V ne až tak daleké minulosti došlo na Zemi k výraznému poklesu teplot a k dalším událostem, které zapříčinily zásadní změnu lidstva (přerod z křemíkových těl na uhlíková). Celoplanetární kataklyzma, zásadní změna v atmosféře a v intenzitě slunečního svitu, způsobilo katastrofickou situaci, která se projevila, jakoby shořela celá původní atmosféra. Tento proces způsobil vyhynutí původních živočišných druhů v křemíkové podobě a těla takových organismů byla nahrazena formou založenou na uhlíku.
.
Dostupné zdroje naznačují, že do ekosystému Země byl vypuštěn kosmickým parazitem vir, který společně s teplotními a frekvenčními změněnými hodnotami způsobil tuto křemíkovo-uhlíkovou proměnu. Tyto události měly být před lidmi natrvalo skryty, aby lidé neodhalili existenci kosmického parazita, to, jak se dostal sem na Zemi, a kdo jím ve skutečnosti je! Jsou nám zamlčovány mnohé katastrofy, které nesou zřetelně jeho otisk, a které vylidnily mnohá města a zničily celé velké územní celky, Kosmický parazit skrytě ovlivňoval život na Zemi, podporoval vznik válečných konfliktů a jako třetí síla do nich skrytě zasahoval svými velmi pokročilými zbrojními technologiemi.
.
Před těmito událostmi lidé byli mnohem větší. Měřili 10 až 3 m, protože křemíková forma byla pevnější než uhlíková. V této době svítilo mnohem intenzivněji centrální Slunce a osvětlovalo Zemi tak, že se nestřídal den a noc. V těchto energetických podmínkách velmi dobře fungovaly křemíkové organické struktury. V této době probíhaly kosmické války a zřejmě došlo parazitickou flotilou k manipulaci zemské klenby, v jejímž důsledku došlo ke změně planetárních životních podmínek. Jakmile došlo k „vypnutí“ centrálního
Slunce, tak křemíkové organické struktury nemohly už dále existovat a prakticky zkameněly. Některé dochované zkameněliny jsou pozůstatky takových křemíkových těl a organismů. V novém ekosystému byl v buňkách živočichů, ale i rostlin nahrazen křemík uhlíkem. Tak lidé dostali do vínku těla, která musela pravidelně přijímat potravu, a která byla omezena krátkým životem a byla ohrožována nemocemi.
Lidská genetika byla přeformátována a pokračovala už jen na uhlíkové bázi. Byl to velký kosmický zásah do veškerého organického života na Zemi. Uměle vyvolané kataklyzmatické události zapříčinily hlubokou anamnézu lidstva a ztrátu historické paměti, Umožnily přepsání dějin lidstva, vytvoření umělé his – torie a rozvoj manipulativních náboženství a parazitických společenských systémů.
.
Nám podstrčená „oficiální“ chronologie dějin je obrovský manipulativní nástroj kosmického parazita s lidstvem a s jeho vědomím. Tato umělá matrixová historie nás neposune, nepoučí a nezvědomí naši genetickou paměť, nemůžeme se opřít o svou minulost a skutečné historické události, nemůžeme z nich čerpat důležité zkušenosti, moudrost ani poučení.
Zvukem a světlem lze naprogramovat DNA a jejím přeprogramováním si můžeme zvolit svoji realitu (právě probíhající vakcinace a hluboké testování tyčinkami namočenými do gelu „Darpa“, je také takovým pokusem geneticky přeformátovat lidstvo a zatlačit ho do super materialistické „matrixové reality“, ovládané U.I.)
.
Nepravdivé, zfalšované a uměle vytvořené historické děje nás uzavírají hluboko do matrixové reality. Nutí nás myslet a jednat podle této nepravdivé a uměle vytvořené fikce. Lidstvo nebo alespoň ta jeho část, které se podaří vymanit a vystoupat z matrixové iluze bude muset vytvořit zcela jiné učebnice biologie, fyziky, zdravovědy a zejména dějepisu, protože současné výukové programy obsahují nebývalé množství lží, polopravd a záměrně omezujících dogmat, které svádějí ty, kteří touží po skutečném poznání a pravdě, do slepé uličky otrockého nevědomí.
Může jít o obrázek text
Probouzející se lidé se musí dostat ke své skutečné historii, aby se z ní mohli poučit a pořád dokola neopakovali stejné chyby, které lidstvu zabraňují v povznesení a zbavení se skrytého otroctví. Ti, co prozřou, budou muset ještě nějakou dobu žít společně s lidmi, kteří si vakcinací a svými dalšími zotročenými postoji vybrali bezduchou, temnou manipulaci, kterou prosazují představitelé „hrubohmotné reality“.
