Tento příběh zůstává pro většinu lidí stále skrytý. Vybraní lidé, kteří věnovali čas hlubšímu bádání, část tohoto příběhu znají. Někteří ho znají téměř celý. Ale široké veřejnosti byla „Největší válka v dějinách“ doposud utajována. Pravda však vyjde brzy najevo, a to přes EBS (Emergency Broadcast System), který bude spuštěn během pár týdnů, ne-li za měsíc. Aliance v nadcházejících týdnech zveřejní hrůzné zločiny proti lidskosti, kterých se elita dopouštěla, čímž také konečně umlčí fake news media ovládaná temnými silami.


Mocná Aliance se skládá z vojenských sil sedmnácti zemí a je podporována zákony NESARA / GESARA (Globální ekonomický a reformní zákon), které v roce 2015 podepsalo všech 209 zemí tohoto světa. Někteří lidé se z nevědomosti ptají, kdo je ten nepřítel, proti kterému bojuje? Jaký je účel Aliance? Nuže, i ti, kteří zdaleka nevědí vše, dokázali vycítit, že existovala temná část lidstva, která nás držela v nevědomosti. Po tisíce let k tomu využívali všechny možné prostředky. Tímto nepřítelem je od sedmnáctého století tajná satanská společnost zvaná ilumináti a před nimi ještě prodloužená ruka Římské říše – katolická církev. Mnozí toto uskupení dnes nazývají Hluboký stát nebo Kabala (také Deep State Cabal).

Podpláceli, vyhrožovali, zabíjeli a uzurpovali lidi, církve a vlády, aby si udrželi kontrolu nad všemi na planetě. Proč? Důvod je prostý: kvůli moci, penězům a kontrole všech a všeho na planetě. V mnoha publikovaných článcích o nevyrovnaných finančních statistikách světa se ve veřejných článcích uvádí, že horní jedno procento ovládá 60 % světového bohatství.

Musím však toto tvrzení opravit: 0,1 % kontroluje 99,9 % světového bohatství a většina z něj je ukryta v tunelech a podzemních základnách D.U.M.B. (Deep Underground Military Bases) v hloubce asi tří, pěti a deseti kilometrů pod našima nohama po celém světě. O těchto podzemních útočištích Kabaly povím více později, ale tato skrytá místa sloužila k tomu, aby zlatý hřeb jejich „Zločinů proti lidskosti“ zůstal mimo zrak veřejnosti, aby mohli páchat své zlo, aniž by to někdo mohl odhalit. To mělo udržet normální obyvatelstvo v nevědomosti a neinformovanosti.

Pochopte prosím, že tato „největší válka v dějinách“ je úplně jiná válka, než jak si ji většina lidí představí. Nejde o dobývání území nějaké země. Je to informační a infiltrační válka, která byla doposud pro běžné obyvatelstvo neviditelná. Arzenálem hlubokého státu jsou především intriky, peníze, hrozby a vraždy, s jejichž pomocí zde chtějí udržet svoji zlou vůli. Ale dobří lidé na celém světě se postavili na odpor a boží vůle osvobodit tuto planetu od všeho zla byla plánována miliony let.

Temnota se obrátí ve světlo, protože boží vůle bude pro lidstvo navždy platit. Jedním z nejdůležitějších božích zákonů je totiž možnost volby. Většině lidstva byly z různých zdrojů podsouvány lži, aby nás udrželi v otroctví. Dokonce nám v mnoha zemích vnucují myšlenku, že jsme svobodní. To jsme však nikdy nebyli, ani v Americe. Vždyť i naše slavná ústava byla v roce 1871 uzurpována a přeměněna na korporaci ve vlastnictví Vatikánu, stejně tak, jako se to stalo ve všech zemích na planetě.

Korunovačními klenoty nám jsou dva velké dokumenty: „Deklarace nezávislosti“ a „Ústava Spojených států“. Bůh/Stvořitel/Prvotní Zdroj, ať už jej chcete nazývat jakkoli, poslal svého syna Ježíše neboli Jeshuu (pravé jméno), aby nedopustil přechod Země na stranu zla, a aby jí ochraňoval až do doby „Velkého probuzení“. Touto dobou je přítomnost a blízká budoucnost. Začátek „největšího přechodu v dějinách lidstva“.

Pochopte, že v průběhu dějin byla kdysi Římská říše přeměněna na katolickou církev, protože vůdci zanikající Římské říše potřebovali způsob, jak si udržet kontrolu. K tomu temná strana využila Nicejský koncil, kdy příběh skutečného božího syna zneužila, dala mu falešné jméno a falešný příběh, aby si udržela kontrolu nad planetou. To potvrdil „Q“ v živém rozhovoru s námi. Z rozhovoru s Q vyplývá, že Ježíš sem byl poslán, aby nedovolil, aby se Země navždy obrátila ke zlu nebo k Temné straně. Pochopte, že lidé, kteří NEJSOU vědomí, za sebe nemohou sami myslet a potřebují vedení. Naopak vědomá mysl myslí sama za sebe, zkoumá a přemýšlí o tom, jaký je její životní cíl.

