Budoucnost je tvořena naší myšlenkovou energií zaměřenou na náš záměr, jako by již existovala. Z toho vyplývající kroky jsou funkční a účinné. Naše základní víry jsou pro tento proces zásadní. Skutečně jde o použití moci, nikoli síly. Realita se vytváří zevnitř ven. A když je dost z nás ve správném vnitřním zaměření moci, velký projekt obnovy nového světa se stane spontánně. A nebude to mít absolutně nic společného s tím, co dělá, nebo nedělá kdokoli na vnější úrovni. zdroj

Zajistěte optimální průtok ve vašem systému odstraněním blokád na vašich 4 tělech:
⚜️ Mentální: negativní myšlenky, víry, myšlení na sebe a svět kolem sebe (kdo a jací byste měli být, jak by to mělo být, co můžete dělat, co byste neměli atd.)
Prolomte vzorce negativního myšlení a pracujte na integraci nových myšlenek prostřednictvím záměrů a afirmací. Já jsem Světlo. Já jsem Láska. ❤️

⚜️Emocionální: potlačováním negativních emocí o sobě ao světě kolem vás (namísto pocitu a transmutace) blokujete své emoční tělo. Toto emoční tělo je spojením s vaší intuicí. Blokujete navigaci v celém vašem systému, která vám říká, co je a co pro vás není dobré.
Naučte se jazyk svých emocí. Sbírejte pozitivní emoce identifikací toho, co vás činí vděčnými, vášnivými a šťastnými. Uznávejte, prociťujte a přeměňujte negativní emoce. Vyčistěte staré emoce a buďte čistí tím, že budete své emoce vyjadřovat. ?

⚜️ Fyzické: nedostatečné poznání a vyživování vlastních potřeb odpočinku, pohybu, výživy a vztahů (jak naplňujete všechny své potřeby a respektujete své limity). Nechte energii proudit aktivním pohybem, chůzí, jógou nebo sportem. Dopřejte si dostatek odpočinku. Dozvíte se více o správné výživě pro vaše tělo. Vybírejte, koho a co přijmete k sobě/do sebe. Jste to, co jíte, sledujete, čtete, děláte as kým. Poslouchejte své tělo! A aktivně a s láskou usměrňujte své tělo. Jste dirigentem všech buněk celé své DNA. ?

Příčiny na výše uvedených tělech vedou k blokádě na duchovní úrovni.
⚜️Duchovní; neumět najít svou vlastní cestu a zažívat nedostatek smyslu života
Pokud ve svém systému odstraníte příčiny hluku, negativity a blokování, stane se tichým a klidným. Potom vás může vést energie, vaše výše Já, se kterým jste spojeni se vším a se všemi. Automaticky budete vědět, cítit, slyšet a vidět, co je pro vás. Jen počkejte a uvidíte!
Pracujte na svém energetickém managementu, abyste dostali více světla, cítili se světlejší a byli světlejší. Sviťte!


1814-1914-2014 Jedna světová vláda není nový nápad!
5 bratrů Rothschildů a jejich Cabala se v letech 1814-1815 na vídeňském kongresu pokusili sestavit vládu jednoho světa. Financovali Napoleona v rámci dohody o získání kontroly nad Francouzskou bankou. Když Wellington zvítězil na Waterloo, Rothschildovi zvítězili v Londýně a dobyli Bank of London využitím válečných dluhopisů. Mezi 5 bratry, kteří měli kontrolu nad hlavními bankami v Evropě, byl problémem ruský car Alexandr I., porazili Napoleona a zůstali pod kontrolou své banky, proto se od roku 1814 nepřipojili k NWO a myšlenka selhala. To vedlo k tomu, že Rothschild uvedl, že jeho potomci uvidí, jak carovi potomci vymizí z povrchu zemského, což se stalo v roce 1917 během ruské revoluce, kterou financovali bankéři Rothschildovi/Oppenheimerovi z vlastních peněz Carů.

V roce 1897 se ve Švýcarsku sešel první sionský kongres, jehož hlavním cílem bylo přesídlit Židy do „zaslíbené země“, zprávy o tom se dostaly před jejich setkáním, které se mělo konat v Mnichově v Německu, protest mezi židovskou komunitou však byl tak velký, že přesunuli Kongres do Švýcarska („Protokol učených starších z Siona“ se považuje za „zápis“ z prvního sionského kongresu). Když začala první světová válka, „Zaslíbenou zemi“ ovládla Osmanská říše, na konci války Anglie ovládla Zaslíbenou zemi a také měla Balfourskou dohodu z roku 1919, která podporovala „židovské právo“ na vrácení své vlasti, toto bylo inspirováno přímo , kdo ovládal Bank of England! Na konci první světové války se zrodila i Společnost národů, „divoké zvíře“, které vystupuje z „moře nepokojů“ první světové války.

