Tento obrázek vytvořil Josef Čáp

Kdybychom znali svou budoucnost již dopředu, dokázali bychom se vyhnout rozhodnutím, která mohou negativně ovlivnit náš život a dění kolem něj. Pokud by něco takového bylo možné, mohli bychom se daleko lépe vypořádat s přírodními katastrofami, nebo světovými válkami, které vždy táhnou svět ke dnu. Bohužel o tom, co nás čeká a nemine, nemáme sebemenšího tušení, proto nedokážeme čelit nejhoršímu. Ovšem pokud bychom měli dostatek informací z časů budoucích o událostech, jež mohou teprve nastat, všechny civilizace by se tak mohly snadno vypořádat s nebezpečím anebo nástrahami, které přináší sám život. Jenomže kdo z obyčejných smrtelníků, dokáže nahlédnout do vzdálené budoucnosti na tisíc let dopředu? Zřejmě nikdo, pokud to nebude superhrdina z amerických sci-fi filmů, který zvládne téměř vše. A přeci na tomto světě žil výjimečný člověk, jež nám zanechal mimořádné svědectví o nastávající budoucnosti, kterou z dnešního pohledu nelze vidět v růžových barvách. Tento věštec s darem proroka, své neobyčejné vidiny zaznamenal do zašifrovaných textů, veršů i symbolických ilustrací, aby k nim měli přístup jen spravedlivý lidé, nikoliv egoističtí vládci zotročující ducha svobodného člověka. I když nemáme klíč k těmto zakódovaným prorockým předpovědím, i tak lze tato sdělení spontánní cestou pochopit. Postačí jen otevřít tzv. Třetí Oko, to máme všichni uprostřed čela, a skrz tento orgán lze dešifrovat texty od tohoto mystika, jehož tajemné vidiny zachycují děsivé výjevy, které odkryjí svůj utajený obsah. Jestliže se však dokážeme z těchto šokujících vhledů dostatečně poučit, tak máme velkou naději, že svět našich pravnuků zažije éru světového altruismu, kde vynikne onen duch svobodné vůle lidské bytosti. Z tohoto budoucího pohledu jsou současné hrůzy alarmujícím mementem tohoto věku. Vraťme se ale k tomu, kdo je oním prorokem, jehož slovům má smysl naslouchat…


Proč jsou jeho předpovědi o budoucnosti nevyslyšeny?

O tomto záhadném jasnovidci lze prohlásit jedno, byl to on, kdo odhalil světu vše, co se budoucnosti týče. Díky jeho jasnozřivým vidinám, nyní známe budoucnost až do roku 3797. Co bude po tomto roce následovat, není v těchto časech vůbec podstatné, protože to už z nás tady nikdo nebude fyzicky přítomen! Proč bychom se tedy neměli zajímat o tento současný věk, který byl tímto věštcem taktéž prorokován?

14.12. roku 1503 se narodil francouzský věštec s neskutečnou jasnozřivou schopností, který skrze bariéru času dokázal proniknout do nepropustných dimenzí budoucnosti, tedy až tam, kam oko běžného smrtelníka nedohlédne. Domnívám se, že není nikterak nutné, abych vás obšírněji seznamoval s tímto prorokem, jež svými předpovědmi o časech budoucích, šokoval minulou i současnou společnost. Možná jste z tohoto krátkého popisu vytušili, že tím bohem obdařeným zvěstovatelem, není nikdo jiný než: Michel de Nostradame – zvaný Nostradamus!

Kdo o tomto francouzském proroku ještě nic neslyšel, o čemž opravdu pochybuji, tak věřte, že se tento středověký věštec a astrolog ve svých vizích nikdy nemýlil. To dokazují jím vyplněná proroctví. Nostradamus spatřil ve svých vidinách německého diktátora: Adolfa Hitlera, ale také hrůzy druhé světové války. Ve 2. centurii 22. čtyřverší Nostradamus napsal, že větší část armády bude proti Histeru, což je jméno, čili anagram německého vůdce Adolfa Hitlera, proti kterému stála většina světa, která nacisty nakonec porazila. V jiných verších od Nostradama se dočteme: „Kapitán velkého Německa dav uchvátí výřečností svou a proslovy. Válečníci hranice Dunaje si podrobí, aby víru hlásali ve svůj kříž ze železa pokřivený.“

