Začněme vysvětlením ÉTERU, protože brzy budeme všichni těžit z technologií založených na éteru.

Éter v původní verzi byl přítomen v Mendělejevově periodické tabulce prvků pod názvem „newtonium“, byl zařazen do skupiny „nula“ spolu s inertními plyny jako hlavní prvek pro klasifikaci a tvorbu všech prvků.

Podle Mendělejeva byl prvek éter tvořen molekulárními jádry a elektrony, bez zapojení chemických reakcí. Po smrti tohoto vědce byla periodická tabulka přepsána a éter byl z „nulové skupiny“ vynechán.

„Periodická tabulka bez prvku éter je stejná jako lidstvo bez dětí – můžete žít, ale budoucnost nebude.“

Otázkou tedy je, proč byl prvek éter odstraněn?

HMOTA

Hmota je tvořena skupinou molekul, které navzájem plně interagují. Po stvoření hmoty se Nejvyšší Duch rozhodne, zda hmotě nadechne dech života, nebo ne. Hmota, která na první pohled vypadá bez života, se ve skutečnosti udržuje naživu díky duchovnímu rozvoji.

Vezměme si například les, je živý nebo neživý? Les není jen hmota; je to společenství, ve kterém se všechny části navzájem podporují ve jménu zachování života. Pole má také stejného živého ducha. Hmota se může narodit a zemřít.

Čím je hmota organizovanější, tím je méně závislá na jiných hmotných strukturách. I uměle vytvořená hmota může mít duchovní strukturu, například ikony nebo obrazy. Nejvyšší duch jim to dává. To se ale nestává u všech ikon, stane se to, když do nich malíř vloží část své probuzené duše. Pravděpodobně znáte obrazy nebo portréty, ve kterých se zdá, že je vše živé, nebo je ten pocit tak vnímán?

KDO ŘÍDÍ VÝVOJ?

Element éter je jako plátno pro tvorbu hmoty. Volné atomy obsažené v éterických buňkách si navzájem odpovídají velikostí a účelem. Poté, co přilákal další atomy pohybující se kolem nich; společně tvoří krystalovou mřížku, která vytváří hmotu …

KDY BYL VYTVOŘEN ÉTER?

Byl vytvořen v nejranějších stádiích stvoření. Je to základ života, lepidlo a přenosová látka.

Celý vesmír je naplněn éterem. To je důvod, proč jsou všechny entity schopny spolu komunikovat prostřednictvím mozkových vln.

JAKÉ MÁ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI?

Je živý, má paměť, je schopen sebereprodukce a samoregenerace. Je přítomen všude, ale především je přítomen v mysli, je mobilní a živý.

Éter je tvořen infantanty. Znalost a využití matematiky a příbuzných předmětů.

Poznámka redakce: Bohužel v této Mendělejevově tabulce je omezený počet prvků, jelikož je systém utajuje… tabulka by měla obsahovat cca 6000 prvků…

JEHO DALŠÍ VLASTNOSTI?

Lidským okem je neviditelný, neumírá, proniká vším, aniž by byl zaštítěn. Éterické prostředí je teplé, viskózní, je schopné spojovat částice. Éter je matice nebo plátno. Všechno, co existuje nebo žije, existuje díky vlastnostem eteru sjednotit; kdyby tyto vlastnosti najednou přestaly existovat, došlo by ke kolosálnímu výbuchu nepředstavitelné síly. Bez éteru není nic úplné, objemné ani absolutní. Prakticky nic nebude existovat.

EXISTUJE (ŽIJE) ÉTER?

Nepochybně. Éter následuje myšlenky. Dalo by se to nazvat vlnou přenosu informací. Jinými slovy; telepatie.

PROČ JE ÉTER TAK ODOLNÝ?

Protože ukládá informace nekonečně. Je to jediný materiál, který nelze odstranit ani vymazat. Je kompaktní, lehký, mobilní. Éter je nehmotný, ale jeho částice budou nadále existovat a znovu se vytvářet po miliony let.

KOLIK ÉTERICKÝCH ČÁSTIC JE V ATOMU?

Obvykle dvanáct, ale někdy i méně než dvanáct.

MOHOU BÝT PŘEDÁVÁNY INFORMACE Z ÉTERICKÝCH ČÁSTIC RYCHLOSTÍ SVĚTLA?

Proces myšlení se skládá z mozkových vln, což je pohyb energie ve směru cíle myšlení. Pohybem se částice éteru oddělují od atomu, zatímco myšlení získává rychlost světla, zatímco atomové částice získávají další částice éteru, od částic, které již splnily svůj úkol … Ve skutečnosti není nikdy nic zničeno.

JAK POSTUPUJE VYSOKORYCHLOSTNÍ DIFUZE INFORMACÍ V ÉTERU?

Je to životní prostředí. Právě jste přemýšleli a už znáte odpověď, myslí s vámi. Éterické prostředí je mobilní, okamžité a nekontrolovatelné. Nemusí ztuhnout, aby získal tvar. Je to kód existence, součást stvoření. Všechno viditelné nebo neviditelné je animované. Éther je součástí Boha; je to jako oběhový systém v člověku. Éter má paměť, která je nesmazatelná. Současně může éter absorbovat obrovské množství informací.

Je známo, že ve starověku tatarští lidé věděli, jak mentálně manipulovat s éterem, aby vytvořil hmotu … a je také známo, že Teslovy technologie byly založeny na éterických konceptech …

Nicola Tesla byl skvělý vynálezce, jeho koncept volné energie byl bojkotován Deep State Cabal ze stejného důvodu, jako se to stalo s éterem. Již před 120 lety mohl být svět zdarma osvětlen objevy geniálního Nikoly Tesly, kdyby nebyl zmařen  Deep State, s jeho vynálezem volné energie generované z magnetických polí kolem planety Země, bez uhlíku. Podvod s emisními daněmi nebo globálním oteplováním by nebyl vůbec možný!

.
Většina dnešních technologií pochází ze znalostí vymyšlených Teslou. Všechny jeho vynálezy byla důležitá vylepšení pro lidstvo, které Cabala ukradla pro své vlastní zlé použití. Strýc Donalda Trumpa, John Trump, věděl, jak interpretovat Teslovy geniální patenty a podivné kresby. Když Donald Trump v roce 2016 poprvé kandidoval, řekl během své kampaně na prezidenta; že mu jeho strýc řekl všechno o Teslově práci a patentech.
.

Překlad:

https://tadesco.org/co-je-eter-prvek-newtonium/