Toto slovo je jako znak křesťanství s významem omylu, nesprávného naplnění náboženského pravidla.

Pod slovem „hřích“ je jasná snaha zahnat věřícího do tuhého rámce, který může církev změnit. Hříchy byly odčiněny, šli za ně na hranici, vykupovali hříchy a mnohem více manipulovali s vírou člověka. To vše umožnilo filozofům-náboženským učencům interpretovat pojem hřích jako zástěnu, která má v podstatě zakrýt množství činů, pro které by se měl člověk dostat do pozice závislé na vůli církve.

A v závislosti na věku i samotná církev reagovala různě, pálila, kupovala, odsuzovala, vyháněla hříchy.
Takže pointa je jasná…Hřích je křesťanský výraz pro omyl.

…v tomto duchu je může vykonávat i Slovan na své duchovní cestě.

Ale tady je důležité vysvětlení, hřích přece závisí výlučně na vůli církve, bible, písma…
A jak se prolínají principy světového řádu slovanství s dogmaty? Faktem je, že pojmy a světonázor jsou odlišné, jako by ze dvou odlišných světů. Tady je bytí ve dvou různých egregorech a nedovolí jim navzájem se pochopit. Takže nějakým způsobem je nemožné přenést pojem hřích do slovanského světa.

Slované ve svém jednání vycházeli z koncepce svědomí, vědomí a tradice.

Je moudré to udělat? Jak v takové situaci zareagoval můj otec?

Vše závisí na kontextu, na situaci konkrétního člověka a jeho postavení. Proto slovo “hřích” nemůže být ve slovníku správného Slovanského člověka. ?

barbora

https://slovanskenoviny.sk/pojem-hriech-v-slovanskom-svete/