Realita, kterou právě prožíváme, je iluze

Veškerá hmota je pouhá energie zhuštěná do nízkých vibrací. Mozek lze obelstít, aby viděl věci, které neexistují. Kontrolní systém vší silou neustále manipuluje se způsobem, jak dekódujeme realitu a dělá vše proto, abychom ji dekódovali v souladu s tím, co kontrolní systém chce. Jak řekl Einstein: ”Realita je jen iluze, ačkoliv trvalá.” A původ, proč je trvalá, je ten, že žijeme ve vesmíru virtuální reality.

V některých nemocnicích se používají obrázky virtuální reality ve chvíli, kdy se léčí popáleniny. Ukazují velmi chladné obrázky a mozek je dekóduje a zchladí kůži. Podobně kontrolní systém krmí naše mozky digitálními informacemi, které vytváří iluze, jenž mu pomáhají k tomu, aby nás lépe ovládal. A trik je v tom, že máme uvěřit, že se něco děje, ačkoliv se to neděje. Realita jsou jen elektrické impulzy interpretované tvým mozkem. O tom to celé je!

Když víte, jak mozek interpretuje realitu a budete chtít s okolím manipulovat, budete to systematicky tajit. Přesně takhle se k lidstvu na planetě chovají elity.

Osvoboďte se s iluzí a aktivujte své třetí oko

5 smyslů je dekódovací systém. Vibrace zvuku přicházejí do ucha, mozek je ale neslyší do té doby, dokud jsme vibrace nedekódovali. Zvuk je jen vibrace, než jsme ji dekódovali. Elektrické signály jdou do mozku a ten je dekóduje. Proto můžete například ve stavu hypnózy donutit někoho jíst bramboru chutnající jako jablko.

Žijeme v ekvivalentu, velmi pokročilého, holografického internetu. Tělesný počítač vykresluje tuto realitu z neviditelna. Je to stejné jako ve filmu Matrix. V té scéně, kde se říká: „Chceš vědět co je to Matrix? Matrix je všude. Je všude kolem nás. Dokonce i v této místnosti. Můžeš ho vidět, když pohlédneš z okna, zapneš televizi. Můžeš ho cítit, když jdeš do práce, kostela, když platíš daně. Je to svět, který máš před očima, abys neviděl pravdu, pravdu, že jsi otrokem, Neo a jako každý ses narodil do zajetí, do vězení, které nemůžeš čichat, ochutnat, ani se ho dotknout. Je to vězení pro tvou mysl.“

A jak jsou dekódovány informace? Stejně jako když dáte CD do počítače. Jsou na něm zakódované informace a jak laser osvítí určitou část CD, počítač ji bude dekódovat. To samé děláme my. Jakmile zaměříme pozornost určitým směrem, začneme tuto oblast dekódovat a vytvoříme si tak svoji vnější realitu. Naše tělo je energetické, nefyzické ve své základní podobě. Ale když přijde na dekódovací systém, myslíme si, že svět zažíváme zvenku. Zdá se, že je venku, ale je uvnitř nás. My ho vytváříme přes dekódovací systém v našich hlavách.

Tento fyzický svět existuje pouze tehdy, když je pozorován. Když dáte CD do počítače, nenačtete všechny informace na CD najednou. Čte jen tu část, kterou pozoruje. Podle toho, kam míří laser. Všechny další věci existují ve formě informací, ale nejsou přenášeny na obrazovku. Také my pozorujeme okolí, dekódujeme informace a pak je přenášíme do této reality. Takže jestli chceš ohnout lžíci, nepokoušej se o to silou, je to nemožné. Místo toho si pouze zkus uvědomit pravdu. Jakou pravdu? Žádná lžíce neexistuje. Pak zjistíš, že se neohýbá lžíce, ale ty sám. Protože jediné místo, kde ta lžíce existuje ve fyzické formě, je v tvé hlavě! A ohnete ji tak, že změníte způsob, jak dekódujete realitu.

Zázraky jsou jednoduše překonávány naprogramováním toho, co je možné a co není. Samozřejmě jsme naprogramováni tak, abychom věřili, že když projedeme ohněm, spálíme se! Ale když půjdeme přes oheň s touto vírou, že oheň nepálí, nespálíme se! Proč? Protože iluze nemůže popálit iluzi, pokud neuvěříte, že může. Žádné zázraky nejsou! Existuje jen pochopení, jak manifestovat všechny možnosti. A to pochopení vychází z faktu, že připustíme, že rozumíme tomu, že jsme vědomí. Jsme ztělesněné vědomí bez jakékoliv formy, které zažívá zkušenosti.

