Lacerta - Ilustrační obrázekPotvrzuji, že následující text je absolutní pravda a není to žádná fikce. Jedná se o výňatky z přepisu rozhovoru, který jsem dělal s plazí bytostí, v prosinci 1999.
Tato bytost byla v kontaktu s mým přítelem (jehož jméno uvádím v textu pouze zkratkou E.F.), po dobu několika měsíců. Dovolte mi, abych prohlásil, že jsem byl po celý život skeptik, o UFO, mimozemšťanech a jiných podivných věcech,  jsem si myslel, že mi E. F. říká jen své sny nebo fiktivní příběhy, když se mnou mluvil o jeho prvních kontaktech s nehumanoidní bytostí „Lacerta“.

Byl jsem stále skeptik, i když jsem ji potkal. Bylo to bylo 16. prosince loňského roku. Setkali jsme se v malé, teplé místnosti, v domě mého dávného přítele, v blízkosti jednoho města na jihu Švédska. Navzdory předsudkům jsem ji viděl na vlastní oči a poznal, že to není člověk. Řekla a ukázala mi tolik neuvěřitelných věcí v průběhu tohoto setkání, že nemohu dále popírat skutečnost a pravdivost jejích slov. Není to další ze špatných dokumentů o UFO, a mimozemšťanech, které tvrdí, že říkají pravdu, ale ve skutečnosti jsou jen fikcí. Jsem přesvědčen, že tento zápis obsahuje jedinečnou pravdu, a proto byste si ho měli přečíst.  Pokud vás zaujme, zašlete ho všem svým přátelům, prostřednictvím e-mailu nebo si zápis zkopírujte.

Potvrzuji také, že různé „nadpřirozené“ schopnosti jejího druhu, jako je telepatie a telekineze, byly prokázány v průběhu 3 hodin a 6 minut jednání a jsem si naprosto jistý, že tyto schopnosti nebyly žádné triky. Následující text je samozřejmě pro někoho obtížné pochopit a uvěřit mu, když to osobně nezažil, ale byl jsem opravdu v kontaktu s její myslí a jsem si teď úplně jistý, že všechno, co řekla během našeho rozhovoru je absolutní pravda o našem světě. Nemohu od vás očekávat, že uvěříte, když vidíte, že moje prostá slova podávám bez důkazů, ale já vám  nemohu dát žádné důkazy.

Přečtěte si přepis rozhovoru a přemýšlejte o něm, možná najdete v těchto slovech pravdu.

Ole K.

Přepis rozhovoru (zkrácená verze) z 16.prosince 1999

Otázka: Za prvé, kdo jste a co jste zač? Jste mimozemský druh nebo váš původ lze hledat na této planetě?

Odpověď: Jak můžeš vidět na vlastní oči, nejsem člověk, jako jsi ty, ale abych byla upřímná, nejsem ani žádný druh savce, i přes mé částečně podobné rysy těla, které jsou výsledkem evoluce. Jsem ženská plazí bytost, patřící k velmi staré plazí rase. Jsme původem pozemšťané a žijeme na této planetě již milióny let. Jsme uváděni ve vašich náboženských spisech, jako je vaše křesťanská Bible, a mnoho dávných lidských kmenů si bylo vědomo naší přítomnosti a klaněli se nám jako k bohům, například Egypťané, Inkové a mnoho dalších starých kmenů.

Vaše křesťanské náboženství si vykládá špatně naši roli při vašem stvoření, když se zmiňuje o nás jako o zlém hadovi, ve vašich spisech. To je špatně. Vaše rasa byla stvořena genetickým inženýrstvím mimozemšťanů, a my jsme byli víceméně jen pasivní účastníci tohoto zrychleného procesu vývoje. Musíte vědět (někteří z vašich vědců to již tuší), že váš druh se vyvinul nepřirozeně, zcela nemožnou rychlostí, během pouhých 2-3 milionů let. To je naprosto nemožné, protože evoluce je mnohem pomalejší proces, pokud je přirozená, ale to jste snad již pochopili. Stvoření vašeho druhu bylo umělé a provedené za pomocí genetického inženýrství, ne námi, ale mimozemskou rasou. Jestli se mě ptáš, zda jsem mimozemšťanka, musím odpovědět, že ne. My jsme původem pozemšťané. Měli jsme i nějaké kolonie ve Sluneční soustavě, ale ty byly založeny z této planety. Ve skutečnosti je Země naše planeta a ne vaše – vaše nikdy nebyla.

Otázka: Můžete mi říct své jméno?

