V USA se lámou volby a sledujme, kdo se vlastně ke komu po letech hlásí. Odkládají se masky…
Seznam spolupracovníků STB – celebrity a sportovci:

KOCÁB, Michael
(01) (datum narození 28. 7. 1954)
(02) Hudebník, zpěvák. V letech 1990 – 1991 poslanec Federálního shromáždění, předseda komise pro odchod okupačních sovětských vojsk z ČSFR, poté rezignace, podnikatel jak ve sféře byznisu, kak i v investičních fondech: Patří do první padesátky nejbohatších lidí v ČR. V současné době externí poradce presidenta Havla.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako kandidát tajn spolupráce, krycí jméno MUK, evidenční číslo neidentifikováno.

LŽIČAŘ, Josef, JUDr.
(01) (datum narození 6. 6. 1946, adresa Praha 8, Ouholická 453, tel. 8553423)
(02) Právník, advokát. V osmdesátých letech obhajoval disidenty a signatáře Charty 77. Z jara krátkou dobu půsoil v tzv. První vyšetřovací parlamentní komisi 17. listopadu 1989, byl též vedoucím kanceláře presidenta republiky Václava Havla. Pro pozitivní lustraci musel odejít. Dnes působí v Praze jako advokát.
(03)V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako tajný spolupracovník – agent StB, krycí jméno MESIÁŠ, evidenční číslo 1664.

SCHLÉE, Fidelis
(01) (datum narození neznámo)
(02) Původně podnikový právník, několikrát ve vězení za rozkrádání majetku v podnicích, kde jako právník působil. Po roce 1990 založil s.r.o. PRAGOPRINT a koupil mj. Večerní Prahu (dnes Večerník-Praha), bývalou tiskárnu MÍR 04 a další podniky, založil vydavatelství JURISERVIS aj. (viz část AGENTI, oddíl C)
(03) Podle informací z tisku, zejména Českého deníku, později Českého týdeníku, se jméno a datum narození Fidelise Schléeho mělo nalézat v registrech StB jako agent StB. Schlée tisk zažaloval, zatím ale nebyl schopen prokázat opak.

STEHLÍK, Vladimír, Ing. architekt
(01) (datum narození neuvedeno)
(02) Původním povoláním vysokoškolský učitel na UMPRUM. Po roce 1990 založil firmu BOHEMIA ART, pomocí níž koupil některé podniky v privatizaci, mj. také 66 procent POLDI KLADNO (za 1,75 miliardy korun). Posledních 750 miliónů korun však nezaplatil a nechal POLDI Kladno zkrachovat.
(03) Podle vyjádření krajského soudu v Praze byl Vladimír Stehlík vědomým agentem StB. krycí jména HOROLEZEC, GORDON, evidenční číslo 3949

HEJMA, Ondřej

(01) (datum narození 3. 2. 1951)
(02) Zpěvák, skladatel, známý např. z kapely ŽLUTÝ PES Po roce 1990 se etabluje i jako novinář, např. v REFLEXU. Spolupracovník zahraničních tiskových agentur, v současnosti např. pražský zpravodaj americké AP. Nadále působí jako muzikant a zpěvák.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno RONY, evidenční čísla 44963, 496301.

HEMALA, Alexander
(01) (datum narození 3. 9. 1952)
(02) Hlasatel České televize, poté programový hlasatel České televize: V divácké anketě zvolen nejoblíbenějším hlasatelem TV za rok 1990. Dnes mopderátor České televize.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno LEXA, evidenční číslo 30286.

JOHN, Radek
(01) (datum narození neuvedeno)
(02) Novinář, původně dlouholetý reportér a redaktor MLADÉHO SVĚTA, od vzniku televizní stanice NOVA její reportér, dnes ve vedoucích funkcích.
(03) Podle interních pramenů BIS bylo jméno a datum narození Radka JOHNA uvedeno v registrech StB jako kandidát tajné spolupráce StB. Spolupracovat údajně začal na nátlak své manželky, herečky Zlatavy ADAMOVSKÉ.

