tod-dolar1Vůdce pozemských Iluminátů se nazývá “Pindar”. Pindar je členem jedné ze 13 vládnoucích iluminátských rodin, a je to vždy muž. Titul Pindar je zkratkou z “Pinnacle of the Draco” (Vrcholek Draka), rovněž známého jak “Penis of the Dragon” (Penis Draka). Symbolicky představuje vrcholek moci, kontroly, stvoření, penetrace, expanze, invaze a strachu. Držitel tohoto postu se zodpovídá čistokrevnému vůdci ve vnitřní Zemi.

V současné době existují zprávy, že Pindar je Markýz de Libeaux, ale to je desinformace. Skutečný stávající Pindar je hlavou rodiny Rotschildů, a bylo tomu tak po mnoho století. Má sídlo v Německu poblíž Frankfurtu. Koncem 70. let dohlížel nad sesterským projektem Montauk, zvaným M.A.L.D.A., což je zkratka pro Montauk-Alsace-Lorraine Dimensional Activation (Dimenzionální aktivace Montauk-Alsasko-Lorraine). Tento projekt byl umístěn do blízkosti města Strasbourg ve Francii, kdysi historické součásti Německa.

red-shield1Je zajímavé, že na východním konci Long Island, nedaleko od Montauk Point, je vinice, nazvaná Pindar Vineyards (Pindarova vinice). Toto víno získává na popularitě a získává mezinárodní uznání. To hezky zapadá do plánu, protože tato oblast bude součástí území hlavního města Spojených národů/Země v Imperiálním státě! Červené víno je symbolem krve požívané Reptiliány. Víno může být posvěceno tak, jak tomu je u Římské katolické církve, miláčka Reptiliánů. V katolické církvi nahradilo víno v ceremoniích krev. Ilumináti zde na Zemi vytvořili pyramidovou strukturu kontroly, identickou se sytémem existujícím v Dračím impériu. Pyramida s reptiliánským okem, umístěná na americké jednodolarové bankovce, je symbolem této řídící struktury. Toto oko je vrcholem pyramidy, čímž se vysvětluje, proč původní povrch Velké pyramidy v Egyptě byl vyveden z čistého zlata.

Pindar je představován zlatým vrcholkem pyramidy. Další vrstva, neboli “oko“, na pyramidě představuje 13 vládnoucích rodin. Těmi jsou následující:

·    Rothschild (Bauer or Bower) – Pindar

·    Bruce

·    Cavendish (Kennedy)

·    De Medici

·    Hanover

·    Hapsburg

·    Krupp

·    Plantagenet

·    Rockefeller

·    Romanov

·    Sinclair (St. Clair)

·    Warburg (del Banco)

·    Windsor (Saxe-Coburg-Gothe)

familiewapen-rothschild1Každé ze 13 vládnoucích rodin je na Zemi přidělena oblast a nebo specifická funkce, kterou mají na Zemi plnit. Tyto zahrnují globální finance, vojenské technologie a jejich vývoj, kontrolu mysli, náboženství a média. Každá z těchto rodin má rovněž Koncil 13. Číslo 13 má pro ně velký význam. Ví, že existuje 12 typů energií, které procházejí skrze 10 aspektů božské mysli. Souhrn těchto 12 energií tvoří 13-tou energii. Toto je považováno za nejmocnější znalost.

Rovněž ví, že skutečně existuje 13 znamení zvěrokruhu, nikoliv všeobecně známých 12. Drželi 13 znamení v tajnosti po staletí, protože jde o znamení Draka. Udržují charakteristiky a vlastnosti tohoto znamení v tajnosti, aby zabránili odhalení vodítka k reptiliánskému myšlenkovému vzoru. Další vrstvou jsou druhořadé rodiny, které konají podpůrné práce pro Pindara a 13 vládnoucích rodin. Zatímco všech 13 vládnoucích rodin umí měnit podobu, všichni členové 300 podpůrných rodin nikoliv. Nicméně všichni mají vysoké procento reptiliánské DNA.