Nám daleko bližší události, jež Nostradamus předpověděl, se však týkají teroristických útoků z 11. září 2001. O této době se věštec zmiňuje následujícími slovy: „Na 45. rovnoběžce bude hořet obloha. Oheň se blíží k velkému novému městu. Najednou vyskočí do výše obrovský do nebe sahající plamen, když budou Normané vystaveni zkoušce.“

V centurii 6., Quatrain 97 se dovídáme, že v roce nového století v devátém měsíci přijde z nebes velký Král hrůzy nebe se rozhoří na čtyřiceti pěti stupních oheň se přiblíží novému městu. Centurie 6., Quatrain 98 je napsáno, že v novém městě dojde k velkému pádu dvojčata – bratři rozvrácení v chaosu když pevnost padne, velký vůdce podlehne třetí velká válka začne, dokud město hoří. Myslím si, že výše uvedená proroctví celkem odpovídají skutečnosti, takže bychom měli být vůči Nostradamovým předpovědím pozorní, zvlášť když už teď bezpečně víme, že v tomto případě nešlo o nahodilé vhledy, ale o zarážející věštby, jež se pokaždé vyplnily! A abych nepsal pouze o minulosti, kterou už stejně nezměníme, pohlédněme do blízké budoucnosti, která nás ještě v tomto životě zastihne.

Co nás čeká v dnešní Evropě?

Žijeme v době velkých změn, možná si to ani neuvědomujeme, ale je to tak! Jednak dochází k zásadním klimatickým změnám, které se projevují nestabilním počasím, tak jsme svědky i toho jak se zhoršují vztahy mezi jednotlivými národy, proto nastává geopolitické štěpení mezi Západem a Ruskem. V arabských zemích propukla nábožensky ideologická válka, Latinská Amerika je zmítána korupcí a drogovými gangy, africký kontinent trpí chudobou, nemocemi a nedostatkem vody. Celému světu dochází evidentně dech, a z tohoto je možno usoudit, že přichází nový věk, čili ta doba, na kterou nás Nostradamus vehementně upozorňoval. Před čím nás varoval?

Ke konci roku 2015 by mělo dojít k velké erupci italské sopky Vesuvu, která pohřbila za živa antické město Pompeje. Erupce prý proběhne ve dne a celé okolí spadne do temnoty. Několik vteřin před výbuchem má prý nastat zemětřesení, které mohou pocítit dokonce i středoevropané. V této části Evropy není vulkanická aktivita nic neobvyklého, proto je víc než pravděpodobné, že k takovéto megaerupci může dojít kdykoliv, tudíž je jen otázkou času, zda to bude ještě letos? Tady musím zdůraznit jedno velké Ale, i kdyby se podobná prognóza nevyplnila, tak to nějak nesnižuje Nostradamův věštecký um, protože všechny jeho zašifrované texty (verše) nejsme schopni jednoznačně vyložit.

Teprve až po čase si můžeme uvědomit, že tou zmiňovanou erupcí nemusela být myšlena sopka, nýbrž politická nestabilita na tomto kontinentě, doprovázená nesváry mezi jednotlivými zeměmi a možný rozpadem Evropského společenství, což lze připodobnit k vulkanické explozi, jenž tady zapříčiní dobu temna! Je pravdou, že Nostradama lze jakkoliv interpretovat, nicméně ať tak či tak, vždy se jeho nadpřirozená jasnozřivost výplní do posledního písmene, a zrovna tohle z něj činí mimořádného proroka, kterého bychom měli číst a studovat.

