Droga je surovina rostlinného nebo živočišního původu, používaná jako léčivo. Původní význam slova droga zřejmě souvisí s holandským výrazem drog (suchý). Odborná definice zní, že droga je jakákoliv látka, která je-li vpravena do živého organizmu, může pozměnit jednu nebo více jeho funkcí.

Magické drogy

Jako magické drogy se označují především látky, které probouzejí a stimulují astrální smysly člověka. Jejich mechanismus pravděpodobně spočívá v tom, že ovlivňují nervová centra, která souvisejí s čakrami, jejichž prostřednictvím působí na astrální tělo. Tato koncepce je v souladu s magickým axiomem jak dole – tak nahoře. V magii jsou jedinými pracovními nástroji imaginace a vůle, které nacházejí své vyjádření a uplatnění v magickém rituálu, proto dobrá magická droga by měla stimulovat imaginaci, a neměla by paralyzovat vůli. Ne všechny změněné stavy vědomí jsou v magii stejně žádoucí. Nemožnost dosáhnout řízených vizí představuje pro látku, která kandiduje na titul magické drogy těžký handicap a činí drogu s takovou vlastností v magii téměř nepoužitelnou. To, co činí z obyčejné drogy drogu magickou, která připravenému operatérovi pomůže ,,překročit práh“ ať už jde o vymisťování do astrálu, práci s magickým zrcadlem nebo evokační magii, je magikův záměr a s ním spojený rituální způsob aplikace.

Práce s magickými drogami

Při prácí s magickými drogami je třeba mít vždy na zřeteli jak aspekty toxikologické, tak magické. Je nutné mít dobré informace o ,,profánním“ působení drogy, aby bylo možno rozhodnout, pro jaký magický účel je vhodné příslušnou drogu použít. Jiné látky se hodí pro prácí pasivní (astrální projekce, jasnozření) a jiné pro práce aktivní, jež vyžadují značnou duchapřítomnost. Práce s magickými drogami vždy byla a je integrální součásti magické praxe. Pouhá aplikace magické drogy z člověka neudělá magika. Stejně jako všechna ostatní magická díla, vyžaduje i práce s magickými drogami jisté dispozice a dobrou přípravu. Operatér se především musí těšit dobrému zdraví, musí být duševně vyrovnaný a emočně stabilní, chladnokrevný, duchapřítomný, zodpovědný a opatrný, ale odvážný. Kdo takový není, a přesto se pustí do experimentů tohoto druhu, riskuje zdraví, rozum, život i duši. Zvláště osoby chatrného zdraví, slabé konstituce a duševně labilní jedinci by se jakýchkoliv pokusů s magickými drogami měli vyvarovat, protože škody, které jim z toho vzniknou, budou vždy větší než případný užitek. V této oblasti ještě víc než jinde platí, že ovoce ze stromu magie se smí trhat teprve tehdy, když je zralé; nezralé plody jsou jedovaté. Je proto nezbytné, aby byl operatér pro tento typ práce důkladně teoreticky vyzbrojen a magicky vyškolen.

Magické drogy a rostliny – článek o základních magických rostlinách.

Planetární vztah k částem rostlin

Plod                 = Jupiter

Květ                = Venuše

Semena a kůra  = Merkur

Kořen              = Saturn

Dřeň                = Mars

Listy               = Luna

Rostliny Saturnu

Rostliny saturnské se řadí pod tento vliv podle svých vztahů k této planetě:

1.      Hlavně jedovaté rostliny omamující a otupující.

2.      Rostliny, které zdánlivě nemají plody jako Solaneae.

3.      Rostliny s černými kořeny, listy a větvemi a s černými plody (černý fík, borovice, sosna cypřiš).

4.      Rostliny hořké chuti, prudké vůně, temného stínu, nebo rostliny chmurné a smuteční, jako miřík.

Za charakteristickou rostlinu Saturnu je možno počítat čemeřici černou. Dalšími rostlinami jsou: kopíčko,hadinec, routa, kmín, ozant smrdutý, mandragora, mák, břečtan.

Rostliny Jupitera

Jupiterovy rostliny jsou charakterizovány svou dobrou a aromatickou vůni a jejich plody (téměř vždy olejnaté) svou sladkou chutí (ořechy, mandle, lísky atd.) Za typickou Jupiterovou rostlinu můžeme označit mátu a pilát lékařský, které bychom měli v magii hlavně používat. K dalším Jupiterovým rostlinám patří úročník, pohanka, muškátový květ, levandule, mastix, omán, fialka, jílek, blín.

