Duchovní cesta s posvátnými rostlinami je nádherná cesta plná hlubokého léčení a intenzivního učení. Potkáte na ní učitele, kteří vám výrazně pomůžou, urychlí váš pohyb vpřed a stanou se spojenci pro váš další život. Stejně tak můžete najít i podvodníky s nečistými úmysly a energiemi, kterým byste se měli vyhnout. Mým záměrem je tudíž vám v této kapitole pootevřít oči.

Mezi šamany, alternativními léčiteli a duchovními vůdci a učiteli jsem si všiml mnoha podvodníků, snad více než u jiných profesí. Nechat se duchovně vést či léčit totiž vyžaduje, aby člověk vložil (nejlépe naprostou) důvěru v tu kterou osobu. Víra je mocným pomocníkem a bez ní se lze jen těžko vyléčit či něco naučit. Toho se dá lehce zneužít.

Mnozí lidé mají bohužel představu toho, že šaman je kdosi osvícený, něco jako světec či posel boží. Vidím, že lidem, kteří hledí nekriticky, chybí někdy prachobyčejný selský rozum a také vnitřní duševní ochránci. Bohužel jsou to právě hledající, kteří nejvíce potřebují pomoc a učení u duchovním mistrů (či šamanů). Šaman učenci umožní nalézt vnitřní sílu. Učenec také naváže spojení s bytostmi ochrany.

Při svém výcviku u mnoha učitelů v Ekvádoru, Peru a Mexiku jsem narazil na energie od kterých se člověk nechce ani otřít, natož si je pouštět dovnitř. Nechtěl jsem ztrácet čas a už vůbec ne stát se jedním z “brujos”. Proto jsem také některé učitele brzy opustil a k mnohým ani vůbec nešel. Byla spousta takových, které jsem viděl podvádět a křivit pravdu. Počet těch, které bych opravdu někomu doporučil, mohu spočítat na prstech.

Mezi šamany, léčiteli, duševními učiteli, “mistry” a guruy podle mně počet podvodníků silně převládá nad počtem těch, kteří jsou učiteli pravdy. Je samozřejmě věcí názoru, kdy se ještě jedná o přijatelný stín či zlou kvalitu ega (chybujeme všichni), a kdy se jedná o vyloženého podvodníka. Záleží, kde načrtneme pomyslnou čáru. Pohybujeme se totiž ve vesmíru, kde je vše více méně relativní.

Právě šamani jsou tvůrci tunelů v duševních světech. U mnoha po staru žijících národů jsou také šamani tvůrci kulturních norem a světonázorů, které řídí skrze rituály a svá učení. Šamanský svět je také světem, ve kterém častokrát nelze použít metody dokazování pravdy podle klasické vědy. Léčení a učení se přenáší na rovinách, ve kterých novic neodkáže zřít či chápat, co se zde děje, a kde věda nezná metody měření. Právě novicové a lidé neschopní zřít jsou nejvíce v ohrožení podvodníky a lháři.

Mnoho lidí přijíždí do Amazonie s naivními představami o “indiánech”, urozených divoších, kteří žijí v čisté přírodě a jsou tedy také čistí a nemají zlé vlastnosti jako “my civiliovaní”. Tyto iluze jsou utvořené filmy a literaturou (například Vinnetou náčelník Apačů) a mnozí lidé ke komukoli, kdo je prohlášen za “indiána”, vzhlíží jako k nebi, tím spíše, pokud je navíc i “šaman”. Slovo “indio” se mimochodem v Amazonii bere jako nadávka. Zdvořile říkáme natívo nebo indígeno. Lákadla na zbožštělé indiánství někteří také využívají.

Je to třeba případ jednoho Američana, který jistou dobu žil u domorodců severoamerických indiánů. Nyní pořádá přednášky o výživě po celém světě (včetně České republiky) a na propagačních materiálech tvrdí, že je domorodcem tohoto kmene. Napomáhá tomu i jeho vzhled. Jeho učení je zajímavé a planetě prospěšné, to však nesvětí tuto lež o jeho původu. Tento pán nebude a není domorodcem Hopi stejně tak jako nebude Katka Nováková dcerou náčelníka Inčučůna. (Pokud si však Katka změní jméno na “Malá babička moudrá sova”, a trošku se opálí, má šanci prorazit). Otázkou také je, jak moc je toto důstojné k vlastním pokrevním předkům a své kultuře.