Jsou známé jako “Committee of 300″ (Výbor 300). Tyto rodiny zahrnují taková významná jména jako Agnelli, Balliol, Beale, Bell, Bouvier, Bush, Cameron, Campbell, Carnegie, Carrington, Coolidge, Delano, Douglas, Ford, Gardner, Graham, Hamilton, Harriman, Heinz, Kuhn, Lindsay, Loeb, Mellon, Montgomery, Morgan, Norman, Oppenheimer, Rhodes, Roosevelt, Russell, Savoy, Schiff, Seton, Spencer, Stewart/Stuart, Taft a Wilson. Existuje ale mnoho dalších.Švýcarsko bylo vytvořeno jako neutrální bankovní centrum, aby měly iluminátské rodiny bezpečné místo, kde mohou držet své prostředky a nebát se jejich zničení v rámci válek a ze strany slídilů.

Spojené státy byly založeny na 13 koloniích, jedné pro každou iluminátskou rodinu. Původní vlajka měla 13 hvězdiček, a stále má 13 pruhů. Orel, symbol Spojených států, drží ve svých drápech 13 šípů. Spojené státy jsou ve skutečnosti korporátním aktivem Virginia Company, která byla založena v r. 1604 v Anglii, s přímým angažmá Rotschildů. Finance Rotschildů byly nutně potřebné pro financování průzkumu a exploatace severoamerického kontinentu.

Aktiva Virginia Company, včetně Spojených států, jsou vlastněna Svatou říší Římskou prostřednictvím Vatikánu. K tomu došlo v r. 1213, kdy král James předal veškerá anglická aktiva reptiliánskému papeži. Úřad vykonavatele zůstává v rukou britské královské rodiny, ale skutečné vlastnictví připadá Římské katolické církvi.

iluminati1Spojené státy americké nejsou pojmenovány po Amerigo Vespuccim, jak jste se učili ve škole. Ilumináti by nikdy nepojmenovali kontinent, vlastně dva kontinenty, podle italského kartografa. Toto jméno je ve skutečnosti kombinací slov.

·    “Am” je hebrejské slovo pro “lidé”

·    “Ame” je rovněž rozkazovací způsob španělského/latinského slovesa “milovat”

·    “Eri” nebo “ari” je v hebrejštině výraz pro slovo “lev”

·    “Rica” je ženský rod španělského slova “bohatý”

·    “Ka” je staré egyptské slovo pro duši nebo spirituální sílu uvnitř těla

Existují dvě vrstvy významů. Ve staré hebrejštině/egyptštině se to překládá jako řekněme “lidé lva se sprirituální silou“. Odtud pyramida a vševidoucí oko na jednodolarové bankovce. Polatinštěná verze se překládá řekněme jako “milující bohatství” ve smyslu feminizované/fyzikální reality. To dává představu toho, o co jim jde. Když půjdeme o krok dál, uvidíme směs ženských latinských/orlích myšlenek s mužskými hebrejskými/lvími myšlenkami. Symbolickým výrazem Ameriky je, že jde o kombinaci Lemurie a Atlantidy, směs lidí/Lyřanů a reptiliánů/Draků. Možná, že zkratka LSD, Ilumináty vytvořené drogy, má rovněž skrytý význam: Lyrae-Sirius-Draco! Kombinace těchto tří civilizací by vytvořila nejmocnější technologické Impérium kdy známé!

fed1Committee of 300 používá pro dosažení svých cílů mnoho velmi známých institucí, včetně Council on Foreign Relations, Bilderbergers, Trilateral Commission, Club of Rome, Royal Institue for International Affairs, Mafie, CIA, NSA, Mossad, Secret Service, Mezinárodní měnový fond, Federal Reserve (Americká centrální banka – p.p.), Internal Revenu Servis (Daňový úřad – p.p.) a Interpol, abychom uvedli aspoň některé. Všechny jsou to soukromé organizace nebo korporace, působící jako zařízení veřejné služby, ale to je daleko od pravdy.

