Chápu mnoho lidí, kteří se bojí o své zaměstnání popřípadě o své děti. Bez dlouhého rozepisování uvedu návod, jak si můžete vše nechat papírově potvrdit a nikdo vás ani vaše děti nemůže následně terorizovat. Setkal jsem se s dobrým známým, který mě poradil, jak se mohu ochránit před případným nařízením na poviné očkování. I když mě nikdo nutit nebude, to už vím, vyslechl jsem si ho abych vám návod mohl prezentovat. Je jednoduchý a lehce proveditelný.

***** **** ***** ****

V případě že jste protiprávně a nezákonně obdrželi písemné či ústní nařízení na očkování, postupujte následovně.

Navštivte nějakého právníka, se kterým se domluvíte na postupu u lékaře. Jste jeho klientem a proto vás bude u lékaře zastupovat. Vy byste neměli následně moc vstupovat do komunikace mezi lék-ařem a vaším právníkem.

Právník by si měl připravit otázky dopředu a vyhotovit list, který by vám lékař měl podepsat. Po lékaři by měl požadovat:

1. povolení vakcíny v EU popřípadě ve vašem státě schválené ministerstvem zdravotnictví.

2. jeho pověření a povolení očkování. Zaznamenat si na připravený papír jeho jméno a adresu ordinace. Nejlépe i průkaz totožnosti.

3. požadovat leták s nežádoucími účinky aplikované vakcíny (která vakcínou není)

4. schvalovací protokol aplikovaného produktu od ministerstva zdravotnictví či ústavu pro kontrolu léčiv.

5. nechat si podepsat, že přebírá za aplikaci vakcíny na vaší bytosti zodpovědnost za následné újmy na zdraví či způsobené škody.

Po přečtení je vám všem jasné, že nikdo z lékařů nestrčí hlavu do oprátky. Vše nechat zaprotokolovat právníkem. Následně by právník měl zavolat policii, která je povinna přijet na požádání právníka. Policii by měl oznámit že má podezření z trestného činu ublížení na zdraví popřípadě ohrožení na životě nepovolenými la neschválenými látkami. Policie MUSÍ přijet. Sepíšete nový protokol za účasti policie a můžete dát na lékaře, dle vašeho zvážení, trestní oznámení za manipulaci s nepovolenými látkami na lidských bytostech za uvedení Norimbergského kodexu.

Kamarád, který mě popisoval celý děj se smál. Lékař zrušil všechny očkovací termíny. Věděl, či si ten moment uvědomil, do jakých neřešitelných problémů se dostal.

S protokolem půjdete za vaším zaměstnavatelem, bez nebo s právníkem, a ten mu vysvětlí diskriminaci lidských bytostí, za které jsou vysoké tresty.

Známý se smál, jak vystrašeně jednal jeho zaměstnavatel po předložení všech dokumentů.

To stejné prosím udělat při požadování očkování vašich dětí jako právoplatného zastupitele nezletilých dětí.

Popsal jsem vám rozhovor tak jak jsem si ho zapamatoval. Právě tady ve Švýcarsku se nyní všichni tímto dokonalým způsobem brání od vražedných „OČKOVACÍCH TERMÍNŮ“

Následný protokol výstrahy o diskriminaci pochází z České republiky.

Zdroj:

https://tadesco.org/musite-na-nepovine-ockovani-naridil-zamestnavatel-zde-navod-jak-vse-regulerne-vyresit-bumerang-se-vraci-tem-kteri-ho-vyslali/