Odpověď: To je těžké, protože lidský hrtan není schopen správně vyslovovat náš jazyk, který je velmi odlišný od vašeho, ale moje jméno je (budu se je snažit vyslovit, protože nesprávná výslovnost našich jmen je velmi urážlivá pro některé z mého druhu), jak říkám, bude to lépe napsat, je to něco jako „Sssshiaassshakkkasskkhhhshhh“ s velmi, velmi silným důrazem na výslovnost zvuků „š“ a „k“.

Nemáme žádná křestní jména, jako vy, ale pouze jeden, jedinečný název, který je odlišován charakteristickým způsobem výslovnosti, který je dán dospělým a není určen dětem, které mají vlastní dětské jméno. Naše jméno dostáváme při zvláštním obřadu v adolescentním věku, v době buď náboženského nebo rozumového osvícení nebo uvědomění, jak to lze nazvat. Ocenila bych, kdybyste nezkoušel říkat moje pravé jméno vašim lidským jazykem. Nazývejte mě prosím Lacerta, to je jméno, jaké obvykle používám, když jsem mezi lidmi a mluvím s nimi.

Otázka: Kolik je vám let?

Odpověď: Neměříme čas jako vy, v astronomických rocích podle oběhu Země kolem Slunce, protože obvykle žijeme pod povrchem planety. Náš způsob měření je závislý na periodicky se opakujících cyklech zemského magnetického pole a podle toho (řečeno vašimi čísly), jsem dnes 57.653 cyklů stará. Svojí dospělosti a svého uvědomění jsem dosáhla před 16.337 cykly (je to pro nás velmi důležité datum.) Podle vaší lidské časové škály, jsem asi 28 let stará.

Otázka: Jaký je váš úkol? Pracujete jako my?

Odpověď: Řeknu to svými slovy: Jsem zvědavá studentka sociálního chování vašeho druhu. To je důvod, proč jsem tady a mluvím s tebou, je to důvod, proč jsem odhalila svoji skutečnou povahu E. F. a nyní tobě, a to je důvod, proč jsem vám dala všechny tyto tajné informace a proto se budu snažit odpovědět zcela upřímně na všechny otázky, napsané na mnoha listech tvého bloku. Uvidím, jak budeš reagovat a jak jiní lidé vašeho druhu zareagují.

Existuje mnoho bláznů a lhářů vašeho druhu na této planetě, kteří tvrdí, že znají pravdu o nás, o UFO, o mimozemšťanech, a tak dále a někteří z vás věří těmto lžím. Jsem zvědavá, jak váš druh bude reagovat, pokud pravdu (kterou ti teď řeknu) sdělíš veřejnosti. Jsem si docela jistá, že všichni odmítnou uvěřit mým slovům, ale doufám, že se mýlím, protože je třeba pochopit vše, pokud chcete přežít v nadcházejících letech.

Otázka: Četl jsem vaše úplné sdělení (které jste dala E.F.) o tom, ale můžete mi teď jen krátce odpovědět: Jsou UFO skutečné létající objekty pilotované mimozemšťany nebo patří vašemu druhu?

Odpověď: Některá pozorování UFO – nebo jak jim vy říkáte létající talíře, patří nám, ale většina ne. Většina záhadných létajících objektů na obloze nejsou technologická zařízení, ale většinou dezinterpretace přírodních jevů, které vaši vědci nepochopili (jako spontánní plazmové erupce ve vysoké atmosféře). Nicméně, některá UFO jsou skutečné lodě, patřící buď vašemu vlastnímu druhu (převážně vojákům), nebo mimozemským invazním druhům případně nám, ale jen menšina pozorovaných plavidel patří skutečně nám, protože jsme většinou velmi opatrní s našimi manévry v atmosféře a máme speciální způsob, jak skrýt naše lodě.

Pokud budeš číst zprávu o pozorování kovové, světle šedé lodi doutníkového tvaru, jako válcovitý objekt o různé délce, (různé typy lodí se liší velikostí, mohu říct, že je to mezi 20 až 260 vašich metrů) a pokud tento objekt vydává velmi hluboký bzučivý zvuk a je tam 5 zářících červených světel na povrchu doutníku (jedno nahoře, dvě ve středu na bocích a dvě na koncích), pak je pravděpodobné, že někdo z vás viděl jednu z našich lodí, a to znamená, že buď měla loď nějakou závadu maskování, nebo že někdo z nás nebyl dosti opatrný. Máme také velmi malou flotilu lodí ve tvaru disku, ale taková UFO patří obvykle mimozemským druhům. Trojúhelníková UFO patří obvykle vaší armádě, k jejich stavbě používají cizí technologie. Pokud opravdu chceš vidět jednu z našich lodí, měl by ses dívat na oblohu nad Arktidou, Antarktidou a vnitřní Asií (především nad tamějšími horami).

Otázka: Máte speciální symbol nebo něco takového, podle čeho můžeme identifikovat váš druh?