Domorodci Amazonie dobře ví, že na šamany je třeba si dávat pozor. Vidouc, kolik je mezi nimi podvodníků mnozí raději odcházejí do kostela a to i bez násilného nucení. Nebo se jdou léčit místo rostlinami na zdravotní středisko. Taková je dnešní realita horské Amazonie zde v Ekvádoru. Není pravdou, že christianizace domorodých kultur bývá bez výhrady násilná. Nebylo tomu tak zde v Amazonii stejně jako kdysi u nás na území, které ovládaly slovanské kmeny. (Edit: Nerozumějte tomu prosím tak, že říkám že žádné násilí nebylo. Snažím se upozornit, že existovaly i další vlivy.)

Potíž s šamany je v tom, že mnohým nejde ani tak o dobro planety a dobro lidu jako spíš dobro vlastní. Své ovečky tedy ovládají ve svůj prospěch, stejně jako moderní ekonomičtí mágové ovládají a vycucávají sílu lidí „moderního“ člověka. V Amazonii často uslyšíte o “válkách mezi šamany”. Učení se šamanskému řemeslu je v Amazonii minimálně stejně tak o léčení jako o válce. Naučíte se zde třeba to, jak odstraňovat energetické šípy, nebo jak je vysílat na nepřátele. V Evropě naštěstí černá magie nechytá až tak útočnou formu, jde v ní spíše o získání peněz.

Někdy je s podivem, čemu všemu jsou lidé ochotni věřit a platit za to. Slyšel jsem o člověku, který pořádá turné a vydělává si na živobytí tak, že lidem tvrdí, že nejí potravu a že to ani není potřeba.  Žije prý z jakési jiné, neviditelné “kosmické” energie. No dobrá. Pusťme se na chvilku představy, že musí takový člověk mluvit pravdu. Zkusme připustit, že není svatý, pravdomluvný, osvícený či jinak zázračně obdařený. Ve skutečnosti se může jednat o člověka duševně zbloudilého a chorého, který žije ve svých bludných představách a sám sebe se utvrzuje o jejich pravdě (a nějak si to omluví, když si dá občas tyčinku Snickers před cestou na přednášku). Ani já, ani vy, nevíme, zda dlouhodobě jí či nejí, neví to nikdo. Takovíto lidé totiž nikdy nepodstoupí nezávislé metody ověřování. To už lecčemu napovídá. Zajímalo by mně, zda se našel jediný člověk, který se od něj naučil tu zázračnou schopnost jak žít bez jezení? A podrobil se nezávislé kontrole?

My Češi jsme prý pověstní našim “selským” rozumem. Najdeme ho v pohádkách o Honzovi, který je sice hloupý, avšak tato hloupost se posléze ukazuje jako chytrost a umožní Honzovi získat půl království a princeznu k tomu. Selský rozum se hodí i na cestě za spiritualitou a léčením. Je dobrým pomocníkem pro rozeznávání podvodníků. Někdy je tím pomocníkem také intuice, schopnost přirozeně vycítit energie, které jsou křivé a lživé a naopak. Jindy zase napoví naše tělo. Tělo křivé energie cítí a také se všemožně kroutí a stahuje se mu žaludek a změlčuje dech.

Zdá se, že se někteří lidé prostě potřebují napálit, aby procitli a získali duševní sílu. Co člověka nezabije, to ho posílí. Ale také to někdy zanechá šrámy, které se pak musí doléčit. Některé šrámy lze čistit jen velmi těžce a dlouho. Nechci vám brát tímto textem právo učit se ze svých chyb, ale jsou věci, které vidím nerad. Jednou z nich jsou zneužité ženy a také lidé, kteří přišly o velké finanční částky.

