Říše Snů ve Skalnatých Horách

Podle mého názoru “obecně” jsou ve vesmíru tři hlavní mimozemské aktivity. Každá z nich může být rozdělena do podskupin, ale zatím se tím nebudu na těchto stránkách zabývat. Jedná se o tato seskupení:

SJEDNOCENÁ FEDERACE – Bude třeba odkazovat na různé tituly. Původně měla svou genezi ve starověkých Lyranech v spojení mezi Muriany a Gobiany Terry. Federace sestává z množství koloniálních světů blízko Vegy Lyry, souhvězdí Andromedy, hvězdokup Plejády-Hyády (a jejich antihmota – vesmírné protějšky Koldasiani, Dal-ites atd.), Alpha Centauri, Tau Ceti, Epsilon Eridani, Iumma/Ummo [Wolf 424] a další. Obyvatelé jsou většinou potomky lidské rasy a “Federace” se drží přísné politiky nevměšování. Federační personál očividně kontaktoval Williama Shatnera v poušti Mojave ještě před tím, než se stal slavným díky svému televizního seriálu HVĚZDNÉ VÝPRAVNÉ série, a jisté nápady byly “inspirované ” skutečností. Dokonce STARFLEET byl docela blízký skutečnému Starfleetu, jehož základna není v San Franciscu, ale východněji, pod Panamint Mts. v oblasti Údolí smrti. Tento “Starfleet” neexistoval několik tisíc roků v budoucnosti, jako v seriálu, ale vlastně vznikl asi před 3000 lety, když MU-RIANS ze starověké Kalifornie [zřejmě v alianci s jinými civilizacemi, které byly pokročilé v astronomii, matematice, medicíně, architektuře, atd., tak jako Řekové, Egypťané, Mayové, a civilizace ve východní Indi] vyvinuli anténu a kosmickou techniku. Pro tisíce roků tento “MU-SUVIANS” ve starověké oblasti Mojave kolonizoval blízké hvězdné systémy ze svých masivních základen pod Panamint Mts. v Údolí Smrti používající hyperprostorový pohon. Pamatujte si, že je to jen 40 let, co Kitty Hawk upozornila na možnost hyperprostorového cestování [s odkazem na Philadelphia Experiment], tak nepodceňujme, co se může stát za několik TISÍCI ROKŮ. Údolí smrti – základna Panamint je současně jedena z největších a nejstarších federačních základen na Zemi [nebo uvnitř].  Sestává z obrovského komplexu umělých jeskyní a komor – část je v průměru 1 míle – které mají environmentální rozlišení v atmosférických a gravitačních podmínkách, kde jsou umístěni různí hodnostáři Federace, navštěvující základnu, aby sledovali události na Zemi. Jsou v přímé opozici vůči reptiloidnímu druhu operujícímu na základně v “Dulce”, síti vycentrované dole, severozápadně od Nového Mexika. Některé [americké] vyšetřovací agentury, jako Námořnictvo “COM-12” apod. jsou spřízněny s těmito “shovívavými jedinci” Federace, zatímco jiná [Bavorská] Inteligenční agentura, taková jako CIA-NSA “AQUARIUS” skupina, tvrdí, že s nimi má smlouvu a je dokonce značně pod kontrolou Plazivých Greys Collectivu říší. MJ-12, jak to vypadá, kolísá mezi dvěma extrémy a jsou ve skutečnosti bitevním polem pro porušování americké Ústavy [pracující s ne intervenčními humanoidy] a mezi Bavarian Globalists [pracující pro intervenční reptiloidi.DRAKONICKÁ ŘÍŠE – Původně pochází ze starověké nečlověčí Alpha Drakonické Antarktické (Terran) říše. Jejími obyvateli je několik plazivých (dinosauřích) druhů včetně okřídlených draků (pterosaurus) nebo hadů; vysocí reptiloidi, kteří ovládají různé menší plazivé “šedé” (Grays) druhy, které se množí přes polyembryonální vaječné líhně klonováním; zvláště zlomyslný, něco jako třída leguáních černokněžníků, kteří jsou často viděni zahaleni v opotřebovaných šatech. Jsou vysocí asi 5 stop. Nordický druh (duševní-otrok) se údajně vyskytuje ve společnosti těchto několika “reptoloidů”, obzvláště během rozmnožování, který experimentuje s unesenými lidmi. Jedna “aghartanská” tradice, popsaná Mauricem Dorealem coloradským metafyzikem, [který údajné překládal objevené “Smaragdové desky” Thotha], prohlásil, že navázal kontakt s neo-Mayi, obyvateli z Mt. Shasta (kteří jsou v natočeném části Aghartan “Stříbrná Fleet” Aliance). Říkal, že studoval dávnou historii Země v tajném depozitu knihovny pod Himálají. (Pod Himálají jsou v jisté oblasti obrovská podzemní města a tyto prostory byly zaznamenané ze satelitu. Nad tímto prostorem se rovněž objevuje častá aktivita UFO, kterou sledují Rusové, Indové, Číňané a všechny okolní země. Existuje mnoho svědků z okolí, kteří vypovídají o podzemních městech a neznámé lidské civilizaci apod.) Crystal-holographické nahrávky, které mu byly ukázány, odhalují existenci starověkého pozemského života z doby předledové v soužití s rasou lidských obrů, vyvinuté civilizace, založené v nitru velkého ostrova uprostřed vnitrozemského moře (nyní poušť Gobi). Tito blond-bezvlasí “Nordičtí” modroocí spolu se svými většími “Nephilim” přáteli vedli intenzivní válku s civilizací plazivých lidoopů žijících v Antarktidě. Tato zvířata zřejmě prošla vývojovými změnami (přes přirozený výběr, přežití z nejvhodnější nebo většiny inteligence, environmentální adaptace atd.) z dříve dvounohých dinosaurů, takových, jako velmi mazaní Velociraptorys, a ve svém pokračujícím vývoji získala tato zvířata duševní schopnost přetvořit se nebo hypnoticky vytvořit fyzickou iluzi kolem sebe, pomocí níž byla schopna nepozorovaně se infiltrovat do lidské společnosti jako chameleoni. Někteří tito infiltrovaní byli objeveni, když nezvládli test, v němž byli nuceni říkat slovo “KININIGIN”, což bylo pro jazyk plazivých nemožné vyslovit.
Válka skončila a reptiloidi byli donuceni z povrchu planety odejít do úkrytu v podzemí a na základny mimo planetu. Někteří nechtěli utéct, ale byli zaskočeni, když Nordics-Nephelim vypustili experimentální super-bombu pro jistotu, aby na Antarktidě vymazali plazivé centrum síly, a ve skutečnosti způsobili na Zemi posun osy (nedošlo ale k polárnímu “obrácení”). Když se Země stabilizovala, Antarktida se zmrazila, stejně jako jiné oblasti, kde reptiliánský had úspěšně infiltroval lidskou komunitu – to se stalo v severní Sibiři. Tito lidé včetně infiltrovaných plazů  okamžitě zmrzli. Jedna legenda říká, že část těchto reptiliánů byla ruskými vědci z jejich zmrzlé země oživena a že začali likvidovat vědce – vydávali se za jejich fyzické schránky a infiltrovali ruskou vládu. Pokud jde o Nordiky, ti, kteří se odstěhovali na západ, založili skandinávské národy (pokud nebyli předběhnuti hadí civilizací). Pak opustili povrch planety a založili svoji vlastní novou planetu a podzemní základny. Různé zprávy od “kontaktů” popisují starověké války, které probíhaly mezi plazivou říší Alpha Draconis a rozvíjející civilizací severských lidí, kteří kolonizovali Prsten Mlhoviny v oblasti Lyry. Je tu nějaké spojení s pozemským scénářem? Reptiliáni prozradili, že se vlastně vrátili na svoji domácí planetu (Zemi), z které byli vyhnáni ve starověku (dokonce jsou obvinění, že plánují redukovat zemskou populaci manipulací jimi “kontrolované” Bavarian Illuminaty, pomocí virologické války, pohrom, konvenční války, atd., pomocí kterých budou schopni převzít planetu s minimálním odporem a nastolením NWO). Pokud jde o Lyrany, to byli vlastně uprchlíci z tohoto starověkého mezihvězdného konfliktu, kteří unikli před masovým exodem k Plejádám, Hyádám a možná k souhvězdí Andromedy, aby založili velkou “Plejádskou” síť, která se má nyní stát známá mezi kontakty. Lyrani údajně dost silně ovlivňovali starověkou Zemi v jejím vývoji. LYRA je hvězdná oblast, kde mají své kořeny rasy z celé Federace. Nicméně vysvítá otázka: kolonizují Lyrané Sluneční systém, nebo Solariani-Terrans kolonizují Lyranský systém…? Pokud jde o Alpha Draconiany, údajně rozprostírali chapadla své říše v jiných hvězdných systémech, jako Epsilon Bootes, Altair Aquila, Capella, Zeta Retikuli, Rigel a Bellatrix v Orionu (později údajně obsahuje obrovskou kolonii kříženců reptiliánsko-hmyzích-insektoidních žoldáků, výsledek retikulanského genetického inženýrství). [Nějaký vztah mezi tímto retikulansko-konstrukčně hybridními a reptiliánsko-insektoidními hmyzími entitami a skupinami je zmíněn ve Zjevení sv. Jana 9:1-11, kde stojí:
“Potom pátý anděl zatroubil, i viděl jsem, že hvězda z nebe
spadla na zem, a dán jest jí klíč od studnice propasti.
Kterážto otevřela studnici propasti. I vyšel dým z té
studnice jako dým z peci veliké, i zatmělo se slunce i
povětří od dýmu té studnice.
A z toho dýmu vyšli kobylky na zemi, jímž dána jest moc,
jakož moc mají štírové zemští.
Ale řečeno jim, aby neškodili trávě zemské, ani čemu
zelenému, ani kterémukoli stromoví, než toliko lidem,
kteříž nemají znamení Božího na čelích svých.
Dáno jest pak jim, ne aby je zabíjely, ale trápily na pět
měsíců, a aby trápení jich bylo jako trápení od štíra,
když by ušťkl člověka.
Protož v těch dnech hledati budou lidé smrt, ale nenaleznou ji,
a žádati budou zemříti, ale smrt uteče od nich.
Způsob pak těch kobylek podobný byl koňům připraveným k boji,
a na hlavách jejich byly jako koruny podobné zlatu,
a tváři jejich jako tváří lidské.
A měly vlasy jako vlasy ženské, a zubové jejich byly jako lvů.
Měly také pancíře jako pancíře železné,
a zvuk křídel jejich jako zvuk vozů,
když množství koní běží k boji.
A měly ocasy podobné štírům, a žihadla v ocasích jejich byla,
a moc jejich byla škoditi lidem za pět měsíců.
Měly pak nad sebou krále, anděla propasti,
Plazivé druhy mají vývojovou dráhu, která je nejvíce z ostatních druhů intervenčně a mocensky orientována. Ukázaly se nízkými, neberou žádný ohled na lidský život.
V této souvislosti musím odběhnout od základního článku a zmínit se o několika popsaných skutečnostech, týkajících se lidské historie. Maurice Doreal popisuje, že získal informace o lidech a obrech žijících před dobou ledovou. Mnozí si řeknete, že to jsou pohádky a nějaké fantasmagorie pomatenců apod. Když jsem byl v letech dospívání, začal jsem číst Bibli. Mnoho věcí jsem nemohl pochopit, hlava mi to nebrala, hlavně Genesis a  v ní popsané počátky historie lidstva. Církev mi nepřinesla uspokojivé vysvětlení, věda rovněž ne: dostal jsem odpověď, jako když se dítě ptá rodiče, jak přišlo na svět a dozví se, že ho přinesl čáp. To nestačí! Jak mnozí víte, popisuje se tam, že na Zemi žili lidé spolu s obry. Nejznámější je příběh o Davidovi a Goliáši. David se stal po zabití obra králem a tento fakt byl potvrzen historiky. Král David existoval, ale jak to bylo s těmi obry? Na mnoha místech v různých kruzích se hovoří o tom, že na Zemi lidští obři žili, ale neexistoval žádný vědecký důkaz. Ve školách se učíme Darwinovu teorii a tam tito obři také nezapadají. Podle historiků tam nezapadá ani možnost, že lidstvo je tu mnohem déle, než chce věda připustit. Proto nemůže existovat ani Atlantis, země Mu a mnohé jiné v oficiálních historických záznamech. Důkazy existují, jenže se utajují. Nemalý podíl na tom má samotná církev.
Na internetu naleznete spoustu zajímavých článků o dávné historii lidstva i z doby spojené s dinosaury na stránkách o kryptozoologii a zakázané archeologii. Je to nesmírně zajímavé!
Pokud půjdete opět do hloubky ve svém studiu, přijdete na to, že Doreal měl důvěryhodné informace.