KAVAN, Jan
(01) (datum narození 17. 10. 1946)
(02) Politolog, novinář, politik. Od roku 1969 trvale v Londýně, Studium na Oxfordské universitě, poté spolupráce s českým disentem a Chartou 77, po roce 1989 v Československu, poslanec Federálního shromáždění do léta 1992, prokázána spolupráce s I. správou StB, soud nakonec zprostil Kavana viny s tím, že spolupracoval nevědomě (důkazy a materily ale hovoří o vědomé spolupráci). Podle vlastních slov Kavan také spolupracoval s britskými tajnými službami. Úzká spolupráce s agentem I. správy StB PARKEREM (britský občan, dnes vysoký činitel britské vlády). Člen a čelný funkcionář soc. dem, senátor, designovaný stínový ministr zahraničí, funkcionář Socialistické internacionály. Od července 1998 ministr zahraničí ČR. V posledních letech byl britskými institucemi usvědčen ze lži, lživé bylo i jeho nařčení Jozefa Zeleniece, za což se rovněž musel omluvit. (viz také AGENTI, oddíl D)
(03) Jeho jméno a datum narození uvedeny v registrech StB jako agent I. správy StB, krycí jméno KATO, svazek se částečně zachoval, většina však byla skartována, a to nejen před rokem 1989, ale i poté, část dokumentů o Kavanových kontaktech s StB se nachází ve Velké Británii.

MIKYSKA, Karel

(01) (datum narození 9. 2. 1926)
(02) V šedesátých až osmdesátých letech vynikající televizní sportovní reportér a komentátor, zejména krasobruslení, hokej aj.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno SPORTOVEC, evidenční číslo 3041

RÖSSLER, Ivan
(01) (datum narození 12. 12. 1945)
(02) Novinář, textař. 1990 – 1992 vedoucí redaktor zábavy Čs. rozhlasu, v téže době šéfdramaturg PORTY a předseda rady Sdružení PORTA, 1992 – 1993 šéfredaktor stanice Praha Českého rozhlasu, od 1994 šéfredaktor zábavy TV NOVA, člen Syndikátu českých novinářů.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno EVŽEN, evidenční číslo 31969.

ŠKORPIL, Štěpán, PaedDr.
(01) (datum narození 13. 5. 1945)
(02) Sportovní redaktor. Po roce 1990 sportovní redaktor Radia VOX, externí spolupracovník s TV PRIMA, Kabel plus a Týdeníkem televize TELETIP.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno ŠTĚPÁN, evidenční číslo 20765.

VALA, Jan
(01) (datum narození 14. 9. 1943)
(02) Televizní moderátor, herec. Po roce 1990 moderátor ČT, starosta Malostranské Besedy.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno YPSILON evidenční číslo 29635.

BUZKOVÁ, Petra
(01) (datum narození 1966)
(02) Poslankyně na sociálně demokratickou stranu, v letech 1996 – 1998 místopředsedkyně, od 1998 první místopředsedkyně Poslanecké sněmovny. Původně vedoucí funkcionářka komunistické organizace OBRODA.
(03) V registru StB její jméno a datum narození uvedeno jako důvěrnice StB, krycí jméno PAVLA, evidenční číslo 45958. Nezávislá lustrační komise její jméno očistila – údajně nespolupracovala. Předsedou komise byl tehdy Jsroslav BAŠTA, dnes funkcionář sociální demokracie, poslanec za tuto stranu v Parlamentu a ministr v Zemanově vládě – zpravodajské služby.

EXNER, Vclav, RNDr., CSc.

(01) (datum narození 20. 9. 1943)
(02) Fyzik, politik. Po roce 1990 poslanec nejprve ČNR, poté Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v první, druhé i třetí kadenci (dosud). Místopředseda ÚV KSČM.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno VRBA, IZÁK, evidenční čísla 35151, 37278.

FALBR, Richard
(01) (datum narození zatím neidentifikováno)
(02) Původně podnikový právník, učil na Vysoké škole StB (Zastávka u Brna), poté až do počátku devadesátých let působil jako podnikový právník v ROH. V současnosti předseda Rady Českomoravských odorových svazů. Od roku 1996 senátor, formálně nezávislý, zvolený ale na kandidátce soc. dem.
(03) Podle vlastních slov pozitivně lustrován jako Agent StB.

CHVALOVSKÝ, František
(01) (datum narození 17. 4. 1954)
(02) Do roku 1990 pracoval jako referent v podniku zahraničního obchodu KOOSPOL. Generální ředitel a vlastník 60 procent Českomoravské agrární společnosti. Předseda Českomoravského fotbalového svazu, do roku 1997 předseda fotbalového klubu PETRA Drnovice.V prosinci 1999 opět zvolen předsedou PETRY Drnovice.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako tajný spolupracovník StB, krycí jméno FRANTIŠEK, evidenční číslo 544788.

