Tato simulace “státního aparátu” sloužila (až do tohoto podzimu) jenom k udržení žido-sednářsko-komunistické mafie pomocí krádeží soukromého majetku civilního obyvatelstva v teritoriálním prostoru Čech a Moravy obsazeném aliančními jednotkami Spojených států a Ruské Federace, a ve kterém platí Stanné Právo okupačních jednotek. Tyto krádeže se prováděli nezákonně od konce války r. 1945, kdy vznikl první ilegální stát Československá Republika, který dosud NEMÁ mírovou – poválečnou smlouvu s Německem (poraženou mocností hlavně o odškodnění a reparacích) a její legalita nebyla potvrzena ze strany aliančních jednotek SHAEF, .. ani z jedné strany. Naopak vrchní velitel těchto jednotek ve Sttutgartu PLNÉ POTVRDIL platnost Válečného Práva na území okupované Evropy!!

Ke kulminaci tohoto MEGA zlodějského plánu chazarsko-zednářské evropské mafie po jejich satanistickém převratu a nukleárním útoku a masové vraždě (satanistické-baalově-molochově oběti upálením) na WTC 11. září 2001, odkud se měli distribuovat následující den velké sumy na právě se rozjíždějící agendu NESARA.

V česko-moravské okupační zóně jsem to zažili ve formě USTAVENÍ EXEKUTORSKÉ KOMORY, která byla založena JEN měsíc a půl po této satanistické globální oběti (což dává na časové ose jasné koincidence a konsekvence ..), jako signálu sio-nacistického převratu a řádění hord bývalých estébáků, kterým Motejlova agenda (bývalý ombudsman, předtím vedl tým, který dával dohromady Exekutorský zákon) dala křídla a hlavně byli zbaveni LUSTRAČNÍCH OBSTRUKCÍ ke svým podvodům, zlodějinám, vraždám a loupežím za bílého dne JAKO EXEKUTOŘI s falešnými papíry a nefunkčními a ilegálními firmami a dokumenty …etc..etc.. Jako první pomocníci se naskytovali místní násilníci, kriminálníci a drogově závislí, kteří byli velmi vděčnými zaměstnanci této otřesné mafie vygumovaných estébácko-komunistických zoombie.

Tábory FEMA po celém světě je netrpělivě očekávají — ty co budou mít víc štěstí jak rozumu, a nepopraví je hned …

ŠPANĚLSKÁ VERZE

 

Může se samozřejmě také udělat RAZÍTKO. Nápisy na razítku:

BEZE SMLOUVY – DORUČIT ZPĚT ODESÍLATELI

NEZNÁM TĚ

NEROZUMÍM TVÉMU ZÁMĚRU

NEPŘEJI SI S TEBOU NAVAZOVAT DOHODU

NEMÁM S TEBOU MEZINÁRODNÍ DOHODU

NEEXISTUJE POJISTNÁ HODNOTA

NEAKCEPTUJI ZODPOVĚDNOST

NEOPAKUJ TUTO AKCI

ANGLICKÁ VERZE

ČESKÁ VERZE

(jak anglický, tak španělský model)

V tomto českém modelu “ODMÍTNUTÍ-VYNULOVÁNÍ NAVRHOVANÉHO KONTRAKTU” jsem použili ve smyslu “without prejudice” a španělského ekvivalentu “sin perjuicio” namísto českého sousloví “bez předsudků” sousloví “bez újmy”, protože toto sousloví se v tomto smyslu logičtěji vztahuje — vzhledem k textu — ke korektnímu jednání vzhledem k zákonné normě UCC 1-308 tj. k celkové formulaci odmítnutí a osobnímu podpisu. Ale rád se nechám kdykoliv přesvědčit někým zdatnějším v etymologii slov a lingvistických zákoutích tohoto soudního jazyka ….

Také z tohoto komunikačního důvodu se všemi zaujatými dovolíme na konci článku komentáře, abychom se dobrali ke sjednocenému/ným výrazu/zům.