V tomto roce 2015 předpověděl, že začnou pohřbení mrtví lézt z hrobů. Stane se to, protože v pekle již nebude žádné další místo pro hříšné lidi, a tak začnou ožívat. Tuhle předpověď lze opět všelijak vyložit, dost možná hrozí lidstvu zombie epidemie, kterou jsme mohli shlédnout v hororových filmech. Někteří Američtí vědci jsou toho názoru, že tahle hrozba je velice reálná. Ačkoliv to vyzní šíleně, tak v USA se řešilo několik případů, kdy se někdo začal na ulici chovat jako smyslu zbavený. V Miami napadl kanibal bezdomovce a začal mu okousávat maso z jeho tváře. V Marylandu snědl student svému spolubydlícímu srdce, proto vyvstává logická otázka; nespatřil Nostradamus ve svých výjevech něco obdobného, akorát ve větším měřítku?!

Evropa dnes čelí uprchlické krizi, na kterou se nedokázala zavčas připravit, i proto nekontrolovaný příliv migrantů mění kulturní charakter starého kontinentu k nepoznání. A pokud se někdo domnívá, že povinné kvóty pro přijetí uprchlíků jsou jediným možným řešením pro Evropu, tak musím připomenout, že počet běženců podle OSN vzrostl na rekordních 60 milionů, což je nepředstavitelné kvantum obyvatel, kteří se dříve či později vydají na cestu za lepším domovem. Už teď je jasné, že nynější neschopnost bruselských úředníků ochránit Evropu před stěhováním národů, je pro uprchlíky z celého světa vzorovým příkladem toho, proč zamířit rovnou sem do Evropy. To, že výstavba nových ostnatých plotů nebo ochranných zdí, je nehumánním (smutným) postojem vůči nejchudším obyvatelům, o tom není pochyb.

Jenomže, když Evropa nebude podobné překážky vytvářet, které mimochodem již chrání jiné takzvané civilizované země (např. americko-mexická bariéra, to je dlouhá zeď 3200 kilometrů), budou za nedlouho z tohoto kontinentu prchat i její původní obyvatelé do těch míst (zemí), kde tyto zábrany byly už dávno postaveny.

Podle jakého klíče potom budou evropští lídři nekonečné množství uprchlíků přerozdělovat? O to víc musíme střežit evropský prostor, který je nyní děravý jako ementál! Souhlasím s tím, že nicnedělání je také řešením! Jestliže neziskové organizace chtějí doopravdy pomáhat válkou a hladem postiženým lidem, měli by z globálního hlediska ochraňovat nejprve životní prostředí, zamezit nadměrnému rybolovu, bránit vodstvo a deštné pralesy, protože migrační exodus s tímto vším bezprostředně souvisí.

Kdysi převážně křesťanská Evropa se mění v islámskou enklávu, která by mohla za určitých podmínek obohatit naší společnost. To se ale evidentně neděje! Zkušenosti ze západní Evropy bohužel dokazují, že kultury obou dvou největších náboženských systémů, tj. islámu a křesťanství, jsou po celém světě prakticky nesmiřitelné. V žádné zemi, kde sousedí vedle sebe tyto dvě náboženské struktury, nepanuje klid a mír! Tohle není můj názor, toto konstatování je jednoznačně doložitelné na základě faktů, aniž bych musel obvinit jedno či druhé náboženské vyznání ze zlých úmyslů. Viz níže otištěné zprávy nepotřebují žádný komentář, abychom pochopili realitu dnešního světa, neboť to potvrzuje smutnou skutečnost o tom, že multikulturalismus s náboženskými aspekty je utopistickou ideologií, která musí dříve nebo později skončit neodvratným konfliktem…

Křesťané a muslimové se střetli na Molukách; Dvě desítky mrtvých po výbuchu před kostelem v Egyptě; Střety křesťanů a muslimů si vyžádaly v Nigérii téměř 500 obětí; Střety mezi muslimy a křesťany si v Egyptě vyžádaly další oběť; Rozzuření muslimové v Pákistánu vypálili desítky křesťanských domů; Filipínští islamisté sťali sedm zajatých křesťanů; Iráčtí křesťané prchají v obavách na sever; Islám, odchod nebo smrt. Křesťané v iráckém Mosulu dostali nůž na krk; Středoafrický křesťan ze msty ubil muslima a snědl jeho nohu; Brit potvrzuje existenci templářů bojujících proti muslimům. Uvedený zdroj: Novinky.cz

Antikristova doba přichází!

