Obrovské Bohatství Ruska a SSSR téměř rozkradené. Ilumináti, kteří plenili Rusko.

Klan Rothschildových a Zednářů, kteří zničili SSSR a okrádají Rusko.

Snaží se založit v něm monarchii a zalidnit ji cizinci… Kdo je kdo v tomto pekelném plánu…

1.   Nepředstavitelné bohatství Rusů

Drancování Ruska začalo za vlády ruského cara Alexandra II.. V 1876 uzavřeli Rothschildové – miliardáři dohodu s ruským Carem na uložení a chránění ruského zlata ve Španělsku. Zlato bylo uloženo v horách Španělska v množství 47 800 tun. Ruský Car určil za Chránitele tohoto zlata ve Španělsku 19 lidí.

Jeden z Rothschildů se stal finančním manažerem (správcem) v královské pokladně. Všechny doklady k tomuto zlatu uchovává klan Rothschildů ve státě Kalifornie, v USA a ve skutečnosti je vlastníkem tohoto zlata až do současnosti.

V roce 1904 skupina zástupců 48 států /G-48/ na tajném setkání v Paříži schválila „Postup pro vytvoření Mezinárodního Finančního Systému /MFS/ a Světový Měnový Zdroj (Světový Zdroj Peněžních Zásob)“.Ruský Car Mikuláš II, po dohodě s představiteli dalších států, rozhodl o vytvoření Ligy Národů / nyní se jmenuje OSN /. Ke zlepšení obchodních vztahů mezi zeměmi, na základě Ligy Národů, se rozhodlo o vytvoření jediného Světového Finančního Centra s vlastní měnou.

Na vytvoření “Zlatého Poolu” Ligy Národů, Rusko prostřednictvím bankéře Domu Romanovců, Edwarda Rothschilda, přispělo do “základního jmění” Světového Finančního Systému /MFS/ v USA 48 600 tunami zlata, které bylo odesláno do trezorů ve Fort Knox-e. Tímto vkladem zlata do USA v letech 1904-1912 Rusko získalo práva na aktiva ve Zlatém Poolu ve výši 52 miliard dolarů krytých zlatem.

Ale Rothschildové oklamali Mikuláše II., ruského Imperátora. Poté, co vyvezl zlato, aby zajistil fungování nové světové měny, přinutili Rothschildové Prezidenta Spojených států Woodrowa Wilsona, kterému financovali jeho volební kampaň, předat do jejich soukromého vlastnictví Federální Rezervní Systém /FRS/ spolu se zlatem “Zlatého Pool-u”.

V roce 1912 vydala HSBC Bank 12 certifikátů Liberty Bond, převedených Prezidentovi Spojených Států Amerických, které byly v roce 1913 uloženy v bankách systému FED v USA. Zákon o Federální Rezervě byl podepsán 2 dny před Vánocemi 1913. Prezident Spojených států Woodrow Wilson výměnou za financování jeho kampaně tím připravil Spojené státy o politickou nezávislost. Vznikl FRS /FED/ – soukromý podnik Rothschildů, vytvořený již v roce 1910, během tajné konference na ostrově Jekyll. Jsou v něm zahrnuty všechny velké americké banky a banky jiných států. Obrovský podíl s / 88,8 % / účastí ve Federálním Rezervním Systému /FED/ a ve Světovém Zdroji Peněžních Zásob patří Rusku, a zbývajících 11,2 % patří čtyřiceti třem mezinárodním Příjemcům.

Potvrzenky na 88,8 %, s bezpečnostním kódem 1226, vyhovují Mezinárodnímu kodexu Ženevského rejstříku Organizace Stálých Představitelů 14646 ACS HQ / PRO 14646 ACS HQ, Nejvyššího Mezinárodního Výboru Ligy Národů . v 6 kopiích. Roční výnos z těchto vkladů byl zafixován ve výši 4 %, včetně „sazby LIBOR“, a určoval roční úrokovou sazbu za používání Založeného Zlata.

Sazba LIBOR se měla každoročně převádět tomu státu a tomu zástupci, který dal zlato do zálohy, ale nedělalo se to na příkaz Rothschildů, kteří rozpoutali kvůli tomu “1. Světovou Válku. Tato sazba namísto převodů do Ruska, byla každoročně ukládána na účet Světové banky X-1786 v 300 000 účtech v 72 mezinárodních bankách, které se podílejí na operacích Světové Banky. Ke každému účtu byly uvedeny 3 podpisy, z toho pouze jeden byl správný. Účty se nacházejí v účetnictví 8 výborů: AK-1, AK-2, …, AK-8 /

Prostředky na těchto účtech jsou majetkem držitelů MFS /G4-8/ a mají oddělené účetnictví od dolarů v oběhu. Oprávnění k provádění Emise vydal Nejvyšší Výbor Finančního Systému /United Nation International High Committee/.