.
Ještě nějakou dobu budou spolu obě reality spoluexistovat, ale už se blíží doba, kdy se obě reality rozdělí i fyzicky. Je třeba, aby ta informovanější a vnímavější část lidstva začala rekonstruovat na základě dochovaných útržků naší historie skutečné dějiny lidstva, aby lidé už mohli uvažovat v jiném informačním módu, který jim umožní přeprogramovávat svoje DNA správným směrem. Musí změnit kód matrixového otroctví, aby mohli začít svobodně uvažovat na základě dějinných zkušeností a neuvažovat podle záměrně vykonstruovaných programů kosmickým parazitem. Dokud se duše rodily do těl, aby pochopily kosmické zákonitosti, respektovaly je a rozvíjely, tak byly v souladu s Vesmírem a civilizace se tvořivě vyvíjela. Vedle toho, ale vznikly parazitické systémy, které svým přístupem, arogancí a nepoučitelností postupně stále více degenerovaly lidstvo, které tak zákonitě začalo směřovat ke své postupné totální zkáze.
.
Planeta Země měla původně 3 měsíce, měla jiný sklon zemské osy (45 stupňů). Severní kontinent byl v mírném pásmu. V té době byly vedeny obranné války proti kosmickému parazitu, který zotročoval lidstvo, kořistnil, ničil a neměl v úmyslu fungovat ve stvořitelském módu. Tímto svým přístupem se odstřihl od stvořitelského Zdroje, který mu zpočátku umožňoval přístup ke všem formám energií. Proto si začal určité energie obstarávat jiným, destruktivním způsobem.
.
Začal využívat energie bytostí, které byly povzbuzovány k nízkovibrační činnosti (strach, násilí, války, utrpení, nedostatek, satanské rituály atd.) a oni mu tuto energii generovali jako zvířata na farmě. V naší galaktické minulosti proběhlo mnoho válek a dobyvačných příběhů, přestože Země byla původně jednou z planet, která byla obydlena civilizací, žijící v souladu se stvořitelským záměrem a rozvíjela svůj vyspělý projekt. Pak ale do naší Sluneční soustavy dorazila „Temná flotila“ kosmického parazita, obsadila měsíc „Lelija“ a plánovala odsud zničit civilizaci na Zemi.
.
Obě proti sobě stojící skupiny v té době vlastnily velmi pokrokové technologie a pozemšťanům nezbylo nic jiného, než aby v rámci záchrany celé civilizace a obrany, zničili dobyvatele, včetně měsíce „Lelija“ (111 826 před n.l.). Jeho úlomky při pádu na Zemi zapříčinily kataklyzmatické události a nucenou evakuaci obyvatel z Hyperborei na Sibiř a euroasijský kontinent. V té době byla nadmořská výška hladiny oceánů podstatně níže. Pozemská civilizace věděla, kam úlomky měsíce dopadnou, tak se stačila z větší části přesídlit. Civilizace „Bílé rasy“ znala a běžně používala volné energie, cestovala pomocí vyspělých technologií, využívala portály při cestě na vzdálené planety a do celého Vesmíru. Urbanistika měst byla velmi vyspělá a byla budována v souladu s přírodou a ekologií. Původní védská civilizace se pak postupně obnovovala na celém území Sibiře a Číny, Indie, Evropy, severní Afriky, Severní Ameriky a v západní části Jižní Ameriky.
.
Pravlastí slovanské rasy je území, které se nazývá Bielovodí, což je rozsáhlá oblast mezi Uralem a Bajkalem a celá Sibiř s centrálním městem Omsk. Tato oblast má velmi dlouhé dějiny a měla velmi vyspělou vědu a kulturu. Obyvatelé této oblasti tvořili mocný, ale spravedlivý Slovanský národ (od slov NÁŠ ROD), který byl přátelský ke všem lidem dobré vůle, ale tvrdý a neochvějný k nepřátelům své vlasti a rodům. Chránil slabé, bezmocné a neuznával otroctví. Řídil se vysoce etickými a morálními zásadami tzv. rodovými a vesmírnými KONY. Odtud je odvozováno slovo zákon (mocenský, světský), který platil až ZA – KONY. Slované byli vynikající bojovníci a v „klasických“ válkách byli takřka neporazitelní, protože bojovali z celého srdce při obraně území svých Předků, svých žen a dětí. .