ODMÍTNUTÍ NAVRHOVANÉHO KONTRAKTU SE ZASÍLÁ SPOLU S TĚMITO DOKUMENTY:

  1. VÁŠ ODMÍTNUTÝ KONTRAKT – DOHODA
  2. DEKLARACE JÁ JSEM – I AM
  3. DEKLARACE PŮVODNÍHO VKLADATELE A VKLADU JÁ JSEM – I AM
  4. MILITARY ORDER originál (+UCC #2012096074 Financing Statement Amendment y Declaration & Order)
  5. MILITARY ORDER – VOJENSKÝ ROZKAZ – PROHLÁŠENÍ A ROZKAZ (zdvořilostní překlad)
  6. LINKY NA VEŘEJNÉ DOKUMENTY V RÁMCI AKTUÁLNÍCH PLATNÝCH ZÁKONŮ

JAK PODAT A VRÁTIT POŠTU

přeložila pro vás všechny Alex

Při zacházení s podezřelou, podvodnou či nevyžádanou poštou, ji možná budete chtít vrátit neotevřenou. Před vrácením jakékoliv pošty by bylo rozumné nejprve korespondenci zdokumentovat a uložit do svých záznamů.

OBÁLKY

Než přejdeme k obsahu pošty, měli bychom zvážit, jaký typ obálky je použit, zda s okénkem, nebo bez okénka.

Obálky s okénky se požívají pro rychlost, takže automatizace může rychle odeslat firemní poštu zobrazením vašich podrobností vytištěných na dokumentu uvnitř průhlednou folií nebo okénkem.

I když to většina ani nezvažuje, ve skutečnosti jde o porušení vašeho soukromí. Okno dává přístup k obsahu pošty komukoliv kdo s obálkou manipuluje.

Odesílatel této pošty je nyní zodpovědný za porušení vašeho soukromí a možné porušení smlouvy.

Veškerá pošta by měla být zasílána pomocí zcela zapečetěné obálky bez okénka. Je to proto, aby bylo zajištěno vaše soukromí, aby ho někdo narušil, musel by obálku otevřít, což by byl trestný čin.

ZPÁTEČNÍ ADRESA

Zpáteční adresa by měla být uvedena na zadní straně obálky a neměla by to být P/O adresa.

ZÁKONNÉ POSTAVENÍ

V mnoha zemích je poštovní služba součástí právního systému, v UK se poštovní služba nazývá královská pošta – Royla mail.

To znamená že pošta je chráněna monarchií podle korunního práva, jakákoliv manipulace s poštou zaslanou prostřednictvím královské pošty je podle korunního práva trestným činem, který se trestá odnětím svobody až na 6 měsíců a/nebo neomezenou pokutou.

Poznámka – je třeba poznamenat že Royal mail group plc. byla původně založena 1516 jako oddělení anglické vlády.

Plc znamená společnost s ručením omezeným

RAZÍTKA

Definice razítka je otisk vytvořený veřejným orgánem v souladu se zákonem na papíře nebo pergamenu, na který se vyžaduje sepsání určitých právních jednání převodů nebo smluv.

Ačkoli nejsou známky zákonným platidlem, v rámci právního systému jsou stále považovány za součást právního procesu a měly by být součástí jakékoliv pošty.Zákonná pošta musí mít zrušené razítko / cancelled stamp ?

JAK VRÁTIT POŠTU KTERÁ NENÍ ADRESOVÁNA VÁM

Nálepka nebo razítko ANR

Jedním z nejjednodušších způsobů jak vrátit neotevřenou poštu, která není adresována vám, je použít razítko nebo nalepit nálepku ANR – / adresa nebyla rozpoznána/

Toto razítko by mělo být doprovázeno pokynem k vrácení odesílateli.

Poznámka – pokud máte podezření, že pošta není adresována vám, a patří tedy někomu jinému, pak byste se jejím otevřením mohli dopustit přestupku. To by byl váš důvod, proč jste si přáli vrátit poštu neotevřenou.

VRÁCENÍ S DŮVODEM

Napsat na obálku – vráceno s uvedením příčiny bez potupy a bez opravného prostředku bez předsudků. Zkopírujte nebo naskenujte jakoukoli příchozí poštu , než ji vrátíte zpět.

To by mělo být provedeno, pokud se rozhodnete obálku otevřít.

Poznámka – pošta která vám není adresována jménem, pro vás nemá žádné právní ani legální postavení.

Máte právo otevřít jakoukoli poštu zaslanou na vaši domácí nebo firemní adresu bez ohledu na jméno zobrazené na přední straně, protože můžete mít podezření na podvod.

