Helena Heclová & Nereus z geopoliticsastrology hovoří o změnách v systému

Výňatek ze “Zdvořilého upozornění”:

“Kromě toho by měla protistrana věnovat pozornost PROHLÁŠENÍ A PŘÍKAZU: č. dokumentu UCC 2012096074 z 9. září 2012, řádně stvrzenému a schválenému na základě OBCHODNÍ ŽALOBY DLE UCC, č. dok. 2012114586, a SCHVÁLENÉ ŽALOBY DLE UCC, č. dokumentu 2012 114776, kde je uvedeno:
„Dobrovolníci v rámci vojenských sil… „zadrží a podrobí dozoru veškeré úřední orgány, jejich zástupce, úředníky a další činitele, bez ohledu na jejich zvoleném bydlišti, kteří vlastní, provozují či pomáhají při provozu a navádějí k provozování soukromých finančních systémů, systémů vydávání, inkasních systémů, systémů vymáhání práva, případně provozování SYSTÉMŮ OTROCKÉ PRÁCE vůči některým státům, občanům…“ a „zabaví všechny soukromé finanční systémy, systémy sledování, předávání, vydávání či inkasní systémy, systémy vymáhání práva a provozování SYSTÉMŮ OTROCKÉ PRÁCE…“
„…všechny bytosti Stvořitele jsou neprodleně povinny pomáhat činitelům veřejné služby, uvedeným v tomto dokumentu, implementovat, chránit a plnit tento PŘÍKAZ všemi prostředky, které jsou dostupné Stvořiteli a jeho výtvorům, jak je uvedeno v tomto dokumentu, a to na plnou osobní zodpovědnost…“
V případě, že protistrana upustí od veškerých poškozujících akcí vůči navrhovateli, dojde k zastavení opatření podniknutých proti jejímu majetku.

Protistranu tímto upozorňujeme na zvyšování a kumulaci odpovědnosti v důsledku udělování pokynů, řízení nebo konspirace s kolegy za účelem poškozujících akcí vůči navrhovateli. Pokud takto instruovaní kolegové způsobí navrhovateli újmu, ponesou společnou i individuální odpovědnost na základě teorie o hlavním viníkovi a jeho zástupci, chráněné zásadami veřejného pořádku dle § 1–103 UCC. Je vaší obchodní a morální povinností je o tom nyní informovat. Zároveň jste povinni prošetřit svou odpovědnost a jakoukoli případnou budoucí odpovědnost vzniklou vědomým, záměrným a svobodným rozhodnutím poškodit navrhovatele. Navrhovatel protistraně řádně zaslal další zdvořilé upozornění. Původní upozornění je záznamem pořízeným a předaným ze strany organizace OPPT.”

Faktura hluchým, slepým, němým a upe blbým úředníkům korporátního Matrixu za jejich tupost a línost ?

Stránky a dokumenty o kterých je při dialogu o OPPT, což znamená One People Public Trust a v cz: Veřejný Fond (Živého) Člověka (více kostrbatě: Veřejný Trust Jednoho Člověka), řeč jsou tyto:

v češtině a slovenštině:

https://www.jedenzavsetkychvsetciza.sk/sk/videa

v anglickém originálu (kde je také mnohem více jazyků, včetně všech světových):

https://i-uv.com/oppt-absolute/oppt-tools/translations-of-courtesy-notice/

kanárská varianta španělských formulářů:

https://islascanariassabensobreoppt.wordpress.com/

varianta ve španělštině, angličtině a italštině:

https://n-prdgm.com/

 

 

Co je UCC – Uniform Comercial Code?

Jednotný obchodní zákoník (UCC) je komplexní soubor zákonů upravujících všechny obchodní transakce ve Spojených státech. Nejedná se o federální zákon, ale o jednotně přijatý státní zákon. Jednotnost práva je v této oblasti nezbytná pro mezistátní obchodní transakci. Protože UCC byla všeobecně přijata, podniky mohou uzavírat smlouvy s důvěrou, že podmínky budou vymáhány stejným způsobem soudy každé americké jurisdikce. Výsledná jistota obchodních vztahů umožňuje podnikům růst a prosperovat v a pro americkou ekonomiku. Z tohoto důvodu, UCC byl nazýván “páteří amerického obchodu.”