ADAMEC, Jiří

(01) (datum narození 3. 9. 1948)
(02) Herec, režisér. Nyní režisér, člen SDČU, v polovině devadesátých let předseda televizní sekce a z této funkce místopředseda SČDU.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno ADAM, evidenční čísla 21704, 24669
BONAVENTURA, Jan

(01) (datum narození 21. 3. 1943)
(02) Známý televizní režisér. Nadále velmi aktivní režisér, např. známý televizní pořad KUFR atd.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno BONET, evidenční čísla 14928, 492888.

BONDY, Egon (PhDr. Zbyněk FIŠER CSc.)

(01) (datum narození 20. 1. 1939)
(02) Filozof, básník, prozaik, člen KSČ, po roce 1989 KSČM
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno KLÍMA, evidenční číslo 9326

CIMICKÝ, Jan, MUDr.
(01) (datum narození 23. 2. 1948)
(02) Básník, prozaik, překladatel, lékař-psychiatr. Nyní primař rehabilitačně resocializačního oddělení psychiatrické léčebny Bohnice, president České sekce Mezinárodní frankofonní psychiatrické asociace. Dnes podnikatel, majitel soukromého sanatoria.
(03)V registru StB jeho jméno a datum nArození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno PINEL, evidenční číslo 46485.

DORŮŽKA, Lubomír, PhDr.
(01) (datum narození 18. 3. 1924)
(02) Hudební publicista a spisovatel. Od roku 1947 často pobýval v Anglii. V roce 1964 šéfredaktor hudebního časopisu MELODIE, v roce 1968 spoluzakládal Evropskou, později Mezinárodní jazzovou federaci, v roce 1971 odešel do zahraničního oddělení SUPRAPHONU, kde měl na starosti subdodavatelské nakladatelské smlouvy. Je místopředsedou České jazzové společnosti.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno PIXA, evidenční číslo 1686888

DVOŘÁK, Josef

(01) (datum narození 25. 4. 1942)
(02) Herec, dříve člen divadla SEMAFOR, role v mnoha filmech a televizních hrách, nyní ředitel, protagonista a majitel Divadelní společnosti Josefa Dvořáka.
(03)V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno KOMIK, evidenční číslo 31014.

EBEN, Petr, profesor

(01) (datum narození 22. 1. 1929)
(02) Hudební skladatel a klavírista. Po roce 1989 profesor skladby na AMU.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno PETŘÍK, evidenční číslo 6076.

HLAVSA, Milan

(01) (datum narození 6. 3. 1951)
(02) Rockový hudebník, člen legendární skupiny PLASTIC PEOPLE, která byla v době normalizace postavena mimo zákon a její členové persekuováni. Po roce 1989 Hlavsa opět veřejně činný.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno KYTARISTA, registrační číslo 34328.

HYBŠ, Václav

(01) (datum narození 3. 6. 1936)
(02) Dirigent, kapelník. Producent, jeden z nejznámějších hudebníků (orchestr Václava Hybše). V roce 1999 např. hrál na Pražském hradě při udílení státních vyznamenání.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB (držitel propůjčeného bytu), krycí jméno KAPELA, evidenční číslo 20668.

CHRAMOSTOVÁ, Vlasta

(01) (datum narození 17. 11. 1926)
(02) Herečka, signatářka Charty 77, po podpisu nesměla hrát a byla persekuovaná, po listopadu 1989 členka činohry Národního divadla a spisovatelka.
(03) V registru StB její jméno a datum narození uvedeno jako agentka StB, krycí jméno KLÁRA, evidenční číslo 11837.

JANDOVÁ, Zora
(01) (datum narození 6. 9. 1ra958)
(02) Herečka, zpěvačka. Po roce 1990 zaměření na muzikál a šanson, textařka (1985 moderátorka čs. pavilonu na EXPO 86 ve Vancouveru). Manželka známého hudebníka Zdenka MERTY.
(03) V registru StB její jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno ALENA, evidenční číslo 43368.