POŠTA JE ADRESOVÁNA VÁM

Po obdržení pošty ji lze vrátit do 72 hodin, poznamenejte si datum dodání.

Přes přední stranu obálky nakreslete dvě čáry pod úhlem 45 stupňů, z levého dolního rohu do horního pravého a do těchto řádků vepište následující:

Vráceno z důvodu obchodu bez cti/nečestného obchodu

Bez zákonného souhlasu

Žádná právní smlouva

Nabídka smlouvy odmítnuta

To se obvykle provádí modrým inkoustem – ( admiralita – soudy ) lze použít i červený nebo fialový ( královský rod – reprezentuje vaši suverenitu), ale mají různé významy.

Pod toto se podepište stejným inkoustem a připište – bez předsudků UCC 1 – 308

Naskenujte obálku z obou stran jako důkaz a při zpětném odesílání mějte přítomného svědka.

Nyní byste měli mít vizuální záznam obálky před ,a po jejím označení.

DŮVODY

Právní definice důvodu/příčiny: něco, co má za následek nebo má za následek nedbalostní jednání, které bylo příčinou poškození žalobce.

Týká se to vašeho prohlášení, že pokud byste nabídku přijali, byla by ve skutečnosti příčinou poškození.

Poznámka: v deliktních a trestních věcech musí být prokázána příčina / důvod.

BEZ POTUPY /ZNEUCTĚNÍ

Nabídka byla odmítnuta a proto vrácena zpět bez potupy odesílateli.

BEZ OPRAVNÉHO PROSTŘEDKU

Fráze znamená, že jedna strana nemá žádný právní nárok vůči druhé straně, jinými slovy , odesílatel vůči vám nemá žádný právní nárok.

BEZ PŘEDSUDKŮ

Někdy jen parafované jako Without Perjudice – bez předsudků znamená, že prohlášení, která jsou učiněna ve skutečném pokusu o urovnání sporu, nemohou být u soudu použita jako důkaz přiznání proti straně, která je vedla.

Což znamená, že pouhé vrácení pošty nemůže být použito jako důkaz, že porušujete jakoukoliv smlouvu.

ODMÍTNUTÍ Z DŮVODU

Odmítnutí z důvodu může být vydáno, jakmile již bylo podáno oznámení o námitce proti nim, nebo je podáno v přiměřené době po obdržení oznámení.

Je vždy čestné odmítnout první nabídku, ale když se nabídka opakuje, stává se to proviněním proti vám, což znamená, že nyní můžete odmítnout s důvodem , nebo odmítnout pro důvod – .

POZNÁMKA :

úřední, soudní , policejní obsílky :

Když vám výše zmínění vystaví obsílku, ve skutečnosti vás žádají o uzavření kontraktus nimi. Žalují písemně , že jste porušili pravidla korporace, která jste přijali podepsáním, a proto vás žádají o odpověď.

Policista je poučen aby vám vysvětlil – že váš podpis je pouze souhlas s tím, že jste obdrželi kopii obsílky , ale ve skutečnosti dáváte soudu, policistovi, úředníkovi na vědomí, že jste přijali nebo že souhlasíte s touto nabídkou kontraktu, a tím zároveň garantujete svůj souhlas s převzetím právní moci soudcem nad vaším případem, ve věcech osobní a předmětné jurisdikce !

Kontrakt můžete zrušit odvoláním vašeho souhlasu – vrácením obsílky podle výše uvedených pravidel.

Tímto odebíráte váš souhlas a odstraníte právní pravomoc soudu, vše v jednom kroku.

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA , BEZ PŘEDSUDKŮ UCC – 1 – 308

Cílem je chránit fyzické a právnické osoby před nechtěným vzdáním se svých zákonných práv plněním určitých povinností nebo podepisováním určitých dokumentů. Obecně platí, že strana může mít zájem na ochraně práv souvisejících s dluhy nebo právními závazky. V podnikání ne všechny smlouvy jsou sepsány jasně.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE KTERÉ BYSTE MĚLI ZNÁT

abyste porozuměli tomu jakým způsobem s vámi systém komunikuje a jak se VĚDOMĚ chránit, seznamte se s těmito definicemi :

POUŽITÍ VELKÝCH A MALÝCH PÍSMEN VE JMÉNĚ

PEPA DOBROMIL : ztráta svobody, občanských práv a rodinné příslušnosti ( mrtvá právní

fikce = neživý majetek korporace, cár papíru , otrok – nejste to vy, systém

tímto obchází zákon stvořitele o svobodné vůli).

