Klasické vzdělávání zde není od toho, aby rozvíjelo jedinečné svobodné uvažování dětí, ale aby vychovalo přikyvující, slepě poslušné otroky tělem i duší. Takové osoby totiž budou klidně akceptovat svou pozici bezmocného kolečka v nemilosrdné mašinérii života, která z nich vysává život, energii a kreativitu. John D. Rockefeler, zakladatel “Výboru pro obecné vzdělávání” řekl: “Nechci žádný národ myslitelů. Chci národ dělníků a otroků.”

Když už lidé nemohou pracovat tak je Systém vyplivne do důchodu, což obvykle znamená několik let utrpení a strádání. Tomuto Systému je úplně jedno, co s vámi bude. Cožpak někoho vzrušuje výměna ozubeného kolečka v převodovce? “Ne, prostě tam dáme nové.” A Systém to s lidmi dělá přesně tak. Naše “Já” je vzděláváno (programováno) tak, aby to vyhovovalo pouze plánům a zájmům Systému. Systém má zájem pouze o ty, “kdo umí lozit po stromech a přitom zabloudí v jeho lese”. Chce, abyste skutečnou realitu vnímali pouze prostřednictvím filtru svých pěti smyslů.

Naší realitou je jen to co vidíme, slyšíme, čeho se můžeme dotknout, co cítíme a můžeme ochutnat. Tyto smysly jsou ale šálivé a velmi nepřesné. Jsou to totiž výtvory našeho naprogramovaného mozku. Systém nechce, abyste to věděli, a dělá vše pro to, aby vás odvedl od skutečné pravdy, která je neuvěřitelně jiná a odlišná od toho, co je nám ze všech stran vtloukáno do hlav a vy tak ve své nevědomosti sloužili jen jeho zájmům. Jsme uzavřeni v zrcadlovém světě přeludu a žijeme v převrácené skutečnosti.

Mainstreamové vzdělávání houževnatě prosazuje víru v čistě fyzickou realitu, protože právě taková víra nás udržuje v zajetí a vězení pěti smyslů. Našemu nekonečnému a nesmrtelnému vědomí jsou tak zabouchnuty dveře do všech dalších neuvěřitelně prostorných “komnat”. Většina lidí, kteří pracují v mnohotvarém hlavním mainstreamovém proudu, nemají ani ponětí, že svou činností šíří neskutečně velkou mystifikaci, protože ve svém vzdělávaní prošli stejnou mašinérií systémového vzdělávání a tudíž mají v sobě stejný “zavirovaný” program, který je prosazovaný všemi okolo, všemožně podporován Systémem a dokreslen vystavěnými kulisami. Většina zhypnotizovaných lidí médii tomuto klamu věří a vnímají ho jako skutečný svět.

Všem ovcím se na vědomí ( i podvědomí) dává, že vás vedou “nezaprodaní, mírumilovní” vůdci vašeho stáda… Vaše tele – vize….   a ne – přetáčejte re – klamy…

???

Kdokoliv, kdo tuto mystifikaci odkryje, dočká se od “reálného světa” odmítnutí, výsměchu a pohrdání, k čemuž se podbízivě rád přidává dav zkorumpovaných hlupáků, přežívajících otroků, bez cíle chodících lidských zombie, agresivních nevzdělanců a bytostí v lidském těle bez srdce. Pak budete všemi těmito evolučními výtvory prohlášeni za hlupáky, nevzdělance, provokatéry a vaše úžasné objevy za nepravdivou konspiraci.

Zdroj: https://celostnivzdelavani.cz/nas-zivot-za-zrcadlem-v-realite-peti-smyslu

Upravený citát z filmu:

“Ovce všech zemí! Vytáhněte hlavy z prdele….”