.Nevedli žádné nemorální dobyvačné války. Vytvořili hráz okolním zemím, které byly ovládané kosmickým parazitem a svou dravčí filosofií: „Co je dobré pro mě, to je správné“, a které neustále atakovaly tuto oblast Světla. Kosmický parazit se neustále snažil dobýt všemožnými prostředky tuto Světelnou říši. Později, když toto území nakonec částečně ovládl pomocí prospěchářských zrádců a živelných katastrof, se snažil vymazat Slovanům jejich rodovou paměť, nahradit jejich čistou víru, zatemnělou židokřesťanskou naukou se skrytou dravčí morálkou a v ruském prostředí ji oblékl do roucha novodobého pravoslaví.
.
Kosmický parazit pomalu rozleptával soudružnost védské kultury prostřednictvím uměle vytvářených katastrof na Zemi, svou postupnou infiltrací, zamořováním lidského kolektivního vědomí „parazitickými“ názory, programy a četnými tzv. náboženstvími. Přinesl filosofii: „Rozděluj a panuj“ a implementoval na Zemi vládnoucí monarchistické rodové linie, které na Zemi reprezentovaly jeho zájmy a přispívaly k rozkladu původní jednolité védské, eticky i duchovně vysoce vyspělé společnosti.
Může jít o obrázek text, kde se píše MATRIX Filtr znalostí, paraziticky systém 1) Vakcinací se geneticky pozmeni puvodní lidská DNA 2) Ztráta dovolání se Listiny základních (lidskych) práv a svobod 3) Matrixu úplnému zhroucení puvodního ŽIVOTA SVÉTELNÁ MATRICE Kony Vesmíru, Tvorení Svobodná vüle Námorní právo Cirkevni právo Rimské obchodni právo Sverenecké fondy Fiktivni právnická osoba/společnost Rozdèleni Realit ጥ prúbehu let? Zvykové právo Bytostné právo Prirozená nezcizitelná práva Sdíleny tvorivy prostor planety Zemé Sebe-Vedomy ŽIVÝ Človek
Také doba Atlantidy byla tvořivá, světlá a úspěšně se harmonicky vyvíjela až do doby, kdy se do infrastruktury Atlantidy infiltrovaly temné parazitické kosmické bytosti, což postupně vedlo k ústupu od zřecovského, duchovního systému a světelného způsobu bytí. Konec Atlantidy byl způsoben válkou vyprovokovanou kosmickým parazitem a nuceným zničením druhého měsíce „Faty“ a apokalyptickou záplavou způsobenou pádem jeho úlomků do oceánu.
Oficiální historie, která byla lidstvu podsunuta kosmickým parazitem, odmítá veškerá fakta, ničí a schovává veškeré důkazy, které vyvrací jeho vykonstruovanou verzi, protože by se současná historie zhroutila jako domeček z karet a musela by být zavedena důkladná revize celé historické časové osy. Najevo by vyšly nejrůznější informace, které kosmický parazit zatajil, přepsal, převrátil a do dneška je neustále atakuje, manipuluje s nimi, uplácí a zastrašuje historiky, aby důsledně prosazovali jen jeho verzi.
Kosmický parazit spolu se svými „zástupci na Zemi“ cíleně využívá každé války, apokalypsy a živelné katastrofy, kterými lidstvo vydírá, decimuje jeho vědění i vědomí, vynucuje si poslušnost zbylých lidí a bere jim dosažený stupeň poznání, odtrhává je od vyspělých technologií. Zašlapává co nejhlouběji poznatky o skutečné historii lidstva, aby pohřbil veškeré důkazy o lidské minulosti co nejhlouběji, zpřetrhal kořeny lidstva a oslabil jeho sílu.

Takto zmanipulované a nevědomé lidstvo je jím potom mnohem lehčeji hlídáno, kontrolováno, manipulováno, ovládáno a zotročováno. Do jeho arzenálu trestů a „drobného upozorňování“ patří vše, od „zmatení jazyků“, biblických potop, rozsáhlých požárů, navigovaných pádů asteroidů, epidemií, obrovských tsunami, tornád a hurikánů, dlouhých suchých období bez dešťů (například s následnou kalamitou kůrovce), rozsáhlé záplavy (jako ty statisticky zcela nemožné výše hladin řek na Moravě a v Čechách, kdy během 5ti let na přelomu tohoto tisíciletí proběhly 3 tisícileté vody) a také nedávné zcela nepřírodní tornádo na Hodonínsku.