Medicína z amazonské liány, stejně jako posvátná medicína jiných rostlin učitelek je nástrojem pro učení, ale zároveň otevírá i prostor pro sugesci a manipulaci ze strany šamanů se špinavými energiemi. Osobně jsem poznal velký počet žen, které byly při ceremoniích osahávány, nebo přímo “přefiknuty” šikovnými šamany. Toto je jim vysvětleno jako “nutné léčení” jejich energií. Často je medicína silná a dívky jsou mimo sebe, a tudíž je těžké se bránit. Přiznala mi to osobně i jedna dívka, která prý toto zažila u velmi známého peruánského šamana kmene Šipibo, o kterém najdete na internetu filmové dokumenty. Já sám jsem sexuální obtěžování zažil na ceremoniích s jiným šamanem kmene Šipibo a tato zkušenost mi velmi otevřela oči.

Toto téma jsem probíral s domorodci různých kmenů (včetně Šipibo) a jejich šamany, kteří jsou svými komunitami velmi respektování pro profesionalitu a opravdovou schopnost léčit nemoci. Místními jsou tito „curanderos“ hojně navštěvováni. Ti mi řekli, že se techniky “přefiknutí”, vkládání prstů do ženského přirození či osahávání na intimních místech zásadně nepoužívají a nejsou pro léčení nutné. Takovéto praktiky mají jen šamani, kteří se takto sami uspokojují. Ve vztahu pacient – terapeut je však přípustný jen jediný poměr prospěchu: 100% pro pacienta a 0% ve prospěch terapeuta (ten má totiž plat, je to profesionál).

Zneužití žen často probíhá v ústraní (pozvání na “speciální” soukromé očisty) nebo ve tmě. Při ceremoniích je šaman natočen tak, aby nikdo přesně neviděl, co dělá rukama. V případě, že se obtěžování hezky česky řečeno “provalí” (což se kvůli zahanbení a umenšené síle žen ne vždy stane, nezapomeňme, že černá magie ovládá velmi účinné techniky zastrašování, traumatizování a oslabení oběti), je toto vydáváno za jakési speciální léčení. Lidé z domorodé komunity však k takovýmto šamanům nechodí a někdy je i vyhánějí z komunity pryč. V drsnějších případech jim vypíchnou oči, uříznou oči a nos a spálí jejich dům.

Nenechte se tedy mýlit, milé ženy. Pokud se do takovéto situace dostanete a je vám nepříjemná, řekněte důrazně a nahlas ne, ať to všichni slyší. Nenechte namluvit, že “takto se to dělá”. Zároveň nezapomeňte, že v jiné kultuře platí jiné zvyky týkající se namlouvání si partnerů a tudíž zbytečně neprovokujte a raději držte své sexuální energie na uzdě. To, co se v naší liberální společnosti jeví jako normální, může jinde (a zvláště v Latinské Americe) znamenat jednoznačnou výzvu k sexu.

Jen dodám, že manipulace a zneužívání není jen doménou mužů – i ženy dělají totéž po svém. V domorodé vesnici zde na břehu řeky Napo prý žila jedna šamanka léčitelka. Některým mužům kladla tuto podmínku: “Vyléčím tě, ale musíš za mnou přijít ještě jednou a dát mi to, co chci já.” To ještě bylo docela fér, řekla to na rovinu. U své komunity však brzy ztratila jméno dobré léčitelky a lidé k ní přestali chodit.

Pokud někdo tvrdí, že je nutné provést léčení milostných částí těla dotekem, navrhuji tento způsob. Nejdříve šaman obeznámí všechny přítomné, včetně manžela a příbuzných, co přesně, jakým způsobem a proč bude dělat. Dívka se za střízliva, bez účinků rostlin rozhodne, zda takové léčení chce podstoupit. Léčení je poté provedeno za přítomnosti svědků, za světla, tak, aby třeba manžel nebo sestra vše viděli. Šamana by měla doprovázet jeho žena nebo asistentka (žena) v průběhu celého léčení.

Jestli má v tomto ještě stále někdo nejasno, snad pomůže text Hipokratovy přísahy: „Do všech domů, kam vstoupím, budu vstupovat ve prospěch nemocného, zbaven každého vědomého bezpráví a každého zlého činu. Zvláště se vystříhám pohlavního zneužití žen i mužů, svobodných i otroků.“ (z Wikipedie).

Při setkání se šamany můžete někdy cítit silná aura, ve které jste jakoby manipulováni a nemůžete být v tomto dusnu sami sebou a můžete zde uvěřit kdo ví čemu. Není divu, šamani jsou mistry v ovládání energií. Některé techniky manipulace jsou velmi silné a i ti nejsilnější mají problém se před nimi ubránit. Může se stát, že za šamanem dorazí člověk s drobným zdravotním problémem (bolest v oblasti žaludku). Šaman mu sdělí, že je vážně nemocen, že má ve svém žaludku rakovinu, a že jen on ho dokáže za cenu $5000 dolarů vyléčit. Ve skutečnosti se však jedná o malý problém, který je šamanem záměrně zveličen, aby získal od klienta peníze.

Uvěřit sugesci šamanů však může skončit až smrtí. Bohužel vím o několika případech, kdy lidé kvůli své důvěře v nekompetentní šamany přišli o život. Jedním z nich byl mladý Američan, který přišel na své léčení do Peru. Zde narazil na šamana, který o sobě tvrdil, že pochází z prastaré dávno zaniklé kultury a je jedním z pěti nejsilnějších šamanů světa. Jeho předkové prý také byli mimozemšťané. Tento šaman na svých ceremoniích své pacienty neléčil a nedoprovázel, prý že je s každým spojený telepaticky. Pouze dal každému vypít na trhu koupený odvar z rostlin a po zazpívání jedné písně odešel koukat se na telenovely do svého domu. Zmíněný naivní Američan bohužel vypil medicínu obsahující velké množství durmanu a následně si s těmito energiemi neporadil a zemřel. Zahrabané tělo odhalil až důkladný policejní průzkum.

Jiný příklad je domorodý šaman kmene kičua z Ekvádoru, na kterého bylo podáno několik udání za sexuální zneužití a v jehož centru zemřela turistka. K tomuto šamanovi mířily i skupiny z celého světa včetně České republiky. Sám jsem ho poznal jako člověka, který vedl většinu ceremonií ve stavu silné opilosti pálenkou z cukrové třtiny a to už lecos napovídá.

Právě alkoholismus je mezi domorodci velmi častým jevem. Poznal jsem jiného ekvádorského šamana, který skoro ani nebyl schopný dojít po svých na křeslo, ze kterého vedl ceremonii – musela ho na cestě podpírat jeho žena. Jiný mladý šaman kmene Šuar zase podával velmi zředěnou medicínu, která se musela zapít alkoholem. Poté nabízel již jen “přídavky” pálenky. Neznám jediné povolání, které naše normy dovolují vykonávat v opilosti. Pokud někdo takto pracuje, nechť to prosím o sobě ohlásí předem a dá svým pacientům šanci takovéto léčení odmítnout.

Nekompetentních šamanů je v Amazonii tolik jako komárů. V jistém centru v peruánských horách pijí silný odvar z posvátných rostlin za doprovodu New Age písní hraných na kytaru. K tomu, aby člověk vedl ceremonii, však nestačí znát písně a brnkat na kytaru. Předchází tomu roky diet a tvrdého tréninku. Jeden z klientů se mi svěřil, že při své návštěvě zažil případ, kdy se jim jednoho člověka nepodařilo vrátit ze stavu tranzu zpátky ani po třech dnech. Poté můj známý raději z tohoto centra odjel, protože nebyly tyto ceremonie „pod kontrolou“. Jinde se totiž stalo, že dotyčný chtěl vše rozmlátit sekerou a pomohlo ho jen spoutat a počkat si, dokud pro něj nepřijede psychiatr s uklidňujícími injekcemi.

Jiným případem „bruja“ je jistý Američan, který si postavil centrum pro léčbu s medicínou z liány nedaleko peruánského Iquitos. Jeho start před roky byl velmi úspěšný a obdržel velmi dobrá hodnocení na stránkách o cestování. Posléze se však změnil v arogantního alkoholika, který také zneužívá ženy. Při procházce zahradou s léčivými rostlinami nechává kolovat láhev tvrdého alkoholu. Z centra odjíždějí téměř okamžitě celé skupiny lidí a mnoho žen ohlásilo zneužití v agenturách v Iquitos nebo na internetu. Díky moci, penězům a právníkům, však toto centrum přežívá. Následná negativní hodnocení na serveru Trip Advisor mizí po hrozbě právního postihu ze strany tohoto Američana. (Aktualizováno: Dotyčného našli mrtvého pod balkónem svého domu, odkud za nevyjasněných okolností vypadl.)

Na internetu se můžete dočíst ledasjaké hodnocení, ale nic nenahradí dlouhodobou zkušenost blízkého člověka. Je tomu již několik let, co se na diskuzním serveru tribe.net objevila stížnost jedné ženy na nepatřičné chování během léčení jistého bílého šamana, který zbudoval své centrum vysoko v bolívijských andách. Po tomto udání se objevilo nespočet dalších. To když se ženy, které se styděli o svých zážitcích hovořit, přestaly bát a přišly na toto fórum, aby zmínily věci, které jsou v práci profesionálních terapeutů nepřípustné. Centrum však žije i nadále.

Práce šamana léčitele by měla být prací profesionála. Je to povolání jako každé jiné. V této práci si každý zvolí normy zajišťující “čisté” léčení bez zneužití druhých. Právě tyto normy také chrání samotného léčitele před tím, aby byl sám křivě nařčen z toho, že svého povolání využil například ke zneužití ženy nebo že někoho lží připravil majetek. Doporučuji tedy všem, kteří si zvolili šamanské léčitelství za povolání, aby toto brali velmi vážně a pečlivě volili, kam až se pustí. Jedině tak bude mít tato práce dobré jméno.

Žijeme v době, kdy k nám přichází mnoho učitelů z jiných zemí, nebo se rodí v naší vlastní zemi. Nebojme se mluvit o tomto tématu a o lidech, kteří činí jiným zle stejně tak jako o těch, kteří dělají dobrou práci.

Mou snahou bylo ukázat vám, že šamani a duchovní učitelé nemusí být světci a že je třeba si důkladně vybírat a být na cestě učení a léčení s posvátnými rostlinami i bez nich opatrní. Setkání s touto temnou stránkou šamanismu je někdy i nutné, pokud chcete poznat tu světlou. Je jen na vás, kterou cestu si vyberete. Naučit se léčit druhé je těžší, než jim ublížit. Přeji vám tedy hodně trpělivosti a zdaru.

Více zde: https://vypravadoamazonie.webnode.cz/news/podvodnici-mezi-samany-leciteli-a-duchovnimi-uciteli/

 

poznámka redakce

Skutečný šaman se dlouhodobě připravuje, často tráví měsíce až léta sám v pralese, aby se spojil s přírodou, měl vědomosti a hodně pochopil. Je čestný, skromný, nepoužívá lež a lstivé jednání. Svými znalostmi a schopnostmi jednoznačně bez vedlejších zájmů pomáhá. Je zodpovědný, při ceremonii stále v blízkosti pro případnou pomoc, má vše pod kontrolou, dokáže odhadnout vnitřní stav člověka a jeho připravenost, nepředávkuje jej.

Mám osobní zkušenost… člověk otevře srdce, důvěřuje… jeden z účastníků z ceremonie utekl, druhý byl předávkováním v agonii, pak se ozvala dívka, zda je “šaman” zdravý, že ji pohlavně zneužil… i takoví jsou. Ve finále vás mohou připravit o rodinu či majetek…

Je třeba tuto zkušenost přijmout, poučit se a myslím, že důkazem osobního posunu je umět i takové ublížení odpustit. Otázkou je, zda je dotyčný na své jednání pyšný a je v životě šťastný.

Co dodat… Najít opravdového šamana je dar, většina jsou šarlatány a podvodníky.