Rostliny Marsu

Rostliny Marsu jsou roztříděny podle těchto vlastností:

1.      Rostliny jedovaté přílišným nadbytkem tepla (např. pryšec, česnek).

2.      Rostliny s trny a ostny, nebo ty, které pálí, píchají na kůži a při dotyku způsobují puchýře a otoky (např. kopřivy).

3.      Rostliny, které vynucují slzy při loupání nebo při jídle (cibule, hořčice).

Charakteristickou rostlinou Marta je pryšec, jehož je asi 700 druhů, dále čemeřice, ohnice, ředkev, lýkovec, svlačec.

Borovice a smrk v lidovém léčitelství – smrk, borovice, bříza a jejich použití – recepty.

Rostliny Slunce

Sluneční rostliny jsou obecně vonné. Patří sem také ty, které se otáčejí za sluncem, např. slunečnice nebo ty, které klopí nebo zavírají listy po západu slunce a pomalu je otevírají a rozšiřují s východem slunce, např. vavřín, pivoňka atd. Charakteristickými slunečními rostlinami jsou slunečnice a jitrocel, který byl nazýván domem Slunce. Léčí bolesti srdce a žaludku. Kdo se ho dotýká, má silu, jež mu plyne z vlivu planety, která vládla při jeho narození. K dalším slunečním rostlinám patří lotus, jehož sluneční vlastnosti naznačuje podoba plodů a listů, vlaštovičník, zázvor, citroník, hořec, třemdava, cedr, palma, jasan, břečtan a réva, a vše, co zneškodňuje jedy a blesky a co se neustále zelená na co zima neplatí.  Kromě toho jsou sluneční: máta, mastix, citvár, šafrán, balšám, ambra, pižmo, žlutý med, aloové dřevo, hřebíček, skořice, puškvorec, pepř, kadidlo, majoránka a rozmarýn.

Rostliny Venuše

Rostliny Venuše jsou rozeznatelné svojí vůni. Patří sem např. vrbina (verbena, sporýš), baldrian (valeriana), vlas venušin ( capillum veneris), fialka, kozlík arabský, zvaný phu, tymián, pryskyřice cistová, ambra, pižmo, santalové dřevo, koriandr a všechny kořenné rostliny.  Plody zasvěcené této planetě jsou velmi sladké, jako hrušky, fíky, pomeranče. Také růže jsou Venuši posvěceny, zvláště k ranním úkonům. Charakteristickou rostlinou je vrbina, sporýš, o které se říká, že je jednou z nejmocnějších a nejtajemnějších magických rostlin, které vůbec existují. Kořen je výborný k pročištění a k vypuzení zlých duchů a démonů.

Rostliny Merkura

Rostliny Merkura jsou přirozenosti několikanásobně složité a různobarevné. Charakteristickými rostlinami jsou lísek, podběl a mochna plazivá. Další rostliny, které korespondují s Merkurem, jsou bazalka, zemědým lékařský, krkavec, majorán, miřík a všechny byliny s krátkými a malými listy, povahy smíšené a pestrobarevné.

Rostliny Luny

Luně jsou posvěceny rostliny vodní a ty, které zvláště podléhají měsíčním fázím, jako palma, o níž se tvrdí, že každou, měsíční hodinu vyráží větev; nebo chinostares, který přibývá a ubývá na hmotě a na počtu listů s měsícem. K lunárním rostlinám patří i leknín, lilie bílá, selenotropium, rostlina obracející se po měsíci jako slunečnice po slunci; yzop, druh rozmarýnu, strom čistoty olivovník.

Základní pravidla pro práci s magickými drogami

1.      Obeznámit se ze základy toxikologie. Je třeba vědět, že účinek jedů na člověka závisí na hmotnosti, věku a pohlaví. Čím větší hmotnost organismu, tím větší dávku jedu snese. Obecně platí, že mladí lidé jsou na jedy citlivější než osoby starší.

2.      Třeba mít na paměti, že množství účinných látek v přírodních drogách může silně kolísat.

3.      První pokusy nikdy neprovádět o samotě, nýbrž za přítomnosti asistenta.

4.      Žádnou drogu neužívat dlouhodobě. Mezi jednotlivými experimenty dodržovat alespoň čtyřdenní přestávky.

5.      Nikdy neexperimentovat s drogami za nepříznivých tranzitů. Zvláště nebezpečný je poškozený Neptun nebo tranzit mundánního Saturnu či Neptunu přes Slunce v nativním horoskopu.