Političtí plánovači tzv. arabského jara, čili organizátoři zhroucení blízkého východu a jiných převratů po celém světě, stojí v pozadí za současnou uprchlickou krizí, která proti sobě staví všechny evropské státy a národy, což je podle mého názoru ještě větší nebezpečí, než samotný příliv uprchlíků. Kvůli tomu teď hrozí rozpad EU, konec Schengenu, vojáci na hranicích, anebo naopak posílení snah o federalizaci Evropy, s čímž souvisí oslabení národní svébytnosti a nástup diktatury, a to je to oč tu celou dobu běží!

Záměrná impotentnost politiků v tomto směru nic nekonat, napomáhá jen všeobecnému přesvědčení, že demokracie jako taková selhává, proto by nám bylo lépe pod nadvládou jednoho může, který se s těmito těžkostmi světa dokáže úspěšně vypořádat, na rozdíl od komplikovaně bezzubé demokracie, která pouze omezuje diktátorsky nadané jedince v jejich vládnutí.

V islámském učení o posledních věcech světa a člověka, se vyskytuje postava jménem – Dadždžal(arabský význam: ad-Dadždžal, lhář, podvodník, Al-masích ad-dadždžal, falešný mesiáš). Tohle jméno nejspíš pochází ze syrského/aramejského slova: Mešicha degala. Kdo chce, může v tomto jménu spatřit určitou spojitost s dnešní uprchlickou tragédií, poněvadž nejvíce běženců k nám do Evropy přichází právě ze Sýrie, kde propuklo už peklo, jež se může za nedlouho rozšířit do celého světa! Také křesťané mají svého Dadždžalu, ten je v Novém zákoně popisován jako šelma či nevěstka babylonská, jinak řečeno jde o Antikrista! Je zajímavé, že Bible popisuje Antikrista nikoli jako jednu postavu, ale jako celou řadu odpůrců Boha a Ježíše Krista! Nepochybně půjde v tomto směru o tajnou organizaci, která se pokusí ovládnout celý svět, jak již bylo předpovězeno. Antikrist se teprve teď začíná rodit, projevuje se nenápadně, sám si ještě neuvědomuje, čím On je, proto jím může být teoreticky kdokoliv!

Avšak před tímto vším svět Nostradamus varoval, z tohoto důvodu musíme být připraveni na příchod Antikrista, abychom nepodlehli jeho planým slibům, čímž lze odvrátit apokalypsu, kterou spatřil ve svých vidinách tento francouzský věštec. Všechno má své příčiny, proto není jednoduché se vyznat ve spletitosti podvodů a intrik, různých manipulací s lidskou naivitou, která je doslova bezedná. Mějme proto oči otevřené a buďme obezřetní, neboť ta doba možná už nastala, kdy se Antikrist premiérově zjeví na světové scéně!

Přírodní procesy jsou v nitru člověka zakořeněné

Příroda má své pevně dané zákonitosti, se to někomu líbí, nebo ne! Dobře víme, že invazivní rostliny a živočichové jsou hrozbou pro nepůvodní druhy, jenž svým agresivním růstem vytlačují původní flóru a faunu. Tyto biologické invaze mohou skončit až naprostým vyhynutím většího množství prvotních druhů. Vzpomeňme na případ přemnožených králíků v Austrálii, kteří se stali metlou pro tamní ekosystém. Kočky a krysy na ostrově Mauricius zapříčinily vyhubení dronteho mauricijského, protože mu žraly vejce. Českou přírodu ohrožuje mýval severní, ten je hrozbou pro populaci tuzemské zvěře. Bolševník velkolepý to je impozantní rostlina, která zas ničí primární ekosystémy na daném území, musela už s ním bojovat i armáda. Na těchto příkladech je patrné, že nepůvodní rostliny a živočichové, zvlášť pokud jde o invazivní druhy, nelze integrovat do nového prostředí, aby nedošlo k újmě nebo poškození původního biotopu.