KANÝZA, Jan
(01) (datum narození 25. 10. 1947)
(02) Populární herec, po listopadu 1989 veřejně podporoval KAN, dnes členem redakční rady časopisu PLAYBOY.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako tajný spolupracovník – agent StB, krycí jméno HONZA, evidenční číslo 24695

KOHOUT, Pavel

(01) (datum narození 20. 7. 1928)
(02) Básník, spisovatel a dramatik. V padesátých letech protagonista stalinského aměru v české litaratuře a tzv. “traktorové poezie”, v šedesátých letech pak tzv. progresívní komunista a jeden z představitelů pražského jara, později nucená emigrace v Rakousku, dnes opět v České republice. Dne 8. 2. 1999 vyznamenán v Praze Rakouským čestným křížem za vědu a umění I. třídy.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno OLEK, evidenční číslo 3567

MACOUREK, Miloš
(01) (datum narození 2. 12. 1926)
(02) Známý a ve své době velmi oblíbený filmový scénrista. Nyní scénáře filmů pro děti.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno HANÁK, evidenční čísla 11746, 174688.

MOSKALYK, Antonín
(01) (datum narození 11. 11. 1930)
(02) Populární filmový režisér a scenárista, aktivista Asociace audiovizuálních režisérů.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno SKALÁK, evidenční číslo 19985.

MÜLLER, Richard
(01) (datum narození 6. 9. 1961)
(02) V současné době velmi populární zpěvák, podle deníku BLESK prý u nás v letech 1998 a 1999 nejprodávanější zpěvák. Často mediálně prosazovaný v tisku a v televizi.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno HEREC, evidenční číslo 25920

NECKÁŘ, Václav

(01) (datum narození 23. 10. 1943)
(02) Populární herec a zpěvák. 1966 – 1969 společně s Martou Kubišovou a Helenou Vondráčkovou, v sedmdesátých letech narkotika a alkohol, osmdesátá a devadesátá léta skupina BACILY.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno BACIL, evidenční číslo 29313.

NĚMEC, František

(01) (datum narození 9. 8. 1943)
(02) Populární filmový a divadelní herec, známý v sedmdesátých a osmdesátých let z mnoha televizních filmů.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno HAMLET, evidenční číslo 811031.

NESVADBA, Miloš
(01) (datum narození 17. 4. 1925)
(02) Jeden z nejznámějších herců sedmdesátých a osmdesátých let, malíř, spisovatel, překladatel.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno PAN MALÍŘ, KOMIK, evidenční čísla 17539, 759388, 9594.

NOHAVICA, Jaromír
(01) (datum narození 7. 6. 1953)
(02) Textař, skladatel. Kytarista, zpěvák, nyní umělec ve svobodném povolání.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent, krycí jméno MIREK, evidenční čísla 29320, 932007

POLOCZEK, Bronislav

(01) (datum narození 7. 8. 1939)
(02) V sedmdesátých a osmdesátých letech známý divadelní a filmový herec, aktivně činný i po roce 1989 ve filmu a televizi.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno JOSEF, evidenční číslo 38950.
¨
PÁRAL, Vladimír, Ing.
(01) (datum narození 10. 9. 1932)
(02) Jeden z nejznámějších a nejplodnějších současných českých spisovatelů, playboy, v minulosti cesty do Indie, Nepálu, Číny, Střední Asie, USA, Kanady.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jména MIREK, SLÁVEK, registrační čísla 12187 (2x), 218704 (2x).

PŘEUČIL, Jan

(01) (datum narození 17. 2. 1937)
(02) Populární herec.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno KLAUN, evidenční číslo 744386.

SKOPEČEK, Jan
(01) (datum narození 19. 9. 1925)
(02) Populární filmový a divadelní Herec, po roce 1989 člen souboru Divadla pod Palmovkou.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno FRANTA, evidenční čísla 29355, 935501

SMOLJAK, Ladislav

(01) (datum narození 9. 12. 1931)
(02) Režisér, herec, spisovatel. Po roce 1990 filmový, divadelní a televizní režisér, herec a autor, zakládající člen a spolumajitel Divadla Járy Cimrmana, spolupracovník Zdeňka SVĚRÁKA.
(03)V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako kandidát na informátora , ideový důvěrník, krycí jméno jednou neuvedeno, podruhé STOŽICKÝ, evidenční čísla 23047, 8823047

SODOMA Viktor, zpěvák

(01) (datum narození 5. 7. 1945)
(02) Populární zpěvák, jeden ze zakladatelů moderní české taneční hudby z konce padesátých a šedesátých let, v letech 1980 – 1991 Itálie.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno MATADOR, evidenční číslo 24915, 491588.

