Jelikož všechno je falešné, všechno musí být odhaleno, protože právě prostřednictvím tohoto procesu odhalení se bytosti tohoto světa budou moci osvobodit ze svého nevědomého otroctví.

Okultní moc už nemůže zůstat skryta, protože příliš mnoho lidí se probouzí a povstává ve strachu z potupy toho, co nadále dělají v zákulisí. Nejsme zde proto, abychom je soudili, ale abychom pochopili, jak se jim podařilo takto jednat, aby si nás podmanili, aniž bychom si to uvědomili.

..
Celý proces probíhá v nevědomosti o jejich realitě, ale ve chvíli, kdy si to většina uvědomí, ztratí veškerý svůj vliv a co je horší, ocitnou se pod drobnohledem celého světa, který je bude tlačit do krajnosti, aby dokázaly odstranit všechny falešné masky, které stále nosí. Masky jsou pryč, ples v maskách skončil, protože teď má stále více lidí oči, aby viděli, a uši, aby slyšeli pravdu!

.
Uvidíme tak pravou tvář tohoto okultního světa a konečně pochopíme všechny jeho škodlivé postupy pro život obecně prostřednictvím všech jejich mystifikací. Pochopení je nezbytné, protože jsme rozumné bytosti a zdravý rozum byl neutralizován celým tímto okultním světem. Jejich svět se skutečně stal tak nesmyslným, protože jen tak mohou konečně dělat cokoli a všechno!

.
Naplněni tímto do očí bijícím nesmyslem se nám ho snažili vštípit, abychom byli jako oni, nevzdělaní o životě, nevědomí živých, ale je už pozdě, nemohou už nic dělat, jen vyložit poslední karty, neboť úsvit nového světa je už tady. Jsme svědky posledních záchvěvů tohoto starého temného světa, který se všemožně a všemi prostředky snaží strhnout do záhuby co největší počet lidí.

.
Jejich manévr je tak obrovský a nesouvislý, že začíná budit i ty nejospalejší! Celý tento temný a okultní svět už nemůže nic udělat tváří v tvář zářivé pravdě, která všem odhalí všechny jejich temné činy. Tato okultní síla je hotova v okamžiku, kdy už není skrytá, a právě to se vynoří v našem světě, protože jsme nyní připraveni přijmout všechna tato zjevení jako katarzi naší vlastní civilizace.

.
Zjevení tohoto okultismu, kterému se jistý čas dařilo hypnotizovat masy prostřednictvím černé magie, převrácené psychologie, pokřivené morálky, převrácených obrazů a příběhů, se blíží ke konci, protože bytosti tohoto světa se otevírají vlastní síle, vlastnímu vědomí, vybočují z vyšlapaných kolejí vnucuje systém, nacházejí alternativní odpovědi, a tím i řešení všech svých problémů.

Stále více se odvracejí od médií, protože pochopili, co všechno se v nich šíří a co všechno slouží k manipulaci lidí prostřednictvím strachu a pochybností. Hledají mír, porozumění, sdílení prostřednictvím vize, která již nerezonuje se vším, co se ukazuje, a tak se navzájem dělí o své nové vize a ve vzájemné podpoře a úctě společně rostou pro zrod tohoto nového světa.

.
Toto je skutečná síla! Svět povstává, aby převzal zpět otěže svých životů prostřednictvím objevu toho, co opravdu chtějí, protože díky celému tomuto okultnímu světu nyní vědí vše, co nikdy nechtějí žít. Tento okultní svět jim umožní probudit se z noční můry, ve které všichni spali.

.
Je to neuvěřitelná příležitost, vše, co se děje, protože čím více lidí se probouzí, tím méně mohou svobodně jednat, právě tady, v tomto bodě zlomu, vidíme, jak se skutečné bytosti stávají vším, co bylo v nich, ale jak dříve, prostě si nemohli uvědomit tuto vnitřní realitu kvůli této zfalšované vnější realitě, byli ztraceni v automatickém nevědomí, kterým manévrovala celá tato okultní moc.

.
Tato velká moc nyní přechází z jejich okultních rukou, skrytých do rukou všech těch bytostí, které se probouzejí do svého plného světla, aby to všichni viděli! Postupně získávají zpět veškerou svoji suverenitu a nyní zjišťují, co je nejdůležitější, že nemá žádnou cenu, a tak už nelze prodávat, když nic není k prodeji.

.
Toto je konec jejich tržního světa! Živá, vědomá bytost už není na prodej! Už nejsme zboží, a proto už nemohou být obchodníky, protože v našem světě už nebude co prodávat! V tomto smyslu, v tomto Vysokém smyslu, už bez Nás nejsou ničím! Už chápete, že vše, co se děje, jejich svět skončil, nechte ho zaniknout a pracujme společně na tomto novém světě, kde už nic nebude k prodeji, protože všechno bude pro společné dobro všech, protože všechno je JEDNOTA.
Lea Dostonne

https://elishean777.com/la-revelation-du-pouvoir-occulte/