Vydíráním prezidenta Wilsona „sionisty“ spustil Federální rezervní systém (na pomoc při financování 1. sv.v.). Dostali také prvního jmenovaného sionistického soudce Nejvyššího soudu. Rudolfa Hesse považujte za jednoho ze soudců a je to skoro totéž. Sionisté podporovali POUZE Izrael, nikoho jiného. Nacisté byli kombinací německých národních dělníků (Arbeit = práce) NA a sionistů, kteří je ovládali, tedy NA-ZI, nebo nacista. Existuje velká pravděpodobnost, že Hitlerovým dědou byl rakouský baron Von Rothschild.

Problém Společnosti národů spočíval v tom, že USA se do ní nezapojily, i když prezident Wilson napsal Chartu ligy, nedokázal přesvědčit Kongres, aby se připojil. Druhou otázkou bylo, že se žádní Židé nepřestěhovali do Svaté země, byli šťastní, že žijí, bylo třeba motivaci! Takže jsme dostali druhou světovou válku a Hitler i Roosevelt se dostaly k moci v roce 1933 a obě země byly připraveny k válce. První věc, kterou Roosevelt udělal, bylo, že pro Američany bylo nezákonné používat zlato k vyrovnání dluhů a nikdo nemohl vlastnit více než 100 dolarů ve zlatých mincích.

Rothschildové koupili americké zlato za 23,67 dolaru za unci a v hodnotě 380 miliard dolarů, v příštím roce se Roosevelt změnil na stávkovou cenu zlata na 35 dolarů za unci a Rothschildové vydělali 40% na své investici a Američané Federálního rezervního systému“. Rodina Rooseveltů je nejstarší bankovní rodinou v Americe, která založila Bank of New York v 18. století, můžete si být jisti, že nechali Rothschildové za ně koupit všechno americké zlato. Když měla druhá světová válka více než 6 milionů židů, většinou ortodoxních, mrtvých, Spojené státy se staly hybnou silou výměny Společnosti národů, OSN a první věcí, kterou OSN udělala, bylo prohlášení Palestiny za vlast Židů a Izrael se stává státem.


Sedm věcí, které ovlivňují vaši frekvenci vibrací z pohledu kvantové fyziky.
Vibrace v kvantové fyzice znamenají, že všechno je energie. Jsme živé bytosti na určitých frekvencích. Každá vibrace je ekvivalentní pocitu a na světě „Vibračním“ existují pouze dva druhy vibrací, pozitivní a negativní. Jakýkoli pocit vás přinutí vysílat vibrace, které mohou být pozitivní nebo negativní.
* myšlenky *
Každá myšlenka vyzařuje do vesmíru frekvenci a tato frekvence se vrací k počátku. Takže v případě, že máte negativní myšlenky, sklíčenost, smutek, hněv, strach, tohle všechno se vám vrátí. Proto je tak důležité, abyste se starali o kvalitu svých myšlenek a naučili se, jak vypěstovat pozitivnější myšlenky.
* společnost *
Lidé ve vašem okolí přímo ovlivňují vaši frekvenci vibrací. Obklopíte-li se šťastnými, pozitivními a odhodlanými lidmi, vstoupíte i do této vibrace. Nyní, obklopujete-li se lidmi stěžujícími si, klepajícími a pesimisty, buďte opatrní! Ve skutečnosti mohou snížit vaši frekvenci, a proto vám zabrání použít zákon přitažlivosti ve váš prospěch.
* hudba *
Hudba je velmi silná. Pokud posloucháte pouze hudbu, která mluví o smrti, zradě, smutku, opuštění, bude to všechno zasahovat do toho, co cítíte. Věnujte pozornost textu hudby, kterou posloucháte, protože by to mohlo snížit vaši frekvenci vibrací. A pamatujte: přitahujete přesně to, co ve svém životě cítíte.
* věci, na které se díváte *
Když se podíváte na programy, které se zabývají neštěstími, mrtvými, zradami atp. váš mozek to přijímá jako realitu a uvolňuje do vašeho těla celou chemii, která ovlivňuje vaši frekvenci vibrací. Dívejte se na věci, díky kterým se cítíte dobře a pomáhají vám vibrovat s vyšší frekvencí.
* atmosféra *
Ať už jste doma nebo v práci, pokud trávíte spoustu času v chaotickém a špinavém prostředí, ovlivní to také vaši frekvenci vibrací. Zlepšujte, co vás obklopuje, uspořádejte a vyčistěte své prostředí. Ukažte vesmíru, že jste připraveni přijímat mnohem víc. Postarejte se o to, co už máte!
* Slova*
Pokud tvrdíte, nebo mluvíte špatné věci o věcech a lidech, ovlivní to vaši frekvenci vibrací. Aby byla vaše frekvence vysoká, je nezbytné vyloučit zvyk stěžovat si a špatně mluvit o druhých. Vyhýbejte se tedy dramatu a šikaně. Převezměte zodpovědnost za rozhodnutí svého života!
* VDĚČNOST *
Vděčnost pozitivně ovlivňuje vaši frekvenci vibrací. Je to zvyk, který byste nyní měli začlenit do svého života. Začněte děkovat za všechno, za dobré věci a to, co považujete za špatné, děkujte za všechny zkušenosti, které jste zažili. Vděčnost otevírá dveře tomu, aby se ve vašem životě děly pozitivní věci.

