“Být ovládán znamená být sledován, být pod dohledem, být špehován, veden, uzákoněn, reglementován, ohrazen, indoktrinován, přesvědčován, kontrolován, oceňován, odhadován, cenzurován, komandován lidmi, kteří nemají ani znalosti, ani ctnost.

Být ovládán znamená být při každém pohybu zaznamenán, zaprotokolován, zaregistrován, ohodnocován, orazítkován, změřen, oceněn, zdaněn, puncován, propuštěn, zmocněn, oznámkován, kárán, zaneprázdněn, vyřazen, usměrňován, korigován.

Pod záminkou veřejné užitečnosti a ve jménu obecného zájmu jsi byl využit, prozkoumán, odírán, vykořisťován, zmonopolizován, vydírán, vysáván, klamán, okrádán; a pak při sebemenším odporu, při prvním slovu stížnosti jsi byl napomínán ohodnocován důtkou, pokutován, hanoben, urážen, pronásledován, plísněn, bit, odzbrojován, svázán, uvězněn, zastřelen, bombardován, souzen a odsouzen, deportován, obětován, prodán, zrazen, a na vrchol všeho zneužit, napálen, pohaněn, zneuctěn.
Taková byla vláda, její spravedlnost a její morálka! Ó, lidská bytosti! Jak je možné, že po šedesát století jsi hnila v této odpornosti?”

Pierre Joseph Proudhon 1809–1865

https://celostnivzdelavani.cz/o-lidska-bytosti-jak-je-mozne-ze-jsi-po-sedesat-stoleti-hnila-v-teto-odpornosti