? Co když je celý svět … od zakreslení map po …. úplně jinak? Co o tom asi řeknou ti, kteří se považují za probuzené?… vynechme ty spící, kteří se budou smát, hádat a zastávat tu jejich pravdu, kterou systematicky vštěpují dětem a dospělým. Co když je sever dole ? Kde mám pak hledat Francii ? ….

https://t.me/srdcemprovlast_zive/1184

RE-set „PŮVODNÍHO“ TOVÁRNÍHO nastavení ČLOVĚKA – ČELO-VĚKA

znamená stát se tím, co bylo PRVNÍ,  tj. BOŽÍM DÍTĚTEM? JAK BYLY BOŽÍ DĚTI NA ZEMI SLAVNÉ ? Jaké symboly/znaky hláskovali ? Pokud to VÍME,  pak víme,  že vykládáme vše,  co DĚTI napsaly  a předaly  svým  potomkům. Pojďme se podívat na to, jak VYSLOVOVAT nejznámější SLOVO, které VYSLOVUJEME od narození do SMRTI. Pokud je ta naše SLOVIANSKÁ TAK ZASTOUPENA, pak ji najdeme všude kolem, PAK JE TO Z PŮVODNÍHO BOŽÍHO JAZYKA, KTERÝ STVOŘITEL STVOŘIL PRO SVÉ DĚTI. Za-myslete se sami,  pro-zřete, vězte, máte co pře-dávat.

PROČ BYLI VEDRUSOVÉ SILNÝMI VOJÁKY, JAK VEDRUSOVÉ ZAVČAS POZNALI, ŽE SE NA NĚ CHYSTÁ ÚTOK A PROČ SE ŽENY ÚČASTNILY BITEV?

1. Proč byli Vedrusové silnými vojáky?

Proč se mužům líbí trénovat své tělo, soutěžit mezi sebou v dovednostech a v síle? Protože tak je příroda uspořádána, dokonce i v tomhle můžeme hledat moudrost, neboť rozvinuté musí být všechno. V mladém věku musí mít lidské tělo mnoho pohybu, protože dochází k budování a napájení těla všemi kosmickými energiemi. Tyto energie by měly podstoupit genetické vyšetření, rozdělit se a naplnit tělo svojí fyzickou podstatou. Jsou planety odpovídající za kosti, jiné za tkáně, zrak, sluch, mysl, dovednost.

Dětem se líbí soutěžit, a je potřeba je v tom vždy podporovat. 

Určitě by se to mělo kombinovat i s duševní činností. Fyzický pohyb a rychlost myšlení, když dítě přemýšlí, dohromady dají harmonické rozvíjení plnocenné osobnosti. Tím vyrůstá člověk – vykonavatel, ve kterém je nahromaděna božská energie, jež je připravena nebojácně stavět, vykonávat a tvořit zcela nové, neznámé, nepoznané, ale vždy pouze čisté, dobré a světlé.

Ignorovat fyzické tělo tedy nelze, ani jeho správný vývoj, proto se uděloval velký význam fyzickému rozvoji Vedrusů. Například, proč Vedrus uměl zacházet s mečem levou i pravou rukou? Prakticky vždycky je člověk pravák, takže jeho pravá ruka bývá šikovnější, ve větší míře aktivnější než levá ruka. To je ale závislé na kosmických tělesech, které působí na mozkové polokoule člověka. Když se vyvíjí pouze jedna ruka člověka, znamená to, že se vyvíjí pouze část kosmických energií, které odpovídají za polovinu patřičné životaschopnosti, ale ne jen fyzického těla, nýbrž i jemnohmotných, neviditelných těl. Proto se od dětství trénovala levá ruka, včetně práce s mečem.

Jinoch v 16-18 letech dokonale ovládal levou i pravou ruku. Zadržováním dechu pod vodou se trénovaly plíce, formovaly se vnitřní orgány, takže se stávaly životaschopnějšími. Učili se jezdit na koni, kontrolovat ho a sami ho trénovali, aby rozuměl jejich povelům. Dětem to dělalo obrovskou radost a stimulovalo je to k získávání jiných vědomostí, které se jim nechtělo učit. V učení stíhali jeden druhého, všichni se snažili nezaostávat za ostatními.

Takovým způsobem, když přišla doba bránit Vlast před nepřítelem, Vedrusové byli nejlepšími vojáky, neměli sobě rovného ve vojenském umění.

