Podlitiny na oku předních kabalistů nejsou JEN od adrenochromové závislosti, ale také od něčeho úplně jiného, daleko horšího.
.
DRONINGOVACÍ PROCES PROBILSKÉHO VRILA
Droning nastane, když Vril vstříkne své brko / proboscis do lidského oka, kde ještěří parazit převezme kontrolu nad hostitelským lidským mozkem. Pro lidskou bytost je to strašně bolestivé, dokud její lidské vědomí nezemře a vědomí Vril parazita nemá nad ním plnou kontrolu.
.
Celá (nebo většina) paměti a schopností bývalého člověka je zachována a ještěrčí vědomí nyní napodobuje chování bývalého člověka. Bývalý člověk je nyní dron. Jedná se o „lidi“, které společnost Vril používá k infiltraci do vlád, náboženských, právních a finančních systémů, organizací nebo korporací.
.
Není neobvyklé, že mužské nebo ženské drony ztratily v mladším věku všechny vlasy. Zdá se, že inteligence je trochu snížená – s minimální kapacitou – pokud vůbec existuje, aby pochopila sarkasmus a nebo suchý humor. Potomci mají zvýšené riziko různých porodních abnormalit. Drony se často zdají neschopné empatie / soucitu a mohou také často vykazovat psychotické chování. .
.
Drony si užívají zvrácenosti, sexuální deviace a uspokojování sebe sama. Dron bude vypadat jako nemocný člověk, dokud se úplně nezotaví z parazitické infekce, která trvá různou dobu, ale obvykle je minimální. Oko, které bylo provrtáno proboscisem, zůstane poškozeno a nikdy se úplně nezotaví, takže postižené oko bude vypadat jinak než druhé. Většina dronů vypadá úplně normálně a kráčí mezi námi nezpoznáni.
Probilský vril se spojuje s lidským okem a uvolňuje pěnivou látku, prostřednictvím které se parazit vstřikuje do lidského mozku. Nešťastný člověk trpí dočasnou agónií. Jakmile začne být parazit v mozku funkční, člověk prakticky přestane existovat a Vril má plnou kontrolu nad svým hostitelským tělem. Starověký symbol „Horova oka“ představuje letitý droningovací proces, který byl velmi dobře skryt před historickými knihami. Drony zajišťují, že agenda Vril úspěšně pokračuje a ustrášení a  nebo ochotní a vyhovující lidé jim účinně pomáhají v jejich misi … až do TEĎ!
.
~ Drony NEMAJÍ ještěrčí oči. V lidském těle nedochází k žádným závažným ani zjevným fyzickým změnám. Jedinou změnou je, že lidské vědomí přestalo existovat a vědomí Vrilu má tělo dotyčné/ho nyní plně pod kontrolou…
~ Drony NEMĚNÍ svůj vnější tvar-zjev-image. Jakmile ještěrka převezme kontrolu nad člověkem, nedochází k žádnému přenosu dovnitř a ven z těla, protože jde o trvalý jednorázový přenos, dokud vědomí ještěrky nezemře. Tvaroměnnost je považována za metaforický popis droningu, protože pro lidi a nebo jejich kultury bylo obtížné sdělovat ostatním zkušenosti o existenci Vrilu, natož droningový postup způsobem, který by jim nepřinesl škodu za pokus o odhalení starodávného tajemství nebo uchovavání jakýchkoliv informací.
.
~ Nadměrné nebo zvýšené mrkání a nebo lízání rtů MŮŽOU MOŽNÁ být rysy ještěrky, které se přenášejí s vědomím.
.
~ Potomci dronů mají zvýšenou pravděpodobnost výskytu různých syndromů a  nebo abnomalit při narození.
.
~ Drony NEJSOU žádní milí lidé. Jsou to ještěrky, které zabily člověka pomocí parazita pomáhajícího pouze a jenom vrilské agendě…
.
~ Většina dronů je nemilosrdná, psychopatická, sexuálně motivovaná a sadistická.
