Merkelová byla tajemnicí FDJ-Freie Deutsche Jugend (Svobodná mládež Německa) pro agitaci a propagandu. Kancléřka Angela Merkelová je konfrontována se skutečnostmi z minulosti NDR, které byly dosud neznámé. Novináři Günther Lachmann (dříve z “Welt”) a Ralf Georg Reuth (“Bild”) pátrali po novém životopisu Merkelové a vidí v něm Merkelové kontakty se STASI a tehdejším systémem.

„Merkelová sama přiznává svou minulost v NDR, se kterou se vždy otevřeně vyrovnávala. Pro mě je důležité, že jsem nikdy nic nezatajila, řekla předsedkyně CDU na akci Německé filmové akademie v Berlíně. Některé věci však možná neřekla, protože se jí na ně nikdo nikdy neptal.“

Jako příklad uvedla své působení ve Svobodném německém odborovém svazu (FDGB) a ve Společnosti německo-sovětského přátelství. Čas na holou pravdu. Lachmann a Reuth ve své knize “Das erste Leben der Angela M.” (První život Angely M.) nastolují otázku, zda Merkelová byla tajemnicí FDJ pro agitaci a propagandu na Akademii věd NDR.

Merkelová uvedla, že touto otázkou se už zabýval její bývalý životopisec. Správně poukázal na to, že je rozdíl, zda FDJ prakticky ztotožňujeme se SED, nebo ji vnímáme jako prostor, kde se dají dělat i nepolitické věci.
Není jasné, zda má na mysli svoji práci odborářky. Merkelová byla ve skutečnosti od roku 1981 zapojena do vedení podnikových oborů na svém akademickém institutu. Podle Reutha a Lachmanna to dříve nebylo známo. Její povinnosti jako funkcionářky FDJ jsou také nejasné.

Merkelová vždy tvrdila, že je zodpovědná za kulturu v základní organizaci FDJ v jejím institutu. Autoři však citují Merkelovy společníka z té doby: Gunther Walther, vedoucí skupiny FDJ v Institutu Akademie, říká: “Angela Merkelová byla tajemnicí pro agitaci a propagandu.” Merkelová to vždy popírala.

Historici Reuth a Lachmann hledali pro svou knihu dokumenty a svědky, kteří si pamatovali mladou Angelu Merkelovou. Porovnávali známé citáty kancléřky s vlastními výzkumnými zjištěními. V rozhovoru pro noviny Bild shrnuly: Merkelová se už tehdy chovala cílevědomě a v souladu se systémem – ačkoli jako příslušnice vědecké elity státu SED ovlivněné Sovětským svazem. Během působení v Akademii věd NDR byla funkcionářkou svého ústavu, například od roku 1981 tajemnicí FDJ pro agitaci a propagandu (agitprop), což dodnes popírá.

Když v roce 1989 zasáhla NDR vlna reforem, Merkelová obhajovala demokratický socialismus v nezávislé NDR. “Pokud budeme reformovat NDR, nebude to ve smyslu Spolkové republiky,” řekl prý příští kancléř v září 1989 v rozhovoru se západoněmeckými představiteli. V té době se údajně přidala k nově založené straně “Demokratischer Aufbruch” (DA), která zpočátku sledovala stejný cíl. Merkelová dosud tvrdila, že do prokuratury vstoupila až v prosinci 1989. V tomto měsíci se prokuratura pod tlakem ulice posunula směrem k jednotě. V roce 1990 většina DA hlasovala pro vstup do západoněmecké CDU poté, co se nejprve sloučila s východní CDU.

Podle nedávno zesnulého Merkelové biografa Gerda Langgutha mnozí její přátelé a známí ze 70. a 80. let vyjádřili nepochopení nad tím, že se nakonec stala političkou CDU, protože ji dříve podezřívali z ideologické blízkosti k Zeleným.

Reuth a Lachmann však nechtějí mluvit o bělení Merkelovy životopisu. Podle deníku Bild však přinejmenším tuší, že život Angely Merkelové v NDR měl být zpětně sladěn s očekáváními stoupenců křesťanských demokratů.

Merkelová vždy zdůrazňovala, že už dříve obšírně mluvila o tom, že do mládežnické organizace NDR chodila iz “komunálních důvodů”. Tam se můžu spolehnout jen na svou paměť. Pokud se nyní objeví něco jiného, ​​můžete s tím žít. Mluvčí vlády Steffen Seibert také zdůraznil: “Kancelářka na otázky v této souvislosti vždy odpověděla otevřeně a vždy na základě svých upřímných vzpomínek.”
Zdroj:

http://www.anonymousnews.ru/2016/12/11/neue-enthuellungen-merkel-war-fdj-sekretaerin-fuer-agitation-und-propaganda-in-der-ddr/

Přední politici CDU reagovali na diskusi klidně. \”Vždy je zajímavé, co se ve volebních letech najednou jeví jako velké zjevení a pak to už zjevení není\”, řekla místopředsedkyně strany Julia Klöcknerová. „Angela Merkelová byla také mladá.“ Hesenský premiér za CDU Volker Bouffier také nebyl nadšený: „Z mého pohledu je to spíše sympatické.“ Na druhé straně Merkelová tuto otázku spíše vynechává. Typické.
Případ Havemann