V roce 321 n. l. Se rozhodlo o tom „jak měl být Ježíš zrazen a jak má být uctíván“. Rozhodlo se o tom, které kapitoly či knihy mají být v bibli povoleny a které ne. Tento akt vedl k totalitní vládě katolické církve, která rozhodovala o většině věcí v tehdejší Evropě. O tom, kdo je dobrý a zlý, nebo kdo má být králem nebo královnou, a to až do roku 1500, kdy se mnoho skupin a vlád odtrhlo od protestantských církví. Katolická církev však dále vládla „temnému středověku“ a spáchala mnoho zločinů proti lidskosti, včetně 199 let dlouhé křížové války vedené ve jménu její “pravdy”.

Kdo má pravdu? Muslimové nebo katolíci –  v tom, jak uctívat stejného Boha? Děje se to i dnes, například když je pedofilnímu knězi umožněno, aby byl přeložen a stále páchal ty stejné zločiny, aniž by byl za ně stíhán nebo potrestán. Mnoho kněží již mělo děti s řádovými sestrami, které byly hned po porodu zabity. Toto je součást skutečné zvrácené agendy katolické církve. Ve vyšších kruzích její hierarchie je uctíván satan zcela otevřeně. Římané se to naučili od malé skupiny, kterou si před lety podrobili.

Rychle přišli na to, že jim to pomůže získat moc a peníze. Ve skutečnosti tedy křesťané nevědomky uctívají satana, to je pán jejich církve. Je to vcelku přímočaré a jasné pro kohokoli, kdo se rozhodl bádat trochu do hloubky.

Přesuňme se v čase o něco dál, k americké revoluci v roce 1776, kdy farmáři vyhráli válku proti anglické koruně a následně s velkými Otci zakladateli vytvořili dva z největších vládních dokumentů v dějinách, a vy už víte, které to jsou. Anglická koruna se však nehodlala vzdát velkého bohatství nového světa bez boje, proto „válka v roce 1812“, kde vypálili Bílý dům a spálili soubor největších dokumentů v dějinách. Lidé se musí „probudit“ a uvědomit si, že evropská elita a monarchie NECHTĚLA Ameriku pustit.

Dalším krokem byla infiltrace. Proto v roce 1871 prezident Grant předává moc iluminátům tím, že se Republika Spojených států mění na korporaci vlastněnou Vatikánem a řízenou anglickou korunou. Podívejte se, co B.A.R. znamená „British Accreditation Registry“, to by vám mělo říci vše. Stejně tak „námořní právo“ v americkém soudním systému, není nezávislé na anglické koruně. 

Dále je to Federální rezervní systém, který je vlastněn Rothchildy a vůbec není součástí americké vlády. Vzniku FRS bylo dosaženo přes úplatky a další zločiny v roce 1913, přičemž bylo nutné, aby její struktura umožňovala iluminátům ovládat americký peněžní systém. Potopení Titanicu nebyla žádná nehoda. Byl potopen proto, že a jeho palubě tehdy byla jediná opozice proti vzniku Federálního rezervního systému. Rothchildové a ilumináti tedy od té doby mohli kontrolovat tisk americké měny, způsob jejího vytváření a používání.

Všechny války včetně války severu proti jihu, byly vyvolány ilumináty. Albert Pike v roce 1871 odhalil, že svět vedený ilumináty bude mít v budoucnu tři světové války. Dosud jsme zažili dvě světové války. Ilumináti z nich měli velký zisk, protože jejich bankovní systém dodával peníze oběma stranám. Dosáhli výsledků, kterých chtěli: vytvořili chaos a oslabili společnost, aby si mohli udržet kontrolu nad světovou populací. 11. září 2001 můžeme označit za falešnou vlajku, kterou zinscenovali oba Bushové, CIA, izraelský Mossad a samotní majitelé dvojčat.

Na celou akci s falešnými teroristy, kteří byli najati, aby plnili příkazy CIA a iluminátů, bylo vynaloženo více než šest milionů dolarů. Následná válka na Středním východě měla trvat věčně, takový byl jejich plán. Třetí světová válka, o které hovořil Albert Pike, měla být falešnou mimozemskou invazí šedých mimozemšťanů uvnitř skutečných antigravitačních lodí, které by obsluhovaly speciální jednotky. Aliance však uskutečnění tohoto plánu znemožnila.

Nyní vám sdělím skutečně srdcervoucí data o obchodování s lidmi, pedofilii a zpracovávání adrenochromu. Na této planetě existovalo hrozné zlo. Obětování dětí katolickou církví a satanistickými kulty a jejich zabíjení kvůli chemické látce, která má za úkol prodloužit jejich život, zvané adrenochrom. Právě on je totiž tou nejžádanější a nejcennější drogou elit. Adrenochrom se vyrábí z krve dítěte, čím mladší, tím lepší, která má jisté vlastnosti. K výrobě adrenochromu se dětem dávají elektrické šoky, aby se jim zvýšil adrenalin. Následně se děti zabijí, aby byla získána krev s velkým množstvím kmenových buněk. Krev s vysokým obsahem adrenalinu a lidských kmenových buněk dokáže udržet toho, jež ji konzumuje, mladého. Citát z worldundercover.com: „Co přesně je adrenochrom?

Vědecky řečeno je to chemická látka, která vzniká v lidském těle při oxidaci epinefrinu (známého také jako adrenalin). Jak se tato chemická látka získává? Potenciální oběť je trýzněna, díky čemuž se zvýší množství adrenalinu, který proudí jejím tělem. Poté je usmrcena a adrenochrom je odebrán pomocí jehly a injekční stříkačky z kořene zadní části krku a páteře. Po odebrání lze chemikálii prodat na černém trhu za přemrštěné ceny.“

Přeberte si to v hlavě. Toto jsou skryté, avšak SKUTEČNÉ události na této planetě, že šest až osm milionů dětí je odebíráno převážně pro sklizeň adrenochromu. To je čiré zlo. Dosud se tyto zrůdnosti děly mimo dohled. Mocná Aliance to všechno zastavila, a to od září 2021.

Záchranné akce dětí ze základen D.U.M.B., kde měly být zneužity na výrobu adrenochromu, dětské oběti satanistického kultu iluminátů a sex, vedly speciální jednotky Aliance. Pedofilie je pro mnoho zločinců Deep State zcela normální. Stejně tak pro mnoho lidí z Hollywoodu, politiky po celém světě a dokonce i mnoho královských rodin. Epsteinův ostrov budiž toho důkazem. Existuje však mnoho dalších míst a ostrovů, kde se to děje.

Vraťme se zpět na časovou linii. V 60. letech byl zabit JFK, který se snažil rozpustit Federální rezervní systém. Za to ho Deep State samozřejmě zavraždil, kontrola peněz je jejich hlavní zbraní. Existují velice obsáhlé knihy, v nichž má Aliance přesný scénář, jak Kabalu zničit. Stáří Aliance sahá až k Howardu Hughesovi a Nicolovi Teslovi, do dvacátých let minulého století. Tým Q vytvořil JFK v 60. letech, po jeho zavraždění se 200 amerických generálů a admirálů spojilo s Aliancí a začalo s plánem na svržení kabaly.

Současný plán vznikal šest desetiletí a byl vytvořen a upraven za pomoci armády a především s využitím kvantových počítačů, které dokážou předpovídat scénáře budoucích časových linií. Skupinu Q Anon tedy sestává z 200 loajálních generálů a mnoha naštvaných občanů, které znepokojuje, že Ameriku pohlcuje socialismus.

Po 11. září 2001 skupina Q implementuje svůj vítězný plán, který uspěje bez ohledu na to, jaký protitah Deep States zvolí. Rozumějte, díky operaci Mockingbird vytvořené CIA v 50. letech Deep State ovládl 90 % mainstreamových médií a hlavních internetových společností. Nyní už patrioti víceméně zničili image, pověst i vůli konzervativních republikánů úřadujících ve Fake News Media. Mafiánská média Deep State udělala totéž příznivcům Q Anon, kteří sledovali vodítka „Q“ zveřejněné na platformách 4 Chan nebo 8 Chan od října 2017 do prosince 2020.

Lidé musí pochopit, že tohle byl způsob, jak obejít falešná média, aby se důležitá data dostala k armádě a veřejnosti. Prezident Trump byl falešnými médii neustále napadán a byl první, kdo na veřejnosti použil výraz „FAKE NEWS“, což můžeme zařadit k jeho mnoha úspěchům. Prezident Trump byl také první, kdo použil Twitter, aby obešel mainstreamová média a ujistil se, že jeho slova nebudou překroucena zkorumpovaným tiskem.

Přeložila raja | Zdroj: Operation Disclosure

Převzato:

https://tadesco.org/nejvetsi-valecny-pribeh-vsech-dob-aneb-jak-to-bylo-je-a-bude-dil-1-2/