6.      V magické praxi se drogy užívají trojím způsobem: v kouři, v masti a perorálně. V prvním případě je účinek nejslabší, ve třetím nejsilnější. Nikdy neaplikovat žádnou drogu intravenózně. Aplikaci drogy injekční jehlou lze z hermetického hlediska chápat jako ,,úpis krvi“, tedy jako jistou formu paktu se skupinovou duší drogy. Zejména drogy chemicky upravované nebo dokonce zcela synteticky vyrobené jsou velmi nebezpečné. Jejich ,,minerální inteligence“ dokáže člověka, který se jim upsal, rychle odlidštit a záhy i zlikvidovat.

7.      Zvláštní opatrnost je nutná při perorální aplikaci tinktur. Při prvním experimentu si vždy nutno vzít jednu setinu předepsaného množství.

8.      Nemenší opatrnosti je třeba, pokud se z nějakého důvodu rozhodneme experimentovat s novými, dosud nevyzkoušenými kombinacemi magických drog. Je nutno mít na paměti, že účinky některých látek se mohou jejich smíšením dramaticky zesilovat. Při sestavování nových směsí je proto nutné řídit se těmito pravidly:

a)      Nikdy nemíchat látky, které jsme předtím nevyzkoušeli samostatně.

b)      Nejprve smíchat pouze dvě látky, a to jen v malém množství. Směs vyzkoušet, a teprve potom přidat třetí látku, opět v malém množství, znovu vyzkoušet atd. Teprve pak můžeme začít množství přísad kvantitativně zvyšovat.

9.      Alkohol často zesiluje účinek drog. Před ani bezprostředně po experimentech s magickými drogami proto zásadně nepít lihové nápoje.

10.  Při nejmenší nevolnosti pokus přerušit. Nečekat až se nám udělá pořádně špatně. Nadýchat se čistého vzduchu. Ve většině případu prospěje káva. Operujeme-li v přírodě, třeba nosit s sebou kofeinové tablety. V horším případě použít živočišné uhlí, nebo mléko.

11.  Účinek drog zesiluje také strach. I relativně neškodná droga, užitá s obavami, může vyvolat značné zdravotní komplikace. Strachem lze i zemřít. Neexperimentovat s magickými drogami, jsme-li bázliví.

12.  Na závadu jsou i jakékoliv negativní afekty. Nikdy nepřistupovat k pokusům s magickými drogami, zmítá-li námi hněv, zklamání, žárlivost, závist apod. Pokusy také nikdy nepodnikat s lačným žaludkem,

13.  Některé magické drogy( např. mandragora, durman nebo blin) působí také jako afrodisiaka. O těchto vedlejších účincích je třeba vědět. V případě, že jsou takové účinky nežádoucí, lze jim čelit např. chmelovou tinkturou nebo (u mužů)  homeopatickými dávkami rulíku.

Léčivé čaje a roslinné drogy.

Tradiční evropské magické drogy

Mandragora lékařská (mandragora officinalis), čeleď lilkovité

Madragora lékařská, česky též pokřín, je vytrvalá bylina bez stonku, dorůstající výšky asi 30 cm. Droga působí jako silné sedativum, halucinogen a hypnotikum. U intoxikované osoby dochází k výraznému poklesu aktivity centrální nervové soustavy. V malých dávkách vede k lehkým, spánku podobným transům s velmi živými sny, kde se vědomí dostává do velmi těsného kontaktu s nevědomím. Účinek drogy je dlouhodobý – až několik hodin. Madragorové tropany působí škodlivě na srdeční sval. Větší dávka může přivodit smrt. Zvláště nebezpečné je opakované užívání drogy, neboť k dosažení stejného účinku je po čase nutno dávku postupně zvyšovat.  Je to významné exaltační a nekromantické kuřidlo, součást čarodějnických mastí, znamenitý fluidický kondenzátor (látka pohlcující astrální světlo). Uplatnění nachází i v lidové magii při milostném očarování. Podle tradice musí magik o kořen rituálním způsobem pečovat (denně jej omývat mlékem nebo vínem, uchovávat ve zvláštní schráně, oblékat atd.), aby získal služebného ducha. V podstatě jde o osazení kořene mandragory elementárem nebo o komunikaci s personifikovanou skupinovou duši rostliny. V druhém případě potřebuje operatér ještě jeden kořen, z něhož si musí připravit preparát, jehož užívání mu usnadní navázání kontaktu. Celá operace je značně nebezpečná a riskantní. Planetární signatura: Saturn.

Mandragora jako magická rostlina.