Zděšení způsobil prst nalezený v křídovém vápenci, patřící “prehistorickému” člověku. Ulomená část od středního kloubu  má rozměry 7.6 cm (3 palce). V celé délce by to měřilo asi 15 cm (6 palců). Na fotce je srovnán s běžným lidským prstem. Výkopy v tomto vápenci také odhalily dětský zub a lidské vlasy.
Rozřezání ukázalo typickou porézní strukturu kosti očekávanou v lidském prstu. Rentgen a MRI rozeznal klouby a stopy šlach v celé délce fosílie.

Rentgen ukazuje tmavé oblasti vyložené jako vnitřek kostí a kostní dřeň. Tyto oblasti jsou méně husté než obklopující kamenná vrstva a snadno jimi projdou paprsky Rentgenu, které způsobí ztmavnutí obrazu. Černá oblast zobrazuje rozdělení kostí na jednotlivé články.

Toto znamená, že dinosaurus v “křídovém” období geologické historie nebyl jediným pánem tvorstva. Otisk částí těla člověka a dinosaura ve stejném kameni  odporuje moderní evoluční teorii, protože lidstvo se nemohlo vyvinout ani existovat před 75 – 100 milióny let. Jenže jak vysvětlit, že se objevily stopy stejné jako lidské ve zkamenělém nánosu společně s dinosauřími? Žádný tvor s chodidly podobnými lidským žijící v té době nebyl objeven!

Horní Taylorská Platforma (UTP ) Mcfall Cesta
Cesta zřejmě lidských fosilních stop souběžné s dinosauřími stopami byla vykopána v roce 1999 v řečišti Paluxy, v horní části v blízké rokli v Texasu. Tato nová cesta na horní Taylorské plošině se jmenuje McFallova cesta. Začíná asi 25 metrů proti proudu potoka jen několik metrů vlevo od Taylorovy cesty vykopané počátkem 70. let 20. stol. a vede ve stejném směru. Tam, kde cesty končí, byly nalezeny dvě „dokonalé lidské stopy“ odhalené podle Emmita McFalla bratry Wilsonovými v roce 1940.
Texaské sucho učinilo možnými nová odhalení. Platforma v řečišti Paluxy blízko návrší Gleny v Texasu byla odhalena geologem-poradcem Dr. Donem Pattonem a spolupracovníky. Odhaluje tři dramatické cesty dinosauří dráhy. Primární cesta dole představovala sestavu ze 136 nepřetržitých drah do šířky přes 400 stop. Otisky jsou hluboké a s neuvěřitelnými detaily. Práce s odkrýváním a čištěním cesty začaly 9. září roku 1999 a pokračovaly do 14. října roku 1999. Byly řízeny pod dohledem Institutu přírodní vědy Metroplex a vytvořením Muzea Důkazů.
Pro význam zkamenělých tmavých důlků na fotce nahoře. Skutečnosti, že takové otisky  jsou uchované ve skále, demonstruje rychlost tvoření usazeninové skály.
Jedna z mnoha lidských stop současníka dinosaurů odebraná od řeky Paluxy lokalizované v Dinosauřím parku poblíž Glen Rose v Texasu. Otisk zobrazený se současnou lidskou nohou na délku překročí 45 cm (18 palců). Studie řezů provedené přes komprimaci odhalily, že to byla ženská stopa. Odhady ukazují, že její postava byla přibližně 305 cm (10 stop) vysoká a vážila  454 kg (1,000lbs). V tomto parku bylo vykopáno několik vrstev lidských a dinosauřích otisků. Podle Dr. Carla Baugha, archeologa, který organizoval výkopy, byly tyto vrstvy položeny během prvních několika dnů záplavy, když hladina vody byla natolik  nízká, aby dovolila uchovat denní přílivové změny na formované vrstvě bahna, když prchající zvířata hledala záchranu ve výše položené oblasti. V horních vrstvách se neukázaly žádné otisky.
V září 1989 vyšel článek napsaný badatelskou společností Rosnau, Auldaney, Howe a Waisgerber, dotýkající se “pravděpodobně lidských fosilních stop“ nalezených u okraje silnice indiánské rezervace blízko Tubového města v Arizoně. Následná zpráva o otiscích v některých jiných drahách shledaných poblíž byla publikována v prosinci 1989. Tyto dráhy jsou o 100 stop dál od velkého souboru dinosauřích drah. Dráhy jsou lokalizovány na stolové hoře těsně po překročení kopce na levé straně.
Článek z časopisu Element (prosinec 1895) otiskl Stopy Elder Vír Irska u W.G. Wood-Martina, který se zmiňoval, že toto je fosilizované tělo obra, objeveného během těžebních operací v kraji Antrim v Irsku. Za kamenným tělem na snímku je vlakový vagón. Tělo se záhadně ztratilo.
V roce 1987 objevil Jerry MacDonald širokou škálu krásně uchovaných fosilních stop v horách Robledos v Novém Mexiku. Z” místních” pověstí, které se zmiňovaly o fosíliích, se nedalo vyvodit, kdy se jejich příběhy odehrály a  místa zůstala přísně tajná. Nakonec vyšel dráždivý článek v časopisu Smithonian, červenec 1992.
V článku se uvádí, že objevy v Novém Mexiku odhalují neobyčejnou záhadu. Jde o stopy velkého savce (pronásledujícího ptáka), nalezené ve vrstvách prvohorního permu, tedy v době nejméně  před 248 milióny let. Vědci potvrdili, že tento savec se podle evoluční teorie vyvinul mnohem později a v tomto období se tedy vyskytovat nemohl.
Původní badatelé se o tuto oblast nepřestali zajímat.
Otisky, které jsou odebrané z řeky Paluxy v Texasu. Tyto vzorky jsou ze sbírky Columbijské Unionské vysoké školy, Takoma v Marylandu. Barva a struktura otisků v vypadají, že jsou totožné. Otisk 2 je skála světlejší barvy a struktury jemnějšího zrna než ostatní. Díry v některých v drahách jsou od dřívějších pokusů určovat původ otisku.