Odpověď: Máme dva hlavní symboly, reprezentující náš druh. První, (starodávnější) symbol je modrý had, se čtyřmi bílými křídly na černém pozadí (tyto barvy mají pro nás náboženský význam). Tento symbol byl používán některými částmi naší společnosti, ale dnes jen velmi zřídka, lidé ho často zobrazovali ve svých starých spisech. Jiný symbol je mystický, který byste nazvali jako drak ve tvaru kruhu, se sedmi bílými hvězdami uprostřed. Tento symbol je dnes mnohem častější. Pokud uvidíte jeden ze symbolů na válcovité lodi, jakou jsem popsala v mé předchozí odpovědi nebo na nějakém podzemním zařízení, tenhle objekt nebo toto místo patří rozhodně nám (a já bych ti radila co nejdříve jít odtamtud pryč).

Otázka: Sedm hvězd ve druhém symbolu, který jste zmínila, mysli se tím Plejády?

Odpověď: Plejády? Ne. Vlastně, sedm hvězd jsou planety a měsíce, které jsou symbolem našich bývalých sedmi kolonií ve Sluneční soustavě. Hvězdy jsou zobrazeny před modrým pozadím a drak, stočený do kruhu, znamená tvar Země. Sedm bílých hvězd jsou Měsíc, Mars, Venuše a 4 měsíce Jupitera a Saturnu, které jsme kolonizovali v minulosti. Dvě kolonie jsou již mimo provoz a opuštěné, takže 5 hvězdiček by nyní bylo správně.

Otázka: Jak jste se zmínila, není dovoleno abych vás fotografoval. Bylo by to velmi užitečné, abyste prokázala svou skutečnou existenci a pravdivost tohoto příběhu, můžete aspoň podrobně popsat sama sebe?

Odpověď: Já vím, že by bylo užitečné, k prokázání pravosti tohoto rozhovoru, kdyby sis mohl udělat pár mých fotek. V tomto případě jsou lidé velmi skeptičtí (to je dobré pro nás i pro další mimozemšťany, kteří působí tajně na této planetě), takže i kdybys měl takové fotografie, mnozí z vašeho druhu by řekli, že je to podvod, že jsem jen maskovaná lidská žena nebo něco takového, což by bylo pro mě velmi urážlivé. Musíš pochopit, že nemohu dát svolení, abys udělal fotky mě nebo mého vybavení. Má to různé důvody, které ti chci dále objasnit, jeden z důvodů je neprozradit tajemství naší existence, další důvod je víceméně náboženský. Přesto máš oprávnění, abys nakreslil můj vzhled a moje vybavení ti mohu ukázat později. Pokusím se také sama sebe popsat, ale pochybuji, že jiní lidé vašeho druhu si budou moci představit můj skutečný vzhled pouze z obyčejných slov, protože automaticky popíráte existenci plazích druhů a obecně i jiných inteligentních druhů, než je váš vlastní. Je to totiž součástí naprogramování vaší mysli. Nuže, budu se snažit.

Představ si, že mám tělo, jako běžná lidská žena a máš první dobrou představu o mém těle. Stejně jako vy, mám hlavu, dvě ruce, dvě nohy a proporce mého těla jsou stejné jako vaše. Protože jsem žena, mám také dvě prsa, protože náš plazí druh, začal kojit naše děti v průběhu procesu vývoje. Tohle se stalo před 30 miliony roků, protože to bylo to nejlepší, jak udržet děti naživu. Evoluce to udělala pro plazy již v době dinosaurů a o něco později i pro náš druh. To ale neznamená, že nyní jsme skuteční savci, naše prsa nejsou tak velká jako mají lidské ženy a jejich velikost je zpravidla stejná u všech žen našeho druhu. Vnější reprodukční orgány mají obě pohlaví menší než lidé, ale jsou viditelné a mají stejnou funkci jako vaše. (Další dar vývoje našeho druhu.)

Moje kůže je převážně zelené a béžové barvy, spíše světle zelená a máme na pokožce hnědé nepravidelné skvrny, každá o velikosti 1-2 cm, zejména na naší tváři a dolní části těla. (Vzory jsou odlišné pro obě pohlaví, ženy jich mají více, a to zejména v dolní části těla a na obličeji.)

Můžete je v mém případě vidět jako dvě linie nad obočím, přecházející na čelo, na tváři a na bradě. Mé oči jsou trochu větší, než lidské, (z tohoto důvodu můžeme vidět lépe ve tmě) a obvykle dominují velké černé zřítelnice, které jsou obklopeny malými světlezelenými duhovkami, muži je mají tmavě zelené. Zřítelnice je svislá a lze měnit její velikost od malé černé čárky do širokého, rozevřeného oválného tvaru, protože naše sítnice je velmi citlivá na světlo a zřítelnice to musí regulovat.