Rulík zlomocný (Atropa belladonna), čeleď lilkovité

Rulík zlomocný je vytrvalá, až 1,5 m vysoká bylina. Všechny části rostliny jsou prudce jedovaté, nejvíce kořen. Intoxikace se projevuje čtyřmi význačnými symptomy: překrvením obličeje, suchosti sliznic, zrychlením tepu, rozšířením zorniček. U dospělého, podle některých zdrojů, je životu nebezpečná dávka atropinu 30 a více mg (10 až 12 bobulí nebo 0,3 nebo více gramu listu), která bez podání protijedu obvykle končí kómatem a respirační paralýzou. Poměrně často se vyskytují jedinci se zvýšenou citlivosti na atropin, u nichž se delirium a kóma dostavují již po dávce menší než 1 mg. Z magického hlediska je to významné exaltační kuřidlo a součást čarodějnických mastí. Kvašením plodů rulíku a následnou destilaci získaný líh se používá v optické magii jako náplň (fluidická kondenzátor) do některých typů magických zrcadel. Planetární signatura: Saturn.

Durman obecný (Datura stramonium) čeleď lilkovité

Durman obecný je jednoletá bylina až l m vysoká. Jeho nežádoucí účinky jsou stejné jako u rulíku. Časté inhalování durmanu vede k poruchám paměti a těžkým migrénám. Z magického hlediska je to obranné, nekromantické a divinační kuřidlo, součást čarodějnických mastí. Planetární signatura: Saturn.

Blín černý (Hyoscyamus niger) čeleď lilkovité

Blín čern je jednoletá nebo (častěji) dvouletá žláznatě chlupatá, nepříjemně zapáchající bylina, vysoká 20 až 80 cm. Toxický účinek je slabší a poněkud odlišní než u rulíku nebo durmanu v důsledku jeho kvantitativního zastoupení tropanových alkaloidů. Mírnější otrava se projevuje tlakem v hlavě, oči se zavírají, vidění začíná být rozmazané, obrysy okolních předmětů se deformují a před očima se zjevují podivně vizuální halucinace. Intoxikace je často též doprovázená chuťovými a čichovými halucinacemi. Opojení končí spánkem doprovázeným zneklidňujícími sny. Blín je jednou z nejužitečnějších magických rostlin. Semeno je důležitým exaltačním kuřidlem, z listu se připravuje tinktura a čarodějnické masti, stonek se kalcinuje na popel, který slouží jako fluidický kondenzátor do magických zrcadel. Popel je možno dále spagyricky zpracovat. Někdy se spagyricky zpracovává i čerstvá rostlina, neboť z ní připravená kvintesence blínu je významným hermetickým léčivem. Ačkoliv celkový vzhled rostliny je typicky saturnský, převažuje u blínu vliv Jupiteru.

Bolehlav blamatý či plamatý (Conium maculatum) čeleď miskovité

Bolehlav je jednoletá až dvouletá statná bylina vysoká přes 2m, při zavadnutí páchnoucí myšinou. Celá rostlina je prudce jedovatá. Dráždi lokálně, ochromuje zakončení jak senzitivních tak motorických nervů, ochromuje motorická i bulbární centra. Otrava koniinem probíhá jako vzestupná obrna kosterního svalstva končící zástavou dechu. Smrt nastává zadušením při plném vědomí. Semeno bolehlavu se v magii používá jako součást exaltačních kuřidel. Planetární signatura: Saturn.

Mák setý (Papaver somniferum) čeleď makovité

Mák setý je jednoletá bylina přes l m vysoká. Jedovatá je celá rostlina kromě zralých semen. Typickým příznakem akutní otravy je narkotický stav doprovázený svalovou relaxací, extrémně pomalým dýcháním a špendlíkovým zúžením zorniček. Smrt nastává pro ochrnutí vegetativních center v mozku. Chronická otrava (morfinismus) se projevuje celkovou tělesnou a duševní zchátralostí. V magických předpisech se často vyskytuje opium – sušená šťáva z nezralých makovic. Opium bývalo tradiční součástí čarodějnických mastí a exaltačních kuřidel. Planetární signatura: Saturn

Pelyněk pravý (Artemisia absinthium) čeleď hvězdicovité

Pelyněk pravý je vytrvalá, 50 až 100 cm vysoká bylina, silně hořce aromatická. Požitá ve větším množství působí zažívací obtíže, bolesti hlavy, závratě, zmatenost, třes, slabost a nutkání k močení. Chronická otrava (absintismus) se projevuje kolikami, třesem, svěděním, bolestmi v údech, občasnými křečovými záškuby, ztížením myšlení, slábnutím paměti, klesáním inteligence, oslabením vůle, nespavostí, halucinacemi a epileptickými záchvaty. V magii se pelyněk používá jako nekromantické kuřidlo. V minulosti se používal především při ženských obřadech. Má také zahánět negativitu. Planetární signatura: Mars.