SUCHAŘÍPA, Leoš

(01) (datum narození 15. 2. 1932)
(02) V šedesátých až osmdesátých letech opulární herec, dramatik a překladatel: Studoval v Moskvě. Nyní herec.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno SOKOL, evidenční číslo 4968.

SUCHÝ Jiří
(01) (datum narození 1. 10. 1931)
(02)Textař, zpěvák, skladatel, autor, herec, výtvarník, zakladatel a hlavní protagonista divadla SEMAFOR. Nyní ředitel divadla SEMAFOR.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno FAUST, evidenční číslo 35325.

SVOBODA, Josef, prof., ak. arch.,

(01) (datum narození 19. 5. 1920)
(02) Architekt a divadelní výtvarník, národní umělec a nositel mnoha státních vyznamenání z komunistické éry, národní umělec. Po roce 1990 hlavní výtvarnk Národního divadla Praha, umělecký šéf Laterny magiky.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno OLIVER, evidenční číslo 280.

ŠIMON, Josef, Ing.
(01) (datum narození 8. 9. 1948)
(02) Básník, nakladatel. Do roku 1984 ved. klub. edice Kamarád, do roku 1989 šéfredaktor ODEONU, 1990 1. náměstek ministra kultury ve vládě národního porozumění, poté poradce, nyní soukromý nakladatel.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jAko důvěrník StB, krycí jméno ODEON, evidenční číslo 37790.

ŠKUTINA, Vladimír
(01) (vit také AGENTI, oddíl C)

ŠTAJDL, Ladislav

(01) (datum narození 10. 3. 1945)
(02) Hudební skladatel, producent. Dlouholetý vedoucí doprovodného orchestru Karla GOTTA (Orchestr Ladislava Štajdla). Po roce 1990 spolumajitel a ředitel americké a.s. PRAGO-TEXT Art.
(03)V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno MISTR, evidenční číslo 36382.

ŠVEJDA, Jiří

(01) (datum narození 29. 8. 1949)
(02) Spisovatel, nakladatel. 1981 – 1985 vedoucí dramaturgické skupiny Tvůrčí mládí FS Barrandov, 1985 – 1990 ředitel Severočeského nakladatelství v Ústí nad Labem, od 1990 ředitel nakladatelství DIALOG VD Litvínov.
(03)V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno NAVRÁTIL, evidenční čísla 19738, 973804.

TŘÍSKA, Jan
(01) (datum narození 4. 11. 1936)
(02) Populární filmový a divadelní herec (např. i Třicet případů majora Zemana), koncem sedmdesátých let emigrant, po roce 1990 opět jako herec činný v České republice.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno TOMAN, evidenční číslo 5680

ULRYCH, Petr, Ing.
(01) (datum narození 21. 2. 1944)
(02) V šedesátých až osmdesátých letech známý brněnský pěvák, kytarista, skladatel, textař. Spoluautor a spoluinterpret známé písně ze srpnových událostí 1968 “Ivane, běž domů”. Nyní svobodné povolání.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent, krycí jméno SAMOROST, evidenční čísla 20211, 021106.

VALA, Jiří
(01) (datum narození 27. 11. 1926)
(02) Populární divadelní, televizní a filmový herec (člen KSČ 1945 – 1969, 1986 – 1989). Nyní člen činohry Národního divadla.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno neuvedeno, evidenční číslo 22024.

VORLÍČEK, Václav
(01) (datum narození 3. 6. 1930)
(02) V sedmdesátých a osmdesátých letech velmi populární filmový režisér, zasloužilý umělec, laureát Státní ceny Klementa Gottwalda (filmy např. Konec agenta W4C prostřednictvím psa pana Fousky, Pane, vy jste vdova, Dívka na koštěti, Jak utopit dr. Mráčka, Což takhle dát si špenát, Princ a Večernice, Arabela aj.), aktivně činný i po roce 1989
(03) V rergistru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno VAŠEK, evidenční číslo 25555

VOSTŘEL, Darek

(01) (datum narození 9. 1. 1929)
(02) Populární herec a komik, v šedesátých a počátkem sedmdesátých let ředitel divadla ROKOKO v Praze, koncem šedesátých let člen a funkcionář Československé strany socialistické.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno KERAD, evidenční číslo 13151.