Máme oválné ušní boltce, ale jsou menší a ne tak zakřivené jako máte vy, ale slyšíme lépe, protože naše uši jsou citlivější na zvuk a můžeme slyšet širší škálu tónů. Máme sval jako „víko“ přes uši, který je může zcela uzavřít (například pod vodou). Náš nos je špičatý a mezi dírkami je prohlubeň ve tvaru písmene V, která umožňovala našim předkům „cítit“ teplotu. Nyní jsme ztratili většinu z této schopnosti, ale můžeme stále tímto orgánem vnímat teplotu mnohem lépe. Naše rty jsou ve tvaru jako vaše (u žen trochu větší než u mužů), ale jsou světle hnědé barvy, naše zuby jsou jasně bílé a silné, trochu delší a ostřejší, asi jako zuby vašich dravců. Nemáme různé barvy vlasů, jako máte vy, ale máme tradici barvit si vlasy podle různých věkových kategorií. Původní barva vlasů je hnědá a nazelenalá. Naše vlasy jsou silnější, než máte vy a rostou velmi pomalu. Kromě toho, hlava je jediná část našeho těla, kde máme nějaký porost.

Naše tělo, ruce a nohy jsou podobné tvarem a velikostí vašim, ale barva je odlišná (zeleno-béžová, jako na tváři), a jsou na nich pravidelné skvrny na horní části nohou (nad koleny) a na pažích (po loket). Našich pět prstů je trochu delších a štíhlejších, než lidské prsty, naše kůže na dlaních je hladká, takže nemáme žádné papilární linie, jako máte vy, ale opět máme na struktuře pokožky kombinaci šupin a hnědých teček. Obě pohlaví mají tečky na dlaních, ale nemáme žádné otisky prstů, jako máte vy.

Dotkneš-li se mé kůže, budeš cítit, že je hladší než vaše ochlupená kůže. Na horní části kloubů prostředníčků jsou ostré hroty. Nehty jsou šedé a obecně delší, než máte vy. Můžeš vidět, že moje nehty nejsou tak dlouhé a z profilu oblé. Je to proto, že jsem žena. Muži mají ostré špičaté nehty, s délkou někdy 5 nebo 6 vašich centimetrů.

Následující funkce jsou velmi odlišné od vašeho druhu, protože jsme plazího původu: Pokud se dotkneš mých zad, na horní části mého těla, budeš cítit přes můj oděv tvrdou kostnatou stříšku. To není moje páteř, ale je to velmi tuhá, tvarovaná vnější struktura, složená z kůže a tkáně podél naší páteře, od hlavy až k bokům. Je v ní extrémně vysoký počet nervů a velkých krevních cév, destičky jsou okolo dvou nebo tří centimetrů velké a velmi citlivé na dotek – to je důvodem, proč jsme vždy měli problémy sedět na židlích s opěradly, jako je tato. Hlavním úkolem těchto malých destiček (vedle role v naší sexualitě), je prostě regulace naší tělesné teploty, pokud budeme sedět na přirozeném nebo umělém slunečním světle, tyto destičky se naplňují krví, cévy v nich se rozšiřují a Slunce je schopno ohřát naši plazí krev, která cirkuluje v těle přes tyto destičky, o mnoho stupňů, a to nám dělá velkou slast.

Co dalšího je odlišného od vašeho druhu? Nemáme pupík, protože jsme se narodili jiným způsobem, než se rodíte vy savci. Ostatní vnější odlišnosti od vašeho druhu jsou menší a myslím, že se nemusím nyní o všech zmiňovat, protože většina z toho není vidět, pokud budu mít oblečení. Doufám, že popis mého těla byl dostatečně podrobný. Chtěla bych ti poradit, aby sis udělal nějaké kresby, podle toho, co vidíš.

Takto si lidé představují plazí bytosti:

Takto si lidé představují plazí bytosti:

Otázka: Jaký druh oblečení obvykle nosíte? Myslím, že to, co máš nyní na sobě, normálně nenosíš?

Odpověď: Ne, nosím tento obvyklý lidský oděv, pouze když jsem mezi lidmi. Chceš-li, abych byla upřímná, je pro mě velmi nepohodlné, nosit takové těsné věci a je to vždy velmi neobvyklý pocit. Pokud jsme v našem vlastním domově (to znamená, v našem podzemním světě) nebo v našich velkých umělých slunečních halách a když jsme spolu s ostatními blízkými, co nosí naše jméno, jsme většinou nazí. Je to pro tebe šokující? Když jsme na veřejnosti, spolu s mnoha dalšími členy mé rasy, nosíme velmi široké a měkké oděvy z tenkého, lehkého materiálu. Řekla jsem ti, že mnoho částí našeho těla je velmi citlivých na dotek, většinou to jsou ty malé destičky na zádech, takže se nemůžeme cítit pohodlně v těsném oblečení, protože nám to může ublížit. Muži a ženy nosí často stejný druh oblečení, lišící se barvami podle pohlaví.

