Není pochyb o tom, že lidstvo vstoupilo do nové fáze svého vývoje. V současné době provádíme velkou restrukturalizaci lidské společnosti a mnoha systémů: finanční, technologické, politické, kulturní a další. Už jsem mluvil o tom, že jsem to vytváří pro mnohé velké nepohodlí a rozladění, ale je to nezbytné.

Veľké prevraty málokedy prebiehajú hladko alebo bez porúch a vlnenia. Vzniká nová fáza, pretože súčasná fáza sa rozpadá; a ako dva kamene hodené do rybníka, každý z nich vytvára interferenčné vlny, ktoré sa stretávajú. Dôležité je pritom, kde sa človek rozhodne umiestniť. Nový spôsob života môže vzniknúť, musí sa však zrodiť z vnútra toho súčasného, keď sa rozpadá. Istý čas budú oba svety koexistovať v tom istom fyzickom priestore, hoci budú zaberať odlišný energetický priestor.

Človek sa môže umiestniť tak, aby bol vo svete, ktorý vzniká, ale nie vo svete, ktorý je na odchode. Hoci sa jedna fáza skončila, existujú skupiny/agentúry, ktoré majú záujem na udržaní tohto sveta a zúfalo sa ho snažia pretvoriť novým faceliftom – ako technokraciu. Prebehne skrytý pokus o premenu, aby sa „nová budúcnosť“ predstavila v zmysle umelej, syntetickej budúcnosti.

To však nie je evolučná budúcnosť ľudstva. Nový vznikajúci svet zostane organický, prirodzený a v biologickej rovnováhe. Toto je model, ktorý sa objaví – nie falošná budúcnosť v lesklom kove. Mali by sme si vziať k srdcu múdre slová Buckminstera Fullera: „Nikdy nezmeníte veci tým, že budete bojovať s existujúcou realitou. Ak chcete niečo zmeniť, vybudujte nový model, ktorý urobí existujúci model zastaraným.“

Teraz sme tu na to, aby sme vybudovali nový model a zároveň existovali v rámci súčasného modelu, ktorý rýchlo zastaráva. Moc, ktorú nad nami zastaraný systém a jeho vládcovia majú, závisí od nášho stavu bytia (úrovne frekvencie) – to znamená, že ostatní nad nami môžu „vládnuť“ len vtedy, ak existujeme energeticky (alias vibrujeme) na ich úrovni.

Zastaraný systém chce, aby každý fungoval (energetický stav) na jeho vibračnom stave nižšej úrovne. My sa tam jednoducho nedostaneme. Musíme si zabezpečiť a chrániť to najcennejšie, čo máme – svoje vedomie. Aby sme boli lepšie pripravení na zapojenie sa do meniaceho sa sveta, navrhujem týchto päť aspektov: i) vedomé uvedomenie; ii) spojenie; iii) komunikácia; iv) tvorba; v) pochopenie.

i) Vedomé uvedomenie: uvedomovať si, čo sa vo svete deje, vrátane nepríjemných aspektov, ale nenechať sa do týchto udalostí vtiahnuť alebo zamotať. Uvedomovanie je potrebné, ale len ako nástroj sebapoznania – nie na získanie ďalšej batožiny zo sveta.

ii) Spojenie: nájsť a objaviť iných ľudí, ktorí sú na „rovnakej vlnovej dĺžke“ a ktorí myslia a vnímajú podobne ako vy. Oslovte, spojte sa s ostatnými, aj keď ste sa predtým nikdy nestretli. Pošlite im správu online. Zdieľajte svoje myšlienky – posilňujte si navzájom energetické stavy. Nikdy nemajte pocit, že ste sami. Vždy sú tu ďalší ľudia, ktorí myslia a cítia rovnako ako vy. Staršie sociálne spojenectvá sa budú rozbíjať. Staré alebo existujúce priateľstvá a väzby sa budú rozpúšťať. To je v poriadku – nájdite si nové. Znovu usporiadajte svoje sociálne spojenectvá podľa nového stavu vnímania.

