Od Archonské invaze v roce 1996, v tomto Solárním Systému probíhá intenzivní válka. Hned po roce 1996, spojená Drako-Reptiliánská flotila společně s mnoha dalšími frakcemi Ilumináti tajného vesmírného programu měla skoro absolutní kontrolu nad tímto Solárním Systémem. Mnoho lidí bylo donuceno pro ně pracovat jako otroci, dolovat asteroidy. Drakoniánské síly měly tendenci okupovat kolonie ve vnějším Solárním Systému, zatímco Ilumináti se soustředily více na asteroidový pás, Mars a Měsíc.

Na Měsíci tu bylo tradiční rozdělení mezi přivrácenou stranou a odvrácenou stranou. Přivrácená strana byla okupována většinou pozitivními rasami, s hlavní výjimkou Archimédovy základny, zničené dříve v roce 1977, která náležena programu Solar Warden.

Drakoni, Reptiliáni a Ilumináti měli své základny většinou na odvrácené straně. Důvodem je, že chtěly skrýt svoji aktivitu od všetečných očí povrchového lidstva, a současně neměli pokročilé maskovací technologie, které síly Světla měly. Z toho důvodu natíraly své tajné vesmírné lodě černou barvou pro snížení jejich odrazivosti, aby se vyhnuly odhalení profesionálních a amatérských astronomů na povrchu. Také museli přizpůsobit letové trajektorie pro minimalizování risku odhalení.

LOC (Vedení Měsíčních Operací – Lunar Operations Command), který byl hlavní pevností programu Solar Warden a teď náleží silám Světla, je umístěn na odlehlé straně Měsíce. Je zajímavé si všimnout, že některé hluboké informace o koloniích prosákl na internet, v přestrojení za science fiction (sci-fi), kdy jsou některé popisy kolonií velmi přesné ve srovnání s realitou. Také běží spekulace o možnosti podzemních měsíčních základen v hlavních médiích.

Naštěstí po invazi v roce 1996, hlavní základna sil Světla na Ganymedu nepadnula. Základna na Ganymedu je místem hlavního interdimenzionálního portálu směrem k Síriu pro náš Solární Systém a tento portál byl po dobu invaze udržen netknutý a drží Světlo.

K tomu se navíc zorganizovalo hnutí odporu na Drakoniánsko/Reptiliánské otrokářské kolonii na planetě X. Hnutí Odporu uskutečnilo fyzický kontakt s Plejáďany, čekajícími za heliopauzou, ve vnějším Kuiperově pásu, a s Plejádskou podporou zorganizovalo na planetě X v prosinci 1999 vzpouru, odstranilo Ilumináty, osvobodily planetu a posunulo svoji základnu do podzemní Agarthské sítě na planetě Zemi.

Planeta X je od té chvíle byla používána silami Světla jako strategická základna pro operaci vyčištění Solárního Systému. Nejdříve vyčistily hlavní armádní pevnost sil temna na Charónu. Poté celkem rychle postupovaly skrze vnější Solární Systém a vyčistily ho, a poté se uskutečnily intenzivní bitvy v hlavním pásu asteroidů, to bylo mezi lety 2000 a 2003.

V Březnu 2001, byla dokončena určitá důležitá operace sil Světla a Centrální Civilizace byla schopna přímo zasáhnout v Solárním Systém. Centrální Civilizace zde umístila své sférické lodě o velikosti Měsíce, přímo za heliopauzou Solárního Systému, tak, aby stabilizovaly přítok intenzivních energií z Galaktického Centrálního Slunce, které se již chystalo stát se aktivnějším na vrcholu 26000 letého cyklu. Pomocí harmoničtějšího řízení toku těchto energií do Solárního systému bylo zabráněno mnohým kataklizmatům, včetně kataklizmatům na Zemi. Když Ilumináti odhalili přítomnost těchto sférických lodí, vyděsily se a vytvořily 9/11 (11. září 2001).

V roce 2003 síly Světla začaly v Solárním Systému převládal a v roce 2012 byly vyčištěny všechny negativní tajné vesmírné programy s výjimkou těch propojených přímo se skupinou Chimera. V současné době je jediným problém mimo Zemi velmi malý počet jedinců Chimera a jejich přisluhovačů, kteří brání svoji pevnost v Solárním Systému (především implantní strážné stanice) s plazmatickými strangeletovými a topletovými bombami.

Protože všichni na Zemi mají implanty, které blokují k informacím tohoto druhu přístup, všechny informace ohledně Chimery leží v nejhlubším stínu kolektivního nevědomí, mnohem hlouběji, než SRA, MK Ultra, MILAB nebo SSP. Po úspěšném otevření portálu IS:IS 15. prosince 2014, který dokončil triangulaci temnoty pro lokální cluster galaxií umístila Centrální Civilizace větší počet sférických lodí (některé až o půrměru 30 000 mil) v heliopauze a také přemístila mnoho těch menších, o velikosti Měsíce, dovnitř Solárního Systému.

Po úspěšném odstranění všech fyzických strangeletových a topletových bomb ke konci ledna tohoto roku, byla spuštěna operace pro konečné osvobození našeho Solárního Systému (kódové označení MOSS). Planeta Země je stále ohniskem proxy války mezi mnoha mimozemskými rasami.