Kosmický parazit vzal lidem postupně jejich historickou paměť, přeformátoval jejich mysl a uvrhl je do technologické a informační nevědomosti, protože zmanipuloval velkou část vědeckých teorií a dokonce přírodních zákonitosti. Tak kontaminoval veškeré vědomosti lidstva, které ho pak spolu s podsunutými nepravdivými dogmaty výrazně limitovaly v jeho evolučním rozvoji a uzavřely ho do nevědomé klece a do bludiště polopravd, kde se motá v nikam nevedoucím bludném kruhu.
.
Lidstvu je navíc ještě ztěžována jeho cesta kupředu nesmyslnými, vyhláškami, protichůdnými pseudozákony, nelogickými předpisy a je zatěžováno záměrně přebujelou byrokracií, vysokými náklady s následným každodenním bojem o přežití. Jako pojistku pro neúspěšnosti lidstva vytvořil kosmický parazit agendu, podle níž dosazoval do řídící struktury ty nejméně schopné a všeho schopné, které také plní dozorčí roli a rozčleňovací agendu, skrytě podporuje závadové osoby s morálním škraloupem, které nestydatě vydává za lidské vzory, aby zmatek, chaos a demoralizace byly co největší a ztráta orientace lidstva byla absolutní.
.
Jakákoliv správná důležitá teorie a pravda je ihned prohlašována za nesmyslnou, nevědeckou a konspirační teorii, s aspirací na bludný balvan, aby nevědomý dav byl tímto způsobem informován o těch „přihlouplých vědcích“, kteří ničemu nerozumí. Také skrytá cenzura a odměňování těch nejzkorumpovanějších spolupracujících vytyčuje „vědeckou“ cestu lidstva vpřed. Pokud se přece jen objevila v minulosti skutečná vědecká osobnost, byl jeho vynález a patent odkoupen a uložen do spodního patra bezedného šuplíku, nebo byl vědec zesměšněn, oloupen či zničen. Tak nesmí tisíce úžasných technologií a vynálezů sloužit lidem a zlepšovat jejich životní podmínky, včetně zakázaných volných energií, které by definitivně osvobodily lidstvo od nedostatku, bídy a hladu. Tímto způsobem je lidstvo udržované v tupé poslušnosti, odevzdanosti a otrocké nevědomosti.
Není k dispozici žádný popis fotky.
Svatá říše Římská byla uměle „zestárnuta“, protože vznikala až v období 800 až 962 a byla ustanovena císařem Otou I Velikým. Nevznikla tedy ukřižováním Ježíše Krista v roce 33, jak je nám historiky kosmického parazita podsouváno. S védických a jiných zdrojů vyplývá, že skutečné jméno „zřece“ a duchovně činného a Světlo přinášejícího kněze bylo Radomír. Jeho manželka se jmenovala Magdalena a s ní měl několik dětí. Byl poslán na jih Tartárie, aby zde vyvolenému národu vysvětloval a předával učení o tom, že lidská bytost je stvořena z těla, má vdechnutou duši a liší se od nižší formy člověka svým svědomím (což je védicko-slovanský princip). Aby se lidská bytost mohla vyvíjet, potřebuje dar Ducha svatého, projít křestem, být vystavena vykřesávacím silám, jejichž působením získá člověk to pravé poznání a pochopí důležitost svědomí.
.
Pokud se v člověku zapne svědomí. je už dále veden božským vědomím a je napojen na božské principy. Radomír učil lidi jak rozvíjet svoji duchovnost, jak probudit rozšířené vědomí a jak se spojit s Duchem svatým. Tento Kristus byl ukřižován 16.2.1086 na hoře Bejkoz u Konstantinopoli. V tento den byl ukřižován posel Světla Ra-do-mír, jehož jméno v sobě nese: „radost světu nesoucí“ (dost Světla Ra). I ve starodávných textech se můžeme dočíst o tom, jak se Ježíšovi učedníci ptali, kde všude mají šířit Ježíšovo poselství Světla poznání a křesťanské lásky. Bylo jim řečeno, že všude kromě severu, protože zde žijí již lidé probuzení, v souladu se svým svědomím. Kristus se snažil napravit „ztracené ovce domu izraelského“, což byl také hlavní důvod velké nevole příznivců jejich boha, který lidem předával trochu jiné poselství, než je mírové soužití, hluboká láskyplnost k bližnímu, úcta k pravdě, poznání a transparentnosti.
.