♥ ♥ ♥

2. Jak Vedrusové zavčas poznali, že se na ně chystá útok?

I dnes se přece předpovídá pomocí znamení, například déšť, na několik dní dopředu. Tehdy ale žili Vedrusové na svých statcích. Každý strom, keř, travička je cítila a milovala je. Tehdy byla činnosti mysl Tvůrce – vše jen pro blaho člověka. A člověk měl tuto opravdovou energii své upřímné lásky ke všemu. Prostor má spojení s kosmem. Skrz přírodu je tedy možné hovořit s Vesmírem, posilovat svoje přání a dostávat informace o událostech, dokonce i ty negativní, které se s člověkem stanou v budoucnu. Volchvové takové vědomosti měli.

Když se rodí člověk, říká se, že se rozhořívá nová hvězda. Je to energie světla, je to energie života. Když se ve vesmíru objevuje negativní energie, která chce nějaké hvězdy uhasit, tak tyto hvězdy to začnou signalizovat do prostoru a prosit o pomoc a svoji ochranu. Jejich světlo se stává nerovnoměrným a nejistým. Volchvové tohle všechno lehko rozeznávali. Mohli z hvězd vyčíst budoucnost jakéhokoli kontinentu a ne jen samotné Rusi.

♥ ♥ ♥

3. Proč se ženy účastnily bitev?

Dívka, která se vdá za muže a stane se matkou, tak se jako energie mění. Matka – to je ta, která rodila a také je to ta, která je plně zodpovědná za život svého dítěte. Dívka, která vytvořila rodinu, na sebe bere na podvědomé úrovni odpovědnost ne jen za svoje děti, nýbrž i za svého muže. Rodina je pro ni všechno to, pro co ona žije, neboť bez ní se nerodí děti a ani muž nevyplní všechno to, co by chtěl dělat. A dnes jsou to tyto činnosti – podnikání, umění, tvůrčí činnosti, práce.

Muž není schopen tvořit bez své ženy. To je přirozené, proto je žena svému muži vždycky průvodcem ve velkém kosmickém smyslu. To je harmonický život rodiny a všech lidí vůbec.

Neznamená to však, že je žena zapomenutá a musí se cítit dotčeně, nýbrž naopak, žena musí být vždy krásná, zdravá a radostná, svým způsobem života musí svojí dobrotou a spolehlivostí muže nabíjet, morálně ho podporovat a vytvářet pro něho všechny potřebné podmínky. 

Nezapomeňte, ženy, že na vás záleží, kým váš muž bude a čeho všeho dosáhne. Při tom je jen jedna podmínka – nechte muže, ať si sám vybere svoji cestu svým srdcem, vy mu na ní pak jen pomáhejte. Ale když ho budete přetěžovat svými přáními a ponižovat ho, narušíte tím vesmírnou harmonii. Vaším úkolem je pomoci vašemu muži odkrýt se, pomoci mu vyplnit jeho misi a nestanovovat pouze svoje cíle.

Garancí pevné harmonické rodiny je láska. Láska spojila dvě polovinky k sobě takovou silou, tedy muže a ženu, že jejich rozdělení pro ně bylo smrti podobné. Proto tehdy také nebylo nic překvapivého, že ženy bránili svoji Vlast před nepřítelem po boku svých mužů. Tyto ženy, zpravidla, ovládaly bojovými dovednostmi o nic méně než muži. To je ta pravá a veliká kultura našich předků. To je ten základ skutečného védského poznání. Neboť skutečnost – to je harmonie a harmonie – to je šťastný život.

Z knihy: Rodina – kosmická jednotka

Autor: Alexandr Savrasov

Z edice knih Vědění Prvopočátků

Paní Staňka nám napsala …

Tak tady brouzdám po Youtube jak vypěstovat kiwi ze semínek, když tu na  mně vyskočí reklama o nasivinu na rýmu a pozor!!! 

NASIVIN S PROTIVIROVÝM ÚČINKEM!!! 

Takže už  v lékárně pozor na to, co člověk kupuje!!Doporučuji koupit vincentku v lahvičce nosního spreje a a doma si ji obohatit šťávou z  listu rýmovníku. 

Případně dobře vypláchnout takovou lahvičku z  domácích zásob a nosní sprej si takto vyrobit z převařené vody, lze to použít asi 3 dny a pak udělat nový. 

To ale nejspíš nebude potřeba, protože zabere už za ty první 3 dny!!!!

Vrabci zacvrlikali:   1. neškodné přísady:

E100, E101, E103, E104, E105, E111, E121, E126, E130, E132, E140, E151, E152, E160, E161, E162, E170, E174, E2021, E201, E201, E201, E201 E236, E237, E233, E260, E261, E263, E270, E280, E281, E282, E290, E300, E301, E303, E305, E306, E307, E308, E2309, E36, E3, E35, E36 E334, E335, E336, E337, E382, E400, E401, E402, E403, E404, E405, E406, E408, E410, E411, E413, E414, E420, E27471, E47, E474, E474 E475, E480

2. podezřelé přísady:

E125, E141, E150, E153, E171, E172, E173, E240, E241, E477

3. Nebezpečné přísady:

E102, E110, E120, E124

4. Zdravotní porucha:

* Střevní poruchy: E220, E221, E223, E224.