Otázka: Řekla jste, „jiní v okolí s našim vlastním jménem“. Máte na mysli svoji rodinu?

Odpověď: Ne, opravdu ne. Ty, co vy nazýváte „rodina“, tak tímto slovem máte na mysli jen ty členy vašeho druhu, kteří patří k sobě geneticky, jako je otec, matka a dítě. Jak jsem již dříve řekla, že máme velmi složité a jedinečné jméno. Výslovnost částí tohoto jména je absolutně unikátní a neexistuje žádná jiná bytost se stejným jménem, střední část tohoto jména je vyslovována způsobem, který řekne ostatním, ke které „rodině“ (musím používat toto slovo, protože nemáte pro to označení ve vašem slovníku), patříte. To znamená, že ne všichni v této skupině jsou geneticky příbuzní s ostatními, protože tyto skupiny jsou obvykle velmi velké, obsahují mezi 40 až 70 jedinci. Taková skupina obvykle zahrnuje genetické příbuzné, s výjimkou těch, kteří se rozhodli tuto skupinu opustit. Spojení s otcem a matkou je obvykle nejsilnější. Bylo by pro mě příliš těžké, abych ti vysvětlila náš velmi starý společenský systém, který je komplikovaný a potřebovali bychom mnoho hodin pouze na základní věci. Možná, že se setkáme ještě za nějaký čas a dám ti detailní popis všech těchto záležitostí.

Otázka: Máte ocas jako běžní plazi?

Odpověď: Vidíte ho? Ne, nemáme viditelný ocas. Kdyby ses podíval na naši kostru, máme  za pánví jen malou zaoblenou kost, na konci naší páteře. To je zbytek ocasu našich předků, ale není z vnějšku viditelný. Ale naše embrya mají ocasy během prvních měsíců vývoje, tyto ocasy však zmizí dříve, než se narodí. Ocas má smysl pouze pro primitivní druhy, které se snaží chodit po dvou nohách a musí udržovat rovnováhu ocasem, ale naše kostra se změnila v průběhu evoluce, naše páteř je téměř stejná, jako je ta vaše, takže nepotřebujeme ocas, abychom se udrželi na nohách.

Otázka: Řekla jste, že jste se narodili jiným způsobem, než my. Myslíte tím, že snášíte vejce?

Odpověď: Ano, ale ne jako vaši ptáci nebo primitivní plazi. Ve skutečnosti, embryo roste v proteinové kapalině uvnitř dělohy matky, která je také ve tvaru vejce, embryo je obaleno velmi tenkou skořápkou, která vyplňuje celou dělohu. Embryo uvnitř tohoto útvaru je zcela soběstačné, z matčina těla získává každou látku co potřebuje k vývoji uvnitř této vápenité tobolky. K dispozici je také něco, jako je vaše pupeční šňůra, která je připojena k bodu, ukrytém za destičkami na zádech. Když se dítě narodí, celé vejce je vypuzeno přes vagínu, která je pokryta slizkou proteinovou látkou a dítě se dostane z tohoto měkkého vejce po několika minutách. Ty dva ostny na našich prostředníčcích jsou dětmi instinktivně použity, aby prorazily vápenatou schránku a poprvé se nadechly. Naši novorozenci nejsou tak velcí jako vaše děti, když se narodí, měří mezi 30 až 35 vašich centimetrů, vejce kolem nich má asi 30 centimetrů průměr. Brzy dorosteme do normální velikost 160 až 180 cm.

Otázka: Co řeknete o své tělesné teplotě? Řekla jste, že ráda ležíte na slunci. Jaký vliv to má na váš organizmus?

Odpověď: My nejsme savci a u plazů závisí tělesná teplota na teplotě našeho okolí. Pokud se dotkneš mé ruky, budeš mít možná pocit, že je chladnější než tvoje, protože naše normální tělesná teplota se pohybuje kolem 30 až 33 stupňů Celsia. Pokud budeme sedět na slunci (zejména nazí a otočeni ke Slunci, s naší řadou destiček na zádech), naše tělesná teplota může stoupnout o 8 – 9 stupňů, během několika minut. Tento nárůst způsobuje produkci mnoha enzymů a hormonů v našem těle, naše srdce, mozek a každý orgán se stává aktivním a cítíme se velmi, velmi dobře. Vy lidé si to na slunci také užíváte, ale pro nás je to největší potěšení, jaké si dokážete představit (asi jako vaše sexuální vzrušení). Také si vychutnáváme koupání ve velmi teplé vodě nebo jiných tekutinách, abychom zvýšili naši tělesnou teplotu. Pokud jsme několik hodin ve stínu, naše teplota opět klesá na 30 až 33 stupňů. To nám sice nemůže způsobit žádnou škodu, ale cítíme se mnohem lépe na slunci. Máme v podzemí umělá solária, ale není to totéž, jako na skutečném slunci.