Nalezené Obří Kostry

 • Ve své knize, Přirozená a Domorodá Minulost Tennessee John Haywood popisuje “velmi velké” kosti v kamenných hrobech nalezených v kraji Williamson v Tennessee, v r. 1821. V Bílém kraji, Tennessee, “starověké opevnění” obsahovalo kostru gigantické postavy dosahující průměrně přinejmenším 7 stop na délku.
 • Obří kostry byly objeveny počátkem r. 1800 blízko Rutlandu a Rodmanu ve státě New York. J.N. Dehart, M.D. našel obratle “větší než tytéž současného typu” v wisconsinských kopcích v r. 1876. W.H.R. Lykins odkryl lebky “velké velikosti a tloušťky” v hromadách kansasské městské oblasti v r. 1877.
 • W. Hill, M.D., vykopal kostru “neobvyklé velikosti” v oblasti Ashlandského kraje v Ohio. V r. 1879, 2 stopy a 8 palců velká kost byla vykopána na kopci blízko Brewersville v Indianě (Indianapolis Zprávy, Nov 10, 1975)
 • 6 stop a 6 palců vysoké kostry byly nalezené v utahském mohylovém kopci. Tato byla přinejmenším o stopu vyšší než průměrná indiánská výška v této oblasti a tito domorodci nebyli stavitelé mohyly.
 • „Kostra, která je reportovaná, byla obrovských rozměrů” a byla nalezena v jílové rakvi s pískovcovou deskou obsahující hieroglyfy během zkoumání kopce u Dr. Everhart blízko Zanesville v Ohio.(Americký Antikvář, v3, 1880, pg61)
 • Deset koster “obou pohlaví a gigantické velikosti” byly vykopány na kopci u Warrena v Minnesotě, 1883. (St. Paul Průkopnický Tisk, 23. května 1883)
 • Kostra 7 stop a 6 palců dlouhá byla nalezena v masivní kamenné struktuře, která byla přirovnána k chrámové komoře uvnitř kopce v kanawhském kraji ve West Virginia, v r. 1884. (Americký Antikvář, v6, 1884 133f. Cyrus Thomas, Zpráva O Kopci Zkoumání Výboru Etnologie, 12. Výroční Zpráva, Smithsonian Výbor Etnologie, 1890-91)
 • Velký kopec blízko Gasterville v Pennsylvanii obsahoval sklep, v kterém byla nalezena kostra vysoká 7 stop a 2 palce. Nápisy byly vyřezány na sklepení. (Americký Antikvář, v7, 1885, 52f)
 • V r. 1885 horníci objevili mumifikované pozůstatky ženy měřící 6 stop a 8 palců držící dítě. Mumie byly nalezené v jeskyni za špalírem skály v yosemitském údolí.
 • V Minnesotě v r. 1888 byly objeveny pozůstatky sedmi koster od 7 do 8 stop vysokých. (St. Paul Průkopnický Tisk, 29. června 1888)
 • Kopec blízko Toleda v Ohio obsahoval 20 koster usazených a postavených k východu “dvakrát tak velkých než dnešní současní lidé” a vedle každé byla velká mísa se “záhadně zpracovanými hieroglyfickými čísly.” (Chicago Záznam, 24. říjen 1895; citovaný u Rona G. Dobbinse, NEARA Žurnál, v13, koncem 1978)
 • Kostra obrovského muže byla odkryta na Beckleyově farmě Lake Koronis v Minnesotě; předtím u ostrova Moose a města Pine vyšly na světlo kosti jiných obrů. (St. Paul Planeta, Aug. 12, 1896)
 • V r. 1911 několik rusovlasých mumií vysokých v rozmezí od 6 a půl stopy k 8 stopám bylo objeveno v jeskyni v Lovelock v Nevadě.
 • V únoru a červnu 1931 byly nalezené velké kostry v Humboldt na dně jezera blízko Lovelock v Nevadě. První z těchto dvou koster měřila 8 ½ stopy a vypadala jako zabalená v pryskyřičném tkanivu podobném egyptskému způsobu mumifikace. Druhá kostra byla téměř 10 stop vysoká.(Hornické listy, 19. června 1931)
 • 7 stop a 7 palcové kostry byly nalezené na Friedmanově farmě blízko Lovelocku v Nevadě, v r. 1939.( Hornické listy, 29. září 1939)
 • V roce 1965 byla nalezena kostra měřicí 8 stop a 9 palců zahrabaná pod skalní římsou podél Hollyho Creek výchdně od centrální Kentucky.
Při stavbě přistávací plochy musely buldozery srovnat pár pahrbků a přitom pod několika z nich objevily ve vrstvě usazenin kosti, které se ukázaly jako lidské ostatky. Tento aljašský kopec byl ve skutečnosti pohřebištěm obrovitých lidských ostatků, jak bylo zřejmé z lebek a dlouhých holenních kostí. Lebky měřily od 22 do 24 palců od základny k temeni. Protože lebka normálního dospělého člověka měří od týlu k čelu asi osm palců, podobně velké lebky naznačují velmi nadměrnou velikost pro člověka normálních proporcí. Každá lebka byla nadto čistě trepanovaná (trepanace je proces vyříznutí otvoru do horní části lebeční kosti).
Jak jsem napsal, na internetu najdete spoustu článků o nálezech obřích lidských koster po celé Zemi i se snímky i popisy. Většina z nich se záhadně ztratila nebo byla utajena před veřejností. Našly se důkazy, jak naznačeno, o soužití lidí a dinosaurů. Našly se také různé nástroje v geologických vrstvách, které podle vědců vylučují věrohodnost, jako kladivo i s násadou ve vrstvě uhlí, a tak lze uvést další stovky příkladů. Proč o nich nevíme? Jen pro názornost jeden z příkladů o Smithsonově institutu ve Washingtonu, D.C.

„Je jisté, že se naše nejposvátnější archeologická instituce aktivně podílí na potlačování důkazů o vyspělých amerických kulturách, důkazů o pradávných plavbách rozličných kultur do Severní Ameriky, důkazů o lidech abnormálního vzrůstu a o existenci různých podivných artefaktů a hmatatelných svědectví, směřujících k vyvrácení oficiálního dogmatu současného pojetí historie Severní Ameriky“.

Příspěvky zde popsané jsou z území USA a podobné nálezy jsou všude po světě, jenže o nich nevíme. Nejsou jen z doby nedávné, předledové, jak je tu popsáno, ale i z doby života dinosaurů. Je pravděpodobné, že jsme tu už několik desítek miliónů let, možná více. Vývoj člověka a dinosaura běžel paralelně a obě větve docílily vrcholného stupně vývoje až k vyspělé civilizaci, dračí a lidské. Přirozeně muselo dojít ke konfrontaci těchto dvou odlišných ras až k následnému opuštění planety Země dračími obyvateli.  Jejich dnešní potomci se vrátili a chtějí Zemi znovu kolonizovat.

ASHTAR – BAVARIAN SLUŽEBNÍCI v dobývaných vesmírných částech existují oblasti, které jsou nezávislé, neutrální k Sjednocené federaci nebo Drakonické říši, v oblasti spolupráce pro i proti válčení mezi silami humanoidů a reptiloidů nebo členy Ashtar velitelských kolektivů a pro Bavarian služebníky (Alt. 003). Vytváří imperialistický prostor. Alternativa 003 [Bavarian] Prostorové síly v alianci s jinými imperialistickými humanoidními a reptiloidními druhy, předvádějící během posledních málo desetiletí mezihvězdné cestovní schopnosti, a už se stávají notoricky známé v tomto sektoru galaxie pro své nacistické krutosti na mírových obyvatelích jiných světů. Toto jsou – podle je druhy, které přeběhly od “Alternativy 003 “- skupiny (je tvořen většinou ze super-bohatých vojensky průmyslových rodin), které kontaktovaly personál přátelské Federace a řekly jim, co A3 opravdu ve skutečnosti byli. Toto je důvod, proč byla Federace vždy tak zaujatá k proti aktuálním Terranským reptiloidním kulturám co se týká získání opory v meziplanetárním prostoru. Terrans mají po věky vrozený bojovnický “instinkt”, který mají celkově všichni Drakoniáni, je  uměle získaný přes implantaci a myšlenkovou kontrolu, a díky tomu jsou schopni zaútočit na své nepřátele ve Federaci. Reptiliáni jsou zbabělci. Používají “lidskou ochranu” nebo “myšlenkových otroků” v boji proti nepřátelské Federaci na Zemi, kde se ukrývají ve svých podzemních doupatech. Provádějí noční vizitace na povrch a dočasně nebo trvale unášejí lidi – VČETNĚ DĚTÍ – pro své účely. Richard Shaver o nich prohlašoval, že to je “havěť z vesmírného prostoru.” Ve skutečnosti jsou to vampíři pojídající lidi, kteří projevují svou moc přes lidské duchovno (emoce), lidskou duši (myšlenky) a lidskou krevní plazmu! Jestliže by síly Alternativy 003 mohly být přeprogramované a jejich loajalita se otočila k Federaci a proti Drakoniánům, mohou být prospěšní pro velkou sílu, kterou vždy projevovali. (Drakonická říše bude dost “zkažená” kolováním všech zainteresovaných lidi. Terrans mají právo hledat prostředky pro její absolutní zničení, které je ospravedlnitelné nevyprovokovanými válečnými zločiny, spáchanými proti lidskému rodu z důvodů jejich nestydatého nerespektování lidského života). Jiné systémy, které by „mohly být umístěny“ v této třetině kategorie, jsou ty, které byly porobeny nebo infiltrovány Drakoniány, nebo systémy, kde jsou současně pod vnější kontrolou. V každém případě dobývání do společnosti civilizací se nejeví být úplně loajální k Sjednocené federaci nebo Drakonické říši a stejně k slunečnímu systému samotnému, protože jsou poněkud nestálí a nespolehliví. Část jich zahrnuje: Sirius, Arcturus, Aldebaran, Procyon, Betelgeuse, Bernardovu hvězda, Bootes Centaurus a samozřejmě – jak jsem řekl – Slunce. Tyto systémy [obzvláště Slunce] můžou naplánovat jednu nebo více jiných cest v závislosti na budoucím běhu událostí a o konečném výsledku bitvy o planetu a Zemi. Mohou ve skutečnosti rozhodnout o budoucnosti průběhu samotného mezihvězdného konfliktu. Země očividně vlastní něco, co plaziví Grays zoufale potřebují pro pokračování ve svých mezihvězdných aktivitách, něco, co je tady v hojném množství. Co to přesně je, není jisté. Může to být několik věcí. Pokud jde o Ashtar  nebo “Astharte” kolektivy, to je masivní elektronická kolektivní mysl nebo inteligence s telepatickým nervovým centrem, která je umístěna uvnitř 20 mil dlouhého počítače – možná umístěného ve vesmíru – jímž jsou spoutané četné prostorové kultury přes elektro-telepatické vlny. Tento kolektiv je již od dávných dob infiltrován, spolupracuje s Drakonickým kolektivem na různých úrovních a nemůže se mu už věřit. Buďte opatrní v komunikaci s takzvaným “duchovním mistrem” přes Ashtar kolektivy, protože to jsou pravděpodobně podvodníci, drakoničtí služebníci, jak jsme poučeni od bytostí Federace. Vypadá to tak, že existuje dlouhá historie od opatrného vzájemného ovlivňování mezi humanoidními a reptiloidními druhy v hvězdných systémech, zmíněných výše, přes neutralitu až v mnoha případech k totálnímu válčení mezi dvěma druhy, často vyplývajícímu ze špatných smluv.