Struktura Iluminátů rovněž vytváří umělé státy, aby prosadila své cíle. Příkladem jsou Spojené státy, Švýcarsko, Kuwait, Sovětský svaz, Panama, Israel, Itálie, Jugoslávie, Spojené Království, většina černé Afriky, všechny arabské země a všechny země střední a jižní Ameriky. Tyto státy byly vytvořeny, aby vládnoucí rodiny a jejich podporovatelé mohly nahromadit bohatství, aby toto bohatství mohly skrýt, a aby byly vytvořeny nestabilní podmínky potřebné pro započetí válek nebo zvýšení vojenských rozpočtů.

009freimaurer-logo-pyramide1V r. 1776 se vytvoření Spojených států jako nezávislého státu shodovalo s veřejným vyhlášením existence oficiální iluminátské organizace jejím členem Adamem Weishauptem v Bavorsku. Weishaupt veřejně vystoupil a sdělil, že je odhodlán vytvořit organizaci skládající se z evropských elit, která povznese lidstvo.

Samozřejmě, že to bylo součástí iluminátského globálního obřadu. Vytvoření Spojených států a iluminátské globální ekonomiky. Vytvoření Spojených států a iluminátská organizace byly umělým počátkem spotřeby veřejnosti. Spojené státy byly nástrojem, který měl být použit, aby se Iluminátům dostalo veřejného přijetí. Současní členové Iluminátů věří, že Adam Weishaupt byl velmi podobný Georgi Washingtonu, a že je to ve skutečnosti Weishauptův obrázek, který se objevuje na jednodolarové bankovce.

George Washington byl bohatý vlastník otroků a plantáží. Je známé, že znásilnil několik svých ženských otrokyň a používal některé mužské otroky v rituálních obřadech. Existuje mnoho lidí černé rasy, kteří mohou doslova vystopovat své geny k otcům zakladatelům. George Washington rovněž nařídil výstavbu majáku Montauk v r. 1796. Tento maják obsahoval podzemní prostory pro skladování zásob pro případ britské pobřežní invaze. Kdyby jen věděl, co se z této oblasti stane – nebo to věděl?

Oněch 13 vládnoucích iluminátských rodin neustále mezi sebou bojuje o kontrolu. Během tohoto časového úseku španělští, britští a francouzští Ilumináti mezi sebou bojovali o získání kontroly nad severní a jižní Amerikou. Rotchildové drželi tyto iluminátské frakce na uzdě tím, že poslali jednotky Hessenských, aby monitorovali situaci. Vůdci se těmito válečnými hrami bavili a štvali jedny proti druhým, aby viděli kdo zvítězí. Statisíce ztracených životů pro ně nemělo význam.

tslogo1Byl vytvořen Manifest poslání Spojených států, aby došlo k expanzi teritoria Árijců na úkor domovské populace. Jako vždy se Ilumináti snažili zničit domorodé lidi a jejich kultury. To je pokus zničit jejich znalosti o božské mysli, stejně jako možnost, že by domorodci sdělili tyto informace ostatním. Obzvláště důležitá je jejich potřeba zničit domorodé kultury se starodávnými znalostmi Atlantidy a Lyrae. Domorodci, kteří jim způsobili nejvíce problémů, byli indiáni Cherokee, protože tento kmen si uchoval nejvíce z atlantských znalostí, dokonce měl přístup k medvědí/bigfootovské frekvenci informací. Z tohoto důvodu byli tito lidé vykořeněni ze své rodné země v jižních Appalačských horách a nuceně odejiti do Oklahomy, což je známé jako Slzavá stezka. Mnoho z nich po cestě zemřelo. Pouze zbytky z nich zůstali v Severní Karolíně, Tennessee a Georgii. Na severu byl rozehnán velký kmen Iroquois/Mohawk. Kmen Montauk, přímí potomci Atlanťanů, kteří nazývali svého vůdce Faraon, byli systematicky eliminováni.