Těmito institucemi jsou FED / Poskytovatel finančních nástrojů/ a Treasury Department Washington D. C. / Inkasátor finančních nástrojů na základě zdrojů účtu X-1786 Světové banky/.

Všechny tyto dokumenty, potvrzující zlato vložené Ruskem do Federálního Rezervního Systému, v množství 48 600 tun, matka cara Mikuláše II. – Maria Fedorovna Romanova, uložila do jedné švýcarské banky. Přístup k nim mají jen dědici, a banka je kontrolována klanem Rothschildů.

Původně všechny zlaté certifikáty patřící Rusku, uložil Imperátor Mikuláš-II. u Velkého mučedníka Grigorije Jefimoviče Rasputina, což byl v té době v Rusku „Nejduchovnější pravoslavný člověk-hieromonach“.

Rothschildové svolali zednářskou konferenci, na které padlo rozhodnutí fyzicky zlikvidovat Grigorije Efimoviče a ukrást mu zlaté certifikáty.

Tuto operaci vedl Samuel Hoare, britský zpravodajský pracovník v Rusku a také zástupce Anglického Generálního Štábu při Ruském Generálním Štábu. Rasputin byl zlákaný do Yusufova domu, a ve stejné době byt Grigorije Efimoviča na adrese Gorochovaya 20 důkladně prohledali a vše obrátili vzhůru nohama. Ale certifikáty tam už nebyly, vm. Grigorij, tušíc svou smrt, je předal Carovi, který je zas nechal uloženy u svého Kmotra, Petra Nikolajeviče Dolgorukova. Potom královská rodina rozdělila exempláře zlatých certifikátů mezi členy rodiny a skryly je na různých místech.

Klan Rothschildů po dobu 99 let, než fungovala dohoda o vytvoření a vzniku FRS /FED/, a dokud byl světovou měnou americký dolar, spravoval kapitál bývalé Carské Rodiny Ruska. Tento klan ovládal také kapitály SSSR a Ruské Federace, které jsou na účtech Federálního Rezervního Systému, a které byly vyvezeny pod vedením Rothschildů z Ruska na začátku 20. století.

Později Rothschildové ovládali kapitál SSSR za vlády Lenina a poté v období od roku 1955, a zejména posledních 30 let, kdy se rozpadl SSSR resp. během rozkradení Ruské Federace pod vedením Borise N. Jelcina.

Boris Jelcin, byl naverbován klanem Rothschildů a infiltrován do řízení SSSR a poté RF. Jelcin byl v roce 1994 vysvěcen za maltézského rytíře. Masony (Zednáři) se staly i E.M. Primakov (Kirshblat), E.M. Shevardnadze, A.N. Jakovlev, V.S. Černomyrdin, Abramovič, Lisovskij, Šajmiev, Aušev, Gusinskij, Berezovskij, Smolenskij, Gajdar, Čubajs, Yavlinsky, Borodin, Lužkov, Sobčak, Gračev, Borovoj, Fedorov, Govoručin, Cereteli, Kasparov, Lebe. a mnozí další.

V Rusku je v současnosti více než 500 zednářských lóží, organizací. Rád „Bílého orla“ v čele s těžařem zlata V. Tumanovem, odměňuje zednáře řády a medailemi. Pouze v řídících orgánech země je nyní 356 zednářů, kteří obdrželi v posledních letech řády a medaile z rukou kavaléru Maltézského řádu – Marie Vladimirovné Romanové a jejího syna Georgije Hohenzollerna.

Maria Vladimirovna Romanova a její syn Georgij Hohenzollern jsou „Falešní dědici“ ruského trůnu, jsou neustále v kontaktu s Rothschildovými, a na jejich příkaz pravidelně navštěvují Rusko. Prakticky udávají tón všem zednářům ve vládě a v jiných státních orgánech Ruské Federace, zaměřených na rozpad Ruské Federace a na etablování monarchie v Rusku.

Státní Dumě Ruské Federace a Radě Federace RF předsedají také zednáři, pod kontrolou klanu Rothschildů.