Zde musím odbočit a doplnit text svým komentářem, protože jde o velice závažnou věc. Týká se to fenoménu nazvaného „Ashtar Sheran hnutí“, česky Aštar Šeran.
Jak je výše popsané, kolektiv Ashtar je už na Zemi a pracuje v podzemních základnách v Říši snů. Poctiví hloubkoví badatelé v té spleti mimozemských entit jistě už aspoň trochu pochopili, kdo s kým a proti komu.
Nejdříve trochu historie. Mytologické texty z Ugaritu (Sýrie) nám dávají zajímavou informaci. Ve 13. století před Kristem byl prý Aštar určen za nástupce boha Baala. Když ale usedl na nebeský trůn, ukázal se jako naprosto neschopný vlády, a musel proto sestoupit na Zem. Baal (král Děsu) je jméno syrsko-chaldejského falického božstva, jehož kult rozšířili Féničané v Kartágu, Itálii a po celé Malé Asii. Údajně byl i modlou templářů (vykonstruovaná pověst za účelem likvidace řádu). Byl též nazýván Moloch a byly mu přinášeny lidské oběti, které byly vrhány do rozžhaveného vnitřku jeho kovové sochy, přičemž matka obětovaného dítěte musela být tomuto obřadu přítomna a musela spolu s kněžími zpívat kultovní písně. Baal-Moloch, o němž se též hovoří v Bibli, byl zpodobňován jako tlustá postava s býčí hlavou. V démonologii vystupuje Baal jako pekelný velkokníže (vévoda) a projevuje se v podobě jedné ze tří hlav: kočky, člověka s korunou nebo ropuchy.
Podle mého názoru to byl a stále je nejstrašnější a nejkrutější kult ďábelských a satanistických sil, kde se používají lidské oběti a má samotný původ sumerských vládců Anunnaki. Odnož a moderní verzi tohoto kultu můžete dnes najít v již několikrát na tomto webu zmiňované sektě „Bohemia háj“ v USA, v jejímž vedení jsou zainteresováni nejvlivnější lidé Ameriky včetně prezidentů. Nástupcem Baala-Molocha byl Aštar.
V moderním pojetí je Aštar Šeran, světelnou božskou bytostí plnou lásky. Co vlastně toto hnutí nabízí? Záchranu lidstva před katastrofou! Jakým způsobem? Teleportací do kosmických lodí!
Ďábel je schopen se pro své záměry zhmotnit i v jakoby andělskou bytost a za ni se i vydávat proto, aby vás oklamal. Nicméně Ďábel (Satan) je v podstatě andělem, ovšem padlým, tak jako člověk je andělem padlým do hmoty a pomocí inkarnace musí docílit navrácení se k Bohu.
Jenže tady vzniká několik problémů. Pokud si přečtete oba články „Smlouva se smrtí“ a tento, dojde vám několik podstatných věcí. Aštar Šeran jako velitel vesmírné flotily a Ashtarťané spolu Plejáďany (ne všichni z Plejád – jen odpadlíci) jsou v podstatě otroci plazivých Grays, kteří je plně ovládají.
Zrovna tak ALTAIRIANÉ – údajně plaziví obyvatelé hvězdného systému Altair v souhvězdí Aquila, v soužití s menším Nordickým lidským faktorem jsou spolupracovníci Greys a Terrans ve vojenských operacích. Jsou členy velení známého jako “Korporace”, které udržuje pouta s ASHTAR a Drakonickým společenstvím. Ti v podstatě válčí proti mnoha světům a postavili se proti Sjednocené galaktické federaci. To jsou ti, včetně Grays, kteří nás chtějí ovládnout a zotročit.
Jak už jistě víte, podle zákonů Sjednocené galaktické kosmické federace nesmí žádná kosmická rasa nebo civilizace zasahovat do vývoje jiné, pokud o to ona sama nepožádá. Ale musí souhlasit všichni zástupci zemí té planety. U nás se stalo to, že USA si po II. sv. válce vyhradila právo mluvit, jednat a podepisovat smlouvy za celou Zemi. Nabídka mimozemských civilizací, které nám chtěly pomoci proti Grays, byla vládou USA v 50. letech odmítnuta, protože už byla stvrzena smlouva na vládní úrovni o spolupráci s Grays. Ti také zákony Kosmické federace nerespektují, a proto do našeho vývoje zasahují už pěkně dlouho!

V článku „Smlouva se smrtí“ i v tomto je jasně napsáno, že Grays a Reptiloidi provádějí únosy za účelem genetických pokusů a výroby klonů apod. Pocházejí z plazů (dinosaurů) a pro záchranu své rasy potřebují vytvořit klon s lidskými vlastnostmi. Proč! V kosmickém vývoji tvorů a bytostí máme něco, co oni jako potomci zvířat nemají, a proto nemají stejný vývoj jako my lidé. Je to Duše!!! Ta nesmrtelná Božská energie a podstata! Podle mého názoru, a nikde jsem to zatím nečetl, je duše právě to, co potřebují, aby se jim podařilo vytvořit klony a tím i šanci pokračovat ve vývoji.
I takto může vypadat Aštar Šeran v normální podobě!
Jestli budete brát vážně informace, které vám zde nabízím ke studiu, vyplývá z toho všeho následující scénář, který vidím ve své vizi já:
Do roku 2012, kdy má dojít ke kosmické Apokalypse, a jak je naplánovaná Darakoniány a Grays a jak už jsme popsali jinde, a před hromadným holokaustem dojde, jak je naplánováno, k invazi mimozemských civilizací – v tomto případě Grays a celého otrockého společenství. Aštar jako otroci či služebníci Grays nabídnou lidstvu alternativu záchrany. Tento rafinovaný projekt do sebe zahrne hromadu duchovních nauk, lidstvu důvěrně známých, a různých náboženských prvků a autorit. Nejstrašnější je pro věřící lidi, že do této kamufláže je zakomponován i Kristus a jiní svatí a duchovní vůdcové. Tím dojde k ovládnutí velké masy lidí prostřednictvím jistých vůdců po celém světě. U nás v České republice je velice známý pan Benda z Prostějova, který takové hnutí vede. Měl jsem čest ho poznat osobně a znám i jeho minulost a jak se dostal k tomuto hnutí. Až nastane čas před globální katastrofou, dojde k slibované teleportaci „vyvolených“ a tím i k záchraně lidstva.

Jenže já to vidím jinak!
Pokud by se vám zjevil nějaký Aštar Šeran s nabídkou na záchranu v podobě, jak ukazuje druhý obrázek, asi těžko byste mu uvěřili. Proto to musí udělat prostřednictvím Aštaranů, kteří jsou otrockým nástrojem a dovedou se převtělit do skoro světelných bytostí, aby tím dostal lidstvo na té nejcitlivější struně, lásce, víře a duchovnu.
Nejstrašnější a nepochopitelně zarážející je, že do takového hnutí vstoupilo a zapojilo se mnoho vzdělaných a inteligentních lidí a přitom nikoho nenapadla jedna zásadní věc. Proč chtějí provést teleportaci jen astrálního těla, jako matrice těla hmotného, a duše, jako božské podstaty? Hmotné tělo tu přece zůstane! Údajně proto, že by se v tomto stavu na kosmickou flotilu talířů všichni takto nedostali. To je ale blbina!!!
Každý člověk aspoň trochu vzdělaný v duchovních naukách ví, že odpoutáním astrálního těla a duše nastává fyzická smrt hmotného těla! To znamená, že při zmíněné teleportaci Aštaranů vlastně zemře každý jedinec. Pak je ovšem celá ta šaráda zbytečná a nesmyslná! Pokud tedy dle kosmických a duchovních zákonů zemřu, k čemu mně pak bude ta teleportace? Když zemřu, počkám si na další inkarnaci a začnu znovu!
Jeden důvod je! Po teleportaci do kosmických lodí flotily Aštar se duchovní schránka s energetickým tělem uzavře pomocí silového pole do magnetické schránky, kde bude uvězněna do doby, než bude použita pro klonované tělo geneticky vyrobeného Gray či jiné entity. Bez astrálního těla nelze transformovat duši! Je to jen vynikající galaktický podvod a obchod mezi Aštar a Grays, nic víc! Tímto způsobem Grays velice snadno získají, co potřebují, protože metoda únosů a genetických pokusů je strašně pomalá a nápadná. Takto získají miliardy duší ve velice krátkém čase!
Navíc k upřesnění – dostaly se mě do rukou jisté popisy vesmírných technologií. Jednou z nich je klonování za pomocí jisté technologie. Lze tímto způsobem naklonovat cokoli hmotného. Nejdříve se vyrobí virtuální, do každého atomu elektronická podoba těla skenováním, jako elektronická matrice ke klonování. Tato elektronická podoba může být uchována tisíce i miliony let, pokud existuje technologie, která program spustí. Když se touto technologií vytvoří hmotný klon, musí se do něj přemístit z původního těla, které se chce odložit, astrální matrice a duše. Bez tohoto procesu klon je v klinické smrti a nemůže být oživen. Je to jen neživá hmota. Po přemístění matrice, tedy astrálního těla a duše se klon oživí a začne žít. Původní tělo tedy zemře a jedinec, jeho „Já“ žije dál život v novém čerstvém těle.
Tento druh klonování je u vesmírných civilizací dobře znám a je používán. Při tomto klonování je vše původní zachováno. Celá osobnost. Paměť, vzpomínky, zkušenosti, nauky – vše, co bylo prožito. Duchovní matrice je nutná ke změně DNA entity. Bez duchovní matrice se nedá změnit rasa a žádná entita. Z mnoha spisů a výpovědí je známo, že právě tímto způsobem se Grays rozmnožují, tedy klonují a právě z tohoto důvodu za miliony let došlo k deformaci jejich DNA vedoucí k zániku jejich rasy. U těchto entit nejsou žádné pohlavní orgány jak u lidí. Za miliony let klonování  byly postupně odstraněny jako nepotřebné. Nejdříve se snažili pomocí lidské DNA změnit svůj genetický pád. Tento postup nepřinášel valné výsledky. Jediný způsob je získat a použít ke klonování energetickou matrici, astrální tělo, jiné rasy, např. lidí, která pak změní DNA v klonovaných tělech Grays. Navíc, pokud je pravda, že tyto entity nevlastní duši, mohou ji takto získat od nás a docílit přirozeného procesu inkarnace, kterou ztratili. Mohli by se tak plnohodnotně zapojit do božského procesu tvoření a duchovního vývoje. A tak, pokud víme o této technologii a možnosti klonování, i o problémech s tím spojené, jistě si od toho odvodíte, proč Aštar chtějí provést teleportaci zrovna tímto způsobem a ne jinak.
Myslím si, že má teorie perfektně sedí, a rád o ní budu diskutovat s kýmkoliv. Podkladů a důvodů pro mou teorii je mnoho. Aštar mají pouze jeden důvod! Je mi líto, že jsem svou teorií zklamal mnoho miliónů lidí, ale než se k něčemu rozhodnete, třeba poslechnout Aštara Šerana, ať už slibuje cokoliv, raději zapřemýšlejte, než byste riskovali ztrátu toho nejcennějšího, co máte, Duše. A o to těmto ďábelským silám mimozemských entit jde především!
Já o svou duši nechci přijít a budu o ni bojovat všemi prostředky!
Brunton píše dále:
To nás nyní přivádí zpět k Zemi, totiž k problému “bitevního” pole, představující základny mezi třemi skupinami entit, obrovské podzemní síti známé jako ŘÍŠE SNŮ. V současné době je USA nejvíce strategický “cíl”, na kterém zájmová skupina Draconian-Bavarian zaujímá svoje pozice (je poslední překážkou ve způsobu skloubení Reptilian-Bavarian-Illuminatů pro ustanovení NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU (NWO), který je připraven k vědomému ničení kolektivní myšlenkovou kontrolou, tak protichůdnou křesťanskému systému volné myšlenky a INDIVIDUÁLNÍ SVOBODY.

