podle bývalé profesionální archeoložky a „kontaktní osoby“ (kontaktérky) Eleny Danaan právě skončila podobná série setkání poblíž planety Jupiter, kde se diskutovalo o novém uspořádání v naší Sluneční soustavě, které nastane s blížícím se vojenským kolapsem Temné flotily a jejích drakoniánských, orionských, Deep State a korporátních spojenců.

Říká, že Galaktická federace světů se nedávno setkala s představiteli Pozemské aliance a Aliance tajných vesmírných programů na sérii 12-ti setkání, kde diskutovali o novém uspořádání v naší Sluneční soustavě. Za zmínku stojí, že existenci Galaktické federace nedávno uznal zakladatel izraelského vesmírného programu, profesor/generál Haim Eshed, a dále dodal, že tato Galaktická federace spolupracuje přímo s americkou prezidentskou administrativou Donalda Trumpa.

Pokračování níže:

https://www.exopolitika.cz/rozhodnou-tajne-schuzky-pobliz-jupitera-o-budoucnosti-slunecni-soustavy/5968