Kolem vás se rozvíjí nový svět. Je to nezadržitelné, vzniká nová Země. Každý může vidět kolem sebe, že se stará realita Země rozpadá a hroutí. Můžete to uslyšet a uvidět v událostech, ke kterým dochází na globální úrovni a také to pozorovat na rozličných osudech lidí kolem sebe, kteří prochází krizí. Dostihlo je osobní neštěstí, finanční, vztahové problémy nebo se jim hroutí zdraví, zdánlivě kvůli okolnostem, které jsou mimo ně. Všechny tyto události fungují jako katalyzátory a jako varování, které vás nutí jít velmi hluboko dovnitř a začít hledat skutečnou podstatu, co skutečně existuje, a co vás bezpečně ukotví v sobě samém. Máte na výběr. Můžete nalézt uvnitř sebe pevný základ nebo zažít pád do bezedné hloubky nejistoty, strachu a zoufalství. Toto skutečná krize způsobuje. Jste zbaveni všech jistot a vše je ve vašem životě ohroženo. Takto se v této éře projevuje vývoj vědomí.

.
Toto období je doba intenzivní změny. Vaše vědomá a nejkrásnější část se ve vás rozjasňuje. Stojíte uvnitř své pozemské bytosti a nesete Světlo své duše. Pociťte to ve svém srdci. Vaše touha po vnitřním osvobození a uvědomění se nyní přeměňuje do nového počátku. Dovolte srdci, ať vás vede. Je to společná výzva pro všechny. Síla společné energie není akční, ale má charakter úrodné půdy, která vás podporuje a tiše a bez námahy vyživuje. Přestávají platit staré jistoty a v srdcích lidí je nyní dychtící prázdnota. Skutečnosti, které se vždy zdály být tak jisté a jasné, které byly vynucovány a do kterých jste byli vmanipulováni, nyní proklouzávají skrze vaše prsty jako písek. Tato éra vyžaduje hluboké propouštění starého a vytvoření opravdového, pevného základu pod vašima nohama.

.
Na této cestě jste již delší dobu, což je důvodem, proč jste těmi, kteří mají být příkladem pro ostatní. Je třeba ale být, kým skutečně jste a neprovádět akce ve spěchu a shonu, ale inspirovat ostatní prostřednictvím své přirozené radosti z bytí. Nová doba pomalu nabývá na síle. Energie Nové Země ležela v nečinnosti na okrajích této reality v jejích puklinách a nedařilo se jí dostat ven. A tak jste jako pracovníci Světla často cítili v předchozích životech, že se musíte skrývat v zákoutích a nebylo vám dovoleno vylézt. Nyní ale temné struktury kolabují a Světlo z těchto úzkých koutů konečně vyvěrá na svobodu. Už se můžete ukázat. Jste očekáváni. Nyní je vaše energie více než vítaná!

.Ačkoli se můžete někdy cítit trapně a můžete si lámat hlavu nad tím, zda se máte skutečně projevit, neváhejte a nechte prosvítat to, co jste díky své vnitřní práci získali a co ve vás dříme. Nechejte působit na ostatní svou moudrost, kterou jste shromáždili zejména v minulých životech, včetně ticha a soucitu ve svých srdcích a nic už dál neskrývejte. Nechte proudit své Světlo. Ve vašem osobním životě je mnoho cest, ve kterých může proudit ještě jasněji a intenzivněji. Podívejte se, zda ve vašem každodenním prostředí plně proudí vaše energie. Dovolte, aby se v něm spontánně objevila pravda.

.Umožněte druhým, aby vás viděli takové, jací ve skutečnosti jste. Odvažte se ukázat svou skutečnou tvář bez jakékoliv přetvářky. Není třeba se držet zpátky z dávného strachu a staré hanby ze všech těch dob a životů, kdy jste se museli skrývat ve stínech. Je na čase, si přivyknout na tento nastávající zásadní zvrat. Někteří z vás projektujete vizi Nové Země, která leží v daleké budoucnosti, ale ona je už tady přítomna a ne až někdy, jednoho dne. Já vás ubezpečuji, že se to děje skutečně teď! Tato velká změna se odehrává právě nyní, uprostřed tohoto chaosu a právě nyní se otevírají všechna uzavřená srdce lidí.

Jeshua

Zdroj:

https://celostnivzdelavani.cz/prave-nyni-se-oteviraji-vsechna-uzavrena-srdce-lidi