“Říše snů” byla objevena jako podzemní systém s obrovskými proporcemi, sestávající z přirozených prostorných sítí, propojených přes umělé tunely a instalace. Údajně má hlavní koncentraci pod západním popředím Skalnatých hor v Utahu, táhne se dál severně do Idaha, na východě do Colorada, jihem do Arizony, a západně do Nevady. Všechny tyto čtyři rozlohy údajně obsahovaly vzájemně propojené základny v místech Burley, Idaho; Víra, Colorado, oblast Arizony a známá základna Groom Lake v Nevadě. Podzemní prostory Říše snů se údajně spojovaly se sjednocenými federačními systémy pod Kalifornií a se systémy Drakonické říše dole v Novém Mexiku, oba bojují za kontrolu nad systém Říší snů. Nedá se říct, že menší základny Federace v Novém Mexiku neexistují, teprve se budují. Drakonické základny stejného typu existují také v Kalifornii, notoricky známá část je v Mt. Lassen, Clean Lake/Hopland, a Deep Springs poblíž Bishopu. Ale hlavní federační základna je v Kalifornii a hlavní Drakonická základna je v Novém Mexiku.
Tušil jsem existenci tohoto masivního podzemního systému dlouho předtím, jak popisuji v závěru tohoto článku, než jsem byl v noci unesen do podzemních systémů pod 4 rohy oblasti v centrálním Utahu. Mnohé z těchto snových vzpomínek zahrnovaly zřejmý “Shaverian” typ střetnutí neboli vzájemného ovlivňování mezi lidmi a reptiliány, kříženci děti a práce s nimi (mimochodem mnoho těchto “kříženců” má lidské duše, takže jsou koncipovaní s kradenými lidskými spermiemi a vajíčky a pak “spojeni” s plazivým nebo dobytčím DNA. Upřednostňuji domněnku, že tito humanoidi jako hybridi nevlastní duševní matrici, která chybí jak u reptiliánů, tak u kříženců. Hlavní rozdíly mezi hybridy a rebridy jsou kulaté pupily vs. rozříznuté svislé pupily; pět prstů vs. čtyři prsty, vnější reprodukční orgány vs. vnitřní orgány a rudá krev vs. nazelenalá tekutina používaná u Grays. Samozřejmě tento “test” by vždy neplatil u “Chameleónů”, protože může vyžadovat zcela odlišnou metodu identifikace. Mnozí, jestli ne všichni hybridi jsou neochotní otročit pro plazivé Grays a jsou nuceni zabývat se duševním válčením proti lidskosti atd. Vzhledem k šanci, kterou cítí, hybridi a Nordici, kteří jsou otroky reptiliánů, projevují vůli bouřit se. V době, kdy jsem byl ještě dítě, měl jsem o tomto všem “sny”.

Před několika roky jsem získal odkaz na “válku” vzniklou na počátku roku 1940 uvnitř obrovského jeskynního systému pod Sals Housting v Utahu. To zahrnovalo zřejmě invazi člověka do území uvnitř Říše snů, spojenou silou lidských kouzelníků spolupracujících s plazivými humanoidy. Tento podzemní “Kult Hada” byl původně převzatý ze starověkých podzemních systémů předpotopních Atlanťanů, kteří je měli vybudované pod východním pobřežím Spojených států (New York, Washington DC, Boston, etc.), a pak zřejmě napadli samotný systém Říše snů. Je možné, že tito kouzelníci byli řízeni reptiloidy a plazivými infiltrátory – jako “Chameleoni”, kteří byli viděni na povrchu DOUGWAY u vojenských objektů v Utahu, zařízení, která leží na Slaných mokřinách Bonneville. Také byli obviňováni, že koncem let 30. nebo časně 40. Plazivé síly začaly provádět operace svými centry od centrální a Jižní Ameriky až do podzemních jihozápadních systémů, a to Mt. Archuleta/Dulce. Zařízení Dulce bylo očividně postavené původně (spodní patra) humanoidy a později převzaté vládou plazivých Grays po celé období až do okamžiku, než v polovině roku 1940 vláda USA získala schopnost sledovat UFO letové dráhy a objevila masivní podzemní instalace pod oblastí Dulce. Velcí Grays zůstali skryti před lidskou veřejností až do doby, kdy bylo rozhodnuto podepsat “smlouvu” s tímto křížencem (USA & Tajná vláda). Tak si koupili čas na převzetí kontroly nad myslí lidských agentů. Připustili, aby CIA vlastnila část horní úrovně a rozšířila je, ale základní zaměstnanci doslovně “prohráli vědomé myšlení” s cizineckými kontrolory prostřednictvím implantace ovládajících čipů. Dole pod 7. úrovní byly starověké tunely, které vedly k ještě hlubším jeskynním systémům – tito reptiliáni si je udrželi pro vlastní účely. Říká se, že část mimozemských “Grays” se vrátila, aby se připojila k vyšším domorodým podzemním reptiloidům, operujícím hluboko pod Čtyřmi rohy oblasti, který dával Grays přístup k síti základen. Tato odhalení, z kterých jsem se poučil díky PÍSEMNOSTEM V DULCE a z několika jiných zdrojů, pouze posílilo mé předchozí podezření, že moje “podzemní sny” mohou být více než pouhou fantazií. Také jsem si uvědomil, že jsem byl opravdu implantován čipem, a dozvěděl se něco, co musím sdílet s jinými, kteří jsou podobně postiženi. Přes proces Boží Milosti (připojený na životní Boží pramen pro Všechny) je možné používat telepatický systém, kterým je unesená mysl ovlivňována nebo “kontrolována” Plazivými, jako zbraň proti nim otočením systému naopak do jejich myšlení. Shledal jsem, že je možné věci obrátit a použít systém k sondování jejich nejtemnějších tajemství, zastrašit je, možná komunikovat s kříženci a prakticky rozšířit všechny druhy pekla na plazivou kolektivní mysl… ZA PŘEDPOKLADU, ŽE všechno toto je děláno pod ochranou Boží Milosti. (To je přesně ono, na co jsem upozorňoval ve svých článcích o telepatii. Tím, že neovládáme telepatii, přenos myšlenek, nejsme schopni jako jedinci ani jako lidstvo bránit se tím nejzákladnějším způsobem. Těžko pak poznáme, jestli nejsme ovlivňováni cizími myšlenkami, ať už přírodními od lidí, nebo cizími entitami, nebo syntetickou telepatií pozemskou či cizí. Proto jsme pouhými loutkami a pokud nezvítězí rozum a nezačneme pracovat na své duchovní stránce, lidstvo jako druh má osud zpečetěn. Je to i jeden z důvodů, proč nás považují za bezcenné tvory, i když máme oproti Grays a reptoloidním druhům naprostou převahu v tom, že máme nesmrtelnou duši, kterou oni nemají. Jsem přesvědčen, že duše je právě to, co na této planetě hledají.)

Také se začala objevovat i jiná potvrzení mých “dojmů”. Přítel, jehož jméno nemohu prozradit, prožil v dětství únos (on a jeho sestra se často setkávali s Grays v suterénu jejich domova, ale neměli žádnou vzpomínku na to, co se stalo). Vyprávěl, že měl záblesky, kdy viděl sebe sama letět v diskovém stroji přes Grand Kaňon, cestoval přes obrovskou jeskyni s historickým městem na jednom konci, jel výtahem, který měl odsouvající zeď, mizel s diskem přes střechu. Některé jeho  vzpomínky odkazující také na základnu Dulce, na křížence apod. byly  podobné mým vlastním. Já osobně jsem nakreslil “plány” podzemní základny dole na 4. úrovni dávno předtím, než jsem někdy o Dulce slyšel .

Zde je několik map podzemních základen v USA převzatých z webu:

Velice doporučuji k hloubkové studii podzemí nejen v USA, ale po celém světě. Jsou tam výpovědi svědků a poznatky mnohých badatelů v této oblasti. V mnohém vám otevře oči a přestanete být naivní, že svět je takový, jak si myslíte.
Jiné zprávy, které potvrdily mou cestu sledování:
R.W. ze Salt Lake City říkal, že vstoupil před několika roky s přítelem do jeskyně nahoře na plošině, západně od Skalnatých hor, severovýchodně od Salt Lake. Hluboko uvnitř uviděli člověka oranžové bary, plazivého humanoida, který procházel kolem skály. Oba v absolutní hrůze okamžitě utekli a nikdy se nevrátili.

Další mladík, R.D. se blížil unavený do tunelu na Křižovatkové Promenádě v centrálním Salt Lake. Nalezl uzamknutý poklop průlezu, nahoře přivázaný řetězem k jeho otvoru a vzpomněl si na pověsti o reptiliánech, obývajících tunely pod Salt Lake. Zprávy, že aktivita pod městem je svázaná s Groom Lakeským scénářem a popisy lidí, kteří zmizeli po
vstupu do tunelového labyrintu, byly rozšířeny mezi veřejností. Věci, které viděl dole v 3. podzemní suterénní úrovni během tohoto a jiných zkoumání, zahrnují: dlouhý tunel s starověkými dřevěnými dveřmi na konci; místnost, ve které byl nazelenalý luminiscenční žár na stěnách; muži oblečeni v oblecích, nesoucí Uzi kulomety, v nepřesné vzdálenosti prošli přes velkou komoru; očividně “bezedná” propast a tunel (dost velký, aby jím projel kamion) vybavený světly a vedoucí na jihozápad (ve směru Malého Cottonwoodského kaňonu). V tomto velkém tunelu viděl neobvyklé zaprášené reliéfy, vyrobené nějakým králem z THREE-TOED, dvounohým zvířetem (reptilián?). Jiné příběhy propojené s KŘIŽOVATKOVOU oblastí: Jeden muž, který pracoval v tunelech, se polekal, když se dotýkal tunelové zdi a jeho paže prošla zdí. Po nějakém čase to zkoušel znovu ve stejném bodě a zeď byla PEVNÁ; Španělská žena, která pracovala v noci jako uklízečka na posádce v Křižovatkové Promenádě, zanechala práce po zážitku (co mohla popisovat jen jako) “démona”, který přešel zpoza rohu, prošel kolem ní, odcházel dolů chodbou a zlomyslně vrčel.
Žena jménem Barbara, která pracovala jako umělecká kadeřnice v Dougway, UT., říkala, že reptilián procházel kolem ní, když lidské bytosti infiltrovaly na přilehlé Dougway základně. Viděla JEDENOHO VELITELE ZE ZÁKLADNY, který se před jejíma očima dočasně přetvořil do reptilián-like entity. Tito “Chameleoni” měli být také viděni, jak pracují na povrchových instalacích podzemní základny blízko Dulce, N.M.; Groom Lake, NV; Deep Jamps, CA a zařízení Madigan jižně od Seattle. Zdroje ukázaly, že v Groom Lake došlo k rozsáhlému cizímu ovlivňování. Aktivita byla rozšířena v Dougway pod zemí a v podobných podzemních strukturách pod Idahem. Odtud jsou zprávy o “androidech”, kteří pracovali také na Dougway základně. EG&G korporace, která pro ně hodně pracuje – najímá pro Nevadské testovací místo – je také velmi aktivní ve vojenských základnách Zkušební Dráhy poblíž Dougway.