Nemáme žádnou pevnost, jsme pouze vibrace. Na toto zapomínáme a tak sami sebe lapíme do začarovaného kruhu hmoty, ze kterého pak sotva vystoupíme. A právě ten začarovaný kruh je to, kde nás kontrolní systém chce mít. Protože pak jsme lehce kontrolovatelní! Když porozumíme tomu, kdo skutečně jsme, pak už nebude tak snadné nás kontrolovat nějakou bandou bláznů.

Kontrolní systém chce, abychom věřily, že projekce našeho těla je to, čím jsme. Protože pak se posuneme ze stavu “Jsem vše, co je, bylo a kdy bude” do stavu fyzického těla a do stavu “Nemohu nic ovlivnit.”

Naše vědomí je oceán, všechny možnosti, vše co existuje.
Naše mysl je vědomí, které je omezené.

Lidská bytost je část celku, kterému říkáme vesmír. Jsme část, která je omezena v čase a prostoru. Pokud zažíváme sami sebe, naše myšlenky a pocity jako něco odděleného od celku, je to optická deziluze našeho vědomí, která způsobuje naši falešnou identitu, která nemyslí ve všech možnostech, ale myslí v omezeních a ikonách. Toto je třeba vnutit lidem, pokud je chcete hromadně kontrolovat.

Jsme veškeré vědomí, uvědomění, všechno, co je, bylo a bude a to platí pro každého, pro každého ve všech realitách tohoto nekonečného světa, ve kterém žijeme. Jsme všechny možnosti. A to je náš základní stav.

V tichu jsou přítomny všechny možnosti. Jakmile začnu mluvit, vytáhnu pouze jednu možnost z kupy všech možností, které se projevují jako vibrace. A když přestanu, jsem opět zpátky ve všech možnostech.

Není náhoda, že když jsou lidi v tichosti, dostanou se někam jinam. Ale mnoho lidí se ticha bojí: Hluk, zvuk, rámus vás udržuje v realitě 5 smyslů. Pokud se lidé dostanou do stavu ticha, přichází k pochopení, protože zpřístupňují další úrovně sebe samých, mimo 5 smyslů.

Nasypete-li drobné částice na kovovou desku a pak pustíte určité frekvence zvuku, uvidíte něco neuvěřitelného. Díky zvuku se zformují částice do geometrických tvarů a pokud změníme frekvence zvuku, vznikne nový tvar. Díky tomu se vytváří tyto světy tvarů ze stavu všech možností. A existuje bezpočet a nekonečně mnoho tvarů. Existují různé skutečnosti, zážitky, organizmy a všechny vibrují v různých rychlostech a proto mohou sdílet stejný prostor, který sdílíme i my. Je to stejné jako když vysílají všechny rádiové a televizní stanice do jednoho města a také sdílí společný prostor.

Takže žijeme v určitém frekvenčním rozhraní. A toto rozhraní je dáno rozsahem frekvencí, které naše tělesné počítače mohou dekódovat. Tento rozsah je neuvěřitelně malinký. Jsme v podstatě slepí v porovnání s tím, co existuje kolem nás. Ohromná většina tohoto vesmíru je složená z toho, čemu vědci říkají temná energie a temná hmota. A neříkají tomu temná, protože je superčerná, ale protože ji neumíme dekódovat. Proto jí nemůžeme zakusit. Můžeme ji pouze zachytit díky srážkám s věcmi, které vidíme. A elektromagnetické spektrum je jen 0,005% toho, co je projekcí existence v tomto vesmíru.

A viditelné světlo je jediným frekvenčním rozsahem, který jsme schopni dekódovat a je jen zlomkem z těch 0,005%. To je všechno! Viditelné světlo. To je náš svět. My se podíváme a myslíme si, že vidíme všechno. Ale nevidíme, vidíme jen to, co umíme dekódovat. A proto žijeme v určité dimenzi, která je prostoupená dalšími dimenzemi, které dovolují těm dalším dimenzím interakci s naší dimenzí.

