Největší finanční podvod na spotřebitelích v novodobé historii

České republiky Soudy rozhodují, ale novináři se bojí informovat!! Na životním pojištění byly okradeny miliony lidí o desítky miliard korun. Namočily se všechny velké pojišťovny.

Zapomeňte na kampeličky, ve srovnání s touto kauzou šlo jen o drobné. Problém neplatných životních pojistek se totiž týká až 10 milionů smluv!!! Miliony lidí tak přišly o své peníze a jde o desítky miliard korun! Miliony lidí nevědí o tom, že kvůli neplatnému životnímu pojištění dluží berňáku, že ručí bance za své hypotéky neplatnými životkami, a rozhodně netuší, že v případě pojistné události nemají nárok na výplatu pojistného plnění.

Soudy i finanční arbitryně již v tisících sporů klientů s pojišťovnami rozhodly, že pojišťovny v letech 2005 až 2013 (a některé i později) uzavíraly absolutně neplatné smlouvy životního pojištění. Problém je systémový a nejčastěji se týká pojistných smluv označovaných jako investiční životní pojištění – jde o smlouvy uzavírané především tzv. „na spoření“. A to i tehdy, pokud tyto pojistné smlouvy poskytovaly také pojistnou ochranu (jako v případech smluv Flexi od Pojišťovny České spořitelny/Kooperativy). Neplatnost způsobuje už jen formulář pojistných smluv, ten nebylo možné vyplnit tak, aby byla smlouva ve výsledku v pořádku.

Pojišťovny přitom vybraly od spotřebitelů úspory v řádu stovek miliard Kč. Desítky miliard byly následně z pojišťoven vyvedeny pryč do zahraničí formou dividend. Pojišťovny nemají zájem nic vracet.

Jde o naprostý kolaps státní regulace, kterou zajišťuje ČNB. Seznam dotčených pojišťoven je přitom ohromující – namočeny jsou samozřejmě obě největší, tedy Česká pojišťovna (dnes Generali Česká pojišťovna) a Kooperativa pojišťovna. Ale problém má také Allianz pojišťovna, AXA životní pojišťovna (dnes UNIQA), Česká podnikatelská pojišťovna, Generali pojišťovna (dnes Generali Česká pojišťovna), ČSOB pojišťovna, MetLife (dříve Amcico, Aviva), Nationale Nederlanden (dříve ING), Pojišťovna České spořitelny (dnes Kooperativa pojišťovna). Výčet nepochybně není konečný, přesto jde o více než 90 % uzavřených pojistných smluv životního pojištění v uvedeném období.

Že se o problému neplatných životek veřejně nemluví? Že žádná pojišťovna dosud nepřišla o licenci? Že orgány činné v trestním řízení neřeší tento neuvěřitelný podvod na spotřebitelích? Žijeme přeci v České republice… ČNB jako hlavní regulátor má nulový zájem problém řešit, a to i s ohledem na své smutné historické angažmá v této věci (viz např. role Miroslava Singera, dnes klíčového muže Generali). A protože samotné pojišťovny jsou největšími zadavateli reklamy, je pro ně snadné ve spolupráci s ČNB celou věc vymlčet. Média si raději ukousnou z koláče peněz na reklamu a svorně mlčí. ČNB přitom ostudně ignoruje rozsudky soudů, vč. rozhodnutí Nejvyššího a Ústavního soudu, přihlíží okrádání klientů pojišťoven a nereaguje ani na přímý pokyn z Poslanecké sněmovny, aby varovala veřejnost kvůli neplatným smlouvám životního pojištění a neoprávněnému snižování pojistného plnění.

Řešte to s odborníky, než bude pozdě!

Každý zná někoho, kdo v minulosti uzavřel životní pojištění. Můžete to být Vy, někdo z rodiny, přátelé, kamarádi, spolupracovníci. Informace o neplatných smlouvách životního pojištění je třeba sdílet s ostatními, dokud pojišťovny nezablokují i tento komunikační kanál!

Přijaté pojistné na neplatnou pojistnou smlouvu musí pojišťovna vrátit. A to je rozhodně dobrá zpráva pro většinu klientů, kteří se aktuálně potýkají s rostoucími výdaji domácností kvůli inflaci. Právě v pojistných smlouvách hledejte rezervy pro úhrady účtů za plyn a elektřinu a jiné nezbytné výdaje.

Nečekejte na nic, protože čas hraje jen ve prospěch pojišťoven. Stát nikomu z Vás nepomůže!!! Vyčerpávající informace k problému neplatných smluv životního pojištění pro veřejnost uvolňuje například neziskový projekt Podvedení klienti ( www.podvedeniklienti.cz ), včetně možnosti provést jednoduchý test platnosti pojistné smlouvy. Pomoc je možné též hledat u organizací Asociace občanských poraden ( www.obcanskeporadny.cz ) či u Člověka v tísni ( www.clovekvtisni.cz ).

