Matrix je médium v ktorom žijeme. Stal sa natoľko súčasťou našich životov, že už ho ani nevnímame ako niečo cudzie, nepatriace k nám. Nedá sa zničiť žiadnym násilím nasmerovaným na externý subjekt, nech už je to jednotlivec, jav, alebo hoci aj celý národ. Jeho efektivita spočíva v tom, že zaujal miesto v našom vedomí tak, že nášho najväčšieho nepriateľa považujeme za seba samého. Riešenie naozaj geniálne.

Akýkoľvek nekvalifikovaný zásah proti nemu skončí len v jedinom: pridávame si novú a novú karmu. Pomocou neho sme na Zemi uzavretí vo väzení, ktoré väzniteľnom umožňuje čerpať z nás energiu ako z bateriek stále dookola, lebo my sa stále vraciame v kruhu, ktorý nazývame Samsára. A všetko sa opakuje znovu a znovu. Robíme principiálne tie isté chyby, namiesto rozviazania karmických uzlíkov si viažeme nové a nové, po vyčerpaní zásob našej energie nás vyhodia ako použité, vyžmýkané, staré a nepotrebné baterky. Naše vedomie uvoľnia len 15 sekúnd pred smrťou. Vtedy nám to dôjde, ale už nikomu nič nestihneme povedať, ani nič na živote zmeniť.

Potom sa znovu narodíme. Dieťa po narodení je veľmi silné, jeho vedomie prvé tri-štyri roky má priamu linku do večnosti, je priamo napojené na podvedomie. Aby ho zlomili, zostavili dômyselný aparát „výchovného a vzdelávacieho procesu“, ktorým vlastné dieťa nakoniec zmeníme na poslušného raba Matrixu. Krst, škôlka, škola, kostol, sexuálne rabstvo. Nakoniec bude „úspešne“ také, ako sme my sami. A cyklus štartuje odznova.

Z tohto kruhu sa nedá odísť smrťou, samovražda je preto trestaná ako pokus o útek. Väzenský systém ani nie je proti vôli Stvoriteľa, ba práve naopak, všetko je vzájomne odsúhlasené. Cesta von je výlučne v tom, čo voláme Duchovný vývoj, t.j. v pochopení a praktickom zvládnutí učebnej látky. Všetky nástroje na to potrebné máme k dispozícii neustále. Preto žiadna kataklizma, vojna, nástup Zlatého Veku a všetko podobné nebude automaticky znamenať, že všetci len tak, bez vlastného úsilia budú naraz „osvietení a spasení“. Bohužiaľ alebo chvalabohu? V každom prípade Vôľa Stvoriteľa.

Ani večne sa nám tu nepodarí zostať, ide len o to, kedy pochopíme svoju vlastnú úlohu, ktorú sme si vybrali pred narodením my sami. Zatiaľ dávame v drvivej väčšine prednosť Samsáre pred Duchovným vývojom.

Ale doba sa nezadržateľne mení. Ako príklad sa môžeme pozrieť k našim severným susedom. Nemožno ich považovať za príklad slovanskej vzájomnosti – ako národ a systém, v ktorom a ako žijú. Ale napriek všetkému, existuje u nich – ako medzi všetkými pôvodne slovanskými národmi – skupina takých, ktorí sa nedajú zastrašiť prevahu systému, ktorý ich obklopuje a konajú tak, že mnohí ďalší dostávajú šancu na otvorenie očí. Tejto skupine slovanských bratov skladáme poklonu.

Dokázali nakrútiť film KEĎ SLNKO BOLO BOHOM, a teraz znovu na mediálnom poli ponúkajú nové produkty. Máme na mysli krátke filmy, z ktorých najmä

má naozaj hlbokú myšlienku. V prvom rade ukazuje, že je to spoločná, slovanská Entita. Nie je to negatívna Bohyňa – ako nám vnucuje kresťanská mašinéria – ale hlavné je to, že sa už prejavuje medzi nami.

Slovanstvo sa vracia, kresťanstvo ho nezastaví. Kombinácia Kresťanstva a Slovanstva je asi taká prirodzená ako NOC a DEŇ. Každý má svoj čas, ale nemôžu existovať spolu. Preto akékoľvek dnes „módne“ spájanie všetkých “Slovanov” pod jednu strechu – vrátane kresťanov a jazyčníkov – je spájanie Vody a Ohňa. Kresťania sú Kresťania a Slovania sú Slovania. Jazyčníci berú z jedného aj z druhého, ale nie sú ani jedno ani druhé. Núka sa tu len jediná otázka: ČO SI OD TAKEJTO „SPOLUPRÁCE“ SĽUBUJÚ? Nové križiacke výpravy a Inkvizíciu? Aby to nemali inkvizítori zložité, dávajú im dobrovoľne všetky slovanské koordináty. Očividne ani takýto pokus nie je ďaleko