Otázka: Co jíte?

Odpověď: Obecně řečeno, různé potraviny jako vy: maso, ovoce, zeleninu, zvláštní druhy hub (z podzemních farem) a další věci. Můžeme také jíst a strávit některé látky, které jsou pro vás jedovaté. Hlavní rozdíl mezi vámi a námi je, že musíme jíst maso, protože naše tělo potřebuje proteiny. Nemůžeme se stravovat zcela jako vegetariáni, jako váš druhu, protože naše trávení by přestalo fungovat a my bychom bez masa zemřeli po několika týdnech nebo možná měsících. Mnozí z nás jedí syrové maso a další věci, které by byly pro vás odporné. Osobně dávám přednost vařenému masu a ovoci z povrchu Země, jako jsou jablka a pomeranče.

Otázka: Můžeš mi říci něco o historii a vývoji vašeho druhu? Jak starý je váš druh? Vyvinuli jste se z primitivních plazů, jako se lidstvo vyvinulo z opic?

(Pozn. překl. – Je vidět, že autor dosud věří Darwinově teorii.).

Odpověď: Ó, to je velmi dlouhý a složitý příběh a bude znít pro tebe jistě neuvěřitelně, ale je to pravda. Pokusím se to v krátkosti vysvětlit. Asi před 65 milióny let, mnoho našich předků, současníků dinosaurů, zemřelo při velké globální katastrofě. Důvodem tohoto zániku nebyla přírodní katastrofa při dopadu asteroidu, jak si myslí vaši vědci, ale válka mezi dvěma nepřátelskými mimozemskými skupinami, která se odehrávala hlavně na oběžné dráze a vysoko v atmosféře naší planety. Podle našich omezených znalostí o počátcích této globální války, to byla první válka mimozemšťanů na planetě Zemi, ale rozhodně nebyla poslední (a budoucí válka se blíží, zatímco tzv. „studené války“, jak jim říkáte, mezi mimozemskými skupinami probíhají na vaší planetě stále, během posledních 73 let).

Protivníci v této 65 milionů let staré válce, byly dvě vyspělé rasy mimozemšťanů, jejichž jména jsou opět nevyslovitelná pro váš jazyk. Mohu říct, že tě budou bolet uši, když ti řeknu ta jména v jejich originálním znění. Jedna rasa byla humanoidní jako váš druh, (ale mnohem starší) a pocházela z tohoto vesmíru, ze solárního systému hvězdy v souhvězdí, kterému říkáte na hvězdných mapách „Procyon“. O druhých toho tolik nevíme, byla plazího původu, ale nemají nic společného s našim vlastním druhem, protože my jsme se vyvinuli z místních ještěrů, bez vnějšího vlivu, kromě úspěšné vlastní manipulace s našimi geny. (Více o tom později.)

Tato vyspělá plazí rasa nepocházela z tohoto vesmíru, ale z jiné bubliny multiverza. Možná byste to nazvali jinou dimenzí. Vaši vědci skutečně nepochopili pravou podstatu vesmíru, protože vaše nelogická mysl není schopna pochopit nejjednodušší věci a spoléhá se na pochybnou matematiku a čísla. To je součástí genetického naprogramování vašeho druhu, o kterém budu mluvit později. Dovol mi říci, že jste téměř stejně daleko od pochopení vesmíru, jako jste byli před 500 lety.

Pro pochopení používaných termínů bude třeba porozumět tomu, že cizí druhy nepřišli z tohoto vesmíru, ale z jiné „bubliny“ v pěně multiversa. Ta by se snad dala nazvat další dimenzí, ale to není to správné slovo, jak to popsat. (Mimochodem, termín „dimenze“ je při tom obecně špatně používán, jak ho vy chápete.)

Je skutečností, kterou byste si měli uvědomit, že pokročilé druhy jsou schopné procházet mezi bublinami vesmírů, za pomocí – jak byste to nazvali – kvantové technologie a to někdy zvláštními způsoby, pouze za použití své mysli. (Můj vlastní druh má také vyvinutější mentální schopnosti, v porovnání s vaším druhem, ale nejsme schopni překročit hranici mezi bublinami vesmírů bez pomoci techniky, ale jiné druhy, existující na této planetě, jsou toho schopny a vám to připadá, jako mávnutí kouzelného proutku, protože tak to nazvali vaši předkové.)

