Vědci prokázali, že starověké olověné desky s nejstarším vyobrazením Ježíše Krista jsou staré přibližně 2000 let a pocházejí tak z doby jeho veřejného působení. Texty v nich obsažené naznačují, že Ježíš neusiloval o založení nového náboženského hnutí. Kovové „stránky“, jejichž spojení připomíná kroužkovou vazbu a které odkazují na Krista a jeho učedníky, byly v roce 2008 nalezeny v Jordánsku. Jejich objevení bylo oficiálně oznámeno až v roce 2011.

Olovo, z nějž jsou desky vyrobeny, bylo analyzováno, symboly a slova přeloženy a experti dnes již s jistotou prohlašují, že desky pochází z doby Ježíšova života. To, co obsahují, by mohlo být poučné nejen pro křesťany, ale také pro židy a muslimy. Naznačují totiž, že Kristus nezaložil své vlastní náboženství, ale snažil se obnovit tisíciletou tradici z časů krále Davida. Bůh, kterého uctíval, byl muž i žena v jednom.

Desky lze označit za kodexy, tedy typ vázaných rukopisů, které se odlišují od svitků. Je mezi nimi i portrét samotného Ježíše.

Hlavní myšlenkou nalezených kodexů je, že Kristus prosazoval, aby se bohoslužby konaly v Šalamounově chrámu, kde měla být spatřena tvář samotného Boha. A z toho poté také vzešel příběh o lichvářích, popisovaný v Bibli. Jedna z knih připomíná Zjevení Janovo, protože obsahuje sedm pečetí.


Místo nálezu na severu Jordánska.

Artefakty byly nalezeny v odlehlé části Jordánska, o které je známo, že byla místem exodu křesťanských uprchlíků po pádu Jeruzaléma v roce 70 n. l.

Nyní byly pod vedením profesorů Rogera Webba a Chrise Jeynesema na Univerzitě v Surrey provedeny testy, které prokazují, že desky jsou srovnatelné se vzorkem olova pocházejícího z antického Říma. Testována byla řada faktorů, jako radioaktivita, koroze a oxidace. Experti tvrdí, že tyto testy poskytují velmi silný důkaz, že desky jsou opravdu staré až 1800 až 2000 let. Text je napsán v paleohebrejštině.

Ačkoli na Krista odkazují i jiné texty mimo evangelia, například od římského spisovatele Tacita, tyto desky podle všeho jsou nejstarším a jediným existujícím hebrejsko-křesťanským dokumentem.

Textová analýza kodexů provedená učenci potvrdila, že jsou napsány paleo-hebrejským jazykem. Kodexy jsou pokryty osmicípými hvězdami, které symbolizují příchod mesiáše a zmiňují jméno Ježíš. Obsahují ale také jména apoštolů Jakuba, Petra a Jana.

Podle Davida a a Jennifer Elkingtonových, kteří za uznání pravosti desek bojují od roku 2009, lze z textů vyčíst, že Ježíš byl členem hebrejské sekty, jejíž původ sahal až k biblickému králi Davidovi. Chtěl obnovit původní jeruzalémský chrám zbudovaný králem Šalamounem. “Vrátit zpátky to, co bylo ztraceno předchozími reformami,” řekl pro deník The Daily Mail David Elkington. Součástí této starší tradice bylo uctívání božského ženství. Už z Bible vyplývá, že měl Ježíš pozitivní vztah k ženám. Vedle matky Marie se v jeho blízkosti objevují Marie Magdalská, Lazarovy sestry Marie a Marta, matka Jakuba a Jana Salomé a mnoho dalších. Ženy ze svých prostředků Ježíše a jeho učedníky podporovaly a některé je dokonce doprovázely. Ježíš s nimi jednal se stejnou vážností jako s muži.

“Z evangelií se dovídáme, že na vrcholu svého působení Ježíš napadl lichváře v chrámě. Zdá se, že kodexy odhalují, co následovalo – chybějící kapitolu v evangeliích,” tvrdí Elkington a dodává: “Křesťanství tak vycházelo z toho, co Ježíš dělal v chrámě – místě, o kterém mnoho židů věřilo, že v něm skutečně přebýval Bůh. Ježíš přišel do chrámu obnovit smlouvu s Bohem.”

Tyto závěry tak vrhají nové světlo nejen na Kristův život, ale i na základy jeho učení, které hlásal.

Zdroj: extrastory.cz, daily mail