iii) Komunikácia: Podeľte sa o svoje myšlienky a nápady s ostatnými. Vyjadrite svoje pravdy. Dajte ostatným vedieť, aký postoj ste zaujali. Nenechajte sa zatlačiť do ticha alebo anonymity. Umožnite druhým, aby si vás našli aj tým, že im oznámite svoj postoj a pocity. Nebuďte hluční ani nechoďte okolo a nekričte svoje názory; alebo, čo je ešte horšie, nesnažte sa ostatných presvedčiť, aby zaujali váš postoj. Len sebavedome vyjadrujte svoje názory, keď sa vás o to niekto opýta, a v prípade potreby prezentujte a komunikujte svoje vlastné pravdy. Tým, že budete komunikovať svoj postoj s okolitým svetom, posilníte aj dôveru v seba samého.

iv) Tvorba: Buďte kreatívni! Nedovoľte, aby vás udalosti vo svete pacifikovali alebo znehodnocovali. Nebuďte bezmocní voči vlastným potenciálnym možnostiam len kvôli vonkajším neistotám. Práve v takýchto časoch rozuzlenia a obnovy je tvorivosť najpotrebnejšia. Byť tvorivý neznamená len z umeleckého hľadiska. Nie každý môže byť maliarom alebo hudobníkom atď. Skutočná tvorivosť však znamená byť odolný a nachádzať nové spôsoby, ako robiť veci. Nové vzorce životného štýlu; rôzne koníčky; učenie sa novým zručnostiam; fyzická, mentálna a emocionálna príprava. Byť kreatívny znamená byť prispôsobivý vo chvíľach zmien.

v) Porozumenie: pochopenie tejto zmeny a jej vplyvu na ostatných. Uvedomte si, že bude existovať mnoho protichodných názorov a stanovísk. Uznajte, že mnohí ľudia sa nielenže rozhodnú s vami nesúhlasiť, ale že môžu vaše názory dokonca napadnúť. Nedovoľte, aby vás to odklonilo od vášho vlastného chápania a vašej viery a dôvery v seba samého. Pochopte celý rozsah širších dôsledkov a umožnite ostatným mať vlastné názory, pokiaľ nezasahujú do tých vašich alebo ich neporušujú. A ak neskôr niektorí ľudia budú chcieť prejsť na váš spôsob chápania, buďte k nim láskaví a neodsudzujte ich. Všetci sa učíme vlastným tempom.

Možno nám týchto päť krokov pomôže pri napredovaní na cestách, ktoré sme si v tomto čase vybrali. Nie je potrebné mať úplný obraz alebo presne vedieť, ako budú vyzerať nasledujúce roky. Zatiaľ stačí vizualizovať si, že už ste vo svete, v ktorom chcete byť, len ešte nie je vybudovaný. Ste tam, energeticky – neskôr prídu fyzické štruktúry.

Predstavte si, že na vode sú dve lode, stará potápajúca sa a nová. Umiestnite sa na tú novú a vedzte, že už tam ste, aj keď vyzerá prázdna a bez plnej posádky. Ak sa totiž domnievate, že zostávate na starej, potápajúcej sa lodi, strávite príliš veľa energie tým, že sa budete obávať, ako sa potápa, a budete pobehovať okolo, zúfalo hľadajúc nejaké neznáme riešenia. S vedomím, že už ste na novej lodi – na novej arche – sa však budete cítiť vyrovnanejší a plní energie, pripravení na plavbu, keď sa vody vyjasnia. Už ste tam, kde si želáte byť – to len nové štruktúry sa ešte nezhmotnili. Energeticky – vibračne – ste však už zosúladení s novou fázou ľudskej cesty, ktorú ste si vybrali.

Ako povedal aj Buckminster Fuller: „Sme povolaní byť architektmi budúcnosti, nie jej obeťami.“ Na novej lodi nie je miesto pre obete, ale je tu dostatok priestoru pre tých, ktorí majú novú víziu budúcnosti.

https://vitazstvosvetla.org/opustenie-zastaraneho-systemu/

Zdroj: https://kingsleydennis.com/leaving-an-obsolete-system-behind/?fbclid=IwAR2T1hvLrNPRIYo4cSEgnVznor701WO7hLUSv7Lo4AGm08dmTeUtr37f0Kk