UCC byl poprvé vypracován v roce 1940 a je společným projektem Národní konference komisařů jednotných státních zákonů (NCCUSL), která vznikla v roce 1892, a amerického právního institutu (ALI), který vznikl v roce 1923. Ani jedna z těchto skupin není zákonodárcem sama o sobě, ale oba mají velký vliv a respekt mezi státními a národními zákonodárci. NCCUSL se skládá z právníků a odborníků jmenovaných státy a územími, kteří diskutují o tom, které zákony by měly být stejné — nebo jednotné — v celé zemi. Podobně, účelem ALI je objasnit americké obecné právo podle měnících se sociálních potřeb. Členové ALI jsou obvykle právníci a soudci z celé země.

https://www.uniformlaws.org/acts/ucc


Je čas

“Podcenili nás. Mysleli si, že jejich démonický plán bude fungovat a všichni pokleknou před jejich vyšinutou vůlí. Strašně se mýlili. Nikdy nezmění to, čím skutečně jsme:

Boží stvoření!”

Donald Trump

Princezna Diana ? , 4/5/22 14: 02
Ti, kteří sledovali Q nebo příchod Trumpa od začátku, budou moci vidět vývoj toho, kam se věci už nějakou dobu vyvíjejí. Dokonce i ti, kteří to neviděli, to také vidí, když nejsou zaslepeni propagandou a sračkomety v hnutí za pravdu jako celku.

Než přišli na scénu, svět neměl šanci na probuzení, ale od roku 2012 došlo k postupným posunům (Mayské proroctví), ale nic takového dnes před námi nevidíme. Když Q začal zveřejňovat vysílání necelý rok po inauguraci Trumpa, bylo jasné, že se svět mění velmi rychle a ve 4 letech, které následovaly, jsme viděli Trumpův jetset po celém světě a ve všech zemích, které dnes vidíte na šachovnici; měl schůzky jako žádný jiný světový vůdce nikdy předtím. Šel do Zakázaného města v Číně, několikrát se setkal s Putinem, šel do Jižní Koreje a prošel vojenskou zónou, aby se setkal se severokorejským vůdcem Kimem, a přišel do Velké Británie 3 krát a šel před královnou jako ukázka změny stráže.

Všechny tyto věci (a další), které se staly, byly o nastavení globální scény pro to, co mělo přijít.

“JE TO VŠECHNO O VELKÉ ZMĚNĚ”
Q

Trump odešel z úřadu, když by se to všechno odehrálo, aby nic nemohlo, po vyloučení z divadla, ohrozit odtok globální bažiny, ke kterému mělo dojít, jakmile začalo Bidenovo falešné předsednictví. A ten se stal upadákem na loutkových strunách Bílých Klobouků.

To nás přivádí k dnešním dnům, je 2022, a je to asi rok, co Trump “opustil” úřad, a rok od posledního zveřejnění Q. Co se od té doby stalo? Ano, náš svět byl doslova zapálen v podzemí, tolik výbuchů, vojenská cvičení, padlé vlády a celosvětové protesty, jaké svět nikdy předtím neviděl. Totální pandaemonium. Každý den byla eskalace větší, ale jak jsme opustili 2021 a začali 2022, věci postupovaly desetkrát rychleji.

Nyní začínáte být svědky toho, že šachové figurky dělají své poslední pohyby, než se svět skutečně dozví pravdu o tom, co se děje.

Žijeme v době, o které se bude mluvit ještě tisíce let.

Nebojte se toho, co se děje.

Už nebude žádná válka, žádné agendy a žádná další manipulace s naší myslí.

Svět bude očištěn a mír bude vládnout ve všech národech na Zemi!

Lidstvo zvítězí.

WWG1WGA

Sledujte mě na telegramu ⬇️
? ? ? ?
t.me/PrincessDiana_Q

Zdroj: https://geopoliticsastrology.wordpress.com/2022/06/14/helena-heclova-amp-nereus-z-geopoliticsastrology-hovori-o-agende-gesara-resetu-svetovych-men-a-oppt-intel-stripky-a-zkusenosti/