….po celé Evropě se potají rozrůstá fašistická chobotnice. Nikdy bych neřekl, že právě zde může k něčemu takovému dojít. Sice jsem věděl, že Švýcarsko mělo výjimku od Hitlera za WWII a následně díky podpoře Vatikánu zdánlivou „IMUNITU“ oproti jiným zemím. Částečnou denacifikací podzemí pod Alpami vše bylo utnuto, ale chapadla chobotnice budou kolem sebe mlátit do poslední chvilky. Nyní si to zde budeme muset „zblajznout“ i s chlupama.

Nejenže si už zde ve Švýcarsku nebude možné zatopit, ale bát se sousedů, aby Vás náhodou neudali! No ještě že bydlím na samotě. Snad ve sklepě mě nikdo kontrolovat nebude. Od známého, který pracuje u CH policie, vím, že zakoupili mnoho termokamer na monitorování obydlí. Chtějí asi uměle donutit lidi žít v chladu a o hladu. Na sibiři budou mít asi v domech tepleji. Velmi úsměvné, úsměvné, úsměvné. Proto dle mého vyjádření v minulosti – musí být vyčištěno kompletně celé podzemí, kde se ještě nacházejí jiné entity, které se snaží zde v Zemi vládnout. Vidíte, kam to vede….

***** ****

Spolková rada nedávno vyhlásila hrozící nedostatek elektřiny a opět vládne se zvláštními pravomocemi. To má své důsledky: Každému, kdo šíří pomluvy, hrozí až tři roky vězení.

Již během Corona „pandemie“ došlo k obrovské koncentraci moci ve prospěch výkonné moci. Zákonem o Covidu 19 a zákonem o epidemiích Spolková rada částečně zcela pozastavila ústavní a základní práva. Zákon o Covidu pravděpodobně zůstane v platnosti i v budoucnu. V polovině týdne Národní rada velkou většinou hlasů schválila prodloužení platnosti zákona do roku 2024.

To ale zdaleka není vše: od minulého pátku platí v zemi výjimečný stav. Federální rada totiž vyhlásila hrozící nedostatek elektřiny.

Federální zákon o národním hospodářství (LVG) s takovou situací počítá pouze ve zvláštních krizových situacích: To znamená, když se zboží nebo služby stanou extrémně vzácnými. V případě vážného nedostatku nebo jeho bezprostřední hrozby má vláda řadu dalších pravomocí. Kromě toho automaticky vstupují v platnost další trestní ustanovení. Přesně to se nyní stalo.

To je obzvláště zajímavé vzhledem k tomu, že Bastian Schwark, manažer spolkové vlády pro energetickou krizi, ještě minulý týden prohlásil, že Švýcarsko přečká zimu, pokud jde o dodávky elektřiny, i bez manažerských opatření. Řekl to pro Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Ministr hospodářství Guy Parmelin minulý týden v pořadu SRF „Arena“ rovněž uvedl, že není nutné vyhlásit nedostatek elektřiny. Přesně to však vláda na konci minulého týdne udělala. Důsledky této skutečnosti by se neměly podceňovat: NZZ o tom v úterý podrobně informoval:

„Po pátečním vyhlášení hrozícího nedostatku však může Spolková rada s okamžitou platností právně rozhodnout o dalekosáhlých omezeních: například o zákazu spotřebovávání elektřiny, které není nezbytně nutné, jako je provoz eskalátorů nebo osvětlení výloh. V úvahu by přicházely i kvóty na elektřinu pro hospodářství.“

Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se zavedení kvót blížilo. Důvod, proč vláda vyhlásila kvazi-výjimečný stav, je jiný: vláda chce urychlit výstavbu dočasné záložní elektrárny v Birru a za tímto účelem Federální rada dočasně pozastavila platnost některých ustanovení zákona. NZZ pokračuje:

„Například článek 10a zákona o ochraně životního prostředí. To vyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí předtím, než orgán rozhodne o plánování, výstavbě nebo úpravě zařízení. Od pátku se toto ustanovení na záložní elektrárnu již nevztahuje. Spolková rada však nemůže jednoduše prohlásit taková právní ustanovení za nepoužitelná. Naopak: jedná se o mimořádně dalekosáhlé opatření. Spolková rada je k tomu oprávněna pouze ve výjimečných případech – například v případě hrozícího vážného nedostatku. Právě to nyní stanovila Spolková rada, aby bylo možné nouzovou elektrárnu v Birru vůbec postavit.“

Jednotliví právníci jsou k přístupu vlády velmi kritičtí. Ba co víc: považují to za nezákonné. Například profesor ústavního práva Giovanni Biaggini pro NZZ řekl: „Buď v současné době skutečně hrozí vážný nedostatek. Nebo je rozhodnutí nezákonné.“

Dodal, že je také pozoruhodné, že Spolková rada prohlašuje za nepoužitelné nejen spolkové zákony, ale také kantonální předpisy. Ty již nejsou použitelné, „pokud jsou v rozporu s včasným zajištěním rezervní elektrárny“. Podle Biagginiho není jasné, odkud Spolková rada tuto pravomoc čerpá.

Již v pondělí zveřejnila Spolková rada ve Spolkovém věstníku nařízení o okamžité výstavbě dočasné záložní elektrárny v Birru. Lhůta pro podání námitek je pouze pět dní. A ani ti, kteří v tomto období vznesou námitky, by si neměli dělat příliš velké naděje. Švýcarská vláda zrušila odkladný účinek. Z nařízení je tedy zřejmé, jak velký je nárůst moci národní vlády.

Vyhlášení hrozícího nedostatku má však další důsledky: Od této chvíle platí další trestní ustanovení. Například šíření pomluv může být v určitých případech potrestáno až třemi lety vězení. Článek 54 federálního zákona o národním hospodářství uvádí:

„Kdo v době hrozícího nebo existujícího vážného nedostatku úmyslně a v úmyslu získat pro sebe nebo jiného protiprávní výhodu uvede nebo šíří nepravdivé nebo zkreslující údaje o existujících nebo připravovaných opatřeních v oblasti národního hospodářství, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem.“ (Pozn. př.: Tím se myslí, kdo šíří pravdu a data.)

Taková ustanovení nejsou v běžné době možná. Profesor ústavního práva Biaggini považuje postup zvolený Spolkovou radou za velmi sporný ještě z jednoho důvodu. Je to proto, že hranice pro určení hrozícího nedostatku elektřiny je nyní stanovena velmi nízko. Biaggini se obává, že tím vznikne precedent, který by mohl být později použit jako odůvodnění pro pozastavení platnosti dalších právních předpisů.

Vydáno dne 28. září 2022.

Přeložil tm

Zdroj: transition-news.org

https://tadesco.org/od-minuleho-tydne-plati-ve-svycarsku-vyjimecny-stav/