„Třetí síle (kosmické)“ se v následujícím období (1096 – 1270) podařilo manipulativně postavit „Bílou Rasu“ proti sobě a rozpoutat osm křížových výprav a bratrovražedné krveprolévání Bílé Rasy navzájem. Těchto 8 křížových výprav bylo zorganizováno, aby Radomírova světlá mise a vše co dobrého přinášela, bylo důsledně rozprášeno. První křížová výprava proti Radomírovým následovníkům byla vypravena roku 1096, a to pouhých deset let po jeho ukřižování.
.
Pravý smysl křížových výprav byl zamlčen a skryt za boj s tatarsko-mongolským jařmem, který ale historicky vůbec neproběhl. Zato ale probíhala usilovná čistka a pronásledování všech stoupenců učení Světla Radomíra a všech šiřitelů poselství lásky, míru a lidské sounáležitosti. V té době tedy v Evropě probíhala tvrdá vlna čistek, (pod skrytým názvem křížové výpravy) jejichž cílem byl „hon“ na následovníky a potomky Radomíra a na šiřitele a opatrovníky jeho učení. Takto byli vyvražděni miliony Katarů, těch nejčistších, což byli přímí následovníci Radomíra a stoupenců Světla.
.
Katary (z řeckého slova „καθαρός“ katharos čistý) či albigenští (dle města Albi) byli nazýváni všichni členové velkého středověkého křesťanského náboženského hnutí na Západě. Sami členové hnutí se považovali za křesťany a označovali se jako praví křesťané (veri christiani) či dobří lidé (Bonhommes). Od počátku byli římskou církví vnímáni jako ti nejnebezpečnější heretici a právě za účelem potlačení katarství vznikla ve 30. letech 13. století papežská inkvizice.
.
Kataři měli svou vlastní organizaci nezávislou na strukturách římské církve, své vlastní obřady, učení a cíle. Mezi nejvýznamnější ohniska hnutí patřila Okcitanie (oblast v dnešní jižní Francii a některá Italská města), byli však rozšířeni i jinde. Panuje shoda, že katarství bylo spřízněné s balkánským hnutím bogomilů. První nesporný výskyt katarství v západní Evropě je doložen roku 1143 v Kolíně nad Rýnem a zmínky o něm se vyskytují až do počátku 13. století, kdy došlo k jeho potlačení. Ze slova „Katar“ je prostřednictvím německého „Ketzer“ odvozen i český výraz „kacíř“. Láskyplné učení, které Kataři hlásali, se nedochovalo v celé jeho úplnosti, protože většina vlastní katarské literatury byla neúprosně zničena a zůstaly z něj jen zlomky. Většina dochovaných informací tak pochází z dobových kronik, protikatarských pojednání a z rozsáhlých inkvizičních archivů.
Může jít o obrázek 3 lidé
Aby se temné parazitické síle podařilo „správně“ interpretovat a ukotvit „křesťanský příběh“, tak byl v roce 1325 svolán první křesťanský koncil v Nike a na něm Radomíra prohlásili za židokřesťanského spasitele. Poselství Světla bylo patřičně utlumeno, přepsáno a převráceno. Židokřesťanství tedy nezačalo v roce 33, jak uvádí oficiální historie, ale bylo cíleně předsazeno o 1000 let do minulosti. K těmto závěrům došli ruští historici Nosovský a Fomenko, díky zkoumání starobylých knih, starých kronik, odtajněných textů a jejich pravosti. Tak odhalili novou utajovanou chronologii dějin a neskutečně rozsáhlou manipulaci s lidstvem ze strany kosmického parazita.
V 8. až 10. století temná síla začala vytvářet židokřesťanské náboženství s mocenskou strukturou a cílem co nejvíce oslabit Velkou Tartárii, která kontrolovala rozsáhlé území Asie, Číny, Indie, Evropy, Severní Ameriky, západní část jižní Ameriky a severní Afriku. Pomocí „kříže“, intrik a svých „zástupců na Zemi“ začala vytvářet veliký tlak na Državu, aby získala přístup k nerostnému bohatství po celém světě. Zpočátku se tyto síly zaměřily na střed Evropy, aby si zde vytvořily základnu pro svou budoucí rozkladnou expanzi. V rámci dopředu vytvořené strategie vzniklo císařství a do čela tohoto útvaru byl „dosazen“ rod Lucemburků a právě Karel IV se stal roku 1355 císařem svaté říše římské. Této historické události ovšem předcházely mnohé děje, o kterých oficiální historie záměrně mlčí a utajuje je. Na podporu tohoto plánu proběhla v roce 1342 apokalyptická katastrofa, velká potopa.