Zpět k naší vlastní historii: první rasa (humanoidů) dosáhla Země asi 150 let před reptiliány a vytvořili několik kolonií na bývalých kontinentech. Byla tam velká kolonie na kontinentě, který dnes nazýváte „Antarktida“ a další na kontinentu, kterému dnes říkáte „Asie“. Tito lidé žili na planetě bez problémů, společně s živočichy, které nazýváte dinosaury. Když dorazily pokročilé plazí druhy do tohoto systému, kolonizátoři z Procyonu, snažili se s humanoidy komunikovat, ale nebyli úspěšní a během několika měsíců začala globální válka. Musíš pochopit, že obě rasy se zajímaly o tuto mladou planetu, ne pro její přírodu a nevyvinuté živočišné druhy, ale jen z jednoho důvodu – pro nerostné suroviny, zejména měď.

Abys pochopil tento důvod, musíš vědět, že měď je velmi důležitý materiál pro některé pokročilé rasy i dnes, protože je společně s některými nestabilními prvky schopna produkovat nové stabilní prvky, pokud působíte silným elektromagnetickým polem v přesném úhlu k silné jaderné interakci, abyste vytvořili výsledné pole smíšením vibrací těchto polí. Potom nastane fúze mědi s dalšími prvky v takovémto magneticko-radiačním poli, což může vytvořit silové pole zvláštního charakteru, které je velmi užitečné pro různé technologické účely. Obě rasy chtěly získat na planetě Zemi měď, a z tohoto důvodu vybojovaly ve vesmíru, na oběžné dráze, nepříliš dlouhou válku.

Humanoidní druh se zdál být v průběhu války zpočátku úspěšný, ale v poslední bitvě se reptiliáni rozhodli použít mocnou experimentální zbraň – zvláštní druh fúzní bomby, která měla zničit všechny formy života na planetě, ale nemělo to být na úkor cenných surovin, zejména mědi. Bomba byla odpálena z vesmíru a vybuchla na místě vaší planety, kterému dnes říkáte „Střední Amerika“. Vzhledem k tomu, že vybuchla v oceánu, vyprodukovala nepředvídatelné fúze s vodíkem z vody, takže účinek byl mnohem silnější, než reptiliáni očekávali. Smrtící radiace, vznik radioaktivního kyslíku, spad různých částic a nukleární zima po téměř 200 let, byly výsledkem toho výbuchu. Většina humanoidů byla zabita a reptiliáni ztratili na několika let svůj zájem o tuto planetu, pro nás z neznámých důvodů – možná kvůli záření. Planeta Země byla znovu opuštěna a zvířata na povrchu vymřela.

Mimochodem, jedním z následků použití fúzní bomby bylo zničení některých prvků a vznik jiných prvků, vytvořených v procesu fúze a jedním z těchto prvků bylo Iridium. Dnes vaši vědci pokládají koncentraci Iridia v půdě za důkaz dopadu asteroidu, který zabil dinosaury. To není pravda, ale jak byste to jinak mohli vědět, že?

Většina dinosaurů zemřela. Všichni ne při výbuchu, ale pro špatné podmínky, které nastaly po válce, zejména to byla jaderná zima a změny podnebí. Téměř všichni dinosauři a reptiliáni vymřeli během příštích 20 let. Někteří z nich, zvláště ti žijící v oceánech, však byli schopni přežít dalších 200 až 300 roků i v tomto změněném světě, ale i tyto druhy vymřely proto, že se změnilo klima. Nukleární zima skončila po 200 letech, ale podnebí na Zemi zůstalo chladnější, než bylo předtím. I přes toto kataklyzma, některé druhy byly schopné přežít, například ryby (podobné současným žralokům), ptáci, malí savci (údajně vaši předkové), různí plazi, jako jsou krokodýli … a přežil také zvláštní druh malých, ale vyvinutých dinosaurů, který se vyvíjel společně s posledními velkými druhy plazů, například tím, který nazýváte tyranosaurus.

Tito noví plazi chodili po dvou nohách a vyhlíželi, pro vaši představu, jako Iguanodon (ten vznikl ze stejného druhu), ale byli menší (asi 1,50 m vysocí), s některými humanoidními rysy, změněnou kostní strukturou, měli větší lebku a mozek, ruku s palcem, která byla schopna uchopit předměty, odlišný metabolismus a trávení, kvalitní oči umístěné uprostřed na hlavě, jako vaše oči a to nejdůležitější … měli novou, lepší mozkovou strukturu. To byl náš přímý předek.