rothschildRotschildové byli agresívním způsobem zapleteni do obchodu s otroky z Afriky, dovozu otroků do severní a jižní Ameriky jakož i do Karibiku. Byli velmi obezřetní, aby nedováželi černochy z východních oblastí Etiopie nebo Súdánu, kde se nacházeli potomci Šalamounovi, a namísto toho se u zotročování zaměřili na západní a centrální Afriku. V těchto oblastech se nachází čistá směs anunackých a simianských genů a programování, které je pro iluminátskou agendu žádáno.

Rotschildové rozhodli, že rozdělení amerických kolonií by zdvojnásobilo jejich zisky. Takže politicky vytvořili a finančně podpořili občanskou válku. Občanská válka byla ve skutečnosti globálním ceremoniálním rituálem ve smyslu povýšit otroctví na jeho další úroveň. Tato válka umožnila Severu vyhrát a veřejně zrušit otroctví. Nejlepšími otroky jsou ti, kteří neví o tom, že jsou otroky. To zabraňuje rebéliím a odporu. To byl stav, který následoval bezprostředně po občanské válce. Černoši na Jihu jsou stále otroky. Stále existuje segregace, dokonce i na Severu. Ilumináti stále považují černochy za druhořadé nebo třetiřadé občany. Otroctví je nyní pouze důvtipnější a zamaskované.

Od dob občanské války bylo mnoho dalších zinscenovaných válek, které nastolily trend směrem ke globalizaci. Španělsko-americká válka 1898-1899 získala pro americké Ilumináty více země, a dostala větší část zemského povrchu pod americkou jurisdikci. 1. světová válka byla navržena tak, aby změnila mapu Evropy, a rovněž pro vyzkoučení bakteriologické a chemické zbraňové technologie pro budoucí použití. To korespondovalo s celosvětovou epidemií chřipky, která byla určena k redukci světové populace, což mělo učinit kontrolu snažší. 1. světová válka rovněž položila základy německé role v další válce.

2. světová válka byla testem konečných globalizačních a vyhlazovacích projektů. Byla rovněž zamýšlena pro otestování technik kontroly mysli; pro otestování použití fluoridu, který umrtvuje mozkovou aktivitu a zeslabuje odpor k autoritám; pro experimentování s otrockými pracovními tábory a ke studování vývoje odporu; a aby naučila masy špehovat a udávat jeden druhého.

2. světová válka přinesla Iluminátům ovoce ve třech základních cílech.

·    Druhým bylo vytvoření státu Israel jako základu pro nové světové náboženství.

·    Posledním bylo vytvoření jaderných zbraní jako součásti iluminátské globální ceremonie.

·    Prvním bylo to, že skrytý iluminátský symbolismus se z podzemních center v Tibetu a Egyptě dostal na oči veřejnosti, např. svastika a ankch.

V průběhu 2. světové války Němci pomohli zdokonalit “sexuální otroctví” jako prostředek předávání informací mezi elitou. Sexuální otroci mohou být jak muži tak ženy, kteří jsou sexuálně naprogramováni za použití procedur Wilhelma Reicha, které jsou ve Spojených státech ilegální, ale jsou používány Ilumináty a vládou. Tito sexuální otroci doručují zprávy a udržují naprogramované spáče na uzdě. Do sexuálního otroka je vložena zpráva nebo funkce prostřednictvím různých sexuálních aktů a drog, které mohou být vyvolány pouze opakováním stejných sexuálních aktů s cílovou osobou, aby mohly být aktivovány. Jsou trénováni aby znali spouštěcí slova svého cíle a spouštěcí události, které aktivují, smazávají nebo mění programování.