Děláme to, že zaměřujeme naši pozornost na tuto realitu přes náš tělesný počítač a proto se nám zdá, že to co vnímáme smysly, je jediný svět, který existuje a ve kterém nás chce udržet kontrolní systém. Prostor, který obýváme, se ale hemží životem bezpočetné různorodosti. Systém zkonstruoval tuto společnost, aby nás udržel v bludišti a abychom byli schopni dekódovat realitu pouze skrz pět smyslů. V tomto stavu nepřijímáme inspiraci, vhled, intuitivní vědění z vyšších sfér našeho vědomí. Nehledáme to, kým jsme, kde jsme a jaký svět žijeme. V tomto duchu kontrolní systém kontroluje média, politiky, vzdělání, vědu. Cílem je izolovat nás v 5ti smyslech, izolovat nás v těle a mysli a naprogramovat nás tak, abychom viděli svět tak, jak to vyhovuje kontrolnímu systému.

Jsme přijímacími vysílači informací

Bereme si z kosmického internetu data a také je předáváme. Jeden ze způsobů přijímání a vysílání informací je přes krystaly, křemenné krystaly. Ukazuje se, že lidské tělo je gigantický tekutý křemenný krystal. Membrána každé buňky, a těch máme biliony, je křemenný tekutý krystal. Země je také obrovský krystal. Každé zrnko písku je krystal a i Země přijímá a vysílá informace z kosmického webu. Naše DNA je přijímač a vysílač informací, je tak vytvořena.

DNA představuje ideální elektromagnetickou anténu. Je protáhlá a proto může velmi dobře přijímat elektromagnetické pulzy. Při pohledu seshora má tvar kruhu a proto je i magnetickou anténou. Neustále vysíláme a přijímáme přes to, co pokládáme za tělesný počítač. Energetické aurické pole je s námi spojeno přes čakry, které v Sanskrtu nazývají “vír světla”. Čakry se spojují s fyzickým tělem pomocí endokrinního systému, zejména hypofýzy a mozkové šišinky, která tvoří takzvané třetí oko.

Kdybychom uměli zapnout své třetí oko, věděli bychom, že se nemusíme bát zemřít

Vše, co dokáže vyřadit šišinku z provozu, nás drží v realitě 5i smyslů a brání nám v propojení se svým vyšším já. Tam nás chtějí mít a mají v tomto stavu velkou většinu lidí. Ve stavu falešné identity. Vždyť svět vypadá tak pevný, ale není tomu tak, nemůže být, ačkoliv se to tak jeví. Když budete bušit hlavou do zdi, podobně jako když se bojíte projít ohněm, ve strachu, že vás popálí… Prásk!

Udeříte se do hlavy. Ale nemusí to tak být, protože svět je tvořen atomy a jak ukázali kvantoví fyzici, atomy nemají žádnou pevnost. Jak může něco, většinu čehož tvoří prázdný prostor, vytvořit pevný svět? Nemůže. Důvod, proč to tak vypadá, je ten, že vlnová informace v metafyzickém vesmíru je dekódována jako zdánlivě pevná. A opět – podle toho, jak dekódujeme realitu, vytvoříme patřičnou formu. Vezmete-li informaci z DVD, objeví se na monitoru, kde vypadá, že má čas, prostor a pevnost. Ale nemá. Je to jen čtená informace, a přesně to se děje s námi. Důvod, proč se jeví jako pevná a trojrozměrná, je ten že žijeme v holografickém světě. Hologramy si můžete koupit v obchodech, kde se jeví jako trojrozměrné, ale ve skutečnosti nejsou, jsou to jen iluze.

Jste hologram. Skvělá věc na hologramu je ta, že každá jeho část je menší verzí celku. A proto reflexologie nachází body na dlaních a chodidlech, které odpovídají různým orgánům a částem těla. To samé může dělat akupunktura a reflexologie s body na uších. Uděláte něco tady a ovlivní to srdce, uděláte něco tady a ovlivní to játra. A protože je vše hologram, musí to tak být, protože každá jeho menší část je obrazem celku.

Proto lidské energetické pole vypadá jako magnetické pole Země. Jsme malá část zemského hologramu a Země je malý hologram většího hologramu sluneční soustavy. A každá úroveň této reality je digitální.

Digitální hologramy jsou realita, kterou právě zažíváme. A z tohoto důvodu fungují čísla v rámci numerologie. Numerologie umí věci předvídat a uskutečnit, protože funguje na digitální úrovni reality. Výsledkem je, že můžete manipulovat realitou skrze čísla a numerologii. Protože manipulujete s touto úrovní dekódované informace. Co to všechno znamená? Znamená to, že žijeme falešnou identitu, považujeme se za fyzická těla lidí, zatímco jsme vědomí. Jsme víceúrovňové vědomí. Neexistuje čas. Neexistuje posloupnost událostí. Neexistuje žádné omezení, vzdálenost, doba, místo. Můžeme být kdekoliv, čímkoliv a to ve stejnou dobu. Tělesný počítač vytváří blud všech těchto věcí a dějů.

