Skutečné vědecké poznání se od pseudovědeckého dogmatismu liší tím, že neustále rozšiřuje své obzory prostřednictvím nových výzkumů a experimentů. Tyto studie a experimenty, hromadící nové množství poznatků, je přenášejí z kvantitativní charakteristiky na kvalitativní, tzn. přibývá nových hypotéz a teorií, které realitu kolem nás popisují již na základě celého množství získaných poznatků, a ne jen zastaralých postulátů minulých staletí. To umožňuje, aby se proces poznání nezastavil, navzdory pokusům pseudovědeckých sil zastavit jeho vývoj pod rouškou „boje proti pseudovědě“.

Jednu z těchto nových hypotéz vyslovil ruský vědec, doktor biologických věd, akademik Ruské akademie přírodních věd a Ruské akademie technických věd Peter Garjajev, který tvrdil, že lidský genetický aparát je kvantový počítač. A sám o tom před pár lety řekl:

„Náš genetický aparát je vlastně kvantový biopočítač, protože DNA, jak se ukázalo, vydává zvuky, fotony a torzní pole.

V praxi se jedná o prototyp kvantového počítače, jehož vytvoření se nyní pokoušejí po celém světě. Ale biosystém již využívá služeb vlastního genetického aparátu jako kvantový biopočítač. Představte si, že se skládáme ze 200 miliard buněk. Nepředstavitelné číslo. Tyto buňky musí mezi sebou komunikovat, jinak tělo zemře. Musí vědět o svém stavu, jinak nebude metabolismus, každá buňka nebude vědět, co má dělat. Protože pokud buňka nebere v úvahu procesy, které se vyskytují v sousední buňce, pak je to pro organismus smrt.

Existuje nervový systém. Ale nervový systém je velmi pomalý proces výměny informací. To je 100 metrů za sekundu, ne víc. Jednoduchý výpočet ukazuje, že ani rychlost světla nestačí k tomu, aby se z buněk odebraly informace a buňky o sobě věděly. A přitom je tento úkol vyřešen zcela klidně. Proč? Protože kvantový biopočítač funguje na principech kvantové nelokality nebo informační teleportace.

Co to znamená? To znamená, že každá z našich 200 miliard buněk ví o každé buňce najednou všechno. Tento stav elementárních částic popsal Einstein-Podolsky-Rosen v roce 1935. A náš genetický aparát funguje na fotonech. Náš genetický aparát, naše chromozomy vyzařují laserové světlo, fotonové světlo v rozsahu od ultrafialového po červené světlo. Namítají mi, že existuje jen superslabé záření 1000 fotonů na centimetr čtvereční za sekundu a těmito fotony nelze nic popsat. Vysvětluji: torzní pole, které je součástí fotonového záření, je schopno zaznamenat všechno. Počet fotonů pro něj nehraje žádnou roli …

Náš vesmír se skládá z 95% z temné hmoty. Jaká je, nikdo neví. Pro vysvětlení funkcí genetického aparátu je třeba použít i pojmy „temná hmota“ a „temné fotony“. Zde finský fyzik M. Pitkanen v našich společných článcích demonstroval (a nyní napsal knihu), že biosystém se neobejde bez temných fotonů. Je to součástí fungujícího kvantového biopočítače.

Tento biopočítač funguje na třech principech:

– lingvistika;

– holografie;

– kvantová nelokálnost…

Nyní se po celém světě pokoušejí vytvořit kvantový počítač. A teď Sergej Ivanovič Doronin ve své vynikající knize „Kvantová magie“ popisuje spíše neplodné pokusy o vytvoření kvantového počítače. A teď jsou již vytvořeny. Ale jsou tak primitivní, že zatím umí vypočítat jen ty nejjednodušší operace. Například druhá odmocnina ze 4. A příznak, že jde o kvantový počítač – tento akt výpočtu jednoduché akce jako druhé odmocniny ze 4 se realizuje v čase „0“. To je považováno za velký úspěch.

A biosystém funguje s těmito principy již dlouho, a to se realizuje právě v telepatii. Buňky mezi sebou okamžitě teleportují informace. Právě informaci, ne hmotu. Ve skutečnosti už máme kvantový biopočítač ve formě chromozomálního aparátu.“

Samozřejmě, že „bojovníci proti pseudovědě“ se na tuto hypotézu pokusili nalít tuny jedovatých slin, čímž splnili rozkaz svých pánů zabránit lidstvu v přístupu k „zakázaným“ vědomostem. Nemohou však zastavit další rozvoj vědy. Nadále se budou objevovat nové hypotézy a teorie, včetně těch, které přesahují úzký rámec dominantního paradigmatu, čímž se rozšíří obzory vědeckého poznání. A v budoucnu budou podvratné aktivity mnoha členů pseudovědecké komise Ruské akademie věd zaslouženě oceněny v paměti potomků…“

Peter Garjaev

(zemřel náhle 17. listopadu 2020, ve věku 79 let…)

Zdroj: https://www.biosferaklub.info/nas-geneticky-aparat-je-vlastne-kvantovy-biopocitac/