I.D. slyšela, že v Salt Lake před několika roky pracovníci při hloubení pod Trolejbusovým Čtvercem, jen jihovýchodně od Křižovatky, vnikli do divných “katakomb” pod zemí.

KS. ze Salt Lake ohlásila, že byla poblíž okresu Sugarhouse Promenády, jihovýchodně od Trolejbusového Čtverce unesena. Vzpomíná si, jak se setkává s mužem, krátkým “šedým”, v obrovské podzemní místnosti, v které viděla několik jiných lidí – možná také unesených. Pamatuje si, dokonce v částečném bezvědomí, že byla rozzlobena na skutečnost, že tento chlap jí dával různé druhy poučení, a vzpomíná si, jak ho žádá, kdo do pekla on si myslí, že vlastně je, že ji komanduje jako… Říkala,  že ten muž “mohl” být člověkem, ale nebyla si tím stoprocentně jistá. KS. také povídala s dalším kamarádem o únosu, protože byl také napaden blízko této Promenády, během kterého se cizinci vzdálili a později ošetřili jednu z jeho nohou. Jiní přátelé jí řekli, že se setkali s para-humans [MIB] v horských kaňonech východně od Salt Lake City, Canyonská oblasti… tato setkání se konala v oblastech, kde měly existovat velké podzemní jeskyně nebo základny. Tam také byla ohlášena střetnutí s Nordic-like bytostmi, stejně jako s reptiliány, v kaňonech východně od Salt Lake. V jednom případě Nordic zdvořile žádal jednoho muže přes telepatický přenos o doutník – úplně pro něj viditelný a visící nad Emigračním kaňonem – jestli, by ho přinesl, ale muž žádost odmítl. Další muž jménem “Dana” byl násilně unesen vysokým nazelenalým reptiliánem s velkýma černýma očima severně ke kaňonu Městská zátoka Canyon (tyto kaňony běží ze severu k jihu a jmenují se Městská zátoka, Emigrace, Jednání, Velký americký topol a Malý Cottonwood). Toto mně signalizuje, že v této oblasti existuje konflikt mezi druhy, a KS. potvrdila tento fakt, když mi řekl o velmi živém “snu”, o tom, jak se setkala s blonďatým mužem v černé “astronautské” uniformě, který se jí ptal, jestli ho poznává. Při pohledu do jeho očí si uvědomila, že ho „odněkud” zná. Začal jí ukazovat “Hvězdnou válku”, popisoval bitvu, která se děla daleko nad Salt Lake údolím (pokrytým mraky). Viděla disky, jak střílejí z paprskových zbraní na jiné přilétající talíře, paprsky do nich udeřily a vypadalo to, jako že mají ochranu a přeskakují a praskají kolem nich, tak jako to vidíte v HRANÝCH VÝPRAVNÝCH filmech, a zasažená loď se nezřítila, ale zdálo se, že ztratili kontrolu a zmizeli. Když se vzbudila ze “snu”, říkala, že měla divné modřiny na nohách, které tam nebyly, než upadla do spánku.

Hodně cizineckých aktivit bylo ohlášeno a lokalizováno dole na Dvojitém vrcholu, v Salt Lake. Na svahu severně od vrcholu je Velký Cottonwoodský kaňon. Zprávy vypovídají o obrovské základně dole v kaňonu, který byl dříve kontrolovaný “Blondes” a je spojený s Mt. Shastským systémem. Ti by mohly být infiltrováni Grayse a lidskými (se zmanipulovanou myslí) spolupracovníky. S Grays mají oficiálně spolupracovat Telosiáni. Korunní princezna Telos, Sharula, údajně prozradila Adamovi – duchovnímu vůdci Melchizedekova chrámu, že je Grays žádali, aby opustili planetu, a použijí SÍLY, jestliže to bude nutné. Poslední Šedá pevnost, na kterou si musí dávat pozor, je blízko Los Alamos N.M. ve východní části Dulce Křižovatky nebo terminálu, který odbočuje stovky mil v celém směru (jako základny Panamint a Archulet. Jak popsali, je přibližně velikosti Manhattanu a tento údaj je bez “rozšiřovacích” základen propojených s Dulce). Jestliže jsou pod oblastí Dvojitých vrcholů stále “Telosiáni”, kteří pracují s Grays, dělají tak pro ovládnutí opozice vůči oficiální telosiánské politice. Na jižní části Dvojitých vrcholů je Malý Cottonwoodský kaňon, pozemek HORY GRANITEU, kde je podle mormonské církve pod zemí velký skladištní sklep s informacemi získanými o každém předmětu z celého světa a uloženými poté, co byly přeměněny na mikrofilm.
Nyní, dřív než vylíčíme následující příběhy, nechte mě říct něco o mormonském církevním systému, uvnitř kterého byl tento spisovatel členem… Tento Chrám byl postaven mužem, který se jmenoval Joseph Smith, nicméně SKUTEČNÁ MOC za jeho růstem byl John C. Bennett, zřejmě jeden z mnoha agentů Skotského obřadu, jejichž úkolem bylo infiltrovat různá náboženská hnutí světa. Jestliže provedete důkladný výzkum zednářských spojení s výsostným označením, mohou se objevit některá překvapení (například Norman Vincent Peale byl 33. stupňový zednář poté, co prošel přes Jehovovy svědky, theosophy, scientology, unitarianismy atd). Skotský obřad byl mimochodem vytvořen jezuity a zednáři na Pařížské vysoké škole v Clermontu. Dr. John Coleman říká, že 13 maltských jezuitů, 13 Wicca zednářů a 13 Černých ušlechtilých členů tvoří 39 členů skupiny Bildeberger a byli nakonec kontrolováni u BAVARIAN Illuminátů přes Skotský obřad.
Zednářský mistr John C. Bennett přesvědčil Smitha, aby se zaprodal zednářské lóži (Skotským obřadem) a Bennett pracoval na založení “Pořadí Illuminatů” uvnitř mormonismu,
podle Klause Hansenova knižního “PÁTRÁNÍ PO ŘÍŠI”. Mormonismus se stal hybridním náboženstvím mezi křesťanstvím (uctíváním”Beránka”) a gnostickým Skotským zednářským obřadem (uctívání “Hada”). Dokonce dnes mormonské masy v Utahu věří, že jsou “křesťany”, a respektují většinu “Rady z 12” – neznámé pro většinu svých členů – jsou vlastně kontrolováni skotskou obřadní “Radou 50” na pozadí scény. Tito “Zasvěcenci” připouštějí jen nejstarší členy z vnější “Rady z 12” stát se prezidentem Chrámu. Očividně tito starší obecní členové, kteří tam jsou zvoleni, do provozu nevidí a pravděpodobně nerozpoznají, co děje se v zákulisí skryté pod Skotským obřadem a kontrolou. Podobnou mocenskou hru můžete vidět uskutečněnou ve Vatikánu. Například papež Jan Pavel I. se snažil udělat některé změny v katolickém systému, ale “síly, které byly proti”, měly jiné záměry. Po tento záměr byl papež zavražděn v obvyklém Skotském obřadním módu jen 33 dnů do jeho termínu ustanovení a bývalý nacistický stoupenec, který měl dříve v životě prodávat kyanidový plyn nacistům do jejich plynových komor, byl zvolen papežem… tento nový „císař Svaté říše římské byl muž, který si změnil své jméno na “Jana Pavla II”. Skotský obřad má moc řídit média, a proto je jeho vliv k podpoře nebo kompletnímu rozložení náboženství mediálně veden přes názor veřejnosti. Ve své touze být “přítelem světa” a uniknout kritice se musí mnoho hlavních náboženství buď zaprodat zednářům, nebo propadnout rizikové “perzekuci”. Většina mormonů na povrch prohlašuje svou nenávist k “tajným kombinacím”, ale neuvědomují si, že i oni – spolu s většinou jiných hlavních náboženství po celém světě – podlehli této velké síle. Neuvědomují si, že jsou jedni z mnoha “kontrolovaných” náboženství, že Illuminati plánují udržet je v šachu, aby nepřekáželi “Novému světovému řádu”. V nedávných letech začaly různé základní mormonské frakce varovat před “Novým světovým řádem”, až do té chvíle, než jim v sídle síly mormonské církve udělali poučení a pokárali tyto „vlastence“, že jdou mimo cestu církevní politiky. Jestliže by trvali na svém přesvědčení o aktivitách proti Novému Světovému Řádu, mohli by být exkomunikováni a jejich záchrana by byla ztracena. Je tam něco špatně v tomto obrazu?
Ideologie nemohou být řízeny – toto je proto, že svatodušní lidé, kteří dávají přednost ideologickému životnímu stylu před organizační strukturu, jsou frustrující světovým názorem, a proto jsou těžko infiltrovatelní  a unikají kontrole. USPOŘÁDANĚJŠÍ náboženský SYSTÉM je snadnější infiltrovat a kontrolovat … tito kontroloři nevěří v křesťanství ani nevyznávají mormonismus nebo některé jiné náboženství, ale jsou vlastně ctiteli Hada a spolupracují s uctívači hadí civilizace (Grays, atd.). Mají také zájem o osobní prospěch v činnosti se zacházením s masami. Jestli nevěříte, že Skotský obřad je gnostický (hadí) kult, jen se podívejte na výzdobu uvnitř DOMU CHRÁMU ředitelství Skotského obřadu ve Washingtonu D.C., které sídlí na PENTAGRAMU z ulic města ve středu s Kapitolem.