V současnosti, kdy období existence FEDu, podle smlouvy podepsané v roce 1913, skončilo, klan Rothschildů, snažící se prodloužit svou nadvládu ve správě FEDu a ruského kapitálu, jakož i prodloužit existenci amerického dolaru přes „falešné dědice“ v osobě rytíře – Vyššího řádu – Marie Vladimirovny Romanové a jejího syna Juraje z Hohenzollerna a další členy Maltézského řádu, nacházející se ve vedení Ruské federace, v tajnosti před ruským národem, chce založit v Rusku monarchii.

Byl to právě klan Rothschildů, který v roce 1917 prostřednictvím svých zástupců v Rusku, Životovští a Rjabušinivé, financovali Trockého, Lenina a jeho tým, zorganizováním revoluce v Rusku, a pak žádali, aby Lenin zlikvidoval celou Carskou Rodinu Mikuláše II., čímž by se staly vlastníky celého kapitálu vloženého Ruskem do FRS /FED/.

A to jen díky Stalinovi, který byl bratrancem Panovníka Mikuláše II z otcovy strany, se podařilo skupině lidí blízkých Stalinovi zachránit Carskou Rodinu, vyvést ji Trockému před nosem / obalamutit samotné Rothschildovce / a schovat ji na dlouhá léta tak, že ruská veřejnost o této skutečnosti nevěděla několik desetiletí.

V současnosti je Ruská Monarchie jako taková pro klan Rothschildových nepotřebná: poté, co Hohenzollernové učiní panovníky, jménem „jejich děda a prapřededa“ Mikuláše II., vystoupí z řad zakladatelů FRS /FED/, a tehdy Rothschildovci budou mít základ pro vlastnění peněz celé planety.

Koneckonců, Rothschildovci řízený FED se plánuje přestěhovat na ostrov Macao, vedle Singapuru, ale pod jurisdikci Číny. A odtud budou Rothschildové řídit celý finanční systém světa. V Rusku plánují Rothschildové vytvořit jen duplicitní centrum FRS /FED/, které by podle jejich plánů měl vést Voloshin A.S.

Na základě tohoto nezávislost Ruska okamžitě skončí, a mimochodem, i zbytku zemí světa. Všechno na světě: půda, voda, lesy, přírodní zdroje budou vlastnit jen Rothschildovi. Oni už přes Křesťanský fond Kobzara V.I. skoupili všechny pozemky v evropské části Ruské Federace.

Zatím Rothschildovi skutečně využívají hlavní balík FRS (FED/ – 88,8 %, ale tento majetek patří Rusku, v osobě jeho bývalého Imperátora Mikuláše-II, jakož i ty majetky, které Rothschildovi vyvezli během vlády Lenina.

Po tomto se tento vývoz zlata uskutečnil podle mezinárodních dohod, podepsaných SSSR za vlády Chruščova /Perlmuttera/, Brežněva/ Budilovskij / a Andropova / Fleckenstein /, a za vlády Gorbačova za pomoci speciální skupiny „Z“, na základě tajných washingtonských dohod, jakož i vyvezením kapitálu během vlády Jelcina, takzvanou Jelcinovou „rodinou“.

Je třeba zdůraznit, že skupina „Z“ vznikla v SSSR z iniciativy Rothschildů poté, co Rothschildovi a další představitelé FEDu, Rockefeller, Morgan, Baruch, spolu se zrádci ruského národa / Dolgich, Falin, Pogodin, Bykovskij, Ermolaev a další / podepsali Washington v září 1977.

 

V  pokračování článku se dozvíte:

-výcvik agentů vlivu, výstavbu podzemních továren

– k provedení operace byla vytvořena klanem Rothschildů v rámci FRS /FED/ speciální organizace
– osoby, které byly nepřátelsky naladěny sovětskému režimu
– k podkopávání ideologických a ekonomických základů SSSR, vytvořili Rothschildové v roce 1982 speciální fond
– Světový klub miliardářů vytvořený v Rusku
– zálohový vklad zlata SSSR z objemů historických cenností Ruska na území USA
– od rozpadu SSSR, jsou jen tyto osoby oprávněny nakládat tímto zlatem
– Mezinárodní Charitativní Křesťanský Fond byl založen pod vedením klanu Rothschildů a zednářů Ruska
– organizované mezinárodní zločinecké společenství
– vyvezli z Ruska kolem 2 triliony US dolarů, které přistály na soukromých účtech
– Na operaci přímo dohlíželi Rothschildovi a Kobzarovi.

 

zlatá eRA a Slovanské Noviny

Zdroj:  https://www.podtatransky-kurier.sk/za-zrkadlom/odtajnene-dokumenty-cast-1-tajne-sa-stava-javnym-hra-o-vsetko