20. února jsem mimo jiné psal ve svém statusu: “Transformace je vždy spojená s likvidací starých nástrojů, či jejich deaktivaci a úschovou do “šuplíku” pro pozdější potřebu, vytvořením nových nástrojů či použitím v minulosti užívaných nástrojů v nové podobě. Jako například u nás R-U 2.0. Co se děje se systémem? Nic jiného než že byl spuštěn autodestrukční mechanismus. Konkrétně u nás.

Jak to probíhá?

1. Cílená diskreditace systému. Jedna rouška je málo, dej si na hubu dvě. Když to bude málo? Přidáme. Jak to dělá EU, když reaguje na kritické chyby v systému integrace? Odpověď je více integrace. Metodologie je stejná.

2. Zavádění nových prvků do systému, které vychyluji již tak křehkou rovnováhu vnitřních sil, jako když rozhoupáváte loďku v silných vlnách. Což je přesně to, čím je nově schválený pandemicky zákon.

Teď si nový pandemicky zákon zkombinujte se PSEm, který nezná stupeň nula a stupeň jedna je dosažitelný snad jen za podmínek úplného vymizení všech kmenů nyní slavného koronaviru, tedy nikdy.”

Tou rovnováhou jsem měl pochopitelně na mysli rovnováhu mezi moci zákonodárnou, výkonnou a soudní. Tímto zákonem totiž došlo k vychýlení moci, posílení zákonodárné moci na úkor moci soudní. Soudní moc to pochopila a tak od té doby torpéduje (pozor! Soudům jde o formu, nikoli obsah opatření) jedno vládní opatření za druhým a upozorňuje na jejich nezákonnost. Došlo to až tak daleko, že teď soudce Nejvyššího správního soudu konstatoval:

V právním státě není možné, aby moc výkonná nerespektovala jasně vyjádřený názor soudu a kladla překážky moci soudní při dbání na dodržování zásad demokratického právního státu, který je založen na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Soud po ministerstvu pouze vyžaduje naplnění požadavků na odůvodnění, které jasně stanoví pandemický zákon. Přesto tomuto požadavku není ministerstvo schopno dostát,“
Zdroj: https://www.idnes.cz/…/respiratory-nejvyssi-statni-soud…

Pokud má covid teátr za cíl globální transformaci společnosti, musíte stávající systém rozbít do mrtě. Do nových poměrů se se současným rozdělením moci a zákony dostat nelze. Pořád máme na papíře mnoho práv a svobod a jejich přepsání by zabralo mnoho času a narazilo na odpor. Tak příliš explicitní jednání by ovečky mohlo probudit z mrákot. Zlikviduje se systém postupně a nepříliš nápadně, aniž by si toho obyvatelstvo všimlo. Třebas vytrvalým ignorováním soudních rozhodnutí.


Kam se chcete dovolávat práv, když mlčky projde precedens, že výkonná moc si může vytřít zadek s mocí soudní? Jaká část obyvatelstva si vlastně všimla této zásadní transformace? Asi velmi málo. Co sleduje obyvatelstvo? Jaká opatření budou platit a kolik sportovců na OH je pozitivních (na Covid-19 pochopitelně). Tyto změny musí být maximálně chaotické pro dav (ve skutečnosti cílené s jasným záměrem, kterým pochopitelně není boj s virem, ale s vámi) a nepřehledné, absurdity jsou vítané, protože chaos v hlavách je žádoucí.

Lidská psychika neumožňuje soustředit se na mnoho věcí najednou a plně vyčerpávají pozornost lidí neustále změny, co se smí a co se nesmí ve stylu: Po třetí hodině skákat jen po jedné noze s dvojím tlesknutím, každý třetí dodržuje rozestup dva metry a každý sudý čtvrtek položte hrníček dnem vzhůru.

Sebeobrana spočívá v tom nepřetěžovat svou psychickou činnost absurditami a naprosto nezákonnými opatřeními a ignorovat je. Nekoukat kouzelníkovi na ruku, kterou vám ukazuje, ale na tu, která se ocitla mimo pozornost.

zdroj: FB Přemka Horského

V okolních státech už to lidé pochopil a začínají konat…

A tady bychom už asi hodně předbíhali… a nebo ne?

http://knihya.cz/category/vojtr/