Mimo jiné se dočtete: jak se snadno stát daňovým dlužníkem kvůli pojišťovně, jak byla ČNB prokazatelným spoluviníkem a úmyslným dezinformátorem (vč. zhodnocení role Miroslava Singera, Jiřího Rusnoka a Tomáše Nidetzkého), jak finanční poradci a zprostředkovatelé dělají mrtvé brouky a nechávají své klienty v průšvihu kvůli obavě ze storna provizí, jak se klienti sami brání navzdory klackům pod nohy házeným státní správou, o roli advokátních kanceláří zastupujících pojišťovny (vč. zhodnocení role PRK v činnosti České advokátní komory a zlobování legislativního procesu zákona o hromadném řízení).


Daňovým dlužníkem díky pojišťovně??? Snadno a rychle

Snižovali jste si daňový základ o uhrazené pojistné na životním pojištění? Dle stanovisek Ministerstva financí a oslovených daňových poradců je čerpání daňové výhody v případech neplatných pojistných smluv životního pojištění neoprávněné!!! Problém možné neplatnosti se přitom týká naprosté většiny smluv životního pojištění uzavřených v letech 2005 až 2013 (a mnohdy i novějších).

Co na to Finanční správa?

Finanční správa již problém řeší v rámci plošných akcí. Klienti pojišťoven, aniž by cokoli zavinili, se dozvídají zdrcující zprávu, že v souvislosti se svou životní pojistkou dluží státu peníze z neodvedených daní. A vysoké penále k tomu. S ohledem na stav státní pokladny lze očekávat, že Finanční správa v tomto svém tažení bude velmi pečlivá a osloví postupně všechny majitele neplatných pojistných smluv, a to včetně těch již ukončených!

Černý scénář pro zaměstnavatele…

Celá tato kauza způsobená pojišťovnami a nečinností ČNB má ještě jeden tragický rozměr. Ten se týká zaměstnavatelů, kteří v rámci zaměstnaneckých benefitů přispívali svým zaměstnancům často právě na smlouvy životních pojistek.

Pokud totiž zaměstnavatelé hradili příspěvky na neplatné pojistné smlouvy, pak neodvedli ve správné výši ani daně z příjmu, ani odvody plateb sociálního a zdravotního pojištění!!! Úřady mohou doměřit dlužné platby až 10 let zpětně a k tomu penále dosahující astronomických bezmála 20 % za každý rok prodlení.Zaměstnavatelé jednající v dobré víře tak sami sobě vrazili pořádnou kudlu do zad. A bohužel i svým zaměstnancům.

Je třeba věc řešit, dokud je ještě čas!

Každý zná někoho, kdo v minulosti uzavřel životní pojištění. Můžete to být Vy, někdo z rodiny, přátelé, kamarádi, spolupracovníci. Pojišťovny blokují všechny ze svého pohledu negativní informace, a proto je třeba o tomhle průšvihu neplatných životek mluvit s co největším počtem lidí ve svém okolí. Aby všichni dotčení dostali šanci svůj problém řešit.

Přijaté pojistné na neplatnou pojistnou smlouvu musí pojišťovna vrátit. A stejně tak musí nést zodpovědnost za škodu způsobenou nesprávným režimem úhrady daní a odvodů na sociální a zdravotní pojistné!

Nečekejte na nic, protože čas hraje jen ve prospěch pojišťoven. Stát nikomu z postižených spotřebitelů nepomůže, tak jako v žádné jiné velké kauze!!! Naopak, aktuálně jsme všichni svědky snahy vykleštit evropskou směrnici o hromadných žalobách s cílem upřít českým spotřebitelům i ty poslední šance využít tento institut ve svůj prospěch. Zkušenosti lidí z přístupu státu v kauzách H-systém, krachů kampeliček, Bohemia Energy, Volkswagen a spousty dalších, jsou přitom tristní. Každý si musel pomoci sám…

Vyčerpávající informace k problému neplatných smluv životního pojištění pro veřejnost uvolňuje například neziskový projekt Podvedení klienti ( www.podvedeniklienti.cz ), vč. aplikace k provedení jednoduchého testu platnosti pojistné smlouvy. Pomoc je možné též hledat u spotřebitelských organizací, v problému se již angažuje například Asociace občanských poraden ( www.obcanskeporadny.cz ). A s ohledem na své angažmá v akci Milostivé léto nepochybně disponuje potřebnými odborníky i Člověk v tísni ( www.clovekvtisni.cz )

V příštích kapitolách se mimo jiné dočtete:

  • o kauze Dynamik České pojišťovny
  • o pokusech pojišťoven znemožnit klientům obranu uzavíráním dodatků k problémovým smlouvám
  • o střetu zájmů ČNB a její roli v celé kauze problémových pojistek
  • jak finanční poradci a zprostředkovatelé dělají mrtvé brouky a nechávají své klienty v průšvihu kvůli obavě ze storen provizí
  • o zlobování legislativního procesu zákona o hromadném řízení

Zdroj: 1