Představitelé mnoha ras vstoupily do karantény před mnoha životy a vydržely bojovat. Na straně Světla, většina Pracovníků Světla přišla z Plejád a ze Síria. Mnoho Bojovníků Světla pochází z Antaresu a Arcturu. Většina představitelů Dračích rodin pochází z pozitivní frakce Drakonianské rasy. Mnoho členů Hnutí Odporu a Pozitivní Armády má Andromédský původ. Na straně temna, Rothschildové přišly z Orionu. Rockefellerové/Bushové/Ilumináti frakce přichází z negativní frakce Drakonianské rasy. Islámský Stát a Blackwater/Xe/Academi žoldáci mají Reptiliánský původ. Jezuiti a rodiny Temné Šlechty přišly z negativní Andromédské frakce.

Všechny lodě sil Světla uvnitř našeho Solárního Systému jsou maskovány pomocí Tachyonové membrány, aby se vyhnuly odhalení z povrchu planety. Mnoho z těchto lodí sleduje podobnou oběžnou dráhu, jakou má hlavní pás asteroidů a objekty Kuiperova pásu a většina jejich Tachyonových membrán projektuje spektrální otisk obyčejného chondritu (pro lodě asteroidového pásu) a speciální otisk zmrazeného metanu (pro lodě Kuiperova pásu).

Proto je astronomové na povrchu považují za obyčejné asteroidy nebo objekty Kuiperova pásu. Tyto lodě nejsou loděmi, jak jim rozumíme, jedná se o multidimenzionální biosatelity, organická interakce vědomí a inteligentní Světelné hmoty. Menší lodě náleží k Ashtarově Velitelství, Velitelství na Jupiteru a Plejáďanům, Sírianům, Andromeďanům, Arkturianům a flotile Hnutí Odporu. Větší sférické biosatelity náleží k Centrální Civilizaci.

Centrální Civilizace je prastará rasa, která se vyvinula blízko Galaktickému Centrálnímu Slunci a je první rasou v Galaxii, která dosáhla spirituální dospělosti před mnoha miliony lety. V některých kruzích, je tato rasa známá jako Wingmakers. Občas se v průběhu lidské manifestovaly lidskou historii jako fyzické andělské bytosti s křídly. Jeden z jejich představitelů, Iona, přinesla mystérie Bohyně na Zemi v době Atlantidy.

Před miliony lety Centrální Civilizace začala stavět interdimenzionální portály po celé Galaxii a vytvoří Galaktickou síť Světla. Při tom se setkala s mnoha jinými rasami v naší Galaxii a pomáhala jim v dosažení stejné úrovně spirituální zralosti. Všechny tyto suverénní, spirituálně dospělé rasy vytvořily konfederační unii, která se jmenuje Galaktická Konfederace (NE Galaktická Federace). Jak již název jméno naznačuje, není to centrální federace postavená na principu včelí mentality s královnou a hierarchií, ale jedná se o volné, konstruktivní konfederační uskupení suverénních, dospělých ras.

Přitomná je zde speciální divize Galaktické Konfederace, která se jmenuje Ashtarovo Velitelství. Úkolem Ashtarova Velitelství je osvobození naší planety.

Další důležitou divizí je Velitelství na Jupiteru. Velitelství na Jupiteru je strážcem portálu na Ganymedu a jeho hlavním účelem je spirituální osvobození našeho Solárního Systému. Jedná se o hlavní duchovní sílu stojící za Řádem Hvězdy a za rodinami Modrého Draka (Blue Dragon families).

Mnoho lidí bylo po roce 1996 mentálně naprogramováno proti Ashtarovu Velitelství. Od té doby byla také většina lidí provádějící channeling mentálně naprogramována tak, aby byly jejich přenosy narušeny a v současné době místo čistých informací přijímají především klamné zprávy z Archonské étericko/plasmické technologie sítě.

Klíčem zde je hledat Světlo. Pokud hledáte kontakt se silami Světla, najdete ho. Pokud si zvolíte se stále soustředit na negativitu, s obavou, že všechno je jen další podvod, najdete ji. Takže si moudře volte, čemu dáváte pozornost. Protože se v současné době nacházíme ve fázi Průlomu, je úkolem Aliance (jiný název pro spojené síly Světla) pokračovat s finální ofenzivou pro úplné osvobození Sektoru 3. Sektor 3 je kódové označení pro náš Solární Systém. Aliance mimozemských sil jsou hlavní silou stojící za BRICS/Východní Aliancí na povrchu této planety.

Po dokončení MOSS (Multidimenzionální Operace Solárního Systému) a dokončení následující Sublunární Operace bude následovat Událost. Tím bude završeno staré proroctví, které je částí spirituálního pověsti Centrální Civilizace o době, kdy všechna temnota zmizí z Galaxie a Galaktická síť Světla bude dokončena.

Velké množství informací o situaci v našem Solárním Systému bude v blízké budoucnosti vypuštěno přes můj blog a přes další informační zdroje, tak jak bude operace osvobození. Proto je velmi důležité se vzdělat o základních faktech ohledně našeho Solárního Systému.

Průlom je blízko.

Zdroj: http://www.suenee.cz/aliancni-flotila-mimozemstanu/