Jakmile nově příchozí (migrující) národy doputují v nekontrolovaném počtu sem k nám do Evropy, tak nejspíš nastane totéž, co u výše popisovaných invazivních rostlin a živočišných druhů. Z tohoto důvodu je vymezená hranice kvůli rovnováze mezi diametrálně odlišnými kulturami a největšími náboženskými systémy, absolutně nezbytná, což je velice smutné, když nás rozděluje přesně to, co by nás jinak mělo spojovat. To jest lidství a hledání Boha všemohoucího!

Také Nostradamus upozornil ve svých spisech lidstvo na konflikt dvou různých náboženství, když prorokoval, že proti sobě budou stát, dvě různé kultury, dvě různé víry a Bůh nad nimi. Skrze svou jasnozřivost nám však odhalil, že nejdříve bude obsazena Itálie, posléze severoafrické pobřeží, následně Španělsko a Francie. Vznikla důležitá otázka: Kdo by mohl tyto vojensky vyspělé země obsadit?

Neměl tím na mysli uprchlíky, co nekontrolovaně putují do Evropy? V tuto chvíli mohou tyto řádky vyznít poněkud xenofobně, někdy i krutě, zvlášť když vidíme umírat děti, to ale neznamená, že můžeme přehlížet co máme na talíři. To jsou Nostradamova proroctví! Jakmile podceníme to, co nám tento prorok zvěstoval, bude už příliš pozdě nad něčím přemýšlet.

Evropa si žádá příchod migrantů, protože nová doba si žádá nové poměry

Mnozí evropští politici, kteří požadují bezmeznou solidaritu vůči příchozím uprchlíkům, měli by se pozastavit nad tímto níže uvedeným proroctvím, neboť se od Nostradama se zdviženým prstem dozvědí, že svou neuváženou politikou ztrácí půdu pod nohama, čímž samozřejmě sami sebe ohrožují, zrovna tak jako kulturu a hodnoty vlastního národa.

Nostradamus napsal, že převaha západní kultury končí, ale vyvstává otázka: co je to západní kultura a jak ji lze definovat? Nejsme zastáncem západního myšlení, ovšem některé atributy si zasluhují uznání; to je především svoboda slova, rovnost mezi muži a ženami, oddělenost politiky od náboženství a mnoho dalšího, co nám Evropanům připadá jako jistota, která však ve světě není běžnou samozřejmostí.

Převratná změna v lidských dějinách je tu. Převaha západní kultury končí, Východ energicky sáhne po moci; Vzplane plamen vůči musulmanům, v kraji šťastné Arábie hoře, zavládne Granadě, Španěl lénu, a dobude Itálii; Rok před válkou v Itálii vzniká s přitakáním Španěl, Němec, Franků, ti až padne dětská republika, uzří smrt svou blikat na kahánku.“

Dnešní uprchlickou krizi, můžeme vnímat hned ze dvou různých úhlů pohledu. A to buď očima humanistů, nebo pokryteckým pragmatismem. Nebudu však zastírat, že obě dvě hlediska jsou mizerným příkladem jakéhokoliv dobrého řešení! Nepochybně postiženým obětem, kde se válčí a vládnou nepokoje, je zapotřebí humanitárně pomáhat. Bohaté státy včetně ČR, by proto měly podporovat chudé a válkou zmítané země, ovšem taková podpora nesmí spočívat ve vývozu zbraní do těchto konfliktních oblastí, kde pak vzniká příčina současného exodu. „Tam kde nebude žádných zbraní, nebude ani žádných válek!“


Jestliže novodobé stěhování národů budeme vnímat jako humanisté, pak je naší morální povinností přijmout všechny utečence bez rozdílu, ovšem jako egoističtí pragmatici s obavou o evropskou kulturu a tradice, pakliže chceme přežít, potom se musíme chovat necivilizovaně, protože v opačném případě se náplní další Nostradamovo proroctví o střetu civilizací! Zejména proto není jednoduché se jakkoliv rozhodnout a dospět k nějakému pozitivnímu východisku, zvlášť když času není mnoho!

Když každé rozhodnutí bolí, jak můžeme potom vědět, které je to správné? Odpověď je nasnadě – stačí číst Nostradama!

http://odrazy-tajemna.wz.cz/NOSTRADAMOVA-PROROCTVI-Z-POHLEDU.html