Existuje teorie, že záření bomby se podílelo na mutaci organismu tohoto nového druhu, ale to není prokázáno. Nicméně, tento malý dinosaurus s lidskými znaky se vyvinul v průběhu následujících 30 milionů let (jak jsem již dříve řekla, některé druhy potřebují obecně více času k vývoji, než si myslíte, pokud tento vývoj není uměle vyvolán, jako tomu bylo ve vašem případě) ze zvířete na víceméně samostatně myslící bytost. Tyto bytosti byly dosti vyvinuté na to, aby se v příštích miliónech let staly inteligentní, protože se naučili měnit své chování.

Žili v jeskyních, místo ve studené vodě, naučily se používat kameny a větve jako první nástroje a používat oheň, jako prostředek na zahřátí zejména jejich krve, což bylo velmi důležité pro přežití našeho druhu. Během dalších 20 milionů let, se tento druh rozdělil přirozeným výběrem do 27 poddruhů, (bohužel, bývalé plazí druhy byly náchylné víceméně nelogicky k dělení  do poddruhů, během procesu vývoje. Zde je jasně vidět, že v dřívějších dobách existoval zbytečné vysoký počet druhů dinosaurů) a bylo mnoho bojů mezi těmito poddruhy, většinou o nadvládu.

Příroda k nám nebyla velmi přátelská, pokud víme, tak z 27 poddruhů jich 24 zaniklo v nesmyslných bojích a během evoluce, protože jejich organismus a rozum nebyly vyvinuté natolik, aby přežily a (jako hlavní důvod) nebyly schopné měnit teplotu své krve správným způsobem, pokud docházelo ke změnám klimatu. 50 milionů let po vyhynutí dinosaurů, zůstaly na této planetě pouze tři, nyní také technologicky pokročilé plazí druhy, spolu se všemi ostatními nižšími živočichy.

Prostřednictvím přirozeného i umělého křížení, byly tyto tři druhy sjednoceny do jednoho plazího druhu a po objevu genetické manipulace, jsme byli schopni eliminovat nevhodné geny v naší genetické struktuře, způsobující náchylnost k opětovnému dělení druhu. Podle naší historie a víry, to byl okamžik, kdy naše konečná plazí rasa, jak mě vidíš dnes, spatřila díky genetickému inženýrství světlo světa. To bylo asi před 10 miliony roků a náš vývoj se v tomto bodě téměř zastavil.

(Vlastně zůstaly nějaké drobné změny v našem vzhledu, směrem k větším humanoidům a savcům, ale už jsme se opět nerozdělili do poddruhů.) Jak vidíš, my jsme velmi stará rasa, ve srovnání s vaším druhem, který kdysi poskakoval jako malé opice v korunách stromů, když my jsme již vymysleli techniku kolonizace dalších planet tohoto systému a postavili na této planetě velká města (která během věků zmizela beze stopy) a manipulovali se svými vlastními geny, zatímco ty vaše byly stále zvířecí.

Před 10 miliony let malé opice začaly růst a sestoupily ze stromů na zem, opět z důvodu změny klimatu, zejména na africkém kontinentu. Ale vyvíjely se velmi pomalu, jak to je normální u savců a pokud by se ve vašem druhu nic mimořádného nestalo, nemohli bychom tady sedět a diskutovat ve vašem vlastním pohodlném moderním domě, ale museli byste se schovávat v jeskyních, oblečeni v kožešinách, a snažili se odhalit tajemství ohně nebo byste možná seděli v jedné z našich zoologických zahrad.

Ale věci se vyvíjely rozdílně a vy jste teď „vrcholem stvoření“, můžete sedět v moderním domě a my se musíme schovávat a žít pod zemí, v odlehlých oblastech planety. Asi před 1,5 milionem let, další mimozemské druhy dorazily na Zemi. Kdysi tak překvapily první druhy, před více než 60 miliony let. Bylo by pro vás překvapující, kdybyste věděli, kolik různých mimozemských druhů je tady dnes.

Zájem těchto humanoidních druhů, kterým dnes říkáte „Illojim“ (Elohim), nebyl o suroviny a měď, ale k našemu údivu se ujali lidoopů – nevyvinuté rasy humanoidů. Přes naši přítomnost na této planetě se cizinci rozhodli pomoci opicím v rychlejším vývoji, aby mohly v budoucnu sloužit jako jakási rasa otroků a vojáků v nadcházejících válkách. Osud tvého druhu nebyl opravdu pro nás důležitý, ale my jsme neměli rádi přítomnost „Illojim“ na naší planetě a jim se zase nelíbila naše přítomnost v jejich nové „galaktické zoo“, a tak vaše šestá a sedmá modifikace stvoření byla důvodem pro válku mezi námi a jimi. Můžete si přečíst něco o této válce například v knize nazvané „Bible“, ve velmi zvláštním popisu. Celá pravda je však velmi dlouhý a složitý příběh.

Zdroj: http://www.suenee.cz/lacerta-plazi-bytost-zijici-v-podzemnim-svete-5-dil/