VYSKOČIL, Ivan, PhDr.

(01) (datum narození 27. 4. 1929)
(02) Divadelník, herec. Psycholog, spisovatel, literární kritik, zakladatel pražského Divadla Na Zábradli. Nyní docent herectví DAMU.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno IVO, evidenční číslo 39406.

WINTER – NEPRAKTA, Jiří
(01) (datum narození 12. 7. 1924)
(02) Velmi populární a oblíbený karikaturista a kreslíř, legenda kresleného humoru.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník, později tajný spolupracovník – agent StB, krycí jméno GRÁF, evidenční čísla 24082, 28280

ZAWADSKÁ, Valérie

(01) (datum narození 19. 9. 1958)
(02) Herečka. Po roce 1990 herečka Národního divadla.
(03) V registru StB její jméno a datum narození uvedeno jako agentka StB, krycí jméno EVA, registrační čísla 25538, 44226, 653803.

ZÍMA, Josef
(01) (datum narození 11. 5. 1932)
(02) Populární herec, zpěvák. Kabaretiér. Nyní v důchodu.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno TULIPÁN, evidenční číslo 11808.

BUKAČ, Luděk, PhDr.
(01) (datum narození 4. 8. 1935)
(02) Bývalý hokejista a reprezentant, poté trenér, několikrát trenoval i reprezentační družstvo, naposled do počátku roku 1996.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník, krycí jméno LUDVÍK, evidenční čísla 21091, 27533.

ČERNÍK, František

(01) (datum narození 6. 3. 1953)
(02) Bývalý aktivní hokejista, mnohonásobný reprezentant, několik let hrál profesionálně v cizině (USA, NSR, Rakousko), dnes funkcionář Čs. hokejového svazu, hokejový manažer (Vítkovice).
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození evidováno jako agent, krycí jméno ČERT, evidenční číslo 25327

HUŤKA, Petr

(01) (datum narození 5. 12. 1947)
(02) Bývalý špičkový tenista a čsl. reprezentant v DC, dnes trenér.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno RAKETA, evidenční číslo 25334.


LYČKA, Jaroslav

(01) (datum narození 7. 10. 1951)
(02) Známý hokejista a reprezentant, po skončení aktivní kariéry hokejový trenér, v současnosti hokejový nabažér a funkcionář. Podnikatel v českém hokeji.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako tajný spolupracovník StB, krycí jméno JARDA, evidenční čísla 23678, 367806.

MANDLÍK, Vilém
(01) (datum narození 7. 4. 1936)
(02) V padesátých a šedesátých letech známý lehkoatletický závodník a reprezentant, běžec (viz také AGENTI, oddíl C)
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno nejprve jako důvěrník, později agent, krycí jméno JAN, evidenční číslo 3866235

MIKO, Vladimír
(01) (datum narození 22. 3. 1943)
(02) Bývalý vynikající stolní tenista, mnohonásobný reprezentant, poté trenér.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako tajný spolupracovník – agent StB, krycí jméno JIRKA, evidenční číslo 28781.

PAŠEK, Dušan
(01) (datum narození 7. 9. 1960)
(02) Bývalý populární hokejista a reprezentant, po roce 1990 trenér a manažer (např. Slovenského hokejového svazu a Slovanu Bratislava). V roce 1999 spáchal “údajně sebevraždu”, cizí zavinění resp. vražda však dodnes policejní šetření nevyvrátila.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako tajný spolupracovník – agent StB, krycí jméno HOKEJISTA, evidenční číslo 25336.

RUSNÁK, Dárius

(01) (datum narození 2. 12. 1959)
(02) Bývalý populární hokejista a reprezentant, po skončení aktivní kariéry trenér (po roce 1990 např. Slovan Bratislava).
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako tajný spolupracovník – agent StB, krycí jméno DARO, evidenční číslo 23337.

ŠŤASTNÝ, František

(01) (datum narození 12. 11. 1927)
(02) Populární motocyklový závodník, v šedesátých letech krátkou dobu pracovník televize.
(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno CÍSAŘ, evidenční

 

Zdroj: http://rac-bohemia.szm.com/stb.htm