.
Vše nasvědčuje tomu, že tato potopa byla vyvolána kosmickým parazitem pomocí pokročilých technologií. Cílem bylo pomocí přírodních živlů oslabit soudržnost původní Državy a první etapou bylo dobytí oblasti střední Evropy. Toto území šlo v důsledku této „přírodní katastrofy“ pak daleko jednodušeji obsadit. Odtržením tohoto území a následným jmenováním Karla IV prvním císařem říše římské, prakticky tehdy vznikla tato nová silná mocenská struktura – Římská říše. Pokud pronikneme a „nahlédneme“ do této doby, tak se budeme prodírat nepřehledným s hustým houštím velmi sofistikované a důsledné manipulace našich dějin.
.
Celoplanetární útok na planetu v roce 1342 zdecimoval pomocí apokalyptické události stávající světovou impérii. „Dosazený“ rod Lucemburků ovládl prostor Evropy včetně českého království. Pokud si položíme otázku, jak je to možné, že jsme se dnes ocitli v tak pokročilém parazitickém prostředí, tak tady můžeme nalézt počátky tohoto stavu i odpověď. Najednou se nám ukáže ta historická propojenost dlouhodobého fungování kosmického parazita skrze staletími.
.
Husité patřili k původní Državě, védskému poznání. Byli to lidé, kteří si zachovali soudnost, vyšší vědomí a dodržovali vyšší zákony „Svědomí“. Usilovně se bránili nástupu parazitické síly a zhoubné svaté Říši římské, která se stala centrem separatismu, vůči původní védské globální impérii. Intriky a manipulace „dosazených“ expandujících dědičných vládnoucích rodů – monarchie, se podílely cíleně na vyvražďování představitelů a stoupenců Državy – Tartárie. To probíhalo za přímé podpory a intervence temné kosmické třetí síly ve prospěch pozemských lidských zrádců a jejich přisluhovačů. .
.
Tyto snahy koordinovala „temná chobotnice“ – monarchie Habsburků, která pomáhala vytvářet různé náboženské židokřesťanské proudy, aby bylo lidstvo co nejvíce rozdělováno. (Rozděluj a panuj). .
Kroniky popisují hrůzné praktiky této temné síly, která zastrašovala, decimovala obyvatele Državy a pomocí obrovských represí zcela ovládla středoevropský prostor, Byly zničeny posvátné háje, zašlapáni původní bohové, zaváděna nucená christianizace a masově byli zabíjeni zřecové a stoupenci Državy. Ti, co odmítli přijmout novou víru, byli sťati a jejich majetek propadl církvi. Kroniky hovoří o 3 milionech obětí jen na Moravě…
Může jít o obrázek 4 lidé
Ke komu a s jakou misí přišel Kristus na Zemi? Kristus ve starých textech hovoří jasně: „Byl jsem poslán ke ztraceným ovcím domu izraelského – Semitům“. K samotným Slovanům a Árijcům (odtud pochází slovo sam-Árijci, sam-Aritáni) Kristus poslán nebyl a ani k nim nikoho neposílal. Důvod můžeme najít v bibli, v části, ve které je popisován původ Semitů.
.
Každá rasa má zcela jiný původ a jinou kulturní podstatu a jiné kořeny. V případě Bílé Rasy a naší Slovanské rasy je čerpáno poznání ze Slovansko-árijských Véd, na základě kterých má tato „Bílá Rasa“ „božský mimozemský původ (osídlení Hypeborei 4 bílými rasami). U semitské rasy se ale v knize Genesis (2:7) hovoří o jejím jiném původu toto: „Bůh vyformoval člověka z hlíny Země a do nozder mu vdechl život a tak se stal živou duší“.
.
Tak byl získán první element, duše. Následuje Genesis (3:21): „Pro muže a jeho ženu učinil Bůh kožený oděv, do kterého je oděl“. A to je všechno. Duše a tělo, nic víc. Bytost, která má jen duši a tělo, není úplně vyvinutá. Všechny bytosti ze světů Světla se už rodí s dalším elementem, kterým je SVĚDOMÍ. Každá bytost, která má Svědomí je schopna rozlišovat dobro a zlo. Pro bytost bez Svědomí je tato kvalita neznámá a nahrazuje ji rozhodovacím procesem, který jen rozlišuje mezi tím, co je pro mě výhodné a tím, co pro mě výhodné není. To výhodné ale může znamenat i krutost a utrpení pro jiné bytosti. Tento rozměr ale jedinci bez Svědomí nejsou vůbec schopni pochopit. .
