Poslední tři roky mě naučily, že lidi jde skutečně zfanatizovat a vymýt jim hlavu tak, že budou věřit pravému opaku toho, co si mohou prověřit pohledem z okna. A budou nenávidět toho, kdo jim řekne, aby se z okna podívali, jako nikoho jiného. To vše bez ohledu na vzdělání a inteligenci.

Nenapadlo by mě, že znovu zažijeme totální selhání elit, které budou ochotné šířit naprosté bludy, kolaborovat se zjevným zlem a hystericky táhnout se zmanipulovaným davem. A je vcelku jedno, jestli to dělají z hlouposti, zbabělosti nebo vypočítavosti. Vlastně ani nevím, co je horší.

ALTERNATIVNÍ NOVOROČNÍ PROJEV VESELÉHO STÍNOVÉHO PREZIDENTA 2023.

Veselý stínový prezident Dan Vávra přináší hyperpozitivní poselství a to je skvělé! Koncentrace necenzurované nekorektní pravdy ve výbušně nebezpečném množství. Škoda, že tady nejde volit.

Daniel Vávra je zakladatel a předseda správní rady Společnosti pro obranu svobody projevu, která byla založena v návaznosti na petiční iniciativu Stop cenzuře. Posláním společnosti je podpora svobody slova jako základní podmínky demokracie a obrana proti novým formám cenzury na sociálních sítích, které se stávají hlavními veřejnými fóry občanské diskuse. [zdroj]

PROJEV O CENZUŘE NA PŮDĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY.

Veřejné slyšení k Petici proti omezování svobody slova na sociálních sítích.
Petiční výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 6.12.2022.

Listina základních práv a svobod (ústavní zákon č. 23/1991 Sb.)
§ (1-44)
Oddíl druhý Politická práva Čl. 17
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.
(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.
(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.

NEJVĚTŠÍM ŠIŘITELEM DEZINFORMACÍ JE STÁT.


ZDROJ