.
~ Uvádí se, že genitálie mají vliv na mužské genitálie, což vede k výskytu nedostatečně vyvinutého penisu.
.
~ Ztráta vlasů je údajně běžnou vlastností mužských a ženských dronů. Objevují se více kožních anomálií, jako jsou mateřská znamínka, kožní znaménka, stařecké skvrny atd…
.
VĚDA O PARAZITECH
Po přečtení příběhu Donalda Marshalla, kde prohlašuje, že je obětí klonu, který podléhá komplikovaným činům královny Alžběty a jejích drsných elitních přátel, zůstala jedna část jeho tvrzení, které jsem si prostě nemohl dovolit uvěřit … Vril. Můj vědomý mozek mi nedovolil uvěřit této části Donaldových tvrzení, přesto mě něco podvědomě vedlo k tomu, abych se na to podíval. Nakonec jsem se rozhodl dovolit svému egu riskovat potenciál objetí této „směšnosti“.
.
Několikrát jsem s Donaldem komunikoval přes Skype a zjistil jsem, že nejen, že je velmi SKUTEČNÝ, ale je také velmi psychicky stabilní. Je vtipný, laskavý a inteligentní. Je skutečně úžasnou, silnou, odvážnou a morální lidskou bytostí. Poté, co jsem dostal dobré vibrace od Donalda, pokračoval jsem ve skutečně intenzivním výzkumu a věřím, že mohu uznat záslužná Donaldova tvrzení o ještěrkách Vril. Otevřete prosím svoji mysl velmi reálným vědeckým možnostem, které mohou vysvětlit pouze pár věcí.
.
Chtěl bych spojit vědu s možnostmi ještěrky Vril, protože věřím, že to je ta oblast, které se normální lidé nejsou schopni věnovat tak, jako já. Lidé, zvířata, hmyz a plazi se mohou všichni nakazit parazity. Nejedná se o nový koncept a je široce známý. Paraziti „převezmou“ myšlenkový proces hostitele (těla), který napadnou. Infikovaný mravenec bude „hnán“, aby vylezl na stéblo trávy, aby jej úmyslně sežrali pasoucí se zvířata, aby mohl vstoupit do žaludku ovcí, krav atd. A dokončit svůj životní cyklus. .
.
Někdy může být parazit přenesen na člověka, který sežere nově infikované zvíře, například prase. Prasata jsou biologicky velmi ošklivá stvoření a Bible ZAKAZUJE jakoukoli konzumaci tohoto masa nebo masa jakéhokoli jiného zvířete – sudokopytníka. Někdy mohou lidé nakazit parazita také z infikované kočky (Toxoplasma gondii). Bez ohledu na to, jak se zkrátí, jakmile vstoupí do těla, může ve skutečnosti napadnout mozek. Paraziti napodobují svého hostitele, přesto se myšlenkové procesy a další chování infikovaných osob významně mění.
.
V případě „Toxoplasma Gondii“ nalezeného v žaludcích koček, tak kočky potom vylučují vajíčka a vajíčka jsou sežrána menšími zvířaty, jako jsou krysy. Krysy parazita pohltí a jejich chování je „převzato“ parazitem do té míry, že ztratí strach z koček a vystaví se kočce přímo tak, aby ji mohla kočka sníst a tak se dále infikovala. Parazitická instinktivní povaha je ‚převzít ‘co nejvíce a tak často, jak je to možné. Existuje několik způsobů, jak se paraziti přenášejí ze zvířat / brouků / plazů na člověka a jakmile jsou uvnitř lidského hostitele, přirozeným procesem je „převzetí“ lidského myšlenkového procesu a jeho ovládání.
.