Baba Jaga je opäť medzi nami. Nesadí naivnú, „všeslovanskú“ LIPU, ale Perúnov DUB. Už len tento Obraz hovorí o znalosti autorov klipu veľa. Film ukazuje známe fakty. Slovanské energie boli „uväznené“, ale dnes sa aj tak – napriek snahám pekelníkov, ktorí sa zodpovedajú Nebu – dostávajú z väzenia medzi ľudí. Štátna moc v službách Tmy pôsobí proti prebúdzajúcemu sa Slovanstvu, ale je to už márny boj…

Posledným záberom je stena, spoza ktorej sa očividne onedlho dostane medzi nás Perún:

Na tejto „prebúdzacej“ vlne si priblížme ešte niekoľko príkladov Matrixu.

Keď nás kúzelník na javisku chce oklamať, tak najskôr vytvorí ilúziu, aby odpútal našu pozornosť od toho, čo robí, teda od reality. Kým obecenstvo v úžase sleduje nepodstatné triky, iluzionista dostáva možnosť nás oklamať.

Žijeme vo svete ilúzií. Táto ilúzia je pre nás Orwelovskou izbou č. 101. Je to mučiareň, v ktorej každý nakoniec radšej zradil svojich blízkych, len aby pomohol sám sebe. Košeľa je bližšie ako kabát. Že o tom nič neviete? A pozerali ste dobre?

Ako vidno, majú z toho dokonca aj zábavu…

Stali sme sa súčasťou autoritatívno-korporatívnej spotrebiteľskej kultúry, ktorá dnes dominuje. Psychopati nás vložili do virtuálnej reality a sociálne siete im umožňujú doručovať nimi vybrané idey širokým masám obyvateľstva priamo, bez akéhokoľvek filtra.

Najškodlivejšou stránkou tohto javu je to, že zasadili absolútny úder našej dôvere v seba samých a zajtrajšok. Médiá na nás denne vylievajú intelektuálny odpad. Nútia nás uveriť, že nie sme dosť sexi, že to najzaujímavejšie sa odohráva niekde inde, že náš partner či partnerka sú už neadekvátni…

Majú prístup k High-Tech. Strašia nás, dávajú nám reklamu – navoňanú zdochlinu – a smejú sa nad nami.

Ale reklama – zo Staroslovienskej Bukvice vieme, že je to iba „opakovaný klam“ – je iba vrchol ľadovca. Ak sa zahľadíme ďalej uvidíme, že organizácia nášho života je postavená na štvaní sa za ilúziami, na počúvaní názorov iných ľudí – najčastejšie cudzincov – ich názorov, ich inštitúcií.

Bežný človek žije v ilúzii právneho štátu, poriadku a starostlivej vlády a parlamentu. Pre mnohých dodržiavanie zákonov znamená povinnosť. Ale všadeprítomná korupcia a politické škandály dokazujú, že zákon je veľmi ohybnou vecou. A to najmä pre tých, ktorí na to majú…

Polícia nerieši skutočné problémy v štáte, súdy stoja vždy na strane bohatých. Dnes už dokonca nemôžu zakročiť ani proti Cigánom a utečencom, ale represívny aparát si vždy „nájde čas“ na nás. Aj takto nám naša strana a vláda ponúka nový rozmer demokracie. Už za ním netreba ísť do merkelovského Nemecka:

Čo sa však nakoniec nejako prejaví…

Celá táto amorálnosť vlád rôznych krajín – vrátane našej – nakoniec tak či onak dovádza k likvidácii celých národov a kultúr.

Sociálny systém je ilúzia, ktorá existuje len preto, lebo zákonu poslušní občania so všetkým súhlasia – dobrovoľne. A čo to je štát? Skupina osôb, ktorá núti iných sa podriaďovať ich vôli pod hrozbou násilia. Je to banda, ktorá dostala morálne právo na násilie. Dejiny to už ukázali neraz: štátne inštitúcie sú potrebné len nato, aby potlačili, kontrolovali a okrádali iných ľudí. Ľubovoľná tzv. vláda je svojou podstatou lživá, pokrytecká a nespravodlivá. Nieto nijakého práva, poriadku ani spravodlivosti. Sú tu len namyslené, pyšné štruktúry moci, ktoré sú potrebné na ukrytie pravdy. Pravdy o tom, že svetový poriadok držia pod kontrolou iní ľudia, ako aj o boji proti tým, ktorí nesúhlasia.