Takto funguje programování mysli. Slova ovládají vaši mysl, tělo a ducha vnitřním nebo vnějším dialogem. To, co slyšíte, myslíte, vidíte nebo mluvíte, způsobuje to, jak se cítíte a co děláte, vidíte nebo prožíváte ve své realitě. Všechno má vibraci. Všechno na vás má vliv. Rozpoznejte a vyberte si, čím a kým se živíte. Udržujte své myšlenky, slova a činy čisté.

ZESTUP VĚDOMÍ A ZEMĚ DO 5D JE PODVOD NA LIDECH
Hnutí a channelingy používají stejnou metodu jako církev. Na zemi je zlo, hmota je temná, musíme se ji zbavit a spláchnout proudem světla. Toto světlo však může být světlo světlo-nose, nebyli luci-fera, falešné světlo, přicházející zevnějšku, namísto aby lidé došli osvícení sami zevnitř rozdmýcháváním ohně lásky ze své boží jiskry v nás.

Těla jsou podle této agendy jen nástroje vytvořené pro specifické podmínky, nejsou integrální složkou lidstva. Proto 5D „vzestupná“ agenda se zdá být agendou padlých andělů chtějících nás připravit o naše plné lidství – kde telesnost hraje klíčovou roli. Zároveň se povýšeně tyto mimozemské bytosti stavějí do rolí našich „tvůrců, „starších bratrů“ či „rodin“. Je to falešný paternalismus mající za cíl nás stavět do role nějakých nedochůdčat, aby nás mohli skrytě ovládat – skrze myšlenkovou dominanci v astrální, duševní, sféře.

Různé channelingy (padlé?) anděly, alias ET, prosazují účast na „kolektivní meditaci“ 21.12. a „otevření se Světlu“. Jen aby to nebylo světlo-noše, luci-feriánské, protože jakýkoli vzestup do 5D apod. musí vycházet nejprve zevnitř, ne zevně-a to už v těch channelingech zamlčují
Dále tím, že lidé věří ET propagandám posilují jejich energie (egregor), a oslabují své lidské „božské“ energie. To je to co nemalá část ET chce. Sosat z nás naši božskou energii a mít nás pod kontrolou. Varuji tedy před tým a oporu si beru z Anastasie. Jejich paternalismus a blahosklonnost s jakou si hrají na „naše starší bratry“ na naší galaktickou rodinu apod.

Vždyť se podívej na jejich proklamace! jsou bezbožné a ponižují člověka! 1) že tělo je nedokonalé a potřebuje upgrade (transhumanismus!) 2) že hmota je upadla a můžeme žít bez hmoty –) lež a jejich propaganda jak nás připravit o integritu našeho lidstva, v němž je hmota nepostradatelná. 3) lží že jsou naši předci! 4) že lidstvo je kolonie a jejich sociální experiment 5) že země vznikla později, nebyla! byla první planetou ve vesmíru 6) že byli dříve a my později. bylo to naopak. atd atd. říkalas že jsi četla anastasii. ta toto říká a před nimi varuje (určitou nejsilnější rasou). že podnikli již 2 útoky na zemi. a teď to zkouší „po dobrém“, přes tu luciferiánskou agendu „světla“ (bez těla) a „vzestupu do 5D“. to jsou vše zavádějící věci či rovnou lži s cílem nás oslabit abychom nevěděli o svém božství!

-Tento poslední text je jedna velká pravda. Ten vzestup se samozřejmě děje, přichází na Zemi obrovské světlo, zvyšují se vibrace, ale je třeba si uvědomit, že iv tomto je hodně špatného a jak ve všem dobrém i v tomto je zakompována agenda temných sil. Proto je třeba si dávat pozor na to, odkud informace pocházejí. Opět chci všechny poprosit, abyste vyciťovali co je správné a co ne, protože jen to je jediná záruka pravdy a jen tak budete schopni vyznat se v záplavě informací a jen tak nebudete pochybovat, budete pevní ve víře. A pamatujte, že žádná ET rasa není naše spása! Jsou nanejvýš pomocníci (ti světlí). Nad námi je pouze Bůh! A tam má proudit naše víra a jen k němu máme vzhlížet. Naučte se používat svou duši a neztratíte se ❤️

Zpracoval a zdroje:

https://qanon.sk/suhrn-starsich-sprav-22-12-2021/