To je vědecky prokázáno! Vzhledem k tomu, že lidé jsou nadřazení a nezbývá jim nic k „převzetí“ (od parazita), je parazit spokojený s životem v člověku a člověk jednoduše onemocní. Parazit se musí krmit a pokud infikoval mozek, začne se krmit samotným mozkem, kde hostitel začne ztrácet pocity jako empatie a soucit, stanou se zlovolnými a ovládnutými samy sebou. Nakonec se tito lidé nestarají o nic jiného než o sebe a svou sebezáchovu. Ublíží / zničí téměř kohokoli / cokoli, aby dostali to, co chtějí / potřebují. Stávají se z nich nejbezohlednější lidé na planetě.
.
Takže o co ve skutečnosti jde? Našim světovým vůdcům sedí tento popis „psychopata“ jako pěst na oko. Myslíte si, že všichni naši zkorumpovaní vůdci, korporace, vědci, učitelé, lékaři, armáda, duchovenstvo, právníci / soudci, pracovníci péče o děti, policie atd., byli nakaženi škrábnutím kočky, nebo by mohli být infikováni jiným způsobem?
.
Vzhledem k tomu, že paraziti jsou u ještěrek velmi běžní, zajímalo by mě, jestli byste i na zlomek sekundy věřili, že může existovat pravda o tom, že nejlépe střeženým tajemstvím Iluminátů jsou ještěrky Vril. Mohli by ještěrky Vril přenášet parazity a „přebírat“ tak elitní postavy na naší planetě a přimět je, aby se stali „Zlem“, kterému v dnešním světě prostě nerozumíme? Myslím, že ano. Pokud si nejste jisti, pokračujte ve čtení.
.
Když neinfikovaná krysa cítí poblíž nějakou „kočku predátora“, velmi se vyděsí a snaží se kočce za každou cenu vyhnout, jak to „normální“ chování a lidé se tak chovají přirozeně, když cítí „ďábelskou“, „špatnou“ nebo „zkorumpovanou“ osobu. Přesto, když infikovaná krysa ucítí „dravou“ lovící kočku, ukáže se kočce sama od sebe. To má velký smysl, pokud jde o mě. „MY“, neinfikované „krysy“ přirozeně cítíme stejný „strach“, když jsme vystaveni „dravé“ kočce a „utíkáme“ jí, přesto se infikované „krysy“ (psychopati) mezi námi nebojí „predátorských“ vlastností kočky a místo toho dokonce touží a snaží se stát se stejně mocným „predátorem“.
.
Tito lidé se nebojí větších koček, které by je mohly „jíst“ a „touží“ být stejně „mocnými“,a za to se vzdát všeho, čím se mají (duchovně – karmicky) stát. Nestarají se o své dřívější já … nyní už usilují jen a jen o moc. Paraziti a psychopati často touží jen a jen po „rozvíjející se moci“.
Může jít o obrázek 11 people a text that says 'NOVEMBER 2013 DRONING PROCESS INJECTS QUILL/PROBOSCIS HOST TERRIBLY MEMORY MIMICKS ABILITY EYEWHERE HUMAN ONSCIOUSNESS FORMER HUMAN RETAINED THE BEHAVIORS. FORMER HUMAN IS INFILTRATE GOVERNMENTS, AND/OR DRONING EXAMPLES SEEMS DRY HUMOUR. OFFSPRING HAVE SEEM RISK INTELLIGENCE ENJOY VARIOUS PUNCHING WHICH TAKES VARYING PSY- SEEM PARASITICAL BLACK punching EFFECTIVELY WHERE HUMAN RECOVERS, MOSt DRONES APPEAR COM- PROBOSCIS WITH TSELF THE BEEN AGONY. THE VRIL ThirdE ye Thalamus Eye Horus HORUS' SYMBOL FROM THEM DRONES THEIR AGE-OLD HISTORY BOOKS. AND/OF WILLING EXIST HAVE LIZARD THERE MAJOR PHYSICAL CHANGES CHANGE HUMAN CONSCIOUSNESS VRIL CONSCIOUSNESSS NOWIN CONTRO INVISIBLE ENEMY" Gland H60 EWS 4'