.
Pochopení dobra a zla je tedy u nižších bytostí nahrazen faktorem osobní výhodnosti či nevýhodnosti, bez ohledu na to, jaký to bude mít dopad na přírodu, co svou činností způsobí zlého a komu všemu ublíží. Příznačné je, že slovanské jazyky jasně rozlišují slova Svědomí a Vědomí jako dvě zcela rozdílné kvality.
Tato jednoznačná oddělenost se například v angličtině ztrácí a výraz „conscience“ už v sobě zahrnuje oba tyto výrazy. Zde je také jasně vidět, který jazyk je starší. Ten, který dovede oba výrazy rozlišit a definovat nebo ten, který je už jen slučuje. Takto vzniká hrubá nejednoznačnost je jeden z nástrojů manipulace Temnoty s lidstvem. Cílem bylo postupná přeměna bohatého, květnatého a obrazového jazyka, který v sobě nesl poselství Světla poznání, na jazyk strohý, šedivý, bezduchý a bezobsažný. Konečným cílem Temnoty je jazyk počítačový, jazyk nul a jedniček, 0, 1, který by člověka již degradoval na robota a na zcela nelidský subjekt.
Svědomí nás spojuje s naším Duchem tak, že mu nasloucháme a respektujeme ho. Temnota dělá vše proto, abychom o tomto spojení dokonce ani nevěděli, aby vůbec nevzniklo, a aby bylo přerušeno nebo alespoň, aby signál, který k nám proudí, byl co nejslabší. Proto se kosmický parazit snaží cíleně poškodit naši DNA, která slouží jako přijímající anténa pro vyšší vědomí! Proto „Temnota“ všemožnými způsoby podporuje zvápenatění naší šišinky mozkové, která ho umožňuje a je klíčová pro toto spojení (fluor v pitné vodě, sítě 5G, chemtrails, skryté jedy v potravinách). Tím vším je podlamováno naše odhodlání a my jsme zahlcováni nepřesnými a lživými informacemi (mediální masáž a bezduché osnovy školství). Jsme cíleně uvrhováni do bídy a nedostatku a to proto, abychom museli řešit co nejvíce svoje existenční problémy a neměli už tak čas na probouzení se, na kritické myšlení a dávání si věcí, které se kolem nás odehrávají, do širších souvislostí.
.
Pokud by lidé měli spojení se svým Duchem a vyšším Vědomím, přijali ho a propojili se s ním, tak nejenže by začali konat dle svého Svědomí, ale celý jejich život by se rázem zcela proměnil, jako mávnutím kouzelné hůlky. Stal by se mnohem barevnějším, košatějším a jejich život by teprve teď dostal ten správný smysl. Tak by unikli ze šedi 3D naší reality a „narodili“ by se znovu, do světa vyšší evoluční úrovně. Ve staré Védě je nazýván tento proces jako druhé zrození (dvidžovství). A skutečně, ta změna osobnosti je tak výrazná, že ze slupky ješitného, úzkoprsého a materialisticky zaměřeného jedince se najednou vyloupne sebevědomá osobnost plná lásky, soucitu, která jedná podle svého Svědomí a ne jen dle svého osobního zájmu.
.
Tak toto bylo hlavní poslání Krista na zemi: Probudit a přinést Ducha těm, kteří ho neměli. Ti, které jeho myšlenky oslovily, ho oslavovali a byli schopni se díky jeho poselství spojit se svým Duchem a ti, kteří se jimi cítili být ohroženi, ho za to přibili na kříž. Tak se z původního a jednoho z nejsilnějších védských symbolů kříže, který v sobě nesl symbol života a ideu, že se “Světlo poznání” šíří stejně intenzivně všemi směry, stal symbol smrti. Proto není důvod oslavovat Ježíšovo ukřižování nebo nosit tento symbol smrti na krku. Lidé by měli nosit na krku kříž Védský, Slovanský, rovnoramenný, který je symbolem Světla Poznání a je silným energetickým zářičem.
Není k dispozici žádný popis fotky.
Křesťanství nakonec dorazilo i do slovanských zemí, ale jako systém, který byl již zcela odlišný od toho, co hlásal Kristus. Temné síly ovládající hmotný svět postupně jeho učení pošpinily, převrátily a zatemněly stejně, jak to postupně udělaly se všemi světovými náboženstvími, ať už to byl hinduismus, judaismus či islám. Do poselství láskyplného soužití, soucitu, spolupráce, kreativity a harmonické sounáležitosti začala temná chtonická síla implementovat prvky hamižnosti, vzájemného rozdělování, velké sociální nerovnosti a nekonečného boje o moc.