* Poruchy trávení: E338, E339, E340, E341, E450, E461, E463, E465, E466, zmrzlina E407.

* Kožní poruchy: E230, E231, E232, E233

* Ničení vitaminu B12: E200

* Cholesterol: E320, E321

* Citlivost nervů: E311, E312

* Hniloba v ústech: E330 je nejnebezpečnější (karcinogenní) (nachází se v SCWEPPES CITRÓN, AROMASENF, MEZZO MIX, KRABÍ MASE, SÝR BONBEL, HOUBY v plechovce)

5. Karcinogenní přísady:

E131, E142, E210, E211, E213, E214, E215, E216, E217, E239, E621

POZOR: E123 je vysoce KARKORATIVNÍ ❗ Zakázáno v USA a zemích SNS.

Zvláštní pozornost věnujte těmto přídatným látkám v následujících potravinách: E123/E110, POZOR❗

(Medvídci, TREETS, SMARTIES, vinná guma HARIBO, čokoládová čočka, krémový pudink ZOTT, rybí prsty IGLO, KRAFT dor crème s crème fraiche, salám KRAFT, tvarohová pomazánka, vanilkový pudink E102, E110, hotové omáčky všeho druhu) .

6. POZNÁMKA ❗

Pro řadu E600 guanylát a glutamát, E605 – nervový jed.

» Přestaňte používat❗ < <

Jde o vaše zdraví a zdraví vašich dětí. Vyhněte se používání těchto přísad pečlivým výběrem produktů, které kupujete. Složení značky nakonec určuje kupující. Myslete na zdraví svých dětí.

7. Hliník:

E173 (barvivo na hliník), E520 (stabilizátory síran hlinitý), E521 (síran hlinito-sodný), E523 (síran hlinito-amonný), E554 (antikřemičitan sodno-hlinitý křemičitan), E555 (křemičitan hlinitodraselný), E556 (křemičitan vápenato-hlinitý) , E598 (hlinitan vápenatý).

Hliník v pitné vodě: Vodárenské společnosti používají hliník jako flokulant.

https://t.me/srdcemprovlast_zive/1181

NÁVOD NA ŽIVOT PODLE JAROSLAVA DUŠKA

1. Když se ti něco líbí – řekni to.

2. Když se ti něco nelíbí – řekni to.

3. Když se ti po někom stýská, zavolej mu.

4. Když něčemu nerozumíš, zeptej se.

5. Když se chceš s někým setkat, pozvi ho.

6. Když něco chceš, popros.

7. Nikdy se nehádej.

8. Chceš-li, aby ti porozuměli, vysvětluj.

9. Když ses provinil, řekni to rovnou a nehledej výmluvy.

10. Mysli vždy na to, že každý má svou pravdu – a ta se nemusí vždycky shodovat s tvou vlastní.

11. Nestýkej se se špatnými lidmi.

12. Nejdůležitější v životě je láska. Všechno ostatní jsou zbytečnosti.

13. Naše problémy jsou pouze v naší hlavě.

14. Okolní svět není ani dobrý ani špatný – je mu zcela lhostejné, jestli existuješ.

15. Z každé události se snaž získat pro sebe něco užitečného.

16. Nebuď suchar.

17. Pamatuj, že nikomu nejsi nic dlužen.

18. Nezapomeň, že nikdo není nic dlužen tobě.

19. Nelituj ani času ani peněz na štěstí z poznávání světa.

20. V životě vždycky spoléhej pouze sám na sebe.

21. Věř svým pocitům.

22. K ženám (ostatně i k mužům), stejně jako k dětem, buď trpělivý a trochu shovívavý.

23. Pokud máš špatnou náladu, zamysli se nad tím, že až zemřeš, nebudeš mít ani tu.

24. Žij dneska, protože včerejšek už není a zítřek být ani nemusí.

https://t.me/srdcemprovlast_zive/1173

V tomto videočlánku sa pozrieme na fotografie urobené v prvej polovici 20. storočia jednou zo západných spravodajských služieb. Fotografie ukazujú zničené mesto nachádzajúce sa v Antarktíde, uvidíme ruiny a celé budovy antického typu, pyramídy, obelisky, pamätník a predmety, ktoré môžu súvisieť s energetickou infraštruktúrou stratenej civilizácie. S využitím dostupných údajov budeme tiež schopní vyvodiť záver o čase, kedy došlo ku katastrofe, ktorá zničila Antarktídu.

