Zatím se také nikomu nepodařilo nabídnout žádné skutečně průkazné vysvětlení stavby egyptských pyramid. Není známo, jak dokázali Egypťané přesně spojit kamenné bloky stejně jako hladce vyleštěné obkládací desky- které se ovšem nezachovaly. Je vidět, že ve skutečnosti toho známe o egyptských pyramidách dosud velice málo.

Správně to vyjádřil i uznávaný badatel a egyptolog I. E. Edwards z egyptského oddělení londýnského Britského muzea, který ve své knize Egyptské pyramidy přiznává: „ že nám dochované hieroglyfické texty ani vyobrazení neprozrazují nic významné o tom, jaké pomůcky stavitelé pyramid vlastně používali.“ Informace nám poskytuje pouze několik existujících arabských pramenů, které se ale ke stavbě pyramid vyjadřují nanejvýš nejasně. Dočteme se v nich o „ velkých kamenech“, které se dovážely z dalekých lomů. Pokládaly se na papyrové listy, na nichž byly zobrazeny věštecké symboly. Nato se na kamenné bloky „poklepalo holí a zvedly se do vzduchu na vzdálenost rovnající se dostřelu šípu.“ Dále zpráva pokračuje: „Takto se kameny dostaly na místo, kde se stavěly pyramidy.“ To zní ale úplně jinak, než dosud uznávané představy o nekonečných armádách těžce pracujících dělníků.

image1

Naopak nám tyto texty naznačují, že musíme obrátit naše pátrání po vzniku pyramid docela jiným směrem. Je možné, že by egyptští kněží, kteří byli v podstatě představiteli nejvyššího vědění své doby, věděli, jak zrušit gravitaci? Nebo ovládali tajemství levitace? Toto umění prý znali také tibetští mniši, kteří prý jsou dodnes schopni vznášet se pomocí zvláštních dechových cvičení. Jev levitace byl doložen u mnoha světových náboženství, jen v křesťanství je doloženo dvěstě třicet případů. Za všechny můžeme jmenovat svatou Anežku, Františka z Assisi, svatého Petra z Alcantry a Tomáše Akvinského. Levitační experimenty popsal již přírodovědec a profesor na Belfastské univerzitě William Jackson Crawford, který zemřel v roce 1920. Věřil, že lidé a předměty, které se nevysvětlitelným způsobem mohou vznášet ve vzduchu, spočívají na neviditelných elektromagnetických plazmových útvarech. Mohly používat podobnou techniku i egyptští kněží? Je pravda, že za všemi dosud nevysvětlenými záhadami egyptské kultury stojí rozsáhlé a tajné vědění, které bylo v Egyptě vyhrazeno pouze zasvěcencům.

Někdy dochované texty hovoří o tom, že kasta duchovních byla schopna zvedat obrovská břemena pomocí „ zvuku.“ Aby je kněží dokázali přepravit, používaly harmonické tóny, které, když byly příslušně vyluzovány, mohly vytvořit tento podivuhodný transportní výkon. Různé starořecké historické prameny mluví o tom, že na březích Nilu stávaly pozoruhodné „ zpívající domy.“ V Egyptě navíc existovaly také zvonkohry, které se rozeznívaly vahou osob, které po nich chodily a automatická zařízení, která otevírala tímto „zázračným způsobem „ i chrámová vrata- a stejně tak je magicky zavírala. Ovládali snad chrámoví kněží nějaký druh magie- anebo za vším byly neuvěřitelně pokročilé vědecké poznatky, které my jsme dosud nezískali? Za pojmem magie se zde skrývalo zřejmě značné technické vědění, které si kněží předávali z generace na generaci. Jen nevíme, odkud původní znalosti pocházely.


Zdroj: http://magdalenazachardova.pise.cz/258-ovladali-egyptsti-knezi-antigravitaci-a-levitaci.html