Klíč, jak nás držet v otroctví

Tímto klíčem je, držet nás v levé mozkové hemisféře. Máme dvě. Levou a pravou hemisféru a most, který nazýváme corpus callosum, ten spojuje obě hemisféry a měl by mezi nimi posílat informace. Pravá hemisféra umožňuje zcela odlišný stav bytí, podporuje tvoření, kreativitu, soucit, spojení se vším, co existuje. Levá hemisféra se potýká s čísly, jazykem, posloupností, vše dává do hierarchických struktur.

Systém nás chce mít tady a zkonstruoval v tomto duchu celý vzdělávací systém a na této platformě vytvořil fungování celého materiálního světa. Vytvořil zábrany mezi pravou a levou hemisférou a tyto implantáty byly lidem propašovány do mozku. Systém nás pomocí těchto štítů ovládá. Veškeré vzdělání, politika a média, nátlak vrstevníků slouží k tomu, aby se nám do života nepletla pravá hemisféra. A to je zásadní. Protože všechny tyto atributy jsou součástí mechanismu, který nás udržuje v realitě levé hemisféry a mimo nekonečnost pravé hemisféry.

Staneme se vším, co je, nebo jen malým já

Až toto potlačení našeho potenciálu nekonečných možností skončí, tenhle marasmus, který nyní zažíváme, přestane! Uctíváme nesprávně intelekt. “Ach, ten má úžasné myšlení, ach ten vystudoval Oxford, ach ten šel na Harvard.” Přitom mysl je tak nízká úroveň vědomí! Má být pouze nástrojem pro prožívání této reality a sluha vědomí. Mysl se ale přitom stala naším mistrem. Stala se něčím, co bychom měli uctívat. Nyní se ale nacházíme na rozcestí, staneme se vědomím, nebo myslí? Staneme se vším, co je, nebo jen malým já? Není to o osvobození naší mysli, ale o osvobození nás samých od mysli.

Proto je společnost konstruována tak, aby nás totálně chytila do bažiny věcí a dějů, které okupují naší mysl. Otevřete svou mysl! Staňte se vším, co je! Nekonečná láska je jedinou pravdou… vše ostatní je iluze. Co je to nekonečná láska? Všechny možnosti, nekonečné možnosti. Volíme důležitost mezi hlavou – myšlením nebo intelektem – srdcem, věděním nebo nekonečným vědomím. Pokud zvolíme intelekt srdce, začneme mít přístup k nejširším informacím. Uvidíme svět z jiné roviny. Jakmile se dostaneme ven z mysli, začneme mít přístup ke všem ostatním realitám, které tu jsou, jen si je musíme umět zpřístupnit, vnímat je a nasát z nich informace. Nyní nám jsou upřeny, protože jsme zavřeni v mysli.

Nebuďte jen kusem masa, ale vzpomeňte si, že jste bývali anděly…

Skutečným pánem hmoty je satan. Je to mistr manipulace a ovládá silou, arogancí, dezinformacemi, úplatky, touhou po moci, majetku a smyslností všechny lidské bytosti, které upřednostňují svou fyzickou podstatu nad duchovní. Nevědomé bytosti pak lehce ovládá a manipuluje. Pokud ale jakýkoliv člověk pochopí svou duchovní podstatu, že je nesmrtelným duchem a že jeho fyzické tělo je pouze dopravním prostředkem, pak jeho ovládání temnými silami je již mnohem složitější. Přijměte skutečnost, že veškerá hmotná lákadla jsou spojená s iluzí našeho smrtelného těla a nemohou vyvážit hodnotu pozitivního rozvoje našeho nesmrtelného ducha a pozitivní energii získanou z láskyplného a soucitného jednání. Jakmile se lidé propojí se svým nesmrtelným duchem a zjistí skutečnou pravdu o své podstatě, ztrácí temno nad tímto člověkem definitivně svou moc. Proto temné síly udělají vše, aby naše vědomí zůstalo uzavřeno v nepropustné kleci a lidé tak zůstali pouze fyzickými těly a ne oduševnělými bytostmi. Rozpomeňte se na to, kým ve skutečnosti jste a na to, že jste kdysi bývali anděly.

Zdroj: https://celostnivzdelavani.cz/osvobodte-se-s-iluzi-a-aktivujte-sve-treti-oko