Pepa DOBROMIL : ztráta občanských práv a občanství / rodinné příslušnosti ( právnická osoba

= prohlášen za mrtvého / ztracen na moři dle zákona Cestui quo vie

Pepa Dobromil : národnost, členství v rodině, je omezen na svobodách, které má člověk

v přirozením právu, a o práva a povinnosti ke státu, stále osoba.

pepa dobromil / pepa z rodu dobromilů : můžeme se rozhodnout pro stav mimo

DEMINUTO – jméno všemi písmeny malými – živý muž / žena má všechna práva udělená stvořitelem a patří pod přirozené / zvykové právo – Common law

Novák Pepa : válečný stav ( nom deguere )

UŽITÍ BAREV V PÍSEMNÉ KOMUNIKACI A V DOKUMENTECH

1. ČERNÁ : odpovídá právnímu jazyku a ,, mrtvému´´

2. MODRÁ : obchodování, oznamování

3. FIALOVÁ : označuje plnou právní subjektivitu a nepřítomnost právnické osoby, a z právního hlediska odpovídá koruně.

3. ČERVENÁ : otisky prstů jsou krví živého muže / živé ženy

4. ZLATÁ : královský edikt / vyhláška, výnos, nařízení /

UŽITÍ INICIÁL PŘI VYNUCENÉM PODPISU

V situacích kdy jste nuceni podepsat cokoli s čím nesouhlasíte, nebo k čemu máte výhrady.

C.f. ………………….. – vynucen podpis silou, nebo pod pohrůžkou smrti

C.f.by …… .… A.R. – z donucení / nenesete zodpovědnost /

By …………….. A.R. – vyjádření nesouhlasu se smlouvou

v.c. …………. / latin – vicoactus / donuceno násilím

c.f. ……….… / latin – confer / indikuje, že citovaný zdroj podporuje jiné tvrzení,

než jaké bylo právě učiněno.

Pokud vám není dovoleno cokoli k podpisu přidat, uznává se z právního hlediska mezinárodní symbol 3 teček … že jste chtěliještě něco připsat a nebylo vám dovoleno.

Jako ochrana se rovněž používá připsání :

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

BEZ PŘEDSUDKŮ

Význam vysvětlen výše v textu.

Seznamte se s Globálním poštovním soudcem : Rusell-Jay: Gouldem.

:LAST-FLAG-STANDING. – : DOCUMENTARY-FILM ON THE Russell-Jay: Gould.

.. taktéž dárek Vám od Alex …

… a další dárek Vám od Alex ….

: Co je-kvantová-gramatika?
[Smlouvy kontrolují naše každodenní výkony, vše od toho, jak fungujeme v práci, v letadle nebo na sociálních sítích, na DMV nebo u lékaře, až po tělocvičnu, školu a banku. Smlouvy napsané v kvantové gramatice nám umožňují ovládat náš svět. Smlouvy používající kvantovou gramatiku vyjadřují fakta pomocí: správnosti, vět, struktury, analýzy, syntaxe, gramatiky a: výkonů. Žadatelé s nárokem na Život si užívají výhod používání kvantové gramatiky ke kontrole smluv svého života. ]

.. A NAKONEC MALÉ ZAMYŠLENÍ …..

Vědomé Bytí podle živého člověka a OPPT
Publikováno 22.10.2022 (http://www.slovanskakosile.cz/2022/10/22/vedome-byti-podle-ziveho-cloveka-a-oppt/) | Autor: mojmir (http://www.slovanskakosile.cz/author/mojmir/)
V tématu a porozumění „živému člověku“ je mnoho nedorozumění. Dokonce to vede v lidské společnosti k nárůstu chaosu, nezodpovědnosti a naivity. Cítím hlubokou moudrost védické definice vědomého Bytí: „Přebírám plnou odpovědnost za své činy, slova a myšlenky.“ Tedy prožívám skutečnou Jednotu svého bytí a přirozeně ji žiji, vyzařuji, inspiruji ostatní. A kdo si plně uvědomuje hloubku tohoto výroku…
A to je nutné nejen zmínit Zvykové právo, nýbrž i řádně pochopit – nejlépe celou svou Bytostí.. Z původních dokumentů OPPT též mohu citovat: „One People’s Public Trust nechává jednotlivci jejich vlastní plnou odpovědnost za to, že jsou plně odpovědní sami za sebe a současně je zaručena svobodná vůle a práva ostatních.“