Náprstník červený (Digitalis purpurea) čeleď krtičníkovité

Náprstník červený je dvouletá, až 120 cm vysoká bylina. Celá rostlina je prudce jedovatá. Pro člověka mohou být smrtelní dávkou již pouhé 2-3 sušené listy. Příznaky otravy jsou nevolnost a úporné zvracení, srdeční arytmie různého typu, poruchy vidění, halucinace nebo delirium. V magických předpisech se vyskytuje jen zřídka. Bývá součástí čarodějnických mastí a exaltačních kuřidel. Planetární signatura: Mars

Oměj šalamounek (Aconitum napellus), čeleď pryskyřníkovité

Oměj obsahuje silně toxický alkaloid akonitín, který patří k nejprudším rostlinným jedům, smrtelná dávka pro člověka je 2 až 4 mg. Tradiční magické předpisy uvádějí tuto bylinu jen sporadicky jako přísadu do nekromantických  kuřidel.  Planetární signatura. Saturn a Venuše

Lilky – lilek černý (Solanum nigrum), lilek potměchuť, potměchuť popínavá (Solanum dulcamara), čeleď lilkovité

Lilky obsahují steroidní glykoalkaloidy, tzv. solaniny, a to nejvíce v nezralých bobulích. Otrava se projevuje po požití většího množství plodů křečemi v hrdle a ústech, nevolností, zvracením, průjmem, zvýšeným tepem. Pro magické účinky se sbírají bobule. Je součástí některých exaltačních kuřidel. Planetární signatura: Saturn

Miřík celer (Apium graveolens), čeleď miříkovité

Miřík celer je dvouletá bylina. Obsahuje kafrovitou látku apiol a glykosid apiin. Apiol ve vyšších dávkách dráždi ledviny, popřípadě poškozuje játra, zvyšuje reflexy, vyvolává halucinace, třes, spasmy a epileptické křeče. V magii se používají semena, která se pálí v kadidle pro zvýšení psychických sil. Planetární signatura: Merkur

Konopí seté (Cannabis sativa), čeleď konopovité

Z konope se získává hašiš, pryskyřice. Patří k tradičním složkám čarodějnických mastí a exaltačních kuřidel. Použití této mocné rostliny pro pouhé potěšení by bylo zneužitím jejích energií, a její duše by potlačila-li mága. Planetární signatura: Saturn

Rojovník bahenní (Ledum palustre), čeleď vřesovcovité

Rojovník bahenný je vždyzelený keř vysoký 50-100(150)cm. Je horké chuti, obsahuje jedovatou, resp. narkoticky působící silici. Vnitřně dráždí žaludek, střeva, ledviny a močové cesty. Mohou se dostavit bolesti kloubů, omámení, křeče a silná potivost. I silné vypařování rostliny může být omamné a způsobit bolesti hlavy. Rojovník je prvotřídním exaltačním kuřidlem. U nás je prakticky nedostupný, roste jen v přírodních rezervacích a je zákonem chráněný. Nahrazuje se koriandrem. Planetární signatura: Neptun

Koriandr setý (Coriandrum sativum), čeleď miříkovité

Koriandr setý je jednoletá bylina vysoká až 60 cm. V magii se používá jako exaltační kuřidlo. Protože byl koriandr bylinou nesmrtelnosti, často se používal v kouzlech a kadidlech rituálů lásky, sloužil k pomazání svíček, které se zapalovaly při rituálech zásnub a spojení duší. Planetární signatura: Mars

Houby

Do kategorie magických drog patří i některé houby. U nás rostoucích je to především muchomůrka červená (Amanita muscaria) a lysohlávky( Psilocybe). V magii se oba tyto druhy hub používají pouze při operacích pasivního charakteru: muchomůrka usnadňuje vymisťování do astrálu, lysohlávky umožňují nazírání astrálu. Odvar nebo lihový extrakt z muchomůrky červené je výborným fluidickým kondenzátorem. Planetární signatura: Neptun.

Ropuchy a prašivky – jejich magická svázanost.

Zdroje:

  • Josef Veselý: Magie, Vladimír Kvasnička, nakladatelství Vodnář,
  • Papus: Základy praktické magie, nakladatelství a vydavatelství Volvox Globator,
  • Susan Lavenderová, Anna Franklinová: Magické rostliny, nakladatelství a vydavatelství Volvox Globator,
  • Heinrich Cornelius Agrippa z Nettesheimu, Okultní filosofie, díl první a druhý, nakladatelství Trigon,
  • Heinricus Cornelius Agrippa von  Nettesheym, Přírodní magie, nakladatelství Fontána.

http://www.pannacz.com/magie.3/prace-s-magickymi-drogami.476.html