.
Židokřesťanství, to pseudořesťanství v podání katolické církve násilnou christianizací zabíjelo po celém světě milióny mnohem duchovnějších pohanů, kteří ctili skutečné křesťanské ideály na rozdíl od jejich „křesťanských duchovních učitelů“. Měli na výběr: buď se vzdát své víry Předků, nebo dát hlavu na špalek a předat celý svůj majetek církvi. Například, za praktikování „pohanských zvyků“, jako třeba chození do posvátných hájů, které na příkaz misionářů byly všude káceny a vypalovány, byl trest smrti a propadnutí veškerého majetku církvi. Také tímto způsobem církev postupně šířila strach, zvětšovala politický vliv a hromadila obrovský majetek. Ničila, zabíjela a upalovala vždy ty nejčistší bytosti, protože oni byly její skuteční odpůrci.
.
Představitelé církve vyhledávali ty nemorální, zvrácené a otrocky poslušné, s těmi vždy spolupracovala nebo je přijala do svých řad, neboť měli stejnou životní filosofii – „účel světí prostředky“. Je třeba znova zmínit, že ti, kteří stále ještě chodí do kostela a naslouchají skryté propagandě temných sil přes všechno, co má katolická církev na svědomí, tak svým projeveným zájmem a touto vytvořenou energií podporují a udržují geomorfologické pole, tohoto egregoru skrytého zla a ve své nevědomosti se spojují s její obrovskou karmickou zátěží, kterou za staletí katolická církev v sobě nese, ať už hovoříme o praktikujících „duchovních“ či „obyčejných věřících“.
Toto pseudokřesťanství, které doputovalo ke Slovanům, bylo vůči nim velmi nepřátelské, již zcela změnilo svou původní podobu a neslo již v upravovaných biblických textech úplně jiné poselství. než bylo původní učení Kristovo. Vpisků a úprav je v bibli na objednávku Temna skutečně velké množství. Proto je třeba bibli číst pozorně, mezi řádky, aby čtenář zachytil to původní Světlo. Každý učedník Krista napsal svoje evangelium, ale stali se z nich apokryfy – zakázané čtení. Církev je postupně odstraňovala, až byly odstraněny všechny, které v sobě nesly „zakázané myšlenky“ a důležitá poselství Světla. Např. právě v páté hlavě evangelia – apokryfu Ondřeje se Ondřej ptá Ježíše, ke kterým národům mají jít šířit jeho učení. Kristus je posílá k národům jihu a západu a výslovně je nabádá, že nemají jít k Samárijcům, kteří žijí směrem na sever, protože oni nevědí co je hřích domu izraelského.
.
Výraz Samárijci, vznikl ze slov „samí, Árijci“ a je znám spíše jako slovo – samaritáni, tedy příslušníci bílé rasy, což je v „oficiálních“ biblických textech úzkostlivě skrýváno. Kristova instrukce byla naprosto logická, protože lidé bílé Árijsko-slovanské rasy se už rodili se Svědomím a proto nebylo nutné, aby přijímali Ducha za účelem zrození svého Svědomí. V tomto kristovském duchu naši Předkové žili a konali. Řídili se v prvé řadě příkazy svého Svědomí – KONY a upřednostňovali tedy vždy své jednání podle Svědomí, na bázi pravdivosti a spravedlnosti, před jakýmikoliv jinými přístupy.
.
Proto je dobyvatelé (méně vědomí) tak nenáviděli, protože je nikdy nemohli skutečně ovládnout a zotročit. Slované dobře vnímali, že zákony mocných již mohou být nástrojem Temných sil, a proto prověřovali, zda jsou v souladu s jejich Svědomím. Zákon totiž často stanovuje co je jen „správné“ z pohledu svých tvůrců a ne z pohledu Svědomí, vyšších, lidských a kosmických zákonitostí. To, co je správné z pohledu moci a zákonodárců, ještě nemusí být správné z pohledu vyššího vědomí. Proto pro ně byly vždy nejvyšší normou zákony Svědomí – KONY.
Může jít o obrázek 2 lidé

pokračování:

http://knihya.cz/nova-chronologie-dejin-konec-manipulacim-a-lzim-2-cast/

Zdroj: Ota Veselý FB