Ďalšou ilúziou je ilúzia o bohatstve a šťastí. Každý z nás má už doma toľko všakovakých ozdôb a zbytočností, že by nám mohli závidieť aj stredovekí monarchovia. Napriek tomu neustále nakupujeme.

Podpora ilúzie prekvitania má rozhodujúci význam pre štruktúru celého svetového finančného systému. Zabúdame na to, že základom každého spotrebiteľského systému sú podvody, úvery a dlhy. Bankový systém bol už od počiatku postavený na tom, aby bohatí bohatli viac na úkor chudobných.

Skutočné prekvitanie a šťastie môže dať iba Príroda, zdravie, ľúbosť a vzťahy s blízkymi. Nestotožňujte seba samých s tými materiálnymi vecami, ktoré vlastníte. Tak sa iba zriekate a odďaľujete od šťastia.

Ďalšou zložkou Matrixu je ilúzia slobody výberu. Zdá sa nám, že v rámci systému si môžeme vybrať ako žiť. Ale v skutočnosti nám ponúkajú iba obmedzený počet variantov, pričom VŠETKY SÚ ZLÉ.

Nech si pre život vyberiete akýkoľvek z nimi ponúkaných variantov, vždy sa budete nachádzať v zajatí právneho a daňového systému štátu. A on bude tieto systémy ochraňovať pomocou práva na násilie – ktoré sme mu dali my sami vo voľbách.

Pozrime sa na falošný inštitút DEMOKRACIE – pravý význam tohto gréckeho slova nám je už známy. Výsledok vo voľbách závisí iba od toho, ktorá politická strana úspešnejšie zakabalí mozgy voličov. Ilúzia slobody výberu je naozaj mocný utláčateľ, pretože hlupáci sú rabi mysliaci si, že sú slobodní.

Ktorá urna je krajšia?

Z toho vyplýva iba jediné skutočne múdre rozhodnutie pre parlamentné voľby:

Nekŕmte ilúziu – aj tak nás ňou iba držia na vodítku.

Medzi zložky Matrixu patrí aj ilúzia Pravdy. Sme naprogramovaní neustále hľadať Pravdu. Jedna časť každej spoločnosti bezducho verí všetkému, čo sa valí z médií, druhá zas neverí vôbec ničomu z toho, čo hovoria žurnalisti. Obe krajnosti sú hlúposťou.

Ak chcete podporiť slobodu a mier vo svojej Duši, tak na NAUČTE MYSLIEŤ SAMOSTATNE. Majme vždy na pamäti fakt, že každý Obraz má veľa hrán. Ak nám ponúkajú dve možnosti, tak správna bude určite tretia.

Aj ilúzia času patrí medzi nástroje Matrixu. Neustále nám hovoria, že čas sú peniaze. Je to lož. Čas je náš Život. Prestaňte myslieť výlučne v kategóriách piatich zmyslov a riadiť sa termínmi v kalendári.

Duch je večný a každá ľudská Duša je súčasťou Duchovnej cesty. Je však v skutočnosti tiež materiálna, preto ako každý materiál môže byť zničená, použitá na niečo iné, ako bola určená. Materiál je samozrejme oveľa jemnejší ako ten, ktorý vnímame piatimi zmyslami, ale je to tak. Sme súčasťou Večnosti – ak si tak vyberieme.

Hlavná lož spočíva v tom, že okamžitý moment nemá žiaden význam. Všetko by sme mali iba analyzovať a rátať s lepšou situáciou v budúcnosti. Ale čo z toho, že zajtra bude lepšie, ak vždy keď ráno vstaneme je dnes? Takto lepšie nebude nikdy.

Naša úloha je žiť v stave TU A TERAZ! Ak sa sústredíme na TU a TERAZ vyhrávame, ak nie, ostaneme ľahkou korisťou pre reklamy, vládu a podobné entity.

Ak čas sú iba peniaze, tak život musíme rátať v Eurách. Ak eurá či doláre nie sú viac ako Život, tak Život musí byť Čas z ktorého Život pozostáva.

Jednou z tradičných metodík návratu do stavu TU a TERAZ je aj cvičebný systém PSYCHENERGOLYTIKY.

Veľmi efektívnou ilúziou Matrixu je rozdelenie. V oblasti stratégie riadenia más niet efektívnejšej taktiky ako rozdeľ a podrob si. Tento princíp sa vždy používal na upevnenie autoritatívnej moci alebo nato, aby založil podklad pre vojenskú intervenciu do inej krajiny. Ilúzia stále funguje.

Zdroj:

https://www.tartaria.sk/pravda-dnes/ovplyvnovanie/381-2017-07-27-06-36-48