.
Když je vidět, jaký chaos je v jakékoliv skupině (OPPT nebo živých člověků), tak proč se nezdůrazňuje i cesta, schody, stupně, po kterých se pěkně šlape od první čakry k té desáté (od nižší úrovně vědomí k vyšší), kde na úrovni otevření 10. čakry začíná první prožívání skutečné Jednoty. Zde je pocit Já nahrazen prožívání My, tedy jednoty s celým Veškerenstvem. Avšak ten, kdo si činí nárok na vyšší úroveň Vědomí, než na které se nachází, je čistý diletant, dobytek. Zpětná vazba univerzálních Konů toto koriguje.
Co kdyby bylo možné se každého zeptat, aby sám sebe zařadil na úroveň vědomí (čakru), kde se sám vidí. A pak je potřeba připomenout, aby se tak i skutečně choval, jinak v prvé řadě podvádí sám sebe, a pak klame i své okolí. Pokrytectví je častým jevem v duchovních komunitách.

.
A ještě, co se bohužel mezi tzv. živými lidmi vůbec nesděluje, nedělá osvěta: vysoká práva jsou vždy vyvažována vyšší odpovědností a povinnostmi, než jak by se vyžadovalo u nevědomé masy. Zvyšující se rozsah Vědomí a chápání Veškerenstva umožňují jednici větší rozsah vědomého konání. Hloupí a leniví zkrátka nemohou mít více práv, protože by se odmítli dobrovolně podřídit přináležící vyšší odpovědnostmi a většímu přínosu pro společnost. Jak se to dá poznat? Jednoduše: maximální práva chtějí všichni nezodpovědní a všeho schopní, ale jen žádnou vyšší odpovědnost za své chování a odpovídající trest, a už vůbec ne větší soulad s Veškerenstvem.

.
Je nutné chápat i to, že při prohlášení se za živého člověka nebo oživení člověka podle OPPT dokumentů, nejde jen o formální stránku vyplněných dokumentů. Nedílnou součástí je i skutečný vnitřní stav člověka. Kdo si myslí, že jen formální cestou a vyplněnými papíry si usnadní cestu z otrockého Systému do spravedlivé společnosti, bude zklamán. Nefunguje to. Zejména u těch, kteří se nezodpovědně chovali už před prohlášením za živého člověka.

.
Pokud se nenaplňují naivní očekávání, je třeba respektovat probíhající zpětnou vazbu skrze Kony Stavby Světa prostřednictvím životních událostí – probíhají přesně podle skutečného stavu vědomí jedince.
A na závěr ještě poslední zamyšlení nad kvalitami živého člověka. On sám ve své vnitřní Jednotě svého bytí je v jedné osobě a přítomném okamžiku žalobcem, soudcem a vykonavatelem. Pokud se mu děje újma, musí sám míru škody odhadnout a zajistit okamžitou nápravu. Je to védicky vysoce položená laťka pro každého z nás. I Zdvořilé upozornění je v tomto kontextu nižší úroveň bytí, protože se odkazuje na dokumenty a spravedlnost za nimi ukrytou, v čase zpožděnou, a jedinec pochopitelně není schopen okamžitého řešení a nápravy způsobené křivdy.

.
Přemýšlejte tedy zodpovědně, jak chcete se svým životem užitečně naložit a jak to udělat maximálně Vědomě. Protože takto v prvé řadě zacházíte sami se sebou a okolí vám bude jen zrcadlit jen to, co budete skutečně vkládat do svého života. Kdo se nechce zabývat zmíněnými souvislostmi, nechť sám zažije následky přeskakování stupňů duchovní cesty. Další navazující články budu postupně přidávat.
mojmír mišun
držící se Védické moudrosti

Zdroj: https://geopoliticsastrology.wordpress.com/2022/11/02/odmitnuti-navrhovaneho-kontraktu-a-nekolik-dalsich-dulezitych-prekladu/