V apríli 2001 objavil americký špionážny satelit starodávnu štruktúru alebo zariadenie, ktoré ležalo uzavreté v kilometroch antarktického ľadu. Okamžite po objavení sa spustil výskumný projekt na tomto mieste. Správy o zvýšenej aktivite USA v Antarktíde sa dostali do uší európskej elity.

„Ak je to niečo, čo armáda USA vybudovala do hĺbky, potom je to v rozpore s medzinárodnými zmluvami o Antarktíde,“ povedala asistentka Nicole Fontaine, vtedajšia predsedníčka Európskeho parlamentu. „Ak nie, je to niečo, čo prinajmenšom existuje 12 tisíc rokov, toľko času ľad pokrýva Antarktídu. Potom ju možno nazvať jednou z najstarších umelých štruktúr na planéte. Pentagon by mal dbať na výzvy Kongresu a hlásiť všetko, čo sa tam skrýva.“ Americká federálna vláda a Pentagon výzvy ignorovali.

Mnoho ľudí si myslí, že celá Antarktída je pokrytá mnohými kilometrami snehu a ľadu, ale to je úplne nesprávne, Antarktída je najsuchšie miesto na planéte. Odborne sa za púšť považuje miesto, kde za rok spadne menej ako 254 mm zrážok, napríklad na Sahare len 25 mm. Priemerné ročné zrážky v Antarktíde sú približne rovnaké, ale 2 % celého kontinentu, známeho ako Suché údolia, sú úplne bez ľadu a snehu a nikdy tam nepadajú zrážky…

Zdroj: https://cz24.news/video-mrtve-mesta-antarktidy-z-archivu-cia/

Heliosorcery (2022) | okultný pôvod heliocentrizmu

Uznávaný rímsky štátnik Marcus Cicero povedal v rámci svojej obhajoby tieto slová:

“Slávny Lucius Cassius, ktorého rímsky ľud považoval za najmúdrejšieho a najsvedomitejšieho zo sudcov, mal vo zvyku sa pri súdnych procesoch opakovane pýtať: cui bono fuisset? ‘Kto z toho má prospech’. Tak to na svete chodí: nikto sa nepokúša spáchať zločin bez nádeje na zisk.”

Cieľom tohto dokumentu nie je poskytnúť vedecké, praktické alebo biblické dôkazy proti heliocentrickej doktríne. Ale skôr vystopovať súčasný búrlivý kozmologický spor až k jeho starovekému dedičstvu.

Preskúmame horúce politické a náboženské prostredie, v ktorom heliocentrizmus

bol znovuzrodený.

Budeme sa pýtať, či to bolo viac než láska k vede, čo motivovalo stredovekú hierarchiu, aby sa postavila za Kopernikovu novú teóriu.

Preskúmame menej známe fakty o slávnych majstroch kozmológie zameranej na Slnko, ich silné asociácie a skryté posadnutosti.

Na základe spoločných nitiek, ktoré spájajú jednotlivých aktérov, budeme sledovať neustály vývoj tejto paradigmy a zaznamenáme dramatické účinky, ktoré mala na charakter spoločnosti. A položíme si otázku: Cui Bono? Komu to prospieva?

Toto video objavilo nielen v súvislosti s “prvou stranou”, ktorou toto video končí, ale aj keď prechádzame históriou rôznych anglických Biblií z obdobia reformácie (William Tyndale, 1611 King James atď.).

Toto video to všetko spája… okrem toho, čo je zrejmé… kto boli tí podvratní jezuiti? Odkiaľ sa vzalo toto satanistické prevrátenie pravdy? Kto riadi inštitúcie, médiá, akademickú obec atď.

Vieme.

https://t.me/srdcemprovlast_zive/1154

Nedávny nález pri vykopávkach v Pompejach. Vo vile Ariana sa našla časť starovekého vodovodu z olovenej nádrže a odtokových rúrok.

Zaujímavé sú dva zvarové švy na hornej časti nádrže. Zváranie kovov sa začalo už pred Kristom, ale olovo je taviteľný a zároveň ťažko zvariteľný materiál. Olovo sa naučili spájkovať v roku 1845, pretože tento kov mal nepríjemnú vlastnosť, že sa na ňom okamžite vytvoril oxidový film, na ktorý sa nič neprilepilo.

V roku 1845 sa tento problém vyriešil pomocou vodíkového horáka, ktorý dodával prebytočný vodík a chemicky odstraňoval oxidový film.

Teraz otázka ako boli zvárané švy na olovenej nádrži v meste, ktoré bolo údajne zničené v 1. storočí? A ďalšia otázka prečo sú Pompeje na mapách zo 16. a 17. storočia zobrazené ako existujúce mesto?

Rozhovor se Soňou Pekovou, který všude smazali..

https://slovenskoaktualne.sk/video/zmazany-rozhovor-so-sonou-pekovou-ktory-sa-podarilo-zachranit-video/