Druzí lidé nám nastavují v srpnu zrcadlo. Pochopení je o nás samotných. Naše duše potřebuje růst a vyvíjet se. Lidé, kteří již pozbyli smyslu života k pochopení a našemu duchovnímu růstu najednou vymizí z našich životů a je jen na nás, jak se dokážeme odpoutat, uvědomit si souvislosti, zda jsme schopni pochopit jejich význam v našich životech. Také to, jak umíme být vděčni i za situace, které nás potkaly a zda se umíme z našich chyb v minulosti ponaučit. Nejde jen o karmický měsíc pod vlivem osmičky, o různá zatmění, vlivy silných úplňků, neustálé omílání dvojplamenů, otevírání portálů, bran k uvědomění si vědomé ženy, mužů bojovníků a jiných “poučných” článků, ale pochopení sounáležitostí již otevřených reinkarnačních dluhů téměř nás všech, pro možnost pochopení a napravení chyb z minulosti, možnosti očištění a pokračování v tom správném směru na našich životních cestách. Především jde o reálný život, který si tvoříme sami a k tomu nám mohou být znalosti čísel z hlediska numerologie a karmalogie užitečné pouze tehdy, když je dokážeme aplikovat v praxi. Jde o každého jednotlivce, jaký zaujme postoj SÁM ZA SEBE, nikoliv nějaké papouškování naučených frází. Dost bylo pouček, nyní jdeme všichni s kůží na trh, kdy je potřeba využít dravosti a síly energie čísla osm a přitom si zachovat srdce a původní záměr. Teprve tento měsíc ukáže, jaká je naše vnitřní síla a zralost pro duchovní růst, který je pro tento rok novými začátky, obzvláště pro všechny, kteří se nacházejí v osobním roce jedničky tak, jako já nebo mají v primární řadě data narození vícečetné jedničky, či jejich životní nebo esenciální číslo je jedna. VŠICHNI SKLIDÍME TO, CO JSME ZASELI.
Přeji všem krásný srpnový měsíc plný zážitků, lásky, dovolených i odpočinku s Vašimi nejbližšími.
Jde o karmický měsíc pod vlivem čísla osm, kdy je nutné být v rovnováze. Více dolehnout může srpen na lidi, kteří nemají zpracovanou karmu a nežijí v souladu se svojí duší, nenaplňují cestu, kterou si duše naplánovala ještě před svým narozením a mají karmicky zatíženo datum narození. Zasunuté věci, které jsme nechtěli řešit anebo nevyřešili správně, se nám budou opět vracet do života.
Každý sklidí, jak zasel. V tomto měsíci Bůh sčítá náš účet. Karma a dharma účtuje.
Pokud se vám nakupí problémy v životě, pak se zamyslete sami nad sebou a nedávejte vinu těm ostatním, okolí či jiným lidem. Mnozí z nás mohou zažít hojnost, jiní naopak mohou zažít spravedlnost na vlastní kůži. Vše, co není v našem životě v rovnováze materiálního a duchovního světa, bude uvedeno do pohybu tak, aby byla rovnováha v našem životě nastolena.

Měsíc srpen se ponese v duchu podnikání, profesní kariéry, majetku, financí a právních záležitostí.
Soňa Sofi: NUMEROSKOP – Co nám přinese měsíc SRPEN?Někteří lidé budou mít příležitost k získání uznání, k rozmachu a finančnímu zisku, zatímco k jiným se štěstěna otočí zády nebo mohou přijít i o peníze či to, co jim po právu náleží. Protože číslo osm je číslem karmické rovnováhy, jsou události v tomto měsíci často v příslušném poměru k tomu, jaké životní lekce jste podstoupili v nedávné době, o co jste se snažili, jaké postoje jste zaujímali a jaké záměry či úmysly jste měli. Můžete se znovu chopit své osobní moci, prosadit se v jednáních s nadřízenými, dobře zvažte své investice, dařit se může obchodování – nákupům i prodeji, ale moc neutrácejte za zbytečné věci, které nejsou nutné k životu. Pokud jste byli čestní, pracovití a rozumní, dostane se vám zasloužené odměny. K energii čísla osm patří peníze a manifestace hojnosti, a tak si dejte do pořádku finance. Abyste si přitahovali bohatství a dobré příležitosti, budete muset najít rovnováhu mezi materiálním a spirituálním světem a pochopit, že peníze, vnější zdání, vzhled, postavené a moc nejsou tím, co o vás skutečně hovoří.

Srpen je mocné období manifestace, během něhož si můžete přitáhnout to, na co se nejvíc zaměříte, zaměřujte se tedy na pozitivní záležitosti a minimalizujte své obavy. Můžete podstoupit i velké karmické lekce a navázat důležitá spojení. Přijít vám mohou do cesty významní lidé, kteří vás na vaší profesní dráze mohou posunout nebo vám mohou podstatně změnit život k lepšímu. Protože číslo osm je pod vládou zákona příčin a následků, je nezbytně nutné, abyste si za všech okolností počínali v životě čestně a zachovávali si celistvost.
Měsíční číslo poukazuje na proces učení, který je v dnešním životě důležitý a měl by být absolvován. Numerologie vám pomáhá provádět změny ve správnou chvíli. Protože jen tak můžete využít svůj plný potenciál a získat více síly a energie. Samozřejmě je to všeobecné, daleko přesnější je váš konkrétní rozbor pro dané měsíce, který vám mohu vypracovat přímo na míru.

Srpen je měsícem spravedlnosti a smíru, a to v jakémkoli vzájemném vztahu. Je to ale také měsíc rozchodů. Můžete poznat vztahy, hranice a omezené struktury, opustit je nebo také ukončit.
V srpnu byste se měli intenzivně zabývat všemi úrovněmi svého bytí. Uspořádejte své finanční záležitosti. Rozhodujte se na základě srdce a vaše snaha vás přivede k úspěchu. Naučte se vycházet s autoritami. Najděte rovnováhu mezi svými pocity a svým jednáním, mezi volnem a prací. Pozvěte někoho, koho chcete rozmazlovat. Buďte spolehliví. Dávejte na sebe pozor. Udělejte něco pro sebe, například navštivte nějaké muzeum nebo výstavu a uspokojte tak svůj smysl pro umění. Zacházejte se svým tělem opatrně, užívejte si návštěvu kadeřnictví a nechte se opečovávat kosmetičkou.

Měsíc srpen s měsíčním číslem 8 vás podporuje v těchto aktivitách:
Nikoho neodsuzovat, být otevřenými všem hodnotám.
Být pozorný vůči sobě i ostatním, převzít odpovědnost a ukázat, že se na vás ostatní mohou spolehnout.
Starat se o mezilidské vztahy a přemýšlet o nich.
Otevřít své srdce, akceptovat a milovat sebe a své blízké.
Vyvarovat se přivlastňování typu: můj dům, moje auto…
S láskou Soňa Sofi

http://www.priznakytransformace.cz/index.php/vestby-rok-2017/1368-sona-sofi-numeroskop-co-nam-prinese-mesic-srpen