Jak již víte, tak italská vláda zcela zradila své voliče především co se hlavního slibu – uzavření přístavů – týká. Italská premiérka a členka italského Aspen institutu tedy plní notičky stejně jako jakákoli jiná lidem podstrčená loutka.

Zatímco přístavy jsou zcela otevřené a italská pobřežní stráž funguje jako další pašerácká organizace, tak lodě neziskovek, zpravidla vysílané do přístavů ve střední nebo severní Itálii, mohou nadále v italských přístavech vyloďovat hordy obohacovačů.

Italskou vládou vydané dekrety, které původně hovořily o nutnosti podat žádost o azyl ještě během plavby na lodi a to u té země, pod jejíž vlajkou loď pluje, jsou zcela ignorovány.

Nyní se navíc všichni vydávají za nezletilce, což je také automaticky akceptováno.

Ostatně, podívejte se sami na včerejší náklad, který do přístavu Ancona přivezla loď Geo Barents Lékařů bez hranic. Loď pluje pod norskou vlajkou, nicméně žádost o azyl nebude podána v Norsku, ale zřejmě v Itálii nebo jiné evropské zemi, kam se případně těmto údajným sirotkům bez doprovodu podaří dorazit.

Jejich skutečný věk pravděpodobně nebude ověřován. K tomu se zpravidla přistupuje poté, co daný jedinec spáchá násilný trestný čin. Prověřování věku – údajně bezdůvodně – je podle EU diskriminací.

 

Výše uvedení nezletilci většinou uvádí, že je jim něco mezi 13-17 lety.  Doklady samozřejmě nemají (chytrý mobil zpravidla ano) a prověřovat je nyní nikdo nebude.

Všichni „klienti“ pašerácké neziskovky Lékařů bez hranic byli záhy odvezeni do  hotelu, kde budou pobývat na náklady italských daňových poplatníků, z nichž jsou již miliony odkázány na potravinové banky.

Údajní nezletilci mají oproti dospělým spoustu výhod. Mají vyšší dávky, lepší ubytování, zdarma nejen zdravotnictví, ale i školství a především nemohou být deportováni, azyl jim musí být udělen automaticky.

A pokud se nestanou pachateli vraždy či brutálního násilí, jejich věk nejspíš nebude prověřován…

ZDROJ:https://twitter.com/localteamtv/status/1613531482710056961

Zpracoval: Slovanka/Necenzurovaná PravdaK