V těchto letech vystoupilo na veřejnost několik žen, které prohlašují, že jsou sexuálními otroky celosvětově uznávaných politických činitelů. Mnoho z nich bylo použito jako informační kurýři mezi vysoce postavenými mužskými Ilumináty. Obvykle se v jejich programování a jako záměrný bod používají dvojníci politických činitelů. Otrok projde znecitlivujícím procesem, takže nemá ze sexuálního aktu žádné potěšení; jde o pouhou povinnost, kterou je třeba vykonat. Mnohdy se tito otroci stanou sexuálně promiskuitní, a opakovaně mají sex s lidmi, kteří vypadají jako zamýšlený cíl. Je to smutný život.

Na konci 2. světové války byl završen jeden ze tří hlavních iluminátských rituálů. Tím byla jaderná exploze, která se odehrála v r. 1945 na 33. rovnoběžce ve formě testu jaderného útoku na Japonsko. Tato exploze byla symbolická, reprezentujíce simultání stvoření a destrukci hmoty a energie. Rok byl symbolický rovněž. V numerologii 1 + 9 = 10, což představuje 10 aspektů božské mysli. Číslo 10 se dále rozkládá na 1 + 0 = 1, což představuje nový začátek. Dále 4 + 5 = 9, což představuje konec cyklu. Symbolicky celá tato událost představovala konec cyklu a přípravu na nový začátek, za použití nového stvoření božské mysli postaveného na destrukci.

Navíc byl na místo jaderného testu dopraven válec obsahující materiál, který nebyl vládou doposud vysvětlen. Tento válec byl vyroben z čisté oceli a údajně měl stejné fyzické rozměry, které popisuje Kabala při stvoření Golema. Kabala je starou hebrejskou metafyzikou, která byla pro Ilumináty základem po tisíciletí. Golemové jsou umělé bytosti, které jsou používány jako otrocká síla. Je velmi pravděpodobné, že šlo o symbolický rituál pro vytvoření společnosti golemů.

2. světová válka rovněž umožnila euro-americkým Iluminátům zničit snahy japonských Iluminátů o světovou nadvládu. Japonská královská rodina, představovaná císařem Hirohitem, byla vždy 13 vládnoucími rodinami odstrkována jako nelegitimní. Japonci si činí nárok na to, že jsou přímými potomky lemurských čistokrevných Reptiliánů.

Euro-američtí Ilumináti tvrdí, že japonští Ilumináti jsou potomky nižších druhů v hierarchii Draco. Tyto nižší druhy jsou považovány za pracovní třídu bez jakéhokoliv politického vlivu nebo nároků. Euro-američtí Ilumináti rovněž tvrdí, že Východní Indové jsou nižším druhem v hierarchii Draco. 13 vládnoucích rodin Iluminátů považuje světlou pleť a vlasy za charakteristické znaky elity.

Dne 17. ledna 1994 poslalo Japonsko na Kalifornii seismickou příhodu. Přesně o rok později, 17. ledna 1995, bylo japonské město Kobe zničeno zemětřesením. Kobe bylo sídlem japonského střediska elektromagnetických zbraní. Euro-američtí Ilumináti nebudou tolerovat osiny ve vlastních řadách. Destrukce Japonska a jeho královské rodiny bude v následujících měsících pokračovat.

Každoročně pořádají Ilumináti setkání, aby naplánovali události nadcházejího roku, pro dosažení jejich hlavního cíle globální kontroly a dominance, formulovaného před tisíciletími. V 50. letech 19. století určili datum pro dokončení své nadvlády a nazvali to Plán 2000. To bylo později revidováno na 2003. Fiaskem zavánějící volby George W. Bushe Jr. do prezidentského úřadu jsou klíčovým znakem toho, že jedou podle plánu. Veřejnou lekcí získanou z amerických prezidentských “voleb” v r. 2000 je, že občané nevolí nikoho! Dokonce i Ilumináti nyní shledávají, že skrýt jejich plány je stále obtížnější.

HIERARCHIE ILUMINÁTŮ – úryvky z Blue Blood, True Blood Conflict and Creation – osobní příběh kapitola 15 by Stewart A. Swerdlow: from Zayra Website