Katolická církev se tváří, že je nositelem všech ušlechtilých myšlenek a poselství Krista, ale od samého počátku byla jen mocenskou, ideologickou a politickou institucí, která cenzurovala všechny myšlenky a texty, včetně myšlenek Kristových a jeho následovníků. Všechno, co nebylo v souladu s filosofií těch, kteří prostřednictvím ní budovali svoje impérium, jak na “Nebi”, tak i na Zemi bylo prohlášeno za kacířské a zakázané.
.

Všichni, kteří v Církvi hledali skutečnou lásku, soucit, poznání, pravdu a “nesmrtelné božství” byli podvedeni podobně, jak o tom dnes hovoří arcibiskup Vigano. Všechny ty zbožné, ale naivní lidské duše, co uvěřili líbivým slovíčkům, byli zaslepeni a nyní musí nést důsledky jak na hmotné, tak i na duchovní úrovni za svoji příliš velkou důvěřivost. Duchovní manipulátoři pro ně zabalili dogmata, polopravdy a Kristovy myšlenky s patřičným vysvětlením do krásně vyšívaného kabátu a tuto církevní agendu si pak předávali po staletí jako štafetový kolík.

.

Důvěřiví věřící nechtěli vidět, stejně jako arcibiskup Vigano, že katolická církev jen zahalila své mocenské ambice, touhu po moci, majetku a absolutní poslušnosti ostatních lidských bytostí do Kristova hávu. Původní, úžasné, křesťanské poselství, plné lásky, soucitu, lidské sounáležitosti, přirozené spolupráce, duchovní čistoty a duchovní nesmrtelnosti tato despotická instituce, která kolaborovala se všemi světskými totalitními režimy, postupně nahrazovala a šikovně uzavřela do pavučiny nevědomí. Vatikán jako centrum stínové moci se dokonce skrytě podílel na těch nejnemorálnějších aktivitách, jako je obchod se zbraněmi, drogami, “lidskými dušemi” a dětmi. Je neuvěřitelné pro všechny, kteří jsou schopni se nezaujatě podívat na výsledky činnosti katolické církve z patřičného odstupu, že všichni ti svatí otcové a úctyhodní duchovní nevěděli, co se v Církvi děje a jakého zla jsou součástí, a že tak dlouho přivírali oči a zacpávali si uši, i když to třeba činili v hluboké nevědomosti a v absolutní, naivní důvěře k církevní hierarchii.
.

Pravda, která dnes vychází na povrch, jistě bude velkým rozčarováním a hrůzným zjištěním pro všechny, kteří upřímně, v hluboké víře a pokoře věřili v dobro této instituce. Zatím vrcholní představitelé a jejich loutkovodiči spojili tuto organizaci se zcela opačnou ideologií než je původní učení Kristovo. Toto je bohužel úděl i dalších pyramidálně uspořádaných institucí, tajných organizací, včetně zednářských loží, kde běžní členové přes jednotlivá patra a schody nemohou dohlédnout na nejvyšší vrcholek pyramidy a tudíž nemohou uvidět jaké síle a osobě slouží. Netuší, že až v pomyslném posledním patře, schodu či úrovni se jako kouzlem najednou mění pravda na lež, zbožnost na satanismus a jako ve filmu “Kdyby tisíc klarinetů” hudební nástroje ve zbraně.
.

Celá mocenská pyramida stojí na mediálních manipulacích celého lidstva a jeho následné naivitě, netransparentnosti, slepé důvěře a chlácholení všech oveček, prostých a “obyčejných” lidí, kteří slouží jako loutky satanské, temné, protilidské síle. Nesou na svých zádech jako otroci celou tuto matrixovou strukturu a vůbec netuší, že by se stačilo jen napřímit a narovnat svou shrbenou šíji a celý Matrix by se zhroutil jako domeček z karet. Zatím svým otrockým postojem, živeným strachem, svým plebejským, zbabělým nebo vypočítavým postojem a svou účastí ve všech těchto temných strukturách a institucích pomáhají udržovat morfologické pole této utajované Temné síly a její nadvládu nad lidstvem.
.

Pokud uděláme seriózní bilanci činnosti Církve za tisíce let jejího trvání, budeme šokováni obrazem, který uvidíme. Desítky miliónů mrtvých tichých odpůrců tohoto “náboženství lásky” po celém světě při násilné kristianizaci, milióny ubitých těch nejčistších křesťanů, bogomilů, katarů a všech, kteří se nehodili do koncepce “zbožného věřícího” a další miliony lidí bylo zlikvidováno “svatou” inkvizicí jako nenapravitelní kacíři nebo čarodějnice.
.

Morfologické pole Katolické církve je za minulá staletí natolik temné, že je naprosto nereformovatelné, úplně stejně jako celý západní mocenský systém a celý lživý Rockefellerem vybudovaný zdravotnický systém a zdravotnictví stojící na neudržitelných dogmatech, lžích a manipulativních dogmatech a mýtu o jediném možném léčení lidí, ať už se jedná o onkologickou léčbu, Gatesovu vakcinaci či běžnou léčbu, která je založená jen na tvrdě prosazované chemické léčbě.

Zdroj: https://celostnivzdelavani.cz/podstatou-poznani-je-nase-vykresane-vnitrni-svetlo-ktere-zahani-temnotu-neprobuzenosti