Kritici Merkelové vidí konkrétní stopu pro své domněnky, že kancléřka není při opisování své minulosti až tak přesná. Jedná se o Roberta Havemanna, známého kritika režimu, který musel od roku 1976 žít v domácím vězení v NDR a byl pod neustálým dohledem STASI. V roce 2005 se autoři televizního dokumentu pro WDR při výzkumu filmu o Stasi dostali k tajnému spisu Roberta Havemanna – a našli v něm výbušný detail: fotografii Angely Merkelové. Tato fotografie byla jednou ze série fotografií STASI, na kterých byli zachyceni lidé, kteří v průběhu let pobývali v okolí majetku Roberta Havemanna nebo jej navštěvovali. Co tam dělala Angela Merkelová? Byla jednou ze sledovaných? Navštívila kritika z neškodného důvodu?

Je to nepravděpodobné, protože do domu mohli vstoupit jen vybraní lidé. Takže ho navštívila s oficiální misí, aby ho vyslechla? Samotná Merkelová se k tomuto tématu vyjadřuje jen málo. Na pozemek ji odvezl člen z rodiny Havemannových. To je všechno, říká, bez dalších komentářů. V této souvislosti se však ukázala pikantní skutečnost. Během svého působení v Akademii věd sdílela kancelář s Havemannovým synem, který také pracoval jako fyzik. Všechno jen náhoda? Angela Merkelová tvrdí, že s Havemannem mladším nemá prakticky nic společného.

Merkelová brání zveřejnění
V každém případě již zmíněná reportáž WDR „Im Auge der Machtdie Bilder der Stasi“ (V oku moci – obrazy Stasi) chtěla zveřejnit příslušnou fotografii Merkelové, ale kancléřka ji odmítla. Z „důvodů ochrany jejího soukromí“ bylo povolení zamítnuto. Výsledkem bylo, že ve filmu se objevila fotografie Merkelové, ale nerozeznatelná. V některých švýcarských časopisech však byla fotografie zveřejněna. V mnoha článcích byl kancléř podezříván, že byl informátorem STASI. Toto je tvrzení, které autoři WDR reportáže ve svém dokumentu nechtěli uvést.

Autor Holger Kulick napsal tvůrcům „Chronik Berlin“, kteří si takovou souvislost vytvořili, že je naprosto nesprávné a pochybné vyvozovat z této události Merkelovu činnost jako udavačku. Merkelová ve skutečnosti se zveřejněním nesouhlasila, protože nechtěla vrazit nůž do zad svému politickému mentorovi Helmutovi Kohlovi, který se v té době veřejně postavil proti zveřejnění spisu STASI (státní bezpečnosti). Je však toto vysvětlení pravdivé? Je to opravdu jediný důvod? Opět je to jen slovo Angely Merkelové.

Obnovení STASI spisů
Pokud si shromáždíme fakta týkající se teze, že Angela Merkelová měla být aktivní jako informátorka, nutně dojdeme k závěru: Neexistuje žádný důkaz, ale některé nesrovnalosti určitě existují. V každém případě od kancléřky, která je často posměšně nazývána IM Erika, nelze očekávat žádné vysvětlení. Stále odmítá přístup veřejnosti ke svému spisu Stasi a tvrdí, že „na toto téma už bylo řečeno všechno“. Pokud však opravdu něco skrývá, mělo by být jen otázkou času, kdy se najdou příslušné důkazy.

Naděje se vkládají do Fraunhoferova institutu, který od roku 2007 pracuje na technickém řešení, jak digitálně obnovit tajné spisy neoficiálních spolupracovníků, které Stasi skartovala krátce po pádu Berlínské zdi, a umožnit jejich čtení. Celkově jde o 15.000 pytlů přeplněných útržky papíru, které jsou uloženy v archivu. Fraunhoferův institut odhaduje, že pokud by tuto práci chtělo vykonat 30 lidí ručně, trvalo by jim to přibližně 800 let.

Nebude to nutné, protože skenery a software nyní fungují spolehlivě a lze je používat. Brzy bude analyzováno prvních 400 pytlů. Pokud bude tato testovací fáze úspěšná, bude možné celý materiál naskenovat a analyzovat. Pokud se v útržcích papíru skrývají důkazy o aktivitách Angely Merkelové v oblasti IM, je jen otázkou času, kdy se objeví. Jen Angela Merkelová bude vědět, jestli se musí obávat tikající časované bomby, nebo si může sednout a odpočinout si!

Zdroj:

https://s-h-a-e-f.de/angela-merkel/

Dcera Angely Hitler Merkelové:

https://miryline.blogspot.com/2018/02/merkel-hat-eine-tochter.html?m=1

Dříve zveřejněno:

http://knihya.cz/angela-hitler-merkelova-a-jeji-falesna-identita/

http://knihya.cz/hitler-uprchl-do-argentiny-a-zemrel-stary-dokumenty-fbi-analyza-dna-lebky-a-dalsi-informace/

http://knihya.cz/angela-merklova-je-potomek-hitlera-a-hitler-rotschilda/