Mělo by být zdůrazněno, že mormonská církev JE JEN JEDNA Z MNOHA náboženských organizací na světě, která má Skotský obřad (Wicca Masonské odvětví Illuminatů) vytvořený nebo infiltrovaný uvnitř, nebo se změnil na hybridní strukturu Christian-Masonic. Vybral jsem toto označení jen kvůli své vlastní osobní spoluúčasti v tomto náboženském systému. Mnoho (takzvaných) protestantských sekt, jako metodisté, babtisté či jižní novokřtěnci spadají pod kontrolu Skotského obřadu také proto, že velké procento jejich věřících mají dvojí členství, v zednářské lóži a ve své denominační církevní organizaci.

S tímto úvodem nyní chci popsat toto odhalení výzkumníkem z Utahu, který si přeje být pojmenovaný jen jako J.R.:

“…Vy jste pravděpodobně slyšeli o mormonské církvi, LDS, Chrámu Ježíše Krista Druhých Dayských svatých tady v Utahu, z kterého oni řídí totalitní stát ve všech úrovních a fázích lidské snahy. Oni postavili kláštery ve 100 zemích. Misionáři ve všech těchto zemích včetně USA spolupracují s CIA.

Jak se misionáři dostanou do zemí, kde CIA nemá pravomoc, sbírají informace o lidech a o celé přírodě, zemi, vládě a všech jejich aktivitách. Všechny tyto celosvětové informace jsou odeslané k CIA a ta je vloží do tři největších počítačů na světě, umístěných v Chrámu tady v Salt Lake City (údajně vyplňují celý vrchol na dvou nebo třech úrovních podlaží “Budovy církevní kanceláře” v Salt Lake City – Branton). Tento Kostel je dnes jednou z nejsilnějších a nejbohatších organizací na světě. Má největší a tajnou policejní sílu na světě. Já jsem tento druh informací sbíral po dobu 45 let.
Nedá se tušit, čeho jsou schopni. Vysoký úředník z tohoto Chrámu byl nedávno vykopnut, protože příliš slídil a kladl příliš mnoho otázek. Přišel k mně o několik měsíců
dřív a řekl mi, co se stalo. Obával se, že JEHO ŽIVOT BUDE OHROŽEN, jestliže řekne někomu, co zjistil. Řekl mně to pro případ, jestliže by se mu něco přihodilo, abych uvolnil informace, které mně dal. TYTO INFORMACE se DOTÝKAJÍ OBŘÍ JESKYNĚ POD SALT LAKE CITY A POHOŘÍM WASATCH. TO SE TÁHNE NA SEVER K IDAHU A JIŽNĚ PODÉL LINKY KOLEM ARIZONY S ODNOŽEMI NA ZÁPAD DO NEVADY A NA VÝCHOD DO COLORADA.
Tato jeskyně byla obecně známá přes 120 roků. Po celá léta se objevovalo v novinách mnoho případů, které popisovaly, jak jednotlivci  a celé skupiny lidí šli do jeskyně, ale nikdy nevyšli ven. Ti, kteří přece jen našli cestu ven, byli beznadějně duševně nemocní. Přinejmenším tolik, co o nich říkaly noviny.

V současnosti je archeologický ústav Utahu vyčerpaný hledáním jistého vstupu do těchto jeskyní v jihovýchodním Utahu, který objevil kolega jménem John Brewer Manti asi před 30 roky (asi 1960 – Branton). Přinesl z jeskyně několik starověkých talířů s nápisy v neznámém jazyce. Talíře byly z různých materiálů – zlaté, stříbrné, mosazné, měděné a z keramiky. Také viděl mnoho divných věcí, o kterých nechce mluvit, takové, o kterých si myslel, že to byly zbraně s krystalem.
Jeho syn byl MUČEN A ZABIT nějakou neznámou osobou nebo osobami, zkoušejícími z něj vymáčknout tajemství. Chrám chtěl talíře získat jakýmkoliv způsobem – což stále trvá.

Informace, které jsem dostal od tohoto dřívějšího člena Chrámu, JSOU VELMI PODOBNÉ, NE-LI STEJNÉ JAKO MÉ [informace, které se vynořily] dotýkající se DULCE v Novém Mexiku. Řekl mně: “Kde na Zemi by byl lepší kontaktní bod pro cizince než Utah s tisíci mil pouští a místy, která dokonce nejsou na současných mapách. Plus velká a silná organizace s nemocnicemi, školami a univerzitami, kde mohli cizinci projít fyzickými změnami, vzděláním v našich jazycích a kontrolními úřady, používat výzkumné laboratoře v nejlepších částech v USA. Mohou tady provádět také množství GENETICKÝCH EXPERIMENTŮ A VÝZKUMŮ v různých laboratořích (Poznámka: Jeden zdroj řekl, že Mr. “Fleisher”, nyní zesnulý, se zúčastnil tréninku mise pro aklimatizaci cizích humanoidů v lidské společnosti, podobném tomu, který byl vykonáván u známého kontaktu Howard Menger. Tento projekt byl zaveden v Salt Lake City se skoro 200 členy cizího personálu a od té doby se rozšířil do Arizony a jiných dílů světa. Jeden zdroj, který studoval u Salt Lake na Technické fakultě, říkal, že měl na starosti svěřeného spolužáka, který byl vlastně z podzemního města a pracoval tady na povrchu. Jiné informace hovoří o jednotlivcích, kteří bydleli v tomto městě a byli od podzemního společenství… ale zda přišli na povrch výběrem, nebo měli nařízeno jít k povrchu reptilioidy, kteří zamořili severoamerické substruktury, je nejisté. Oba scénáře mohou existovat. Je možné, že všechny tři skupiny od Sjednocené federace, Drakonické říše po Bavorskou spolupráci – jsou v této části země aktivní (Branton).

VĚTŠINA Z TISÍCŮ DĚTÍ A DOSPĚLÝCH ZMIZELA BEZE STOPY TADY V UTAHU. Kolega, který mi dal tyto informace, se také zmínil, že Chrám po dlouhá léta  pracuje na podzemní úschovně v horách vzadu východně od Salt Lake. Upravuje se DÍL HORNÍ JESKYNĚ, kde chce uložit všechny záznamy, tajné dokumenty a jiné cennosti pro bezpečnou ochranu a udržování. Jde o výše uvedený Sklep v Granitské hoře, nahoře na svahu v Malém Cottonwoodském kaňonu – Branton). Říkal, že v minulosti byl nápomocen na tomto dílu. NĚKOLIKRÁT POZOROVAL, ŽE BYLI Z DÁLKY SLEDOVÁNI TEČKOVANÝMI MALÝMI HUMANOIDY S EXTRA VELKÝMA OČIMA.

Taky říkal, že TAM BYLO mnoho STAVEB POKRAČUJÍCÍCH V NIŽŠÍCH PROSTORÁCH JESKYNĚ. Slyšel motory, dynama, vysoký zvuk z generátorů a hlasy. Celé toto, o čem mluvil a o čem osobně věděl, pokračovalo po 15 roků (před léty 1975 – Branton). Vyprávěl kuriozitu – jednou se odplížil pryč od své pracovní skupiny a dostal se na nižší úroveň části jeskyně. Přišel k některým STAVBÁM S ODDĚLENÝMI MÍSTNOSTMI. POZOROVAL MNOŽSTVÍ STAVEB A LIDÍ S RŮZNÝMI AKTIVITAMI, MNOHO MUŽŮ A ŽEN PRACUJÍCÍCH NA PRACOVNÍCH STOLECH S POČÍTAČI, KTEŘÍ STAVĚLI ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY NĚJAKÉHO DRUHU. MEZI TĚMITO PRACOVNÍKY BYLO NEJVÍCE MALÝCH HUMANOIDŮ S VELKÝMA ČERNÝMA OČIMA. Když chtěl jít zpět, dva členové tajné bezpečnosti ho chytili a doprovázeli ho zpět ke skladištnímu sklepu, kde jeho akci a zabloudění do uzavřené oblasti nahlásili jeho nadřízeným. Podle pořadí jej naložili na kamion a poslali zpět k městu. Byl varován, aby o tom, co viděl, mlčel. Řekli mu, že co se dělo tam dole, byla PŘÍSNĚ TAJNÁ vládní operace USA. (Poznámka: vlastně to byla operace CIA. CIA má vnitřní jádro, které pracuje pro Bavariánské vedení, a vnější jádro, jehož členové jsou vedeni, aby věřili, že pracují pro nejlepší zájmy americké vlády. Ve skutečnosti, jak říkal bývalý agent CIA Gunther Russbacher, tam jsou dvě frakce, které v současnosti bojují za kontrolu nad CIA se domníval, že vnější jádro vlastenců, kteří v minulosti bojovali proti komunismu, se nyní probouzí do skutečnosti, že vnitřní jádro CIA je vlastně jsoucí běh [Národních] SOCIALISTŮ. V tomto případě prohlášení, že tato aktivita – zabrala místo uvnitř masivního jeskynního systému dole ve Wasatch na pokraji západu Skalnatých hor – je “Vládní operace USA”, by byla jen polopravda. To bychom také mohli uznat, že tam je aktivita “Melchizedeka”, která je aktivní uvnitř mormonské církve, zednářské lóže a komunity Mt. Shasta. Všechny tři zřejmě mají nějakou spojitost s podzemím v Utahu. Toto neznamená, že celý “Melchizedek” v současnosti spolupracuje s Plazivými Grays – Branton).

Jestliže by mluvil o tom, co se dělo pod zemí, s kýmkoliv, dostal by 20 nebo i víc roků ve federálním vězení. Pokračoval by v kladení otázek různým lidem, o kterých si myslel, že jsou jeho přátelé, a někdo by ho pravděpodobně ohlásil. Podle pravidel by byl odpadlík z Chrámu S VYHRŮŽKOU SMRTÍ.

Toto je potřetí v posledních 20 letech, co jsem slyšel o těchto aktivitách od svých různých přátel, kteří jsou členy tohoto Chrámu. Nevěnoval jsem tomu příliš mnoho pozornosti do okamžiku, než jsem přijal informaci o Dulce. Myslím, že je nejvyšší čas VYDAT TUTO INFORMACI VEŘEJNOSTI. Většina lidí je tak PŘEŠKOLENÁ zdejším církví a televizí, že rozhodně mnohému z toho nebude věřit. Ale já doufám, že jsou v této naší zemi lidé, kteří věřit budou. Tito jsou jediní, kteří budou potřebovat všechny tyto informace, jaké mohou přijmout. Přinejmenším si budou vědomi závažnosti situace a nedají se tak snadno chytit. Oni můžou pomáhat v prohlédnutí  jiným… Upřímně, J.R.”

Je jasné, že oblast ŘÍŠE SNŮ byla oddaná jeskynnímu systému pod Čtyřmi Rohy také, pokud jde o ty pod Nevadou. Věřím, že je rozumné předpokládat, že dvojí masivní systémově spojované podzemí může také dostat stejné pojmenování.

Je možné, že válka zuřila přes komplex ŘÍŠE SNŮ [Utah, Nevada, Idaho, Colorado, Arizona atd.] a trvala po celá staletí. Aktivista Apačů-Hopi Robert Morningsky řekl, že jeho předkové byli vyhoštěni k povrchu u “Dvou Srdcí”, nebo “Děti Ještěrky” byly napadeny ve svém podzemním světě a byly přinuceny přijmout úkryt ve vnějším světě. Další Hopi legenda říká, že část jejich počtu se v ten starověký čas obrátila k praktickému čarodějnictví [a jestliže my zkombinujeme tuto legendu s Morningskými sděleními, můžeme přijmout, že tito kouzelníci také zradili zbytek Hopi k Hadímu společenství, výměnou za sliby síly, atd.]. Zdá se tedy, že některé věci se nikdy nemění. Toto válčení vypadá, že odpovídá Dero – Tero konfliktům, na něž odkazuje Richard Shaver. Je možné, že DULCE VÁLKY, které začaly v 1979 (poté, co lidští vědci objevili tisíce unesených, kteří měli být drženi v klecích a v ledu hluboko pod Dulce) a GROOM války, (které začaly ve stejném čase kvůli zabitému lidskému hlídači, když cizí skupina napadla lidský bezpečnostní personál, který nemohl vstoupit do nepřátelsky ovládané sekce pod Nevadou s nabitými zbraněmi), byly vlastně spíš vnější projevy “hlubšího konfliktu“, který zuřil po staletí. Jak bychom se mohli odkazovat na Války ŘÍŠE SNŮ?


Dodatek k podzemním základnám a tunelům

Při čtení těchto článků mnohé z vás napadne, jak je možné, aby po celém světě existovalo tak obrovské množství podzemních tunelů a prostor.
Především ty prostory, které vyrobily mimozemské civilizace, jak popsáno výše a v jiných článcích, byly vyráběny nebo vydolovány v průběhu ne tisíců, ale statisíců let, možná i za mnohem delší dobu z pohledu historie, ale to by mohlo patřit spíše do spekulací, protože to nemůžeme nijak potvrdit. Pod Himálají existuje rozsáhlé podzemní město, které bylo vytvořeno Ariany, lidskou rasou v době dávno před dobou ledovou. Těžko spekulovat o tom, zda to bylo před desítkami nebo stovkami tisíců let. V USA v Nevadě i na jiných místech se hovoří o základnách trvajících desetitisíce let. Jaká je opravdová skutečnost, těžko říct, ale historie podzemních systémů a tunelů jistě sahá daleko do minulosti. Technologie ke stavbě takových prostor se zakládá na jednoduchém nápadu – roztavení skály a protlačení do profilu. Vznikne tak, jak je mnohdy popsaná svědky, stěna hladká jako sklo, nesmírně tvrdá, kterou těžko zdolává i diamantový vrták. Navíc není potřeba žádné výztuže, protože stěny jsou samonosné a odolné. Jedna nevýhoda je, že k této technologii je zapotřebí značné množství energie. Vzhledem k tomu, že mimozemské civilizace dávno vyřešily energetickou otázku prostřednictvím volné energie, která je všude a zadarmo, to pro ně zas až takový problém není.
V roce 1947 byl první, aspoň tedy v USA, oficiální kontakt s mimozemskou entitou a v padesátých letech podepsána smlouva o poskytnutí některých cizineckých technologií. Možná to má souvislost, ale v 50. letech se poprvé objevily US patenty technologií, které se zabývají tepelným štítem k vytváření tunelů v podzemí tavením skály. Postupně v 60. a pak v 70. letech došlo k výraznému zdokonalení, takže dnes existují desítky vynikajících US patentů zabývající se touto technologií. O jiných patentech z jiných zemí zatím nevím a nepodařilo se mi je najít. Tepelné štíty i principy se liší podle druhu patentu, ale vím, že v 70. letech byly tyto štíty tak účinné, že byly schopny vyrazit, lépe řečeno vytavit za jeden den až 6 mil tunelů. Pro energetickou náročnost byly ve velkoprofilových štítech použity atomové reaktory. Štíty dnes dosahují průměru přes 16, 25 i více metrů. Základní princip je ten, že ve štítu jsou zabudované tavicí tyče, třeba z wolframu, dosahující teploty přes 3000° C. Štíty jsou z různých materiálů, třeba z grafitové keramiky, i různých tvarů – ploché, půlkulaté s tupou, ale i ostrou špicí. Štít v podstatě roztaví skálu, kde stačí teplota kolem 1500°C, aby vzniklo polotekuté magma. Za štítem je strojní hydraulický pohon, který velkou silou tlačí štít proti roztavené skále, a ta se vtlačuje do okolní horniny. V nevelké vzdálenosti od čelby jsou boční štíty, které rozpálenou skálu rychle chladí. V podstatě nevzniká žádný odpad. Dokonce existuje vynález, který středem do štítu vtlačuje indukčně roztavenou ocel (nebo rozdrcený ocelový odpad), která má tavicí teplotu něco přes 1500°C, což v podstatě stačí k natavení horniny. Hydraulikou se posunem zatlačí magma do horniny a s ním povrchově i ocel. Tím vznikne zatavené ocelové potrubí. Tunely se dají vytvořit jak horizontálně, tak vertikálně. Vynálezců je mnoho, jako W.M. Adams, W. K. Thomas, D. E. Armstrong, John. H. Altseimer, Robert J. Hanold, G. m. Benson a další.
Pro názornost pár výkresů z některých patentů:
Klasickou technologií by nebylo možné vytvořit vládou USA za pár desetiletí tak gigantickou síť podzemních tunelů, měst a hlavně podzemních vojenských základen. Výhodou u takto vzniklých prostor je také to, že se dají velice těžko odhalit běžnou geofyzikální metodou, ani radarem, navíc pokud jsou ve větších hloubkách. Dnes už vám může být jasné, že texty i mapy sítí tunelů nepatří do říše snů nebo fantazie. Jsou reálnou skutečností a technicky proveditelné.
Tato technologie v současné době vytvořená lidmi neexistovala dříve (nepočítáme dřívější zaniklé vyspělé civilizace) než před koncem 50. let. Nebyla známa. Proto, když jsem četl článek uvedený i na tomto webu o „Ztracené šachtě“ nebo také o „Měsíční jeskyni“ (což je totéž) údajně se nacházející na Slovensku, která byla objevena partyzánem Antonínem Horákem v roce 1944, bylo mně hned jasné, že nejde o pozemský výtvor a že k jejímu vybudování byla použita podobná technologie. Navíc bylo z popisu zřejmé, že výtvor je značného stáří. Nacisti, kteří zrealizovali mnoho objemných podzemních továren, tuto šachtu nemohli postavit a jistě by takovou lokalitu hlídali a používali až do poslední chvíle.
Jiný zdroj uvedl článek z časopisu „Spirit, 2004“, kde se popisuje jistá verze bádání, ale co mě zaujalo nejvíce, je, že přibližně ve stejné době proběhl v Brně zajímavý experiment v rámci aktivit jedné z místních okultistických skupin. Osvědčené médium nacházející se v hlubokém stupni hypnotického spánku bylo vyzváno k lokalizaci a popisu tajemné Měsíční šachty. A závěr? Šachta se prý nachází na našem území v místě, které kdysi mělo nějaký zvláštní význam pro centrální Evropu. Je součástí většího, velmi starého podzemního objektu, poškozeného horotvornou činností. Následoval dosti podrobný popis jeho vnitřní struktury, umožňující provedení technického nákresu – viz obrázek. (Bohužel nemám k dispozici kvalitnější a rád bych sehnal lepší)
Tomuto médiu z Brna věřím, protože sám mám praktické zkušenosti s touto metodou hypnózy a rád bych se dověděl více podrobností. Bohužel nemám žádný kontakt. I když jsem v prostorách uvedených na obrázku nikdy nebyl, vím přesně, jak byly vyrobeny.

Existuje ještě jedna zajímavá informace, tentokrát ze Slovenska, která říká, že „šachta je stará přibližně 2000 let před Kristem. Ten, kdo to vyrobil, pochází ze souhvězdí Labutě. Jsou tam dvě civilizace. Ta, která zařízení zbudovala, pochází z hvězdy In – kde žije i několik potomků Atlanťanů, jejichž rodiny tam byly odvezeny. Navštěvují nás od třetihor, kdy naši planetu objevili náhodou. Potřebují ze Země vodu a nějaké minerály. Ta druhá civilizace z hvězdy Beta 1 jsou technokrati bez emocí. Obě civilizace se vzájemně znají a Zemi dodnes navštěvují. Mají zde stanici, která obíhá Slunce po výstřední dráze jednou za 10 let. Její povrch neodráží sluneční záření. Posádky se zde mění za 40 let a sledují Zemi“.
Nevím, kdo tuto šachtu vyrobil a k jakému účelu, ale je to zajímavé a hlavně vím jak – tepelným štítem. Zatím je to poslední dosud neuveřejněná verze vzniku „Měsíční šachty“, týkající se technologie výroby, aspoň jsem žádnou podobnou nečetl, i když teorií je několik. Ta moje neodporuje logice ani současným poznatkům. I když máme velice zajímavou a zamotanou legendu, jak to vypadá, máme i na našem území mimozemskou základnu staršího data a kdoví, kolik je těch nových. V Evropě se ví o několika mimozemských základnách. Například jedna velmi stará, propojená s jeskynním systémem, je na Maltě, druhá ve Švýcarsku a další ve Španělsku.
Myslím si, že nás čeká ještě mnoho překvapení, a rád uvítám jakékoliv příspěvky a názory.
http://gathriel.blogspot